Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1147253 ΕΞ 2020, ΦΕΚ Β΄5914/31.12.2020 0

Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος...

Α.Α.Δ.Ε.: Φορολογικοί έλεγχοι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για το έτος 2021 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟYΜΕ 1. Το έτος 2021 θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών...

Α.Α.Δ.Ε.: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» Αθήνα, 18-12-2020 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1143741 ΕΞ 2020 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τοποθετούμε μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με...

A.A.Δ.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020, Αθήνα, 24/11/2020 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1135615 ΕΞ 2020 0

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με...