ΑΔΕΔΥ- Για την αστυνομική βία στη Ν. Σμύρνη 0

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την...

Μετατάξεις υπαλλήλων στην Α.Α.Δ.Ε., Αθήνα 24/02/2021 0

Μετατάσσονται οι …………………….. και τοποθετούνται στις Δ.Ο.Υ. Βόλου και Νέων Μουδανιών....

Μετάταξη υπαλλήλου, Αθήνα , 12/02/2021 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

… μετατάσσεται ο …………………………………, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του...