Μετατάξεις υπαλλήλων στην Α.Α.Δ.Ε. 0

Μετατάσσονται οι κάτωθι υπάλληλοι ………………. και τοποθετούνται σε κενές ομοιόβαθμες οργανικές...

Κατανομή ανά μήνα υπερωριών, εξαιρεσίμων 4ο Ε.Λ.ΚΕ. 0

…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Καθορίζουμε τη μηνιαία κατανομή των ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας και...

AAΔΕ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Δ.Ο.Υ. / Αθήνα, 07 Μαρτίου 2023 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1031173 ΕΞ 2023 0

…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Επιλέγουμε και τοποθετούμε την υπάλληλο Σταυρούλα Αγγελοπούλου του Δημητρίου,...

ΠΟΕ ΔΟΥ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΗ 2023 ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ” 0

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφοριακών (ΠΟΕ ΔΟΥ) συμμετέχει στην 24ωρηΠανελλαδική Απεργιακή Κινητοποίηση...