Μετάταξη υπαλλήλου μέσω ΕΣΚ Β΄Κύκλος, Αθήνα , 31-10-2019 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

…………. μετατάσσεται η …………………., μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, με βαθμό Α΄, σε...

Μετάταξη υπαλλήλου μέσω ΕΣΚ Β΄Κύκλος, Αθήνα , 31-10-2019 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

…………. μετατάσσεται η ………………………., μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, με βαθμό Α΄, σε αντίστοιχη ομοιόβαθμη κενή...

Μετάταξη υπαλλήλου μέσω ΕΣΚ Β΄Κύκλος, Αθήνα , 24-10-2019 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

……………….μετατάσσεται η ……………………….., μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, με βαθμό Α΄, σε αντίστοιχη ομοιόβαθμη κενή...

Διορισμός Δοκίμου Υπαλλήλου, ΥΠΟΙΚ 28/01/2020, Α.Π. 10055 ΕΞ 2020 0

………. διορίζεται ο ………………….., σε κενή οργανική θέση δοκίμου υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Δ’ και τοποθετείται στην...

Μετάταξη υπαλλήλου μέσω ΕΣΚ Β΄Κύκλος, Αθήνα , 31-10-2019 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

………….. μετατάσσεται ο ……………….., μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών του Δήμου Αγράφων, με βαθμό Α΄, σε αντίστοιχη ομοιόβαθμη...

Μετάταξη υπαλλήλου μέσω ΕΣΚ Β΄Κύκλος, Αθήνα , 15-11-2019 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

…………….. μετατάσσεται ο ………………., μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού του Δήμου Σπάρτης, με βαθμό Β΄, σε αντίστοιχη ομοιόβαθμη κενή...

Μετάταξη υπαλλήλου μέσω ΕΣΚ Β΄Κύκλος, Αθήνα , 08-10-2019 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

……………….. μετατάσσεται ο …………………….. , μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,...

Μετάταξη υπαλλήλου μέσω ΕΣΚ Β΄Κύκλος, Αθήνα , 15-11-2019 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

…………… μετατάσσεται ο ……………………, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης, με βαθμό Α΄, σε αντίστοιχη...

Μετάταξη υπαλλήλου μέσω ΕΣΚ Β΄κύκλος, Αθήνα , 22-10-2019 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

……….μετατάσσεται η …………………, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού του ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.),...

Πρόσκληση για ΚΕΦΟΜΕΠ, Αθήνα, 03/02/2020 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1014894 ΕΞ 2020 0

Στο πλαίσιο στελέχωσης των τμημάτων Κεφαλαίου του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής...