ΒΟΥΛΗ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΔΗΜΟΣΙΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΕΡΓΑΣΙΑΚΑΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
27 Οκτωβρίου 2022

Παροχή τηλεργασίας από δημόσιους υπαλλήλους λόγω προβλημάτων υγείας, Κ.Υ.Α. ΔΙΔΑΔ Φ.64/890/οικ/16790/2022

Δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. για την παροχή τηλεργασίας από δημοσίους υπαλλήλους κατ΄εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4807/2021

Άρθρο 1

Σκοπός

 1. Σκοπός της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης είναι: α) ο καθορισμός των προβλημάτων υγείας, μόνιμων ή πρόσκαιρων, των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 4807/2021 που μπορούν στοιχειοθετήσουν δικαίωμα για παροχή τηλεργασίας, εφόσον η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του άρθρου 13 του ν. 4807/2021, β) ο καθορισμός των χρονικών ορίων τηλεργασίας για τους έχοντες μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας, γ) ο καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτείται να προσκομίζονται και δ) ο καθορισμός της διαδικασίας για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των προβλημάτων υγείας των ως άνω αναφερόμενων υπαλλήλων ή απασχολούμενων, προκειμένου αυτοί να υποβάλλουν αίτηση για τηλεργασία, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4807/2021 (Α’ 96).
 2. Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει αποκλειστικά τα θέματα εφαρμογής των διατάξεων περί τηλεργασίας για τους έχοντες μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας και δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση αφορά τις άδειες ή διευκολύνσεις ή υποχρεώσεις που χορηγούνται λόγω προβλημάτων υγείας.

Άρθρο 2

Προβλήματα υγείας μόνιμα ή πρόσκαιρα που δύνανται να στοιχειοθετήσουν δικαίωμα για παροχή τηλεργασίας

Τα μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας, λόγω των οποίων οι υπάλληλοι και απασχολούμενοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 4807/2021 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για παροχή τηλεργασίας, εφόσον η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας είναι τα εξής:

 1. Νεοπλασματική νόσος υπό χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία ή βιολογική ή άλλη στοχευμένη θεραπεία ή μετά το πέρας της θεραπείας και μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας.
 2. Αιματολογικές κακοήθειες υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία ή μετά το πέρας της θεραπείας και μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας.
 3. Μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου με λήψη 2 ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.
 4. Μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή/και λήψη 2 ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.
 5. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) με FEV1 <50% ή/και DLCO<40%.
 6. Διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες με διαχυτική ικανότητα <50%.
 7. Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια ανεξάρτητα αιτιολογίας υπό κατ’ οίκον οξυγονοθεραπεία.
 8. Κυστική ίνωση.
 9. Καρδιοπάθειες οποιασδήποτε αιτιολογίας με κλάσμα εξώθησης μικρότερο ή ίσο του 40% και μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια.
 10. Μείζων ανεπίπλεκτη καρδιοχειρουργική επέμβαση (αορτοστεφανιαία παράκαμψη, αντικατάσταση βαλβίδων) μετά το πέρας της αναρρωτικής άδειας.
 11. Δυσρυθμίες καρδιάς με ιστορικό υποτροπιαζόντων συγκοπτικών επεισοδίων περισσότερων από δύο (2) ανά έτος.
 12. Σοβαρή συμπτωματική καρδιακή βαλβιδοπάθεια.
 13. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου υπό εξωνεφρική κάθαρση.
 14. Σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια με μη αντιρροπούμενη κίρρωση.
 15. Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες ή ΗIV λοίμωξη με CD4 200/μl.
 16. Ιδιοπαθή φλεγμονώδη ή αυτοάνοσα νοσήματα που απαιτούν συστηματική λήψη υψηλών δόσεων κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικών, βιολογικών ή άλλων στοχευμένων θεραπειών.
 17. Νευρολογικά νοσήματα που απαιτούν συστηματική χορήγηση υψηλών δόσεων κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικών ή βιολογικής ή άλλης στοχευμένης θεραπείας.
 18. Παθήσεις με σημεία μυϊκής αδυναμίας αναπνευστικών μυών (βαριά μυασθένεια ή νευρομυϊκή πάθηση) κυρίως σε περιόδους υψηλού κινδύνου λοίμωξης.
 19. Νευρολογικές παθήσεις με υπολειπόμενο νευρολογικό έλλειμμα μετά την λήξη της αναρρωτικής άδειας το οποίο καθιστά δυσχερή την μετάβαση στην εργασία.
 20. Νόσος του κινητικού νευρώνα.
 21. Επιληψία με τεκμηριωμένες πάνω από τρεις επιληπτικές κρίσεις τον μήνα.
 22. Νόσος Πάρκινσον μετρίως σοβαρή ή σοβαρή.
 23. Κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου.
 24. Οξύ ή χρόνιο μυοσκελετικό πρόβλημα εφόσον δυσχεραίνει την μετάβαση στην εργασία μετά το πέρας της αναρρωτικής άδειας.
 25. Αιμοσφαιρινοπάθειες (Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία κ.λπ.) με συχνές μηνιαίες μεταγγίσεις.
 26. Αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης υπό ινσουλινοθεραπεία (HbA1c του τελευταίου 3μήνου ≥ 8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥ 200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες) ή σοβαρές μικρο/μακρο αγγειακές ή άλλες επιπλοκές.
 27. Μη επαρκώς ρυθμιζόμενο ενδοκρινικό νόσημα (σοβαρός υπο/υπερθυρεοειδισμός, επινεφριδιακή ανεπάρκεια, υποφυσιακή ανεπάρκεια κ.λπ.) με σοβαρά κλινικά συμπτώματα ή/και περιοδικές νοσηλείες.
 28. Ασθενείς μετά από μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη μετεγχειρητική περίοδο και μετά το πέρας της αναρρωτικής άδειας μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας.
 29. Προϋπάρχουσα αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ανεξαρτήτως κατηγορίας νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων των παθήσεων που περιλαμβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση υπό στοιχεία Φ80100/24283/10-3-2022 «Αναθεώρηση του Πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων, για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον» (Β’ 1224), και όπως κάθε φορά ο ανωτέρω Πίνακας διαμορφώνεται, λόγω πιθανής ή ενδεχόμενης επιδείνωσης αυτών.
 30. Γυναίκες που υποβάλλονται σε διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κατά τα στάδια της ωοθηκικής διέγερσης, εμβρυομεταφοράς και αναμονής μέχρι την εργαστηριακή διάγνωση της κύησης.

Άρθρο 3

Χρονικά όρια τηλεργασίας

 1. Η τηλεργασία λόγω προβλημάτων υγείας του άρθρου 2 δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις ογδόντα οκτώ (88) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

 

 1. Το ως άνω χρονικό διάστημα των ογδόντα οκτώ (88) εργασίμων ημερών για τηλεργασία χορηγείται τμηματικά με ανώτατο όριο τις είκοσι δύο (22) ημέρες ανά τρίμηνο βάσει της αίτησης του υπαλλήλου, της γνωμάτευσης του αρμοδίου οργάνου και η χρήση του είναι υποχρεωτική κατά τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής είναι δυνατή η χορήγηση τηλεργασίας για συνεχόμενο διάστημα ογδόντα οκτώ (88) εργασίμων ημερών.

Άρθρο 4

Διαδικασία αίτησης υπαλλήλου για την παροχή τηλεργασίας – Δικαιολογητικά Έκδοση απόφασης

 1. Υπάλληλος ή απασχολούμενος που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 4807/2021 και επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για παροχή τηλεργασίας λόγω προβλημάτων υγείας της παρούσας, υποβάλλει στην Υπηρεσία Προσωπικού του φορέα, όπου υπηρετεί:

1.1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται: α) ο αριθμός των ημερών που επιθυμεί να παρέχει τηλεργασία, που δεν μπορεί να υπερβαίνει για κάθε αίτηση το χρονικό διάστημα του άρθρου 3 καθώς και το συνολικό διάστημα εντός του ημερολογιακού έτους, για το οποίο προτίθεται να αιτηθεί την παροχή τηλεργασίας και β) η διεύθυνση του τόπου παροχής της τηλεργασίας. Στην αίτησή του ο υπάλληλος δηλώνει επίσης αν επιθυμεί να λάβει Σταθμό Τηλεργασίας και δύναται να προτείνει αιτιολογημένα, κατ’ εξαίρεση, διαφορετικές ώρες έναρξης και λήξης του νόμιμου ωραρίου απασχόλησής του εντός του ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης όπου υπηρετεί, και

1.2. Γνωμάτευση του αρμόδιου κατά ειδικότητα θεράποντος ιατρού ή εν ισχύ πιστοποιητικό ΚΕΠΑ, από τα οποία προκύπτει το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας του άρθρου 2, για το οποίο ζητείται η παροχή τηλεργασίας, με το αίτημα να σταλεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.Η αίτηση του υπαλλήλου και η γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού ή το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ αποστέλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για την έκδοση σχετικής γνωμάτευσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 και η αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού ενημερώνει παράλληλα την Υγειονομική Επιτροπή για χρονικό διάστημα τηλεργασίας, του οποίου έχει ήδη κάνει χρήση ο υπάλληλος κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος.

 1. Η υγειονομική επιτροπή υποχρεούται να γνωματεύσει αμελλητί και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την περιέλευση σε αυτήν του σχετικού ερωτήματος από την αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού. Η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού, που απέστειλε το σχετικό αίτημα. Η γνωμάτευση θα πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προσδιορίζει με σαφήνεια, σε συνάρτηση και με την αίτηση του υπαλλήλου, το χρονικό διάστημα, για το οποίο συνιστάται, για λόγους προστασίας της υγείας του υπαλλήλου, η τηλεργασία.
 2. Το σύνολο των στοιχείων του φακέλου υποβάλλεται ακολούθως στον αρμόδιο προϊστάμενο της Διεύθυνσης, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος ή απασχολούμενος, ο οποίος αιτείται την παροχή τηλεργασίας για λόγους υγείας. Ο αρμόδιος προϊστάμενος, λαμβάνοντας υπόψη τον καθορισμό των θέσεων τηλεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4807/2021, το μέγιστο ποσοστό ανά Διεύθυνση που δύναται να απασχολείται με τηλεργασία, τις υπηρεσιακές ανάγκες, την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και τα καθήκοντα του υπαλλήλου, ύστερα από εισήγηση του οικείου Προϊσταμένου του εκάστοτε Τμήματος, εξετάζει την αίτηση του υπαλλήλου και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή μη του αιτήματος. Η απόφαση αποδοχής ή μη του αιτήματος γνωστοποιείται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, εγγράφως ή με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία περιέλευσης σε αυτόν του σχετικού φακέλου.
 3. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης εκδίδει απόφαση με το περιεχόμενο του άρθρου 15 του ν. 4807/2021, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τα χρονικά όρια του άρθρου 3 της παρούσας και τα οριζόμενα στην σχετική γνωμάτευση. Σε περίπτωση μη αποδοχής ολικώς ή μερικώς του αιτήματος, παρότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης, απαιτείται να συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος, ιδίως λόγος υπηρεσιακών αναγκών ή λόγος που αποδεδειγμένα στοιχειοθετεί την μη αποτελεσματική με όρους ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου με τηλεργασία, ο οποίος περιλαμβάνεται στην αιτιολογία της απόφασης. Οι αποφάσεις επί των αιτημάτων για τηλεργασία κοινοποιούνται στον άμεσα προϊστάμενο του υπαλλήλου ή απασχολούμενου που αιτείται την τηλεργασία και στον αρμόδιο προϊστάμενο της οικείας υπηρεσίας προσωπικού του φορέα, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος.
 4. Για τα αυτοτελή Τμήματα του φορέα που δεν ανήκουν σε Διευθύνσεις, τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ασκεί ο αρμόδιος Προϊστάμενος για τα θέματα προσωπικού.

 

 1. Η τηλεργασία δύναται να περατωθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος του τηλεργαζόμενου και υπό την προϋπόθεση αποδοχής του από το αρμόδιο όργανο του άρθρου 13 του ν. 4807/2021 (Α’ 96) ή από τον φορέα ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση πέντε (5) εργασίμων ημερών. Εφόσον ο υπάλληλος δεν κάνει χρήση της εγκριθείσας τηλεργασίας, αυτή δεν μεταφέρεται ή δεν επιτρέπεται να γίνει χρήση αυτής σε άλλο χρονικό διάστημα του ίδιου ή του επόμενου έτους.

 

 1. Ο υπάλληλος/απασχολούμενος νομιμοποιείται να παρέχει τηλεργασία από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης αποδοχής του αιτήματός του κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην σχετική απόφαση.

Άρθρο 5

Γνωματεύσεις υγειονομικών Επιτροπών

 1. Η Γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, συντάσσεται σύμφωνα και με το Υπόδειγμα Γνωμάτευσης που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα εξής:

α) η περίπτωση του άρθρου 2, στην οποία υπάγεται το πρόβλημα υγείας του υπαλλήλου λόγω του οποίου ο/η υπάλληλος υποβάλει αίτηση για τηλεργασία,

β) η χρονική διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης και η διάρκεια της συνιστώμενης παροχής τηλεργασίας σύμφωνα και με την αίτηση του υπαλλήλου και εντός των ορίων του άρθρου 3.

γ) η ενδεχόμενη ανάγκη επανεξέτασης επανεκτίμησης για συνέχιση της τηλεργασίας πέραν του χρόνου ισχύος της γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2023.

About this author

ΒΟΥΛΗ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 
Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Εφορίες Άρτας Πρέβεζας Λευκάδας καταδικάζει απερίφραστα το...
 
Η Ε.Ε. της ΠΟΕ-ΔΟΥ καταδικάζει το ν/σχέδιο της Κυβέρνησης για τα...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24ωρη Πανελλαδική Απεργία Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 Η Εκτελεστική...
 
Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσε η...
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με αφορμή την κατάθεση του νομοσχεδίου «Ενίσχυση του...
 
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η τροποποίηση της εγκυκλίου που αφορά στην «πρόληψη...
 
ΑΠΡΙΛΗΣ, 2023 Ένα καλά κρυμμένο μυστικό της ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ. είναι ότι, οτιδήποτε...
 
Κατατέθηκε τροπολογία στο προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα...
 
Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης είναι: α)...
 
Να αναφέρουμε εισαγωγικά πως η έννοια της «αξιολόγησης» στο Δημόσιο έχει...
 
Στο νομοσχέδιο καθορίζεται η διαδικασία της αξιολόγησης υπαλλήλων και προϊσταμένων, ενώ...
 
ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών Θέμα: «Σε κίνδυνο τίθεται η...
 
Το υπουργείο Εργασίας καταργεί τον ΟΑΕΔ (μετονομάζεται σε ΔΥΠΑ).Ο οργανισμός που ιδρύθηκε το...
 
Θα δώσει επιτέλους λύση το Υπουργείο Οικονομικών στα προβλήματα των υπηρεσιών...
 
Με Αναφορά του προς τoν Υπουργό Οικονομικών ο βουλευτής Β’ Πειραιά και αν. τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ...
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών...
 
Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4807/2021 (Α΄ 96), στις διατάξεις των άρθρων 27...
 
Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ LARISSANET ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ...
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της τις προτάσεις–αποφάσεις...
 
Την κεντρική φιλοσοφία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την επιστροφή στον εργασιακό...
 
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κι ο υπουργός εργασίας έδωσαν στη...
 
H Βουλή αναμένεται να κυρώσει την ρύθμιση Χατζηδάκη η οποία περιλαμβάνει...
 
Τέλος στο οκτάωρο και τις συλλογικές συμβάσεις. Καθιερώνεται εβδομάδα 50 ωρών...
 
Ποιος να το περίμενε πως η κυβέρνηση των αρίστων με φωτογραφική...
 
Kανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Χαμένοι αγώνες είναι αυτοί που δεν...
 
Μέσα στον Απρίλιο καλείται να φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση το...
 
ΠΑΤΡΑ 24/02/2021    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συνάδελφοι, Η πολιτική ηγεσία της χώρας, μαζί με...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 16.02.2021 Την αφωνία του Οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υιοθετούμε ως ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ το κείμενο της Ομοσπονδίας Τελωνειακών (Ο.Τ.Υ.Ε.),...
 
Την πρώτη δικογραφία με βάση τον απαράδεκτο νόμο για τις συναθροίσεις...
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ακούσαμε με προσοχή την συνέντευξη του Πρωθυπουργού μας, στον...
 
του Νεκτάριου Κορδή Ο αντιδημοκρατικός κατήφορος της κυβέρνησης των» αρίστων» της...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Ερώτηση 38 Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτικής Συμμαχίας με...
 
  “Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  Αναφορά προς τον...
 
Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με...
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Ειδικό μισθολόγιο Α.Α.Δ.Ε. Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής 1....
 
Αναλυτικότατη παρουσίαση του νέου σχεδίου νόμου για τα εργασιακά που θα κατατεθεί προς...
 
του Κωστα Παπαδημητρίου Με τον ν. 4735/20 (αρθρα 20-23) ορίζεται ο...
 
Η τροπολογία, που κατατέθηκε στη βουλή, για τις αναδρομικές διεκδικήσεις των...
 
Γνωμοδότηση-«βόμβα» του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα αναδρομικά των δημοσίων υπαλλήλων-αποστράτων! Η...
 
Είναι γνωστό ότι δε διενεργούνται προληπτικά τέστ πουθενά στο Δημόσιο ενώ...
 
Μεσούσης της πανδημίας κι ενώ η οικονομία οδεύει σε βαθιά ύφεση...
 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέντευξη του προέδρου του Σωματείου...
 
Για να δείτε την ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή 15 βουλευτές...
 
Μέτωπο με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού, που συγκροτείται από...
 
Για να δείτε το αναλυτικό κείμενο της ΑΔΕΔΥ για το περιεχόμενο...
 
Με παρέμβασή του, στην τηλεόραση της ΕΡΤ, εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ αποδέχθηκε...
 
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ… ΕΝΑΣ...
 
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερώτηση για την κατάργηση πρακτικά των Κτηματικών...
 
Στις 16.7.2014 κατατέθηκε ερώτηση από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχετική με την...
 
Στις 8.9.2014 κατατέθηκε ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Βοιωτίας Γιάννη Σταθά...
 
Το πολυνομοσχέδιο με το άρθρο 13 που αφορά τις κρατήσεις του...
 
Για να δείτε την τροπολογία για την αξιολόγηση που κατατέθηκε στο...
 
Η άκρως επικίνδυνη τακτική από την πλευρά της αστυνομίας, η οποία...
 
Αυτό είναι το πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί επίσημα την Παρασκευή 28.3.2014...
 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΡΩΤΗΣΗ: «Στο δρόμο» παραμένουν εκατοντάδες καθαρίστριες των εφοριών της...
 
17/1/2014 Στη δημοσιότητα τα αδιόρθωτα πρακτικά της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών...
 
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΤΗN ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ EFORIAKOI.ORG «11-10-2013 Ερώτηση...
 
Κατατέθηκε από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Στρατούλη Δημήτρη, Μητρόπουλο Αλέξη και...
 
Επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αντώνη...
 
Καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης και της διαδικασίας ελέγχου επίτευξης των στόχων...
 
Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται...
 
Ερώτηση του Προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα προς τον...
 
Με μια σημαντική του ερώτηση στη Βουλή ο Δημήτρης Παπαδημούλης κάνει...
 
Κατατέθηκε το Σχέδιο Νόμου για τη Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση…...
 
ΦΟΒΟΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Η “ΜΑΡΙΔΑ” ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ...
 
Ερώτηση Π.Λαφαζάνη Προς τους Υπουργούς Οικονομικών – Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και...
 
Προς τον Υπουργό Οικονομικών Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε την πιστοληπτική...
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Εφορίες Άρτας Πρέβεζας Λευκάδας καταδικάζει απερίφραστα το...