ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Αθήνα, 26/11/2020 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1136781 ΕΞ 2020 0

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Τμήματος ΙΓ΄- Υπηρεσίας myAADElive (Αθήνα) και του...