ΑΔΕΔΥ: Στάσεις εργασίας σε οκτώ Περιφέρειες 0

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔY προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο να...

Τροποποίηση απόφασης περί ορισμού μελών Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1.Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β. 1024186ΕΞ2017/15-2-2017 (Α.Δ.Α: ΩΡΘ2ΗΟΤΛ) απόφασή μας,...