Μετάταξη υπαλλήλου, ΥΠΟΙΚ 20/01/2020, Α.Π.:5905 ΕΞ 2020 0

……….μετατάσσεται η ……………. , μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Γ΄, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)...

Μετάταξη υπαλλήλων, Αθήνα , 29/10/2019 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

………….. μετατάσσονται από την κατηγορία ΔΕ του κλάδου Εφοριακών σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση  της κατηγορίας ΠΕ του ίδιου κλάδου...

Μετάταξη υπαλλήλου, Αθήνα , 29/10/2019 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

…………… μετατάσσεται ο παρακάτω υπάλληλος από τον κλάδο ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών στον κλάδο ΠΕ Εφοριακών σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση:...

Mετάταξη υπαλλήλου, Αθήνα , 29/10/2019 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

………………. μετατάσσεται από την κατηγορία ΤΕ του κλάδου Εφοριακών σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση της κατηγορίας ΠΕ του ίδιου κλάδου...

Aπόσπαση υπαλλήλων εκτός νομού, Αθήνα, 17/01/2020 Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1006959 ΕΞ 2020 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Την απόσπαση των παρακάτω υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ως εξής: ………….. Για να δείτε την απόφαση...

Ανανέωση Απόσπασης Υπαλλήλου, Αθήνα, 10/1/2020 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1006489 ΕΞ 2020 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. την ανανέωση της απόσπασης για τρία (3) έτη, του ……………………………………… Για να δείτε την απόφαση πατήστε: 9ΛΚΜ46ΜΠ3Ζ-ΗΣΝ Πηγή:...

Ανανέωση Απόσπασης Υπαλλήλου, Αθήνα, 10/1/2020 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1006488 ΕΞ 2020 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Την ανανέωση της απόσπασης για τρία (3) έτη, της………………………. Για να δείτε την απόφαση πατήστε: ΨΜΜΣ46ΜΠ3Ζ-ΡΛΛ Πηγή: www.diavgeia.gov.gr...

«Μετάθεση υπαλλήλων εκτός νομού», Αθήνα, 08/11/2019 Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1154298 ΕΞ 2019 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α) Μεταθέτουμε εκτός νομού τους παρακάτω υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως εξής : ………………………….. Για να δείτε...

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ», Αθήνα, 08/11/2019 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1154349 ΕΞ 2019 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τοποθετούμε τους παρακάτω Μεταταχθέντες υπαλλήλους του κλάδου των Εφοριακών ως εξής: ……………………. Για να δείτε την απόφαση πατήστε:...