Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τους κάτωθι υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής...

«Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2021 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1111835 ΕΞ 2021″ 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τους κάτωθι υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής...

ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΥΠΑΚΟΗ!!! 0

Η ΑΣΚΙ Εφοριακών είναι ένα πανελλαδικό δίκτυο συνδικαλιστικών κινήσεων. Επιδιώκουμε συνεργασίες με συνδικαλιστικά σχήματα τα...