Κατανομή ανά μήνα υπερωριών, εξαιρεσίμων 4ο Ε.Λ.ΚΕ. 0

…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Καθορίζουμε τη μηνιαία κατανομή των ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας και...

AAΔΕ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Δ.Ο.Υ. / Αθήνα, 07 Μαρτίου 2023 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1031173 ΕΞ 2023 0

…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Επιλέγουμε και τοποθετούμε την υπάλληλο Σταυρούλα Αγγελοπούλου του Δημητρίου,...