ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΕΜΠΤΗ7.7.2022 ΩΡΑ 16:00- ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ – ΠΟΕ ΔΟΥ 0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Την ΠΕΜΠΤΗ7.7.2022 η ΠΟΕ-ΔΟΥ έχει προκηρύξει παράσταση διαμαρτυρίας διεκδικώντας...