ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, Αρ. ΦΕΚ 2423 Β /18-06-2020 Αθήνα, 11/6/ 2020 Α. 1137 0

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α Π Ο...