ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ – 0

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Εφορίες Άρτας Πρέβεζας Λευκάδας καταδικάζει απερίφραστα το...

0

Αθήνα, 12/09/2023                                                                                                                                                Αρ.Πρωτ.:  2289                                                                                                            ΠΡΟΣ: Τα Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων...