ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΕ Δ.Ο.Υ. – 6ΗΜΕΡΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 0

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πολιτιστικού Τμήματος της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. βρίσκεται στην ευχάριστη...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στελέχωσης Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Α.Δ.Ε. 0

… Στο πλαίσιο ενίσχυσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), καλούνται...

ΔΔΑΔ Ε 1081669 ΕΞ 2023 – Π.Θ.Ε. 0

Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ):...

Tροποποίηση αποφάσεων Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. – Π.Θ.Ε. – Αξιολόγηση 0

…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ I. Στην υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 (Β΄5401)...