ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 4ο ΕΛΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 0

ΟΡΙΖΕΙ …Ως αρμόδιους υπαλλήλους για την θεώρηση του γνησίου της υπγραφής...

Ορισμός αναπληρωτή Προϊσταμένου αυτοτελούς τμήματος νομικής υποστήριξης 4ου ΕΛΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 0

ΟΡΙΖΕΙ ..ως αναπληρωτή Προϊσταμενο αυτοτελούς τμήματος νομικής υποστήριξης 4ου ΕΛΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ…...

Ορισμός αναπληρωτών Προισταμένων τμημάτων Υποδ. ΕΛέγχων 4 ου ΕΛΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 0

ΟΡΙΖΕΙ Τους κάτωθι υπαλλήλους ως αναπληρωτές Προισταμένους τμημάτων Υποδ. ΕΛέγχων 4...

Ορισμός Αλαπληρωτή Προισταμένου Διευθυνσης του 4ου ΕΛΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 0

ΟΡΙΖΕΙ Τους κάτωθι υπαλλήλους ως αναπληρωτές του Προιστάμενου της Διεύθυνσης του...