Απόσπαση υπαλλήλου σε θέση Εμπειρογνώμονα, 0

…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την απόσπαση, κατόπιν αιτήσεως, της υπαλλήλου Φίλιππα Σοφίας του...

Προϊστάμενοι ΔΕΣΥΠ, ΔΕΣΕΛ, ΑΔΑ: Αθήνα, 10 Ιουλίου 2024 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1080051 ΕΞ 2024 0

…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τoν υπάλληλο ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΠΕΛΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ,...

Τροποποίηση αποφάσεων Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. – Οργανωτικά 0

Θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή...

Α.1093/13.06.2024 Απόφαση – Προληπτικοί 0

Περίληψη απόφασης Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/2021 (Β΄3294) απόφασης...