ΑΑΔΕΒΟΥΛΗ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΚΛΑΔΙΚΑ ΝΕΑΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
13 Νοεμβρίου 2020

ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΑΔΕ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Ειδικό μισθολόγιο Α.Α.Δ.Ε.
Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής

1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές μονάδες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και οι μετακλητοί υπάλληλοι και οι σύμβουλοι και οι συνεργάτες του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε κατά το άρθρο 24 του ν. 4389/2016.
2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε., ο Πρόεδρος, τα Μέλη και ο εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 2 – Ορισμός αποδοχών
Οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου αποτελούνται από τον βασικό μισθό του άρθρου 7, τα επιδόματα και τις παροχές των άρθρων 8, 9 και 10 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, την ειδική αμοιβή του άρθρου 11, καθώς και τη νέα
προσωπική διαφορά του άρθρου 12.

Άρθρο 3 – Μισθολογική κατάταξη
1. Οι υπάλληλοι οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κατατάσσονται ως εξής:
α. Σε μισθολογικά κλιμάκια βασικού μισθού, σύμφωνα με την κατηγορία εκπαίδευσης των υπαλλήλων και την προϋπηρεσία τους σε φορείς του Δημοσίου.
β. Σε Βαθμούς Θέσης Εργασίας, σύμφωνα με τη Θέση Εργασίας των υπαλλήλων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11.
2. Η ανωτέρω κατάταξη των υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια και Βαθμούς Θέσης Εργασίας δεν επηρεάζεται από τον κλάδο, στον οποίο ανήκει η θέση τους………………………………………………………………………………………………….

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΑΑΔΕ-Public-Consultation-Ειδικό-Μισθολόγιο-ΑΑΔΕ_12.11

About this author

ΑΑΔΕ
 
Στο πλαίσιο ενίσχυσης των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, καλούνται...
 
Δείτε την  ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. προς την  Α.Α.Δ.Ε., για...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Στην κορύφωση της ραγδαία επιδεινούμενης υγειονομικής κρίσης...
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Ειδικό μισθολόγιο Α.Α.Δ.Ε. Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής 1....
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αποφασίζουμε Τροποποιούμε και...
 
Φτάσαμε στο και πέντε, οι ΜΕΘ πλέον γεμίζουν με εντατικό ρυθμό. ...
 
 Γ.Σ.  19/10/20 Οκτώ μήνες τώρα, όλοι οι εργαζόμενοι ζούμε μια πολύπλευρη...
 
Με το παρόν γνωστοποιούνται αποσπάσματα της ετήσιας έκθεσης του ΕΝΓΔΕ για...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Η Διευθύντρια της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών με την ιδιότητά της...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς...
 
Θέμα: “Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της...
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αποφασίζουμε 1.Τοποθετούνται οι...
 
Μετατάσσονται οι ……………. και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. Για να...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αναθέτουμε ……………….,...
 
…εκδίδουμε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών...
 
Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Τμήματος ΙΓ΄- Υπηρεσίας myAADElive της Διεύθυνσης Ελέγχων,...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Ορίζουμε...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Καθορίζουμε...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τον καθορισμό...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α Π Ο...
 
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) αποτελεί ένα πλήρως οργανωμένο και σύγχρονο...
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
Ενημέρωση σχετικά με e-mail επιβεβαίωσης Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού στο...
Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ...