ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 0

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τοποθετούμε...

«Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.», Αθήνα, 3 Ιουλίου 2020 Α.1161 0

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Ορίζουμε...

Διορισμός υπαλλήλου στην ΑΑΔΕ, Αθήνα, 09-07-2020 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Διορίζουμε την κάτωθι στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στον κλάδο...

Μετατάξεις υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ 0

Μετατάσσονται οι ………………………, από …………………. και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ....