ΑΑΔΕΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΣΚΙΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
18 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ προς το Γ.Σ. της 19/10/2020

Φτάσαμε στο και πέντε, οι ΜΕΘ πλέον γεμίζουν με εντατικό ρυθμό.  Το άνοιγμα των συνόρων χωρίς συστηματική διενέργεια τεστ στους εισερχόμενους, χωρίς καμία μαζική ιχνηλάτηση, η εξυπηρέτηση των απαιτήσεων μεγαλοξενοδόχων και εφοπλιστών, η λογική που θυσιάζει στο βωμό του κέρδους την υγεία μας, έχει δημιουργήσει μία άκρως επικίνδυνη κατάσταση στη χώρα, σχετικά με τη διασπορά της νόσου. Φτάσαμε σε σήμα συναγερμού, ειδικά για την Αττική και για συγκεκριμένα δημοτικά διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και γενικευμένο lock down στην Κοζάνη. Φοβούμαστε όμως ότι, εφόσον δεν αλλάξει η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, θα αρχίσουμε να μετράμε νοσούντες και διασωληνωμένους συναδέλφους κάθε μέρα και περισσότερους.

Ο κλάδος είναι ανάστατος εδώ και καιρό, με την πανηγυρική νομοθέτηση του Βαθμολογίου της ΑΑΔΕ χωρίς να ανοίξει ρουθούνι, από την αρχή του χρόνου αντιμετωπίζουμε την απαξίωση ακόμα και με αναβολές σε προγραμματισμένες συναντήσεις, μετά την έναρξη όμως της πανδημίας, οξύνθηκε εν γένει όλη η κατάσταση και αρχές καλοκαιριού είχαμε το τραγικό γεγονός της Κοζάνης.

Μη γελιόμαστε η δολοφονική επίθεση εναντίον των συναδέλφων στην Δ.Ο.Υ. Κοζάνης δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό από κάποιον τυχαίο «τρελό», όπως μας λένε, ούτε τα σχόλια του κόσμου στα social media και ο μη σεβασμός στον ανθρώπινο πόνο (με την διαρροή του βίντεο της επίθεσης) δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Όλα αποτελούν σύμπτωμα της εποχής.        

Οι Κυβερνητικές και διοικητικές ευθύνες μεγάλες.

Οι προειδοποιήσεις και οι ανησυχίες δεν έπιασαν τόπο, τώρα όμως είναι ώρα για δραστικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων που βιώνουν το μεροκάματο του φόβου καθημερινά, από αγανακτισμένους, παραβατικούς, τσαμπουκάδες εν γένει, αλλά και από τις συνθήκες εργασίας που διαμορφώνονται στη μετά covid περίοδο.  

Θέτοντας τις κινητοποιήσεις στον γύψο επιδιώκουν να επιφέρουν νέα σκληρά οικονομικά και θεσμικά μέτρα την επόμενη περίοδο, με αφορμή τον κορωνοιό αλλά με σαφή όμως νεοσυντηρητική και νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση. Απέναντι σε όλες αυτές τις πολιτικές μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να λειτουργήσει, μέσα προφανώς στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, χωρίς να επιφέρει εκπτώσεις στις δράσεις και στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεών του.

Δεν μπορεί οι προσωπικές ή συνδικαλιστικές σκοπιμότητες να υπερβαίνουν και να υποκαθιστούν το θεσμικό ρόλο και τη λειτουργία κανενός, είτε φυσικού προσώπου, είτε θεσμικού φορέα.

Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι σε Υπηρεσίες μας  γίνονται συζητήσεις για να ορίσουν συντονιστές COVID-19 εφαρμόζοντας  υποτίθεται τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι οποίοι μεριμνούν: για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κορωνοϊού ανάμεσα στους εργαζόμενους, για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 σε εργαζόμενους της οργανικής μονάδας, για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που θα ανακύπτει και τη σωστή τήρηση των μέτρων, την ενημέρωση του προσωπικού και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους και το κοινο…

Εδώ έχουμε να παρατηρήσουμε ότι: α) σύμφωνα με το οργανόγραμμα αρμοδιότητα των περιφερειαρχών εκτός από την μέριμνα για την συλλογή από τις Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους των απαιτούμενων, εκάστοτε, προκαθορισμένων ή έκτακτων στοιχείων και η υποβολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης είναι και η παροχή οδηγιών στους Προϊσταμένους των οικείων Δ.Ο.Υ. για την εφαρμογή των διατάξεων περί εκκαθάρισης αρχείων, την ορθολογική διαχείριση των χώρων στέγασής τους και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια και υγιεινή αυτών, καθώς και η συγκέντρωση στοιχείων εφαρμογής των ανωτέρω και ενημέρωσης των αρμόδιων επιτελικών υπηρεσιών, αλλά στην πράξη διαπιστώνουμε ότι βάζουν τα στοιχεία για τις αποδόσεις και τους στόχους πιο πάνω από τη Υγεία μας .. β) σύμφωνα με τον Ν.3850/2010 στις Υπηρεσίες μας  που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, σύμφωνα και με το άρθρο 12 και σε αυτές που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας. Για την εφαρμογή του εν λόγω νόμου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., ως «επιχείρηση» ή «εργοδότης» νοείται «Υπουργείο, Περιφέρεια, Νομαρχία ή άλλη αυτοτελής ή αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Οι εργαζόμενοι σε Υπηρεσίες που απασχολούν πάνω από 50 (πενήντα) άτομα έχουν δικαίωμα να συνιστούν Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.), αποτελούμενη από εκλεγμένους εκπροσώπους τους στην Υπηρεσία. Στις Υπηρεσίες που απασχολούν από είκοσι (20) άτομα και πάνω οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να επιλέγουν εκπροσώπους, με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 και γ) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ κάθε οργανική μονάδα δημόσιων υπηρεσιών πρέπει να: διαθέτει ένα συγκεκριμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του επαγγελματικού χώρου σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού στους χώρους λειτουργίας του, το σχεδιο δράσης αυτό το εκπονεί ο γιατρος εργασίας που όπως γνωρίζουμε καλά οι Υπηρεσίες μας δεν διαθέτουν.

Αν όχι τώρα, μετα τα τραγικά γεγονότα της Κοζανης, μετά τις χωρίς σχέδιο δράσης (όπως ο ίδιος ο ΕΟΔΥ ορίζει στο πρωτόκολλο του), συγχωνεύσεις μονάδων εν μέσω πανδημίας, σε ακατάλληλα κτίρια, με συνθήκες Υγιεινής που σαφώς δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες του πρωτοκόλλου, μετά την έκδοση όλων αυτών των δυσερμήνευτων και αντικρουόμενων εγκυκλίων ενημέρωσης των υπαλλήλων περί της λειτουργίας των Υπηρεσιών μας, να λάβουμε υπόψη και το με Αριθ. Πρωτ.: Α.Τ.Δ. Β – Π.Σ.Ε.Α. 1110005 ΕΞ2020 Εγχειρίδιο Ελέγχου Παρούσας Κατάστασης,   που μεταθέτουν τις Ευθύνες στον τελευταίο τροχό της άμαξας, τότε πότε!!!! θα πρέπει να βάλλουμε την Διοίκηση προ των ευθυνών της;;;; Ο ίδιος ο νομικός μας σύμβουλος είχε προτείνει να σταλεί επιστολή προς τον Εισαγγελέα που να αναδεικνύει τα προβλήματα και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε όταν ψάχναμε σε τι νομικές ενέργειες έπρεπε να προβούμε για πράξεις ή παραλήψεις της διοίκησης.

Κατόπιν όσων παραπάνω αναφέρουμε, προτείνουμε:

  • Άμμεσα τη σύνταξη της επιστολής, η οποία θα έπρεπε να είχε ήδη σταλεί στον εισαγγελέα…

Επειδή δυστυχώς παρατηρείται το φαινόμενο να παίρνονται αποφάσεις στο Γ.Σ. και να ξαναέρχονται για συζήτηση τα ίδια θέματα, θα πρέπει να έχουμε εικόνα διαχρονικά και για ποιο λόγο την δεδομένη στιγμη δεν προχώρησε η εκτέλεση των αποφάσεων

Προτείνουμε  τη σύσταση ομάδων εργασιών άμεσα, (αξιοποιώντας όλες τις υφιστάμενες απαλλαγές της ΠΟΕ-ΔΟΥ  σε συγκεκριμένο έργο με τεκμηρίωση των προτάσεων βασισμένη πάνω σε νομοθεσία, νομολογία, εγκύκλιους και όπου απαιτείται η συνδρομή νομικών συμβουλών και από συναδέλφους που μπορούν να συνδράμουν, και στη νομική υποστήριξη αλλά και στην υποστήριξη των ομάδων εργασίας) σε πρώτη φάση:

  • 1) ομάδα εργασίας φορολογίας και ελεγκτικών θεμάτων
  • 2) ομάδα εργασίας θεμάτων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων, με προτάσεις επι του θεσμικού τους ρόλου και τον τρόπο καλύτερης εξυπηρέτησης αυτού, με συγκέντρωση υλικού διατάξεων νομοθεσίας και νομολογίας επι ποινικών αστικών και πειθαρχικών θεμάτων κλπ.
  • 3) ομάδα εργασίας με αντικείμενο την καθημερινή επικοινωνία με τους κατά τόπους συλλόγους και με τις μονάδες της Υπηρεσίας μας, την ενημέρωση όλων των Γ.Σ. με τα τρέχοντα ζητήματα μέσα στον εργασιακό χώρο και των εγκυκλίων που άπτονται εργασιακών μεταβολών, η οποία θα επιφορτιστεί και με την τήρηση και ενημέρωση του αρχείου των αποφάσεων των Γ.Σ.  και των συνεδρίων.

About this author

ΑΑΔΕ
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τοποθετούμε μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με...
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄”Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων”...
 
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κατόπιν των τριών πρώτων επεισοδίων: Εγχειρίδιο Λειτουργικών...
 
Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟYΜΕ 1. Το έτος 2021 θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Το έτος 2021 θα διενεργηθούν είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000)...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τον υπάλληλο Νικόλαο Μπατσίλα του Γεωργίου,...
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Σε συνέχεια της από 14.12.2020 ανακοίνωσης της ΠΟΕ-ΔΟΥ,...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τοποθετούμε μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με...
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη βράβευση των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων...
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1134040ΕΞ2020 Επικαιροποίηση – Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας...
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
Α Π ΟΦΑΣ ΙΖ ΟΥ ΜΕ 1. Τροποποιούμε την υποπαράγραφο I’...
 
Με ιδιαίτερο προβληματισμό παρακολουθήσαμε την ενορχηστρωμένη επίθεση συγκεκριμένων ΜΜΕ απέναντι στον...
 
…Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020/19-11-2020 (Β΄5102) απόφαση...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τον υπάλληλο Παναγιώτη Μπάλλα του Σπυρίδωνος,...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη διαδικασία Αξιολόγησης των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
Στο πλαίσιο ενίσχυσης των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, καλούνται...
 
Δείτε την  ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. προς την  Α.Α.Δ.Ε., για...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Στην κορύφωση της ραγδαία επιδεινούμενης υγειονομικής κρίσης...
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Ειδικό μισθολόγιο Α.Α.Δ.Ε. Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής 1....
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αποφασίζουμε Τροποποιούμε και...
 
Φτάσαμε στο και πέντε, οι ΜΕΘ πλέον γεμίζουν με εντατικό ρυθμό. ...
 
 Γ.Σ.  19/10/20 Οκτώ μήνες τώρα, όλοι οι εργαζόμενοι ζούμε μια πολύπλευρη...
 
Με το παρόν γνωστοποιούνται αποσπάσματα της ετήσιας έκθεσης του ΕΝΓΔΕ για...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Η Διευθύντρια της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών με την ιδιότητά της...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς...
 
Θέμα: “Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της...
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αποφασίζουμε 1.Τοποθετούνται οι...
 
Μετατάσσονται οι ……………. και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. Για να...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αναθέτουμε ……………….,...
 
…εκδίδουμε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών...
 
Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Τμήματος ΙΓ΄- Υπηρεσίας myAADElive της Διεύθυνσης Ελέγχων,...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Ορίζουμε...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Καθορίζουμε...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τον καθορισμό...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α Π Ο...
 
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) αποτελεί ένα πλήρως οργανωμένο και σύγχρονο...
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
Ενημέρωση σχετικά με e-mail επιβεβαίωσης Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού στο...
Κύριε Διοικητά, Με αφορμή τις εξελίξεις που αφορούν τη διενέργεια εκλογών...