Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων των Περιφερειών Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου 0

ΘEMA: «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/ Υποδιεύθυνσης Δημόσιων...