Α.Α.Δ.Ε.: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1108884 ΕΞ 2020 0

…εκδίδουμε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών...