ΑΠΕΡΓΙΑ 16/3/2023 0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                                                                      Αθήνα 15/3/2023 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι Ο δημόσιος τομέας και οι δημόσιοι...

Μετατάξεις υπαλλήλων εντός Α.Α.Δ.Ε. 0

…μετατάσσονται οι κάτωθι αναφερόμενοι στον πίνακα υπάλληλοι σε κενή ομοιόβαθμη οργανική...

Μετάταξη υπαλλήλου εντός Α.Α.Δ.Ε. 0

…μετατάσσεται η κάτωθι αναφερόμενη στον πίνακα υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. της ειδικότητας ΔΕ...

Μετάταξη υπαλλήλου εντός Α.Α.Δ.Ε. 0

…μετατάσσεται η κάτωθι αναφερόμενη στον πίνακα υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού...

Mετατάξεις υπαλλήλων εντός Α.Α.Δ.Ε. 0

…μετατάσσονται και τοποθετούνται οι υπάλληλοι που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα με...

Μετατάξεις υπαλλήλων στην Α.Α.Δ.Ε. 0

Μετατάσσονται οι κάτωθι υπάλληλοι ………… και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε....