Απόφαση – Τροποποίηση Οργανισμού Α.Α.Δ.Ε. 0

… ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ): 1) Aνακαθορίζουμε...