Σχέδιο νόμου: Τροποποίηση του Ν. 3528/2007 – επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων & άλλες διατάξεις 0

Το σχέδιο νόμου κατατέθηκε στη Βουλή στις 23.6 και η συζήτησή του στην αρμόδια επιτροπή θα ξεκινήσει στις 25.6 ,...