Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων των Περιφερειών Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου 0

ΘEMA: «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/ Υποδιεύθυνσης Δημόσιων...

Μετάταξη υπαλλήλου του Υπουργείου Τουρισμού στην Α.Α.Δ.Ε., Αθήνα , 25-02-2022 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

Μετατάσσεται η …………………………. και τοποθετείται στην Δ.Ο.Υ. Λάρισας. ………. Για να...

Μετάταξη υπαλλήλου του Yπουργείου Δικαιοσύνης στην Α.Α.Δ.Ε. 0

…. Μετατάσσεται ο …………………… και τοποθετείται στο Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης της...

Μετάταξη υπαλλήλου του Δήμου Ελευσίνας στην ΑΑΔΕ, Αθήνα , 24-02-2022 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

………………. Μετατάσσεται η ……………………… και τοποθετείται στην Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας. Για να...