ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ- Αριθ.Πρωτ.:ΔΔΑΔ Α1112804 0

Θέμα: “Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της...

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ, Αθήνα, 21/09/2020 Αριθ. Πρωτ.: 35041 0

Αποδεχόμαστε την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ Ι.Ε.Π.Υ.Α.»...