Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αθήνα, 06 Μαΐου 2021 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1037438 ΕΞ 2021 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...

ΑΡΙΘ. ΦΕΚ:B’ 1757/28-04-2021 Αθήνα, 22 Απριλίου 2021 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:Δ.ΟΡΓ.Α 1034340 ΕΞ 2021 0

………………………. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ...

Α.Α.Δ.Ε.: Πρόσληψη 100 ατόμων ΥΕ καθαριότητας, Αθήνα, 23/4/2021 Αρ. Πρωτ.: ∆∆Α∆ Β 1034900 ΕΞ 2021 0

………………………………………… ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την πρόσληψη εκατό (100) ατόµων εκπαιδευτικής βαθµίδας ΥΕ ειδικότητας...

Α.Α.Δ.Ε.: Μετατάξεις υπαλλήλων 0

Μετατάσσονται οι …………………. και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.  ………….. Για...

Α.Α.Δ.Ε: Κοιν/ση της αριθ. 5/2021 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. 0

…………………. Με τη γνωμοδότηση αυτή γίνεται, κατά πλειοψηφία, δεκτό ότι δεν...

Ρουσφετο-μπόνους στο δημόσιο 0

Μετά τις σχετικές εξαγγελίες Βορίδη, το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στη σύσταση Ομάδας Εργασίας...