ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΔΑ: Αριθ. ΦΕΚ:2399/17.06.2020 Αθήνα, 17 Ιουνίου 2020 Α.1153 0

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τον καθορισμό...

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, Αρ. ΦΕΚ 2423 Β /18-06-2020 Αθήνα, 11/6/ 2020 Α. 1137 0

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α Π Ο...