Μετατάξεις υπαλληλων εντός Α.Α.Δ.Ε. 0

…μετατάσσονται οι υπάλληλοι …… σε ανώτερες κατηγορίες εντός της Α.Α.Δ.Ε. ………...

Mετατάξεις υπαλλήλων ΙΔΑΧ εντός Α.Α.Δ.Ε. 0

… μετατάσσονται και τοποθετούνται οι κάτωθι αναφερόμενοι στον πίνακα υπάλληλοι με...

Μετατάξεις υπαλλήλων εντός Α.Α.Δ.Ε. 0

Μετατάσσονται οι κάτωθι υπάλληλοι και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ως...