Απόσπαση υπαλλήλου σε θέση Εμπειρογνώμονα, 0

…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την απόσπαση, κατόπιν αιτήσεως, της υπαλλήλου Φίλιππα Σοφίας του...

Προϊστάμενοι ΔΕΣΥΠ, ΔΕΣΕΛ, ΑΔΑ: Αθήνα, 10 Ιουλίου 2024 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1080051 ΕΞ 2024 0

…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τoν υπάλληλο ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΠΕΛΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ,...