Αθήνα, 24 Ιουνίου 2021 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1053844 ΕΞ 2021, Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟYΜΕ Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τους κάτωθι υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : ΥΠΟΙΚ 22/6/2021 Α.Π.: 73448 ΕΞ 2021 0

Η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών κατ’ εφαρμογή των...

ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β΄2520/14-06-2021 Αθήνα, 01 Ιουνίου 2021 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1046233 ΕΞ 2021 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α.I. Συνιστούμε: 1) στη Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) της...

Αριθ. ΦΕΚ: 2316/Β΄/01-06-2021 2385/Β΄/07-06-2021 Αθήνα, 31/05/2021 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Ε 1045945 ΕΞ 2021 0

Άρθρο 1 Ορισμοί Για τις ανάγκες της παρούσας ορίζονται οι κάτωθι...

Αριθ. ΦΕΚ: 2313/Β΄/01-06-2021 2385/Β’/07-06-2021 Αθήνα, 31/05/2021 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Ε’ 1045944 ΕΞ 2021 0

Άρθρο 1 Ορισμοί Για τις ανάγκες της παρούσας, ορίζονται οι κάτωθι...

ΥΠΟΙΚ 25/05/2021 Α.Π.: οικ. 61116 ΕΞ 2021, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 0

Το Υπουργείο Οικονομικών κατ΄εφαρμογή του άρθρου 384 του κεφαλαίου Δ΄του ν....

∆∆Α∆ Β 1044383 ΕΞ 2021 /27.05.2021 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την πρόσληψη είκοσι (20) ατόµων εκπαιδευτικής βαθµίδας ΥΕ ειδικότητας Προσωπικού...