ΑΑΔΕΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΕΡΓΑΣΙΑΚΑΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
29 Δεκεμβρίου 2022

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: “Βράβευση Οργανικών Μονάδων”

Ρόδος, 24/12/2022 Αρ.πρωτ.21/2022

ΠΡΟΣ:

Γραφείο Διοικητή ΑΑΔΕ

Κ.Πιτσιλή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: –       Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού(hr.admin@aade.gr)

–       ΠΟΕ-ΔOY(poedoy@poedoy.gr)

–       Μέλη συλλόγου μας

ΘΕΜΑ: “Βράβευση Οργανικών μονάδων, παρ.4, αρθ.23 του ν.4389/2016”

 

Τις προηγούμενες μέρες ανακοινώθηκαν οι πίνακες βράβευσης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των οργανικών μονάδων  της Α.Α.Δ.Ε.

Έχοντας προβεί σε μια εκτενή ανάλυση των εφαρμόσιμων κριτηρίων σε σχέση με τα αποτελέσματα διαπιστώνουμε και είναι κοινά παραδεκτό για το σύνολο του κλάδου, ότι δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός καθιέρωσης της βράβευσης αλλά δημιουργεί αντίθετα αποτελέσματα στο μεγαλύτερο μέρος των συναδέλφων.

Ο τρόπος εφαρμογής των τριών κριτηρίων, δημιουργεί τεράστιες αδικίες, ανισότητες, στρεβλώσεις οι οποίες επιφέρουν τραγελαφικές καταστάσεις στους συναδέλφους. Οι συνάδελφοι αντί να διακατέχονται από ικανοποίηση (περισσότερη ηθική) για την επιβράβευση που έλαβαν από την Διοίκηση, αισθάνονται αδικία, άνιση αντιμετώπιση και οργή για τον τρόπο που έγινε η κατανομή και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν.

Τα τρία εφαρμόσιμα κριτήρια (ποσοστό επίτευξης στόχων, ποσοστό παραβατικότητας επί των ελέγχων, ποσοστό εισπραχθέντων επί των βεβαιωμένων), δεν απεικονίζουν την ευρύτερη απόδοση της οργανικής μονάδας και απαιτούνται σαφώς περισσότερα και αντικειμενικά κριτήρια, για να μπορέσει να απεικονιστεί η πραγματική απόδοση κάθε οργανικής μονάδας της; Α.Α.Δ.Ε.. Τα κριτήρια αγνοούν αρκετά σημαντικά στοιχεία και δημιουργούν ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο τρομάζει τους συναδέλφους, για την επόμενη μέρα. Συγκεκριμένα:

  • Τίθενται υψηλοί, μη ρεαλιστικοί στόχοι, συνεχώς αυξανόμενοι και σε δύσκολους καιρούς (πανδημία, οικονομική κρίση)
  • Οι ειδικές βραβεύσεις υποομάδων συναδέλφων, αφορούν παραγόμενο έργο, στο οποίο έχουν συμβάλει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, αρκετοί συνάδελφοι της οργανικής μονάδας, κάτι που δεν έχει υπολογιστεί
  • Η αγνόηση συναλλακτικών μεγεθών και διαδικασιών, που συνεισφέρουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην αύξηση των εσόδων και στα αριθμητικά αποτελέσματα, αποτελεί τεράστια παράβλεψη της όλης διαδικασίας. Π.χ. η διεκπεραίωση χιλιάδων υποθέσεων στο κεφάλαιο, το πλήθος συναλλαγών του μητρώου, οι συμψηφισμοί, επιστροφές και υπερεισπράξεις των Εσόδων, οι παραγραφόμενες εκκαθαρίσεις στο τμήμα Εισοδήματος, το πλήθος των μέτρων, διασφαλίσεων του Δικαστικού, αποτελούν σαφή, μετρήσιμα, συγκεκριμένα μεγέθη, τα οποία επηρεάζουν, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, τον βαθμό αποδοτικότητας κάθε οργανικής μονάδας.

Ο δείκτης μέτρησης των παραπάνω είναι σημαντικός και δεν μπορεί να προσμετράται μόνο η εισπραξιμότητα της βεβαίωσης και ο δείκτης παραβατικότητας στους ελέγχους.

Θεωρούμε ότι με αναθεώρηση και με εμπεριστατωμένη μελέτη, μπορούν να επανακαθοριστούν τα κριτήρια και να προκύψει μια δίκαιη και ορθολογική εικόνα της απόδοσης κάθε οργανικής μονάδας της Α.Α.Δ.Ε..

Εμείς, ως Εφοριακοί Δωδεκανήσου και όλοι οι συνάδελφοι στην επικράτεια, υπερβαίνουμε καθημερινά τον εαυτόν μας για να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας. Δίνουμε ένα κοινό αγώνα σε 24ωρη βάση με γνώμονα το Δημόσιο συμφέρον για την επίτευξη των στόχων της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά την είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων και την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Απαιτούμε

να αναθεωρήσετε τα κριτήρια αξιολόγησης και Βράβευσης των οργανικών μονάδων και να αναγνωρίσετε το έργο των Δ.Ο.Υ., δίνοντας περισσότερα εργαλεία στη δουλειά μας, και προσανατολίζοντάς την περισσότερο στο ελεγκτικό έργο και  παράλληλα ουσιαστική μισθολογική αναβάθμιση για τους εφοριακούς υπαλλήλους ,όπως συμβαίνει στα σύγχρονα και ανεπτυγμένα κράτη της υφηλίου και “ΟΧΙ” ανταμοιβές με “μπόνους-χαρτζιλίκι”……

 

ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δείτε το έγγραφο: ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

About this author

ΑΑΔΕ
 
Η Ε.Ε. της ΠΟΕ-ΔΟΥ καταδικάζει το ν/σχέδιο της Κυβέρνησης για τα...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της...
 
…αποφασίζεται : Α) Ο διορισμός στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία (ΦΟ.Τ.Α.)...
 
Κ. Διοικητά, Το τελευταίο διάστημα, υλοποιείται από την πλευρά της Διοίκησης...
 
… Στο πλαίσιο ενίσχυσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), καλούνται...
 
Ιούλιος 2023 ΟΛΑ ΑΠΟ ΧΕΡΙ ΚΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ ΜΑΣ ΒΡΕΓΜΕΝΑ.....
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022 ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ...
 
…Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών – Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι...
 
Έχουν αναφερθεί στο Σύλλογό μας καταγγελίες από συναδέλφους σχετικά με το...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία...
 
…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Επιλέγουμε και τοποθετούμε την υπάλληλο Σταυρούλα Αγγελοπούλου του Δημητρίου,...
 
Σε συνέχεια σχετικών κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών του για τα προβλήματα που προκύπτουν...
 
Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι, στις ήδη επιβαρυμένες συνθήκες λειτουργίας των φορολογικών υπηρεσιών...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Ανακαθορίζουμε αρμοδιότητα του Τμήματος «Ε΄ – Συστημάτων Ηλεκτρονικών Εμπορικών...
 
ΠΡΟΣ: Γραφείο Διοικητή ΑΑΔΕ Κ.Πιτσιλή ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: –       Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού( [email protected]...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για το έτος 2022 της...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 ΕΞ2021/14-12-2021 απόφαση «Τροποποίηση...
 
Καταγγέλλουμε την πρόταση απόσπασης των 4 συναδέλφων από τη ΔΟΥ Ιωαννίνων...
 
ΟΡΙΖΕΙ ..ως αναπληρωτή Προϊσταμενο αυτοτελούς τμήματος νομικής υποστήριξης 4ου ΕΛΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ…...
 
ΟΡΙΖΕΙ Τους κάτωθι υπαλλήλους ως αναπληρωτές Προισταμένους τμημάτων Υποδ. ΕΛέγχων 4...
 
ΟΡΙΖΕΙ Τους κάτωθι υπαλλήλους ως αναπληρωτές του Προιστάμενου της Διεύθυνσης του...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Αναθέτουμε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ...
 
ΟΡΙΖΕΙ Α. Τον υπάλληλο ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με (ΑΜ:402485) του...
 
….μετατάσσονται και τοποθετούνται οι παρακάτω μόνιμοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. 1) Ανακαθορίζουμε τη δομή των έξι (6) Ελεγκτικών Κέντρων...
 
ΘEMA: «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/ Υποδιεύθυνσης Δημόσιων...
 
Εισαγωγικό Σημείωμα Με ενεργό ακόμη το οικονομικό αποτύπωμα της πανδημίας, την...
 
Περίληψη Απόφασης Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 ΕΞ...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α.1- Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός...
 
Σήμερα, 2/11/2021 ο Σύλλογος Εργαζομένων στις ΔΟΥ Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας &...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τοποθετούμε μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με...
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄”Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων”...
 
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κατόπιν των τριών πρώτων επεισοδίων: Εγχειρίδιο Λειτουργικών...
 
Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟYΜΕ 1. Το έτος 2021 θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Το έτος 2021 θα διενεργηθούν είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000)...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τον υπάλληλο Νικόλαο Μπατσίλα του Γεωργίου,...
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Σε συνέχεια της από 14.12.2020 ανακοίνωσης της ΠΟΕ-ΔΟΥ,...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τοποθετούμε μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με...
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη βράβευση των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων...
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1134040ΕΞ2020 Επικαιροποίηση – Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας...
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
Α Π ΟΦΑΣ ΙΖ ΟΥ ΜΕ 1. Τροποποιούμε την υποπαράγραφο I’...
 
Με ιδιαίτερο προβληματισμό παρακολουθήσαμε την ενορχηστρωμένη επίθεση συγκεκριμένων ΜΜΕ απέναντι στον...
 
…Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020/19-11-2020 (Β΄5102) απόφαση...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τον υπάλληλο Παναγιώτη Μπάλλα του Σπυρίδωνος,...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη διαδικασία Αξιολόγησης των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
Στο πλαίσιο ενίσχυσης των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, καλούνται...
 
Δείτε την  ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. προς την  Α.Α.Δ.Ε., για...
 
Διεύρυνση ωραρίου των ΔΟΥ έως αργά το απόγευμα, κατά τη διάρκεια...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Στην κορύφωση της ραγδαία επιδεινούμενης υγειονομικής κρίσης...
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Ειδικό μισθολόγιο Α.Α.Δ.Ε. Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής 1....
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αποφασίζουμε Τροποποιούμε και...
 
Φτάσαμε στο και πέντε, οι ΜΕΘ πλέον γεμίζουν με εντατικό ρυθμό. ...
 
 Γ.Σ.  19/10/20 Οκτώ μήνες τώρα, όλοι οι εργαζόμενοι ζούμε μια πολύπλευρη...
 
Με το παρόν γνωστοποιούνται αποσπάσματα της ετήσιας έκθεσης του ΕΝΓΔΕ για...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Η Διευθύντρια της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών με την ιδιότητά της...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς...
 
Θέμα: “Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της...
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αποφασίζουμε 1.Τοποθετούνται οι...
 
Μετατάσσονται οι ……………. και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. Για να...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αναθέτουμε ……………….,...
 
…εκδίδουμε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών...
 
Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Τμήματος ΙΓ΄- Υπηρεσίας myAADElive της Διεύθυνσης Ελέγχων,...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Ορίζουμε...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Καθορίζουμε...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τον καθορισμό...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α Π Ο...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αποφασίζουμε: Μετά την...
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή...
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
Ενημέρωση σχετικά με e-mail επιβεβαίωσης Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού στο...
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
Η Ε.Ε. της ΠΟΕ-ΔΟΥ καταδικάζει το ν/σχέδιο της Κυβέρνησης για τα...