Μετατάξεις υπαλληλων εντός Α.Α.Δ.Ε. 0

…μετατάσσονται οι υπάλληλοι …… σε ανώτερες κατηγορίες εντός της Α.Α.Δ.Ε. ………...

Mετατάξεις υπαλλήλων ΙΔΑΧ εντός Α.Α.Δ.Ε. 0

… μετατάσσονται και τοποθετούνται οι κάτωθι αναφερόμενοι στον πίνακα υπάλληλοι με...

Μετατάξεις υπαλλήλων εντός Α.Α.Δ.Ε. 0

Μετατάσσονται οι κάτωθι υπάλληλοι και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ως...

Μετατάξεις υπαλλήλων εντός ΑΑΔΕ 0

Μετατάσσονται οι κάτωθι υπάλληλοι …………… και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε………………....

Mετάταξη υπαλλήλου και τοποθέτηση σε υπηρεσία της ΑΑΔΕ 0

……… μετατάσσεται η ……………….. μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού –...

Μετατάξεις υπαλλήλων και τοποθέτηση σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. 0

…………… Μετατάσσονται οι κάτωθι υπάλληλοι και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε....