ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ...

A.A.Δ.Ε.: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ», Αθήνα, 18-12-2020 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1143741 ΕΞ 2020 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τοποθετούμε μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με...