ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ προς το Γ.Σ. της 19/10/2020 0

Φτάσαμε στο και πέντε, οι ΜΕΘ πλέον γεμίζουν με εντατικό ρυθμό. ...

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ προς το Γ.Σ. της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. 0

 Γ.Σ.  19/10/20 Οκτώ μήνες τώρα, όλοι οι εργαζόμενοι ζούμε μια πολύπλευρη...