ΑΑΔΕ: ΑΔΑ: ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β΄2871/15-07-2020 Αθήνα, 10 Ιουλίου 2020 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020 0

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Καθορίζουμε...

ΑΑΔΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 0

Στο πλαίσιο στελέχωσης του Τμήματος ΙΓ΄- Υπηρεσίας myAADElive της Διεύθυνσης Ελέγχων,...

Μετατάξεις υπαλλήλων Α΄κύκλος ΕΣΚ 2019 0

Σας στέλνουμε για δημοσίευση τις 66729, 66737, 66740, 66746, 66749, 66754...

Απόφαση συγχώνευσης Δ.Ο.Υ., Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1073764 ΕΞ2020 0

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α.- Τροποποιούμε...

Μετατάξεις υπαλλήλων, ΑΠ 47339 ΕΞ 2020/15.05.2020 0

Σας στέλνουμε για δημοσίευση τις 45082 ΕΞ 2020/11.5.2020 και 45089 ΕΞ...