Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Προϊστάμενοι & Υποδ/ντές ΚΕΦΟΔΕ 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Προϊστάμενοι Τμημάτων ΚΕΦΟΚ & ΚΕΦΟΔΕ 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...

Tροποποίηση απόφασης, Ανακατανομή Οργανικών Θέσεων 0

…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α.1- Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός...

Προϊστάμενοι – Υποδ/ντές ΚΕΦΟΚ Αττικής & Θεσσαλονίκης 0

…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Επιλέγουμε και τοποθετούμε την υπάλληλο Ασπασία Παναγιωτακοπούλου του Χαραλάμπους,...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προϊστάμενοι ΔΕΣΥΠ, ΔΕΣΕΛ 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...