Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στελέχωσης Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Α.Δ.Ε. 0

… Στο πλαίσιο ενίσχυσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), καλούνται...