« Μετάταξη υπαλλήλων σε θέσεις της ειδικότητας (ΥΕ) ΕΠΙΜΜΕΛΗΤΩΝ”, Αθήνα,28/7/2021 Αριθ. Πρωτ.:Δ.Υ. 0

…………. Μετατάσσονται ι οι παρακάτω αναφερόμενοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...

Mετάταξη υπαλλήλου μέσω ΕΣΚ στην Α.Α.Δ.Ε., Αθήνα , 01/09/2021 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ 0

…………….. μετατάσσεται ο ……………………….. μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του...