ΑΡΘΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΕΡΓΑΣΙΑΚΑΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
2 Οκτωβρίου 2020

Διονύσης Τεμπονέρας: Τηλεργασία σε κενό ρύθμισης

Η απορρύθμιση της εργασίας είναι ραγδαία και τα νομικά κενά, δημιουργούν νέα πεδία εκμετάλλευσης των εργαζομένων.

Η πρόσφατη απόφαση, της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, να εφαρμόσει υποχρεωτικά, στο 40% των εργαζομένων, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, το καθεστώς τηλεργασίας, έφερε ξανά στο προσκήνιο, το ελλιπές, νομοθετικό, πλαίσιο προστασίας, που υπάρχει μέχρι και σήμερα.

Αν και η εξ αποστάσεως εργασία, δεν είναι ξένη προς την ελληνική έννομη τάξη, η αλήθεια είναι ότι, λόγω της μερικής εφαρμογής της μέχρι σήμερα, στο εργατικό δυναμικό της χώρας, τα νομικά κενά, δεν είχαν αναδειχθεί, όσο θα έπρεπε, τα τελευταία χρόνια.

Με την έκρηξη όμως, των ηλεκτρονικών εφαρμογών και κυρίως, μετά την πανδημία, τα πράγματά έχουν αλλάξει δραματικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, προ κορονοϊού, μόνο το 5% των εργαζομένων στην Ελλάδα δούλευε από απόσταση, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στη Δανία, ξεπερνούσε το 20%.Τα μεγέθη όμως, πλέον, έχουν αλλάξει και με βάση τις μελέτες, προκύπτει ότι οι τηλεργαζόμενοι, στη χώρα μας, έχουν τριπλασιαστεί.

Η συνθήκη αυτή, δημιουργεί εκ των πραγμάτων νέες ανάγκες προσαρμογής στη σύγχρονη πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα όμως, που η προηγούμενη εξάμηνη εμπειρία της πανδημίας, δείχνει ότι, «εγκυμονεί» σοβαρούς κινδύνους, για τα δικαιώματα και την προστασία των εργαζομένων.

Ειδικά σε μια χώρα που ο τριτογενής τομέας της παροχής των υπηρεσιών, είναι δυσανάλογα ανεπτυγμένος, η ανάγκη της κοινωνικής προστασίας, του εργατικού δικαίου, καθίσταται παραπάνω, από κρίσιμη.

Ο πρώτος λόγος, μοιραία ανήκει στην Πολιτεία, η οποία μέχρι σήμερα, δεν έχει κατορθώσει να φέρει έστω «μισή» διάταξη στη βουλή, που να αναδεικνύει το θέμα. Από τον Μάρτιο και την περίοδο του Lockdown μέχρι και σήμερα, η μοναδική μέριμνα του αρμόδιου Υπουργείου, εξαντλείται στο να παρατείνει, το μονομερές δικαίωμα του εργοδότη, να θέτει τον εργαζόμενο σε καθεστώς τηλεργασίας, στα πλαίσια του διευθυντικού δικαιώματος. Αυτή η πρακτική, έχει κοστίσει χιλιάδες θέσεις εργασίας, αλλά έχει οδηγήσει και σε μια απίστευτη στρέβλωση στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος, να είναι συνεχώς σε ένα καθεστώς «on call»(συνεχή διαθεσιμότητα).

Χιλιάδες εργαζόμενοι στερούνται του «δικαιώματος στην αποσύνδεση» με αποτέλεσμα να λαμβάνουν emails και τηλέφωνα ακόμα και μεταμεσονύκτιες ώρες, να εργάζονται ακόμα και 30% περισσότερο σε σχέση με το προηγούμενο κανονικό καθεστώς(άνευ υπερωριακής αμοιβής), να μην λαμβάνουν άδειες, επιδόματα και να αδυνατούν να διαχωρίσουν την επαγγελματική τους, από την οικογενειακή ζωή.

Η κυβέρνηση φέρει τεράστιες ευθύνες για την αδιαφορία αυτή, σε σημείο, που εύλογα να υποθέτει κανείς ότι, στοχευμένα, επέλεξε καθεστώς μη ρύθμισης, «κλείνοντας το μάτι», στην εργοδοτική αυθαιρεσία.

Γιατί πως αλλιώς μπορεί να εξηγήσει κανείς ότι, ενώ από τον Ιούλιο, υπάρχει έτοιμο το σχετικό νομοσχέδιο(το οποίο μάλιστα στις βασικές του ρυθμίσεις, έχει διαρρεύσει στον τύπο από τότε),αυτό δεν έρχεται στη βουλή;

Πολύ καθυστερημένα, ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Βρούτσης, πρόσφατα δήλωσε ότι, πιθανότατα το νομοσχέδιο θα έρθει στη βουλή, εντός Οκτωβρίου, με καθυστέρηση, δηλαδή, πολλών μηνών.

Ποια είναι όμως, η βασική προβληματική και γιατί υπάρχει ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης;

1.Αρχικά, υπάρχει πρόβλημα, ορισμού, της τηλεργασίας. Σήμερα με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών εφαρμογών, τα όρια είναι πράγματι δυσδιάκριτα. Πολλοί εργοδότες εκμεταλλεύονται το γεγονός αυτό και θεωρούν τους τηλεργαζόμενους ως αυτοαπασχολούμενους ,μη υπαγόμενους δηλαδή, σε καθεστώς εξαρτημένης εργασίας. Αυτό έχει ως συνέπεια να καταργείται όλο το καθεστώς προστασίας της εργατικής νομοθεσίας(ωράριο, αμοιβές, άδειες, επιδόματα, ατυχήματα κλπ).

2.Μέχρι σήμερα η μετατροπή της σύμβασης εργασίας ήταν αδύνατη, δίχως την συναίνεση του εργαζομένου. Αυτό άλλαξε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 11/2020, της 11ης Μαρτίου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2, του νόμου 4682/2010.Πλέον και μέχρι 31.12.2020, η δυνατότητα αυτή αναγνωρίζεται μονομερώς στον εργοδότη. Ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας λοιπόν, είναι η υποχρεωτική συμφωνία και των δύο μερών (επιχείρηση – εργαζόμενος) στην μετατροπή της εργασιακής σχέσης, σε εργασία από απόσταση και η ακυρότητα απόλυσης, που γίνεται λόγω μη συμφωνίας του μισθωτού, στην μετατροπή της σύμβασης.

3. Ένα κεντρικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης και ιδιαίτερα οι ασκούντες τηλεργασία, είναι ο συχνά απροειδοποίητος χρόνος κλήσης προς εργασία, που καταλύει κάθε δυνατότητα ισορρόπησης εργασιακού βίου και ιδιωτικής ζωής.

Το «δικαίωμα στην αποσύνδεση», δεν υπάρχει κατοχυρωμένο στην ελληνική έννομη τάξη, ρητά. Πρέπει να σημειωθεί ότι, δεν πρόκειται για ένα νέο «δικαίωμα», αλλά μάλλον για μία νέα έκφανση, αφενός του κλασικού δικαιώματος παροχής εργασίας, μόνο εντός του νομίμου/συμβατικού ωραρίου, αφετέρου της υποχρέωσης πρόνοιας του εργοδότη, και συγκεκριμένα της υποχρέωσης προστασίας της υγείας και ασφάλειας του εργαζομένου. Εξειδικεύει, λοιπόν, την προστασία του εργαζομένου, τόσο ως προς τα χρονικά όρια εργασίας του, όσο και ως προς την υποχρέωση πρόνοιας υπέρ του, από μέρους του εργοδότη, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον αμιγή εργασίας χαρακτήρα του, τόσο καθοριστικού, για τη ψυχοσωματική υγεία του εργαζομένου, ελεύθερου χρόνου.

Το «δικαίωμα αποσύνδεσης» δεν υποχρεώνει τον εργαζόμενο να αποσυνδέεται από το διαδίκτυο προκειμένου να μην ενοχλείται από δυνητική επικοινωνία του εργοδότη ή των προστηθέντων του, αλλά υποχρεώνει τον εργοδότη και τα εντεταλμένα όργανά του να μην οχλούν τον εργαζόμενο, μετά τη λήξη του ημερήσιου ωραρίου του ή κατά τις ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσής του ή κατά τη χρήση πάσης φύσεως αδείας του κ.ο.κ.

Δεν είναι συνεπώς βάσιμη, μια ένσταση του εργοδότη ή ότι απέστειλε ένα e-mail ή ένα sms στον εργαζόμενο, δίχως να απαιτήσει από τον τελευταίο να το αναγνώσει ή να απαντήσει. Η παραβίαση του δικαιώματος αποσύνδεσης στοιχειοθετείται –εν προκειμένω- με την αποστολή του μηνύματος ή της ηλεκτρονικής επιστολής. Η οριοθέτηση λοιπόν του δικαιώματος, θα ξεκαθαρίσει τις γκρίζες ζώνες, που έχουν δημιουργηθεί.

4. Οι επιχειρήσεις μέσω της τηλεργασίας, μειώνουν σε μεγάλο βαθμό το λειτουργικό κόστος με μείωση εξόδων για ενοίκιο, ρεύμα, τηλέφωνο (ακόμη και η παροχή και συντήρηση των συσκευών), internet θέρμανση/ψύξη αλλά και επαρκή εξαερισμό καθαριότητα (κόστος εργασίας και υλικών), φύλαξη, πάρκινγκ για τα στελέχη, έξοδα συντήρησης κτιρίου κλπ. Επίσης προκύπτει μείωση του real estate κόστους της εταιρείας, δηλαδή του συνολικού χώρου γραφείων, που καταλαμβάνει η εταιρεία. Τα λειτουργικά κόστη υπολογίζονται τουλάχιστον 10%, επί του μικτού μισθοδοτικού κόστους, του εκάστοτε εργαζομένου.

Με την τηλεργασία τα έξοδα αυτά, σε μεγάλο βαθμό, επιβαρύνουν τον εργαζόμενο, μεταφέροντας στην ουσία μέρος του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης, στους εργαζόμενους. Για τους λόγους αυτούς, πρέπει να είναι ξεκάθαρη η υποχρέωση χορήγησης του συνόλου των απαραίτητων μέσων για τηλεργασία από τον εργοδότη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόταση, για καταβολή επιδόματος τηλεργασίας, που θα καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών εξόδων, που επιβαρύνονται οι εργαζόμενοι, μέσω τηλεργασίας.

5.Τέλος ρυθμίσεις, που θα προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα του εργαζομένου (π.χ. από τη χρήση κάμερας), που θα προβλέπουν την πλήρη εξομοίωση, του εργαζόμενου, που εργάζεται από απόσταση, με τον «συγκρίσιμο εργαζόμενο», που εργάζεται κανονικά εντός της επιχείρησης, που θα καθιστούν τον εργοδότη υπεύθυνο για την προστασία της υγείας και της επαγγελµατικής ασφάλειας του τηλεργαζοµένου, που θα κατοχυρώνουν το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι επί «ίσοις όροις», είναι μερικά μόνο, από τα βήματα που έχουν καθυστερήσει, με ολέθριες συνέπειες, για την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή των εργαζομένων.

Η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να μην «κλείνει τα μάτια», μπροστά στο πρόβλημα.

Άσχετα με το αν συμφωνεί κανείς, ή όχι, με το καθεστώς τηλεργασίας, δεν μπορεί να παραγνωρίσει την νέα πραγματικότητα, που έχει δημιουργηθεί, μετά την πανδημία. Η απορρύθμιση της εργασίας είναι ραγδαία και τα νομικά κενά, δημιουργούν νέα πεδία εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Οι παραπάνω προτάσεις είναι τα ελάχιστα βήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία, η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια, τελικά των εργαζομένων, που δουλεύουν εξ αποστάσεως. Η εγκληματική αδιαφορία μεταφράζεται πλέον σε συνειδητή πρόθεση επέκτασης της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

(Ο Διονύσης Τεμπονέρας, είναι Δικηγόρος-Εργατολόγος, υποψήφιος διδάκτορας, του Πανεπιστημίου Αθηνών)

ΠΗΓΗ: https://arki.gr

About this author

ΑΡΘΡΑ
 
 Γ.Σ.  19/10/20 Οκτώ μήνες τώρα, όλοι οι εργαζόμενοι ζούμε μια πολύπλευρη...
 
Δελτίο τύπου εξέδωσε η ΑΔΕΔΥ μετά την συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής...
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, στη συνεδρίασή του...
 
Η τροπολογία, που κατατέθηκε στη βουλή, για τις αναδρομικές διεκδικήσεις των...
 
Η απορρύθμιση της εργασίας είναι ραγδαία και τα νομικά κενά, δημιουργούν...
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι   Εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000/15-07-2020 (ΑΔΑ:9Α8Μ46ΜΤΛ6-98Ω) εγκύκλιος του...
 
Λίγες μέρες πριν, στο πλαίσιο μέτρων αποσυμφόρησης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς,...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς...
 
Θέμα: “Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της...
 
Είναι γεγονός ότι τα πρόσφατα κρούσματα σχεδόν σε όλα τα Υπουργεία...
 
Νέα μέτρα και ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα στο...
 
Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.: «…με διαδικασίες φαστ τρακ,...
 
Η ΠΟΕ-ΔΟΥ έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει την έλλειψη διαφάνειας και αξιοκρατίας...
 
Ο προληπτικός έλεγχος σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ , είναι...
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορμή την επίσκεψη κλιμακίου της ΑΔΕΔΥ στην Εφορία...
 
Η ΠΟΕ-ΔΟΥ καταδικάζει απερίφραστα την δολοφονική επίθεση με τσεκούρι που δέχθηκαν...
 
Η κυβέρνηση της ΝΔ κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις,...
 
του Γιώργου Πετρόπουλου* Μάλωσε την κυβέρνηση, η εφημερίδα Τα Νέα για...
 
Άκρως σημαντική εξέλιξη στην προστασία των προϊσταμένων τμήματος επέφερε η υπ’...
 
Φρένο στις ουρές που σχηματίζουν καθημερινά έξω από τις εφορίες οι φορολογούμενοι...
 
Πρέπει να ομολογήσουμε, ότι η Κυβέρνηση της Ν.Δ έχει πλέον αναδείξει...
 
Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Ιωαννίνων της ΑΔΕΔΥ Χρήστος...
 
Των Γιάννη Καρούζου, Εργατολόγου και Μαριάννας Κατσιάδα, Δημοσιολόγου Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ...
 
Η καραντίνα είναι μια επιβεβλημένη ενέργεια-όχι από μόνη της-για την αντιμετώπιση...
 
ΑΡΘΡΟ: Του Λεωνίδα Βατικιώτη Τις χειρότερες μέρες υποτέλειας και διεθνούς κηδεμονίας...
 
Πώς οι δυσλειτουργίες των μηχανισμών αποτρέπουν την αξιοποίηση στοιχείων από τις...
 
www.efsyn.gr     (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) H συμφωνία που επετεύχθη στη συνεδρίαση του Γιούρογκρουπ στις...
 
πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) Στο προσκήνιο της πολιτικής και οικονομικής ζωής της...
 
Του Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλου Πηγή: romfea.gr...
 
Στο στόχαστρο η «υπερβάλλουσα μείωση» και η προσωπική διαφορά Να καταργηθεί...
 
Στη γ.γ. Δημόσιας Περιουσίας βαθμολογούνται με άριστα οι εργαζόμενοι στο γραφείο...
 
Πηγή:www.capital.gr (Του Δημήτρη Κατσαγάνη) Άλλη μία προθεσμία που σχετίζεται με την...
 
Του Δημήτρη Κατσαγάνη Πηγή: www.capital.gr Την απόλυση των υπαλλήλων που εργάζονται...
 
της Δέσποινας Σπανού* αναδημοσίευση από την εφημερίδα “Εποχή” Η ακραία νεοφιλελεύθερη...
 
της Δέσποινας Σπανού* αναδημοσίευση από την “Εφημερίδα των Συντακτών” Ολοένα και...
 
Πηγή: www.avgi.gr Τη διατήρηση μόνιμου μηχανισμού απολύσεων μέσω διαθεσιμότητας στο Δημόσιο...
 
Και εσείς συνάδελφοι/σες με πετσοκομμένο μισθό, κομμένα δώρα και ένα κλάδο...
 
ΣΤΟΧΟΣ Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΣΠΑΝΟΥ*...
 
Πέρασαν πάνω από τρεις μήνες από την ημέρα (29/11/2013), που ολοκληρώθηκαν...
 
Του Ν. ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ* Λίγες μέρες μετά την τραγωδία στο Φαρμακονήσι ο...
 
της Δέσποινας Σπανού Το νέο σχέδιο νόμου το οποίο εισηγείται η...
 
Το ζήτημα του outsourcing στη νομοθεσία έθεσε ο Μίμης Ανδρουλάκης στον...
 
17/1/2014 Τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο συγκροτείται στο υπουργείο Οικονομικών για την...
 
17/1/2014 1) Ανακοίνωση Συνεργασίας Αριστερών Οικονομολόγων για τα πρόστιμα...
 
“Ντοκουμέντο: Ο Θεοχάρης δίνει μπόνους στον ευαυτό του” 17/1/2014 Για να...
 
Οι πρόσφατες ανακοινώσεις για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων δεν είναι...
 
ΑΡΘΡΟ (ΤΡ. ΑΛΕΞΙΑΔΗ) Η ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ προπαγάνδα προσπαθεί μεθοδικά (και πολλές φορές...
 
Κουτσούκος Γιώργος (19.12.2013) Μέσα Δεκέμβρη 2013 στο Παγκράτι. Βράδυ Πέμπτης, με...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες (27-29/11/13) το 35ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ....
 
www.newsit.gr Η τρόικα χθες επί της ουσίας δεν έδειξε καμία διάθεση συμφωνία....
 
Του Ν. ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ* Κάποτε ρώτησαν τον Γκέμπελς αν υπήρχαν κρεματόρια κι...
 
πηγή:Η ΑΥΓΗ Επίθεση από τις δυνάμεις των ΜΑΤ δέχτηκαν οι καθαρίστριες του υπουργείου...
 
αναδημοσίευση από τον Επενδυτή του Πάνου Κοσμά Επιτροπή άρθρου 70Α «Παρκαρισμένο»...
 
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Ηλεκτρονικά δηλώσεις και πληρωμές, μέσω του Elenxis που θα εντοπίζει...
 
Δρομολογείται είσπραξη και διαχείριση της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας από την...
 
Μεγάλη αναφορά έκανε η ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ” της 31.10.13, στο δελτίο τύπου της...
 
Πλήθος ερωτηματικών προκύπτει μετά το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας 23.10.13 ( το πλήρες δημοσίευμα ΕΔΩ...
 
Με το γνωστό τρόπο των δημοσιευμάτων και της καλλιέργειας του κοινωνικού...
 
πηγή: www.real.gr Από την 1η Ιανουαρίου 2013 μπαίνει τέλος στις ευνοϊκές διατάξεις...
 
πηγή: www.real.gr  (Ρεπορτάζ: Άννα Κανδύλη) Σε διαγραφή χρεών δύο ιδιωτικών επιχειρήσεων, με...
 
πηγή: Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (31.7.13) Εκτός αυτοδίκαιης αργίας τέθηκε η...
 
Διάταξη-σοκ που καθιερώνει πλήρη φορολογική ασυλία για τα 22 μόνιμα εγκατεστημένα...
 
Του Σπύρου Δημητρέλη Ανοικτό παραμένει το παράθυρο για την παράκαμψη του...
 
Σήμερα απασχολούνται στον κλάδο μας, περίπου 9.500 εργαζόμενοι. Οι εργασίες της...
 
Του Σπύρου Δημητρέλη Εικόνα κατάρρευσης παρουσίασαν τα έσοδα του προϋπολογισμού τον...
 
πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (της ΝΑΝΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ0 Οι ελεγκτές της Δημόσιας Διοίκησης επιλέχθηκαν...
 
πηγή: 6ημέρες (Του Λευτέρη Γαλανού) «Αθώα θύματα» στο σαφάρι για τον...
 
Σχέδια για τη δημιουργία ημιαυτόνομου μηχανισμού από το υπουργείο οικονομικών και...
 
πηγή: www.in.gr Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στη στελέχωση των ελεγκτικών...
 
Του ΣΤΑΘΗ* Έπεσε η Κύπρος; Έπεσε! Πρόλαβε πριν να πέσει να...
 
πηγή:ΤΟ ΕΘΝΟΣ Το θέμα της μείωσης του αριθμού των υπαλλήλων στο...
 
Πηγή: www.capital.gr (Του Σπύρου Δημητρέλη) Με μια διάταξη που γέννα πλήθος...
 
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ* Στις 22 Αυγούστου οι υπουργοί κ.κ.Στουρνάρας και Μανιτάκης...
 
Πηγή:www.zougla.gr Ιδιαίτερα επιρρεπής στα μεγάλα χρηματικά ποσά φέρεται να είναι ένας...
 
Έρευνα για τυχόν ζημία του Δημοσίου από την «προβληματική» λειτουργία της...
 
ΞΕΝΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ! ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΠΕΡΙ...
 
Αντιδράσεις σε Νάουσα, Λεωνίδιο και Κυπαρισσία για το κλείσιμο των ΔΟΥ...
 
Το κύριο άρθρο της εφημερίδας ‘‘ΤΑ ΝΕΑ”, είναι απολύτως κατατοπιστικό για...
 
Άρθρο του  Συναδέλφου ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥ (Αυγή 19.12.12) Το ζήτημα της αντίληψης...
 
«Λουκέτο» σε 127 ΔΟΥ σε όλη τη χώρα βάζει μέχρι το...
 
Της Αναστασίας Σαπουνά Ας πέσουν λοιπόν οι μάσκες! Τέρμα ποια τα...
 
Toυ ΧΟΥΑΝ ΡΑΜΟΝ ΡΟΤΣΑ* Παρατηρώ ανθρώπους που εκτονώνονται βρίζοντας για ασήμαντη...
 
Guardian: Η Ελλάδα ξεπουλάει «Σε δύσκολους καιρούς είναι ώρα να πουληθούν...
 
του Θανάση Λυρτσογιάννη Επιτέλους, ας κάνει κάτι επείγον η κυβέρνηση. Οπως...
 
Του Άγγελου Κούρου  Ας υποθέσουμε ότι η φορολογική πολιτική στην Ελλάδα...
 
του δικηγόρου Αναστάσιου Πετρόπουλου  Η θέση των υπαλλήλων που συμπληρώνουν, έως...
 
Καταρρέει ο ελεγκτικός και εισπρακτικός μηχανισμός των Εφοριών. Χωρίς χαρτί και...
 
Πηγη: ΣΤΑΘΗΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ   * Η κυβέρνηση φαίνεται ότι παραχαράσσει, ότι...
 
Του ΔΗΜΗΤΡΗ Α. ΤΡΑΥΛΟΥ-ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ * Η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση Κυβέρνησης – ΑΔΕΔΥ,...
 
 Του Άγγελου Κούρου Εφημερίδα Αυγή 10/7/2011 Ακούγοντας τον νέο υπουργό Οικονομικών...
 
του Γιώργου Κουτσούκου Η ανακοίνωση από την κυβέρνηση τη Δευτέρα, 23-5-2011,...
 
  Tου Άγγελου Κούρου Εφημ. Αυγή     11/5/20 Tον τελευταίο καιρό όλο γυρνάει...
 
Της Δέσποινας Σπανού * Όσοι παρακολουθήσαμε την συνέντευξη του υπουργού Δημόσιας...
 
ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥ 31-1-2011 Η όλη πορεία της κοινωνίας μας από...
 
ΣΤΟ ”ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ” ΚΑΙ ΣΕ ΣΚΛΗΡΑ ”ΠΑΖΑΡΙΑ” ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ! ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ...
 
ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ: ΤΕΤΡΑΠΛΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΑΠΟΔΟΧΩΝ Της ΕΛΕΝΗΣ ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΗ Τετραπλό «κούρεμα» έως...
 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ Στο στόχαστρο βάζει η Εφορία φοροφυγάδες, όπως 9.173...
 
ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ Γ. ΔΡΕΤΤΑΚΗ * Η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε επιπτώσεις...
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 19-10-2020...