Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αθήνα, 13/11/19 Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Β 1157504 ΕΞ 2019 0

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ της...

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 19.11.2019 -Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Νομών ΑΤΤΙΚΗΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ 0

Συναδέλφισσες,συνάδελφοι Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση του στις 7.10.2019 αποφάσισε την πραγματοποίηση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ΥΠΟΙΚ 11/11/2019 Α.Π.: οικ.126634 ΕΞ 2019 0

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις πενήντα (50) ελεγκτών στη Γενική Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών. ……………………………………… Για...

«Μετάθεση υπαλλήλων εκτός νομού», Αθήνα, 08/11/2019 Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1154298 ΕΞ 2019 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α) Μεταθέτουμε εκτός νομού τους παρακάτω υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως εξής : ………………………….. Για να δείτε...

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ», Αθήνα, 08/11/2019 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1154349 ΕΞ 2019 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τοποθετούμε τους παρακάτω Μεταταχθέντες υπαλλήλους του κλάδου των Εφοριακών ως εξής: ……………………. Για να δείτε την απόφαση πατήστε:...

«Απόσπαση υπαλλήλων εκτός νομού», Αθήνα, 08/11/2019 Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1154350 ΕΞ 2019 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Την απόσπαση των παρακάτω υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ως εξής: ………………………….. Για να δείτε την απόφαση...

«Τοποθέτηση Υπαλλήλων», Αθήνα, 07/11/2019 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1153735 ΕΞ 2019 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τοποθετούμε από 11.11.2019 τους παρακάτω υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως εξής: …………………. Για να δείτε την...

Περίληψη διορισμού 2η Εκπαιδευτική Σειρά στην Α.Α.Δ.Ε.. Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: ∆.Υ. 0

Με την υπ’ αριθµ. ∆∆Α∆ Β 1142206 ΕΞ 2019/16.10.2019 Απόφαση του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων που εκδόθηκε σύµφωνα...

Α.Α.Δ.Ε.: Τροποποίηση Αποφάσεων σχετ. με τις Δ.Ο.Υ. Βύρωνα και ΙΖ΄Αθηνών, Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2019 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1151158 ΕΞ 2019, ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β΄4054/06-11-2019 0

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄968 & 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής...