ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 0

Κατατέθηκε τροπολογία στο προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα...

Μετάταξη υπαλλήλου στην Α.Α.Δ.Ε., Αθήνα, 28-02-2023 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ 0

… μετατάσσεται η ΚΑΜΠΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του Ιωάννη, υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών...

Διορισμός τέως Δικαστικού Λειτουργού στην Α.Α.Δ.Ε. 0

…αποφασίζεται ο διορισμός του ΜΑΝΩΛΗ ΛΑΜΠΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τέως Πρωτοδίκη Κοζάνης,...