Μετάταξη υπαλλήλου εντός Α.Α.Δ.Ε. 0

…μετατάσσεται η κάτωθι αναφερόμενη στον πίνακα υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. της ειδικότητας ΔΕ...

Μετάταξη υπαλλήλου εντός Α.Α.Δ.Ε. 0

…μετατάσσεται η κάτωθι αναφερόμενη στον πίνακα υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού...

Mετατάξεις υπαλλήλων εντός Α.Α.Δ.Ε. 0

…μετατάσσονται και τοποθετούνται οι υπάλληλοι που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα με...

ΑΔΕΔΥ: ΚΗΡΥΞΗ 24ωρης ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 0

Συγκέντρωση: Πλατεία Κλαυθμώνος, ώρα 11:00πμ …………………… Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της...