ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ – Α.Α.Δ.Ε., Αθήνα, 14 Ιουνίου 2023 0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022 ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ...