Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 0

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Τμήματος ΙΓ΄- Υπηρεσίας myAADElive της Διεύθυνσης Ελέγχων,...

Μετατάξεις υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ 0

Μετατάσσονται οι κάτωθι υπάλληλοι και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Για...

Μετατάξεις υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ 0

Μετατάξεις υπαλλήλων μέσω ΕΣΚ και τοποθέτησή τους σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ....

Μετατάξεις υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ 0

Μετατάξεις υπαλλήλων μέσω ΕΣΚ και τοποθέτησή τους σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ....

Μετάταξη υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ 0

Μετατάσσονται οι κάτωθι υπάλληλοι και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Για...

Μετάταξη υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ 0

Μετατάσσονται οι κάτωθι υπάλληλοι και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Για...

Μετατάξεις υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ 0

Μετατάσσονται οι κάτωθι υπάλληλοι και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Για...

Μετατάξεις υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ 0

…. Μετατάσσονται οι κάτωθι  και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Για...

Μετάταξη υπαλλήλου στην ΑΑΔΕ, Αθήνα , 02/06/2020 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

………. μετατάσσεται η ……………………………….. με βαθμό Β από τον κλάδο ΠΕ...

Μετάταξη υπαλλήλου στην ΑΑΔΕ, Αθήνα , 29-06-2020 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

…… μετατάσσεται η ………………………………………, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων...