ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
17 Ιανουαρίου 2014

Αποκαλυπτικό του www.eforiakoi.org

17/1/2014

Στη δημοσιότητα τα αδιόρθωτα πρακτικά της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων με θέμα ημερήσιας διάταξης: “Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), κ. Στυλιανό Στασινόπουλο, για την τύχη της «λίστας Λαγκάρντ» και των λοιπών συναφών θεμάτων αρμοδιότητάς του”, που συνεδρίασε στις 14 Ιανουαρίου 2014. 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ΄ – ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄

ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

(Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

Στην Αθήνα, σήμερα, 14 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:10΄, στην Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151) του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, υπό την Προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Αναστάσιου Νεράντζη, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), κ. Στυλιανό Στασινόπουλο, για την τύχη της «λίστας Λαγκάρντ» και των λοιπών συναφών θεμάτων αρμοδιότητάς του.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), κ. Στυλιανός Στασινόπουλος, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα σας και καλή χρονιά. Επειδή είναι η πρώτη συνεδρίαση του έτους, καλό θα ήταν να συνεννοηθούμε για τον προγραμματισμό των ενεργειών μας. Έχει υποβληθεί, εκ μέρους τριών συναδέλφων του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – σας έχει, ήδη, διανεμηθεί – ένα αίτημα, με το οποίο ζητείται να κληθεί, ενώπιον της Επιτροπής μας, για ακρόαση η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Υπουργός, Αναπληρωτής Υπουργός, Υφυπουργός, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή για τη διαδικασία και τα όργανα με τα οποία το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξασφαλίζει τη χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

Δεύτερον, ζητούν να κληθεί ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και ο Αρχηγός της Αστυνομίας, σχετικά με ένα δημοσίευμα, το οποίο ανέφερε ένα περιοδικό, μια επιθεώρηση για την στάση της Αστυνομίας απέναντι στους μετανάστες.

Υπάρχει, επίσης, αίτημα να κληθεί ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Σούρλας, προκειμένου να τον ακροαστούμε, σχετικά με το λαθρεμπόριο.

Η δική μου άποψη είναι, επειδή έχουν υποβληθεί προφορικά και αιτήματα από άλλους συναδέλφους για πρόσκληση προσώπων, να αφιερώσουμε μια ειδική συνεδρίαση στο αμέσως προσεχές διάστημα, την επόμενη ή την μεθεπόμενη φορά, που θα συνεδριάσουμε, να συνοψίσουμε τα αιτήματα, να δούμε ποια από αυτά εμπίπτουν στη δική μας αρμοδιότητα, ως Επιτροπή και μετά να αποφασίσουμε περί των πρακτέων. Υπάρχει αντίρρηση περί αυτού;

Το λόγο έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, καμία αντίρρηση, όμως, υπενθυμίζω ότι, έχουμε από διαστήματος πλέον του έτους υποβάλλει πλείστα αιτήματα, από πλευράς του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., έχουν καταγραφεί από τις συνεδριάσεις του Δεκεμβρίου του 2012 και, επειδή κατά καιρούς έχετε δεσμευτεί ότι θα γίνουν τέτοιου τύπου συνεδριάσεις προγραμματισμού, οι οποίες εν συνεχεία δεν γίνονται, να είναι δέσμευση και απόφαση της Επιτροπής, την οποία θα υλοποιήσετε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Δρίτσας.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επ’ αυτού δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Συμφωνώ με την παρέμβαση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Θα ήθελα μόνο να θέσω ένα επιπλέον ζήτημα. Έχουμε από μήνες τώρα ένα έγγραφο από τον κ. Βασίλειο Λαγονίκα προς ανανέωση του ενδιαφέροντος της Επιτροπής μας για ένα ζήτημα, το οποίο έχει θέσει και το οποίο έχει συζητηθεί στην Επιτροπή μας, μετά από προηγούμενο αίτημά του. Με εισήγηση του Προέδρου, κ. Κακλαμάνη, συζητήσαμε, συμφωνήσαμε ότι έχει δίκιο, ζητήσαμε νομοθετική ρύθμιση, υπάρχει μια συνέχεια στην υπόθεση, έχουν συμβεί διάφορα γεγονότα, δεν έχει, όμως, δικαιωθεί ο συγκεκριμένος πολίτης. Προφανώς, η υπόθεση είναι λίγο περίπλοκη. Δεν ξέρω εάν μπορούμε να βρούμε πραγματική λύση, δεν πρέπει, όμως, να το αντιμετωπίσουμε παρά μόνο με τη διαδικασία της συζήτησης, έστω και σύντομης εν συνεδρία, ώστε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα μετά και τη νέα του αίτηση. Προτείνω, λοιπόν, στον προγραμματισμό μας να υπάρχει και η υπόθεση του κ. Βασίλειου Λαγονίκα.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Δρίτσα, θα συνεκτιμηθεί το αίτημα αυτό στην συνεδρίαση, όπου θα εξετάσουμε τον προγραμματισμό.

Για να έχουμε, όμως, υπόψη μας ποιο έργο έγινε στην Επιτροπή μας από τις 27 Σεπτεμβρίου 2012, που αρχίσαμε το έργο μας, πρέπει να σας πω, περιληπτικά, ότι, στην Περίοδο ΙΕ΄ Σύνοδο Α΄ είχαμε είκοσι επτά (27) συνεδριάσεις της Επιτροπής, εκ των οποίων οι δύο (2) συνεδριάσεις ήταν κοινές, είχαμε έξι (6) ακροάσεις, όπου και οι έξι (6) ακροάσεις αφορούσαν τη «λίστα Λαγκάρντ» και, μάλιστα, πυκνές συνεδριάσεις, είχαμε συζητήσεις επί των Εκθέσεων εν συνόλω δεκατρείς (13), είχαμε τρείς (3) συζητήσεις εκφράσεως γνώμης περί διορισμού, είχαμε ακρόαση του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ., όχι επί της Εκθέσεως, αλλά για το έργο του Ε.Σ.Ρ. και είχαμε και δύο (2) κοινές συνεδριάσεις με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΗ, Προέδρου της Επιτροπής)

Επίσης, υπάρχει και η Περίοδος ΙΕ΄, Σύνοδος Β΄, όπου είχαμε δύο συνεδριάσεις επί Εκθέσεων και είχαμε και έκφραση γνώμης επί έξι περιπτώσεων. Επίσης, είχαμε δύο Ημερίδες, για τις οποίες θα μιλήσω.

Είχαμε, επίσης, και δύο συνεδριάσεις με ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ. Από αυτές τις Ημερίδες δεν αποκλείστηκε κανείς Βουλευτής της Αντιπολίτευσης να μιλήσει. Καλούνται και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι εκφράζουν την γνώμη τους. Στο τέλος, όποιος επιθυμεί εκ των Βουλευτών, λαμβάνει το λόγο. Εγώ δεν έλαβα το λόγο. Διεύθυνα την Επιτροπή. Δεν υπήρχε εκπρόσωπος της Κυβερνητικής παράταξης, για να θεωρηθεί, ότι ευνοήθηκε η Κυβερνητική παράταξη.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι είπατε;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Αυτό που λέω. Δεν υπήρχε εκπρόσωπος της Κυβερνητικής παράταξης.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μόνο Κυβερνητικοί εκπρόσωποι της Κυβέρνησης ήταν.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ο κ. Τέντες είναι Κυβερνητική παράταξη; Αυτός μίλησε.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Σούρλας τι είναι;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ο κ. Μπακούρης είναι Κυβερνητικός εκπρόσωπος;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ Σούρλας είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ο κ. Σούρλας είναι εκ των συνδιοργανωτών και μίλησε ως συνδιοργανωτής.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς είστε συνδιοργανωτής;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Τι θέλετε να πείτε τώρα;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ότι αντιποιείστε την εκπροσώπηση της Επιτροπής, για να κάνετε δημόσιες σχέσεις και φιέστες, που δεν έχουν καμία σχέση με τη διαφάνεια και την πάταξη της διαφθοράς.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Είναι στοιχειώδη νομικά αυτά. Πρέπει να διαβάσετε λιγάκι. Αντιποίηση δεν διαπράττει ο δικαιούμενος. Και εγώ είμαι δικαιούμενος, γιατί είμαι ο Πρόεδρος.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είστε δικαιούμενος, είστε υποχρεούμενος.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Αντιποίηση της λογικής διαπράττετε εσείς.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε υποχρεούμενος και παραβιάζετε τις υποχρεώσεις σας, διότι κάνετε φιέστες.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Επομένως, μετά από αυτό το σύντομο απολογισμό,…..

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κάνετε φιέστες.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Τελειώσατε, τελειώσατε. Διευκρινίσαμε, λοιπόν, ότι θα συζητηθούν όλα την επόμενη φορά.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στην επόμενη συνεδρίαση, κ. Πρόεδρε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Σε μία από τις προσεχείς συνεδριάσεις.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στην επόμενη, όχι σε μία από τις επόμενες.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ναι, σε μία από τις επόμενες.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στην επόμενη.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Έχουμε κοντά μας τον κ. Στασινόπουλο.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στην επόμενη συνεδρίαση, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα με παραπέμψετε στις ελληνικές καλένδες για ακόμη μία φορά.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Αφήσετε τις καλένδες. Οι καλένδες ήταν λατινικές, δεν ήταν ελληνικές. Διαβάστε λίγο.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είμαι βέβαιη, ότι έχετε άμεση γνώση των ρωμαϊκών παραδόσεων.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Αυτό είναι βέβαιο, όπως και των ρωμαϊκών νομικών που αγνοείτε εσείς.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είμαι βέβαιη, σας είπα.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Μήπως διακρίνεστε στις παρουσιάσεις βιβλίων;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι είπατε, κύριε Νεράντζη;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Μήπως διακρίνεστε στις παρουσιάσεις βιβλίων;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν διακρίνομαι. Εσείς διακρίνεστε σε κάτι άλλο, όπως σας είπε ο κ. Βενιζέλος, ότι διακρίνεστε στους επικήδειους;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το δικό σας πολιτικό θα εκφωνήσω τώρα.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε, Νεράντζη στην επόμενη συνεδρίαση είναι η απόφαση της Επιτροπής.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Συμφωνεί η Επιτροπή;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Συμφωνείτε;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιος διαφωνεί; Στην επόμενη.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Αφήστε λίγο.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Ρήγα, τι λέτε;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Να το θέσετε σε ψηφοφορία.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ωραία σε ψηφοφορία. Σε μία από τις προσεχείς συνεδριάσεις.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιος διαφωνεί να είναι στην επόμενη;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Κουτσογιανακόπουλε;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είπατε ο ίδιος σε μία από τις επόμενες, όταν θα γίνει και ο προγραμματισμός.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Αυτό λέω.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι αυτό εννοούμε; Κάναμε τέτοια συνεδρίαση το Δεκέμβριο του 2012. Πριν από 14 μήνες κάναμε προγραμματισμό.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις, να καλέσουμε ανθρώπους στην Επιτροπή και ίσως, στην επόμενη συνεδρίαση που θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα, να μην προλάβουμε. Δεν μπορώ να ακούω, λοιπόν, εγώ τέτοια και διαμαρτυρίες.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι δεσμεύσεις; Έχετε προσωπικές δεσμεύσεις;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Λοιπόν, συνεχίζεται η ψηφοφορία. Μέχρι τώρα έχουν ψηφίσει έξι. Η ψηφοφορία τίθεται ως εξής: να γίνει στην επόμενη συνεδρίαση ή σε μία από τις επόμενες;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό δεν είναι ψηφοφορία και εκτίθεστε ανεπανόρθωτα.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Αηδόνη;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Προτιμώ να μην εκφράσω γνώμη.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Βούτση;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Την αμέσως επόμενη.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρία Κωνσταντόπουλου;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Την αμέσως επόμενη, διαφορετικά ελέγχεστε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Αφήστε, επιτέλους, αυτή τη διάρροια. Κύριε Δρίτσα;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Την αμέσως επόμενη, διότι δεν νοείται άλλος προγραμματισμός και δεν θα έπρεπε να το θέσετε σε ψηφοφορία αυτό το θέμα. Προφανώς, στην αμέσως επόμενη.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Δρίτσα, δεν ξέρω αν αναληφθήκατε, τι είπα. Έχουμε, ήδη, κανονίσει κάποια συνάντηση την επόμενη εβδομάδα. Τι θα πούμε στον άλλο, ότι θα ξεκανονίσουμε;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μόνος σας το κανονίζετε;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Μόνος μου τα κανονίζω. Παρέα θα τα κάνουμε;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν μας εμποδίζει να κάνουμε και δύο συνεδριάσεις.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Χαλβατζή;

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Να συμφωνήσουμε, κύριε Πρόεδρε στην επόμενη συνεδρίαση. Να ορίσουμε μία συγκεκριμένη ημερομηνία, γιατί η επόμενη μπορεί να είναι σε μία εβδομάδα, μπορεί να είναι και σε 25 μέρες, μπορεί να είναι και σε ενάμιση μήνα.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Η επόμενη θα είναι σύντομη, κ. Χαλβατζή. Το πρόβλημά μου είναι το εξής, επειδή έχουμε κάνει ήδη συζητήσεις με εκπρόσωπο Αρχής για την έκθεσή της και τους έχουμε πε, δεν μπορώ να δεσμευτώ ότι στην επομένη συνεδρίαση θα κάνω τον προγραμματισμό. Είναι μια από τις αμέσως προσεχείς συνεδριάσεις, εάν δεν είναι η επόμενη θα είναι η μεθεπόμενη, αλλά η κυρία θέλει σώνει και καλά να σκιαμαχούμε, έτσι αρχίζουμε τον καινούργιο χρόνο.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Δεν πρόκειται για σκιαμαχία.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Τσούκαλης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Να ορίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση ρητή ημερομηνία.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Ρήγας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Είπαμε, κ. Πρόεδρε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Άρα, υπέρ του να γίνει στη μία από τις προσεχείς συνεδριάσεις ψήφισε ο κ. Κουτσούμπας, ο κ. Βορίδης, ο κ. Μπούρας, ο κ. Παυλόπουλος, ο κ. Κουτσογιαννακόπουλος και εγώ, είμαστε λοιπόν έξι. Ο κ. Αηδόνης δεν ψήφισε. Ξέχασα κ τον κ. Ρήγα. Άρα, είμαστε επτά και υπέρ της αμέσως επόμενης συνεδρίασης είναι πέντε. Άρα, λοιπόν, η πλειοψηφία δέχεται σε μια από τις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις…

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπα ότι στην επόμενη συνεδρίαση να ορίσουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Είπατε, στην επόμενη να καθορίσουμε, άρα δεν θα είναι η επόμενη. Άρα, λοιπόν, η πλειοψηφία της Επιτροπής δέχεται να καθορίσουμε την ημερομηνία στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση που θα συζητήσουμε και για τον προγραμματισμό…

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλετε να μας ενημερώσετε με ποιον εκπρόσωπο Αρχής έχετε συνεννοηθεί να έχουμε επόμενη συνεδρίαση γιατί αφορά την Επιτροπή ή θέλετε να μας αιφνιδιάζετε;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Θα σας το ανακοινώσω όταν οριστικοποιηθεί.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα τώρα μας λέγατε ότι έχετε κόλλημα να κάνουμε τον προγραμματισμό…

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Θα σας το ανακοινώσω όταν οριστικοποιηθεί…

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα πριν από λίγο επικαλείστε ότι έχετε κόλλημα να κάνουμε τον προγραμματισμό την επόμενη φορά, τώρα δεν έχει οριστικοποιηθεί;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Στασινόπουλε, θέλετε να ξεκινήσετε με κάποια εισήγηση; Το αντικείμενό μας είναι σε ποιο σημείο βρίσκεται η λίστα Λαγκάρντ και οι άλλες λίστες καθώς και γενικότερα θέματα τα οποία άπτονται της αρμοδιότητας του Σ.Δ.Ο.Ε. του οποίου προΐσταστε. Έχετε να μας πείτε κάτι προ εισαγωγικά ή θέλετε να απαντήσετε κατευθείαν σε ερωτήσεις που θα σας τεθούν; Παρακαλώ, έχετε το λόγο.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε.): Κυρίες και κύριοι βουλευτές χρόνια πολλά και καλή χρόνια. Το 2013 ήταν μια σημαντική χρονιά για το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, διότι στη χρονιά αυτή άλλαξε ο τρόπος λειτουργίας του και η κατεύθυνση του Σώματος. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2013 η βασική του κατεύθυνση ήταν η πάταξη της φοροδιαφυγής, από τον Οκτώβρη και μετά το αντικείμενο αυτό της φοροδιαφυγής δεν είναι πλέον στα καθήκοντά του Σ.Δ.Ο.Ε., αλλά είναι στα καθήκοντα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Άρα, λοιπόν, έπρεπε να γίνει μια πολύ μεγάλη προσαρμογή στα καινούργια δεδομένα. Αυτό ήταν το βασικό, το οποίο μας απασχόλησε από το Μάιο περίπου που ψηφίστηκε ο νόμος μέχρι την ημέρα που οι αρμοδιότητες έφυγαν από το Σ.Δ.Ο.Ε..

Η δεύτερη βασική κατεύθυνση και διαφοροποίηση από το παρελθόν ήταν ο τρόπος λειτουργίας του Σ.Δ.Ο.Ε. στους προληπτικούς ελέγχους. Όλη η φιλοσοφία του Σ.Δ.Ο.Ε. τα προηγούμενα χρόνια ήταν στους προληπτικούς ελέγχους και κυρίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτό, λοιπόν, εμείς προσπαθήσαμε να το αλλάξουμε και το καλοκαίρι κυρίως θα παρακολουθήσατε από τα δελτία τύπου τις δραστηριότητες του Σ.Δ.Ο.Ε., πλέον δεν επικεντρωθήκαμε να κάνουμε την μικρό παράβαση, δεν μας ενδιέφερε η μικρό παράβαση, βέβαια όπου την βρίσκαμε την καταλογίζαμε, αλλά μας ενδιέφερε η πραγματική πρόληψη. Για αυτό λοιπόν το δόγμα των ελέγχων βασίστηκε κυρίως στην κινητικότητα των συνεργείων και στην μαζικότητα των ελέγχων. Γι’ αυτό ενώ είχαμε τα ίδια άτομα που υπήρχαν και στο παρελθόν, κυρίως το 2012, εμφανιζόμαστε να κάνουμε πάρα πολλούς ελέγχους, να είμαστε σε πάρα πολλά μέρη και μ’ αυτό καταφέραμε όχι να βάζουμε παραβάσεις στη μικρή επιχείρηση, καταφέραμε την πρόληψη. Σκοπός μας ήταν κυρίως η έκδοση αποδείξεων για την απόδοση του Φ.Π,Α., γιατί όπως ξέρετε, είχαμε μια μείωση κατά 10% στο Φ.Π.Α εστίασης και έπρεπε πάση θυσία αυτή η μείωση να μην είναι πραγματική με την έννοια στα φορολογικά έσοδα, αλλά να μπορέσουμε μέσα από τις δραστηριότητες του Σώματος να περιοριστεί. Νομίζω, απ’ ότι ανακοίνωσε και εχθές ο κ. Υπουργός αυτό το καταφέραμε.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιος το ανακοίνωσε;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε.): Ο κ. Υπουργός, χθες ήταν στην τηλεόραση του Σκάι και απ’ ότι είπε, οι εκτιμήσεις ήταν ότι θα έχουμε μια μείωση γύρω στα 200 εκατ. από τη μείωση του συντελεστή. Πιστεύουν στο Υπουργείο Οικονομικών ότι η μείωση δεν θα είναι τόση αλλά πολύ μικρότερη και πιθανόν και κάτω από τη μέση.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η δική σας ενημέρωση είναι από τον Σκάι; Από τις δηλώσεις στον Σκάι;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε.): Από τις δηλώσεις του κ. Υπουργού, όχι από τον Σκάι, ήταν δηλώσεις του κ. Υπουργού, ήταν συνέντευξη του κ. Υπουργού εχθές. Πιστεύω, λοιπόν, αυτό το καταφέραμε.

Επιπλέον, το Σ.Δ.Ο.Ε. κρίθηκε να αντιμετωπίσει και πολλά άλλα κρίσιμα θέματα όπως ήταν η λίστα Λαγκάρντ που τόσο πολύ απασχόλησε όλους μας και κυρίως και την Επιτροπή μας γιατί έχω ξαναέρθει στην Επιτροπή, όπως και στην Εξεταστική Επιτροπή. Άρα, λοιπόν, έπρεπε να κάνουμε κάποια βήματα σοβαρά και πάνω στη λίστα Λαγκάρντ. Ήταν για πρώτη φορά που το Σ.Δ.Ο.Ε. είχε τόσους πολλούς ελέγχους, άνοιγμα λογαριασμών από μία μόνο υπόθεση.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.))

Μέχρι τώρα οι έλεγχοι στο άνοιγμα των λογαριασμών, ήταν μεμονωμένοι ή για 1 συγκεκριμένο άτομο. Άρα, λοιπόν, τα στοιχεία που έρχονταν από τις τράπεζες, ήταν για 1 συγκεκριμένο άτομο. Άρα, λοιπόν, ήταν σχεδόν – όταν με την συγκέντρωση των στοιχείων που κρατούσε περίπου 6 μήνες, ήταν – εύκολα να παραδοθούν τα στοιχεία στους ελεγκτές και φορολογικά να ελεγχθούν. Η συγκεκριμένη λίστα όμως είχε ταυτοποιήσει περίπου τα 1.700 ονόματα. Άρα, λοιπόν, οι πληροφορίες που είχαμε από τις τράπεζες κυρίως το 1ο εξάμηνο, ήταν μαζική για όλα αυτά τα ονόματα.

Τα στοιχεία που έρχονταν από τις τράπεζες, δεν ήταν κατά άτομο, αλλά ήταν συνολικά. Άρα, ο εφοριακός, δεν μπορούσε να επέμβει. Φαντάζεστε τώρα σε έναν εφοριακό, να του δώσουμε όλη αυτή την πληροφόρηση, να μπορέσει να κάνει έλεγχο. Αυτό ήταν αδύνατον. Άρα, λοιπόν, έπρεπε να προηγηθούν άλλες διαδικασίες και αυτές οι διαδικασίες δεν ήταν γνωστές στο Σ.Δ.Ο.Ε., γιατί δεν είχαμε αντιμετωπίσει τέτοια θέματα. Η διαδικασία αυτή, ήταν, να μπορέσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που μας έστειλαν οι τράπεζες, να τα κάνουμε κατά φορολογούμενο και έτσι να είναι επεξεργάσιμα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για τον κάθε φορολογούμενο έστελναν.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Ναι, αλλά οι τράπεζες μας τα έστελναν μαζικά. Πήραμε στοιχεία από 40 τράπεζες. Όλα τα στοιχεία αυτά ήρθαν μαζικά και έπρεπε κάποιος, να τα διαχωρίσει. Τα στοιχεία αυτά τα διαχώρισαν άνθρωποι της πληροφορικής που τους ζητήσαμε και ήρθαν και εάν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι της πληροφορικής, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτός ο φορολογικός έλεγχος.

Άρα, λοιπόν, «η λίστα Λαγκάρντ», έχει 2 κομμάτια. Το 1ο κομμάτι, ήταν για τα συγκεκριμένα άτομα που απασχόλησαν την Εξεταστική Επιτροπή και έπρεπε οπωσδήποτε με ταχύτατους ρυθμούς, να δοθούν λύσεις. Νομίζω ότι δώσαμε λύσεις και όσοι συνάδελφοι ήταν στην Εξεταστική Επιτροπή, θα είδαν το πόρισμα, το οποίο ήταν μία δύσκολη υπόθεση και νομίζω ότι αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας.

Το 2ο κομμάτι, ήταν η επεξεργασία των στοιχείων για τα υπόλοιπα άτομα. Όμως η κρίσιμη ημερομηνία που πήραμε τα στοιχεία – που ολοκληρώθηκε σχεδόν η διαδικασία και πήραμε τα στοιχεία – από τις τράπεζες ήταν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, όπως σας είπα, το Σ.Δ.Ο.Ε., έπρεπε να ελέγξει και την αγορά για να μην έχουμε καθίζηση των εσόδων από το Φ.Π.Α.. Τελειώνοντας το καλοκαίρι, έπρεπε οι ελεγκτές μας, να περάσουν από σεμινάρια. Επειδή, για 1η φορά στο Υπουργείο Οικονομικών έχουμε πιστοποιημένους ελεγκτές, έπρεπε αυτοί οι ελεγκτές να περάσουν για 1 μήνα σεμινάριο. Άρα, λοιπόν, εάν δούμε από πότε στην ουσία αρχίζει η πραγματική διερεύνηση της «λίστας Λαγκάρντ», θα δείτε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ μικρή. Ο φορολογικός έλεγχος, είναι, περίπου, μετά το καλοκαίρι. Βέβαια, όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν σημαίνει ότι δεν δίναμε την βαρύτητα στην «λίστα Λαγκάρντ». Σαφώς και δίναμε την απαιτούμενη βαρύτητα, αλά η βαρύτητα ήταν στην δημιουργία υποδομών, προκειμένου να προχωρήσει με ταχύτερους ρυθμούς από εδώ και πέρα η «λίστα Λαγκάρντ». Τώρα, πλέον, όλα αυτά τα στοιχεία έχουν μορφοποιηθεί και μπορούμε να αρχίσουμε τον φορολογικό έλεγχο.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να αρχίσετε;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Θα σας εξηγήσω.

Έχουμε εκδώσει περίπου 266 εντολές ελέγχου. Από τις 266 εντολές φορολογικού ελέγχου, οι 155 βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Αυτό, σημαίνει, ότι και σε αυτόν τον μήνα, θα έχουμε ολοκληρώσει κάποιους ελέγχους. Δηλαδή, η διαδικασία από εδώ και πέρα, θα πάει με ταχύτατους ρυθμούς, διότι δημιουργήσαμε την υποδομή. Μην ξεχνάτε όμως, γιατί είναι βασικό αυτό, ότι τόσο το Σ.Δ.Ο.Ε. όσο και το Υπουργείο Οικονομικών δεν είχε εμπειρία στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, γιατί ξέρετε ότι μέχρι το 2010 υπήρχε το απόρρητο των τραπεζικών λογαριασμών. Άρα, λοιπόν, δεν υπήρχανε στελέχη να κάνουν τέτοιους ελέγχους. Εμείς, λοιπόν, κληθήκαμε να δημιουργήσουμε και στελέχη. Δεν μπορεί εάν πάρουμε αύριο 1 εφοριακό και του πούμε πάρε να διαβάσεις 1 λογαριασμό, να μπορεί να ανταπεξέλθει; Άρα, επαναλαμβάνω ότι έπρεπε να δημιουργήσουμε στελέχη.

Τι κάναμε τώρα επάνω σε αυτό το θέμα;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κάνατε σεμινάρια.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Ναι, κάναμε σεμινάρια ακριβώς για αυτούς τους ελέγχους και το κάναμε, εμείς, εσωτερικά. Γιατί, πιστεύω ότι η επιτυχία των Ελεγκτικών Υπηρεσιών, από εδώ και πέρα, θα είναι το άνοιγμα των λογαριασμών και στο μέτρο που αφορά εμάς, – γιατί – πλέον, δεν θα ασχολούμαστε με την φοροδιαφυγή, αλλά θα ασχολούμαστε με την διαφθορά, με την απάτη, με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, με την τοκογλυφία και όλα αυτά τα πράγματα. Η βασική προϋπόθεση για να διερευνήσουμε την απάτη ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να μπορούμε να ελέγχουμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτό νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει εν μέρει και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό να επιμορφώνουμε άτομα, προκειμένου να έχουμε όσο το δυνατών πιο πολλούς ελεγκτές.

Είναι γνωστό ότι το Υπουργείο Οικονομικών και γενικά η δημόσια διοίκηση, δεν έχει το απαιτούμενο προσωπικό και εμείς καλούθεμα μέσα από το υπάρχων προσωπικό, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μας έχουν υποσχεθεί και ο κ. Υπουργός ότι μέσα στο 2014 θα γίνει πρόσληψη προσωπικού και ένα μέρος αυτού του προσωπικού, θα είναι από την κινητικότητα. Το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα πάρα πολύ. Αλλά και το προσωπικό που θα πάρουμε, δεν μπορούμε να το βάλουμε σε αυτή την διαδικασία αμέσως, χρειάζεται χρόνος. Άρα, λοιπόν, με το προσωπικό που θα μας ενισχύσει το Υπουργείο Οικονομικών, χρειάζεται ένα βασικό 6μηνο να επιμορφωθούν τα παιδιά και στην συνέχεια να τα βάλουμε σε αυτές τις διαδικασίες.

Εγώ, πιστεύω ότι σε καμία περίπτωση, η ταχύτητα του ελέγχου – βέβαια, υπάρχει και η εισαγγελική εντολή επάνω σε αυτό το θέμα – δεν θα επηρεάσει, την αξιοπιστία και το κύρος της έρευνας και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε: Οι έλεγχοι μας να είναι σωστοί, διότι όπως γνωρίζετε υπάρχουν άτομα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια σε αυτές τις λίστες, για το οποιοδήποτε πόρισμά μας θα γίνει προσφυγή. Άρα, λοιπόν, πρέπει να είναι θεμελιωμένο, οπότε α μην έχουμε απορρίψεις. Δηλαδή, να μην διεκδικούμε να πάρουμε τώρα χρήματα και να τα χάσουμε στο δικαστήριο. Πρέπει αυτό που γράφει το πόρισμα, να είναι 100% το αποτέλεσμα των ερευνών μας.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και νομίζω ότι το Σ.Δ.Ο.Ε. θα τα καταφέρει.

Εκτός από αυτά, το Σ.Δ.Ο.Ε., καλείτε να αντιμετωπίσει και την επικαιρότητα. Η επικαιρότητα, ξέρετε, είναι δύσκολη. Εάν ασχολούμαστε μόνον με αυτά, θα ήταν εύκολα τα πράγματα και δεν θα είχαμε βάλει τους ελεγκτές όσους από αυτούς μπορούν να ανταπεξέλθουν και θα προχωρούσαμε. Ξαφνικά, εμφανίζονται διάφορα πολιτικά θέματα, οικονομικά θέματα, κοινωνικά θέματα και όλα αυτά θα πρέπει να τα ελέγξουμε. Κληθήκαμε από τους δικαστές να ερευνήσουμε κάποιο θέμα πολιτικό; Δεν ξεφεύγουμε από τον αρχικό μας σχεδιασμό; Σαφώς και ξεφεύγουμε. Ξανά πάλι από δικαστικές Αρχές, έχουμε κληθεί, να αντιμετωπίσουμε επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις. Πάλι δεν ξεφεύγουμε από τον αρχικό μας σχεδιασμό; Δηλαδή, είμαστε μία υπηρεσία, η οποία, ναι μεν προγραμματίζει ότι είναι να κάνει αυτό, αλλά επειδή συνέχεια δημιουργούνται προβλήματα και καλούμαστε να συνδράμουμε στην επίλυσή τους και είναι κυρίως όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε σήμερα, δεν είναι κυρίως φορολογικά θέματα. Οι παράνομες επιδοτήσεις, οι επιχορηγήσεις, δεν είναι φορολογικά θέματα; Άρα, δεν θα έχουμε και αποτέλεσμα ως προς την φοροδιαφυγή, αλλά θα έχουμε αποτέλεσμα ως προς την περιστολή των δαπανών.

(Συνέχεια ομιλίας του κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.))

Άρα, λοιπόν, το Σ.Δ.Ο.Ε., από μηχανισμός πάταξη της φοροδιαφυγής σταματάει να είναι και θα είναι μηχανισμός πάταξης ή μείωσης των δαπανών της διαφθοράς.

Άρα, λοιπόν, τους έχουμε μια βασική αλλαγή στη πορεία του Σ.Δ.Ο.Ε. και εγώ κλήθηκα να αντιμετωπίσω αυτή την αλλαγή. Έχουν προγραμματίσει αλλαγές στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), έχουμε καινούργια αναδιάταξη, διευθύνσεων, τμημάτων, υπηρεσιών, δεν θα έχουμε τις διευθύνσεις και το μέγεθος το οποίο είχαμε μέχρι σήμερα, διότι πλέον το Σ.Δ.Ο.Ε., δεν θα είναι η υπηρεσία ελέγχου της αγοράς θα είναι υπηρεσίας δίωξης του οικονομικού εγκλήματος εκτός από τη φοροδιαφυγή. Εάν έχουμε συγκεκριμένο γεγονός φοροδιαφυγής το Σ.Δ.Ο.Ε., δεν έχει δικαίωμα να εκδώσει εντολή ελέγχου, θα την εκδίδει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Άρα, λοιπόν, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), από δω και πέρα θα ασχολείται με οικονομικό έγκλημα σε όλες του τις μορφές εκτός της φοροδιαφυγής.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Παυλόπουλος. Ευχαριστώ πολύ κ. Στασινόπουλε.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Αυτή ήταν η ενημέρωση για το τι έχει γίνει για τη λίστα Λαγκάρντ;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Τα υπόλοιπα σε αυτά ρωτήσετε και θα σας απαντήσει.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Στασινόπουλε, αυτά είχατε να μας πείτε μετά από ενάμιση χρόνο;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση και οποιαδήποτε διευκρίνιση. Έκανα μια γενική τοποθέτηση.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μάλιστα. Ειδικά όμως μας είπατε ότι δεν έχετε ελέγξει καμία άλλη υπόθεση.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Δεν είπα αυτό.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Παυλόπουλος.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αν κατάλαβα καλά αυτό που ισχύει σήμερα και το οποίο καταλαμβάνει την έρευνα της λίστας Λαγκάρντ και αυτό είναι καλό να διευκρινισθεί, είναι και σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της λίστας Λαγκάρντ, τα θέματα ελέγχου φοροδιαφυγής μέσω των καταθέσεων των προσώπων που αφορούν τη λίστα Λαγκάρντ και αυτά αυτή τη στιγμή ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Όχι, όχι. Ό,τι είχε δοθεί για έλεγχο μέχρι 30 Οκτωβρίου, παραμένουν σε μας. Άρα, η λίστα θα μένει σε μας.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη λίστα Λαγκάρντ, όλο το θέμα του ελέγχου της φοροδιαφυγής παραμένει σε σας. Θέλω να σας κάνω τα εξής ερωτήματα, λοιπόν.

Πρώτον. Επειδή είπατε ότι πραγματικά έχετε ένα προσωπικό το οποίο χρειάζεται, μάλιστα και ορισμένη εκπαίδευση στα νέα καθήκοντα στα οποία έχει. Έχετε εκτός από το προσωπικό σας τη δυνατότητα να ζητήσετε τη συνδρομή όταν κάνετε τους ελέγχους και άλλου στελεχιακού δυναμικού, π.χ. των τραπεζών με τις οποίες έρχεστε σε επαφή και ζητάτε να γίνει π.χ. ο έλεγχος των λογαριασμών, μπορείτε να το κάνετε αυτό και το αξιοποιείται ή από την τράπεζα Ελλάδος;

Δεύτερον. Η τράπεζα Ελλάδος, έχει ένα προσωπικό τουλάχιστον σε θέματα αυτά αρκετά εξειδικευμένο. Είστε σε συνεργασία με το προσωπικό και σας βοηθάει η τράπεζα της Ελλάδος, όταν και όπου αν χρειάζεται;

Το πρώτο ερώτημα, λοιπόν, το είναι το θέμα της συνεργασίας σε επίπεδο άλλων υπηρεσιών, ιδίως δε τραπεζών και της τράπεζας Ελλάδος.

Το δεύτερο ερώτημα είναι ότι μας είπατε ότι περίπου από τη λίστα Λαγκάρντ, από τα 1700 πρόσωπο, περίπου 266 αν τα καλά είναι εκείνες οι περιπτώσεις που ελέγχονται αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι μόνο σε αυτές εντοπίζεται ο έλεγχος, γιατί σε αυτές βρέθηκαν στοιχεία ή τις 266 θα επακολουθήσει ο έλεγχος μέχρι να φτάσουμε στο σύνολο των 1700 προσώπων;

Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είπατε στις 150 από τις 266 είναι προχωρημένος ο φορολογικός έλεγχος ο οποίος γίνεται ή μάλλον ο έλεγχος της φοροδιαφυγής που γίνεται. Αν είναι προχωρημένος έχετε περίπου μια εικόνα; Πρώτον, πότε θα περατωθεί τουλάχιστον για τα 266 αυτά πρόσωπα καλώς εχόντων ή ο έλεγχος αυτός και επίσης, μήπως θα μπορούσατε αν και είναι παρακινδυνευμένο – λέω αν έχετε την εικόνα- να μαζευτεί μια τάξη μεγέθους, περίπου για τι ποσά μιλάμε από την πλευρά της φοροδιαφυγής μέχρι τώρα σε αυτά που έχετε να διαπιστώσει, για αυτά τα 150 το προχωρήσει;

Επιπλέον και το τελευταίο ερώτημά μου είναι το ερώτημα το οποίο σχετίζεται ότι εκτός από τη λίστα Λαγκάρντ, υπάρχουν και άλλες λίστες ή παρεμφερείς υποθέσεις τις οποίες στιγμή ελέγχετε και ποιες είναι αυτές;

Άρα, λοιπόν, για να συνοψίσω τα ερωτήματα εντοπίζονται στη συνεργασία που μπορεί να έχετε με άλλες υπηρεσίες και ιδίως με τράπεζες την τράπεζα της Ελλάδος.

Το δεύτερο. Αν θα υπάρξει έλεγχος πέρα και των 266 προσώπων και για τα 1700 πρόσωπα που αφορά τη λίστα Λαγκάρντ.

Το τρίτο. Στον έλεγχο των 150 προσώπων τα οποία έχετε μέχρι τώρα αν έχετε μια εικόνα πότε θα τελειώσει αυτός ο έλεγχος, περίπου και αν έχετε μια τάξη μεγέθους για το τι ποσό της φοροδιαφυγής, τι όγκο φοροδιαφυγής μιλάμε.

Το τελευταίο ερώτημα. Ποιες άλλες λίστες ή οι παρεμφερείς περιπτώσεις με στη λίστα Λαγκάρντ, έχετε υπό έλεγχο. Ευχαριστώ πολύ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):Τ ο λόγο έχει ο κ. Στασινόπουλος.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Κύριε Βουλευτά, όπως γνωρίζετε η λίστα Λαγκάρντ, ελέγχεται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Αυτό, όπως, ξέρετε πολύ καλά περιέχει την απόλυτη μυστικότητα. Συνεπώς, για το περιεχόμενο του ελέγχου ούτε εγώ, ούτε ο διευθυντής μπορεί να λάβει γνώση, παρά μόνο ο ελεγκτής και ο εισαγγελέας.

Άρα, αφού υπάρχει αυτό το απόρρητο δεν μπορούμε να απασχολήσουν ελεγκτές ή άλλα στελέχη εκτός από την υπηρεσία μας. Βέβαια πληροφορίες ζητάμε και είμαστε σε συνεχή επαφή με τις τράπεζες για γενικότερα θέματα, π.χ. βλέπουμε μια ύποπτη κατάθεση που δεν προσδιορίζεται από το λογαριασμό το άτομο το οποίο κατέθεσε τα χρήματα αυτά. Ναι, συνεργαζόμαστε με τις τράπεζες, προκειμένου να μας στείλουν το παραστατικό του καταθέτη να δούμε από που προέρχεται αυτή η κατάθεση. Σε αυτό το επίπεδο, ναι έχουμε συνεργασία και με τις τράπεζες, όμως, στο αυστηρά φορολογικό επίπεδο, όχι δεν έχουμε γιατί είναι κάτω από το πρίσμα σε αυτό που σας ανέλυσα. Ναι, είναι σίγουρο ότι μετά από 265 ελέγχους από τους οποίους κάνουμε, θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε γιατί λίστα Λαγκάρντ, περίπου από το 1700 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί περίπου 519 εμφανίζουν μηδέν χρηματικό υπόλοιπο.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι ακριβές αυτό που λέτε και πρέπει να είστε προσεκτικός, δεν εμφανίζουν μηδέν. Δεν μπορεί να λέει ανακρίβειες στην Επιτροπή.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρία Κωνσταντοπούλου, θα έρθει η σειρά σας.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν εμφανίζουν ποσό, αυτό είναι διαφορετικό από το μηδέν.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Όταν δεν εμφανίζουν πόσο τι σημαίνει αυτό;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς, λέτε ότι σημαίνει μηδέν; Αναλαμβάνετε αυτή την ευθύνη;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Στασινόπουλε, απαντάτε στην ερώτηση του κ. Παυλόπουλου, ακόμα.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Τα 919 άτομα τα οποία δεν εμφανίζουν ποσό, δεν πρέπει να διερευνηθεί; Σαφώς, πρέπει να διερευνηθεί, όμως δεν θα διερευνηθεί στο πρώτο στάδιο, νομίζω ότι έτσι θα έκανε ένας καλός….. Η λίστα που έχει έρθει έχει χρηματικό υπόλοιπο μηδέν.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Άρα, το μηδέν είναι μια λέξη δίκαια, όπως τα αναφέρατε.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν λέει πουθενά μηδέν.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Δεν έχει ποσό, όταν δεν έχει ποσό είναι μηδέν.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αλλά δεν έχει ποσό και άλλο λέει μηδέν.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Είναι μια διαφορετική εκτίμηση. Από ένα έλεγχο που έκανε η υπηρεσία μας, 250 φυσικά πρόσωπα περίπου, φαίνεται να καλύπτονται, όταν όμως θα πάμε σε έλεγχο τεκμηριωμένο δεν ξέρουμε αν θα καλύπτεται. Πάντως σε πρώτη φάση φαίνεται να καλύπτονται.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) ΒΟΡΙΔΗΣ: Πόσα όσα άτομα είπατε;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Γύρω στα 205 βασικά πρόσωπα φαίνονται να καλύπτονται από τα εισόδημά τους.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.))

Από τα 1700 άτομα, τα 919 δεν εμφανίζουν χρηματικό υπόλοιπο. Από τα υπόλοιπα, τα 205 άτομα, από συγκρίσεις αυτών που έχουμε στη λίστα και από τα στοιχεία που μας έδωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων φαίνονται οι δηλώσεις τους να καλύπτουν τα χρηματικά ποσά που υπάρχουν στη λίστα. Άρα και αυτός ο έλεγχος θα πάει σε δεύτερο στάδιο.

Από τα υπόλοιπα τα 550 άτομα, ελέγχουμε τα 266 άτομα, δηλαδή ελέγχουμε περίπου το 40% με 50%. Από αυτά βρισκόμαστε στα 155 άτομα σε προχωρημένο στάδιο.

Πιστεύω, κύριε Βουλευτά, ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πιθανό και αυτό το μήνα, να έχουμε στοιχεία ολοκλήρωσης του ελέγχου. Αυτό το λέω γιατί αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Πρέπει να δώσουμε την κλήση για ακρόαση. Όταν έρχεται ο φορολογούμενος και τον έχουμε ελέγξει για 10 χρόνια και του λέμε «σε 10 μέρες να μας πείτε τις απόψεις σας», όλοι ζητούν πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ένα μήνα, δύο μήνες. Επίσης, άλλοι είναι στο εξωτερικό, πρέπει να τους επιδώσουμε την κλήση για ακρόαση στο εξωτερικό. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Εάν δεν έχουμε την απάντησή τους, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα των ερευνών, διότι μπορεί ο Α, ο Β, ο Γ, να έχει πουλήσει κάποιο ακίνητο, το οποίο να μην το έχει δηλώσει σε κάποια φορολογική του δήλωση. Αυτό είναι παράβαση φορολογική που έχει ένα πολύ μικρό πρόστιμο, εάν όμως είναι αρκετά τα χρήματα, το αποτέλεσμα το οποίο εμείς το έχουμε κοινοποιήσει, όπως καταλαβαίνετε, θα διαφοροποιηθεί. Άρα, λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις 10 μέρες που προβλέπεται, προκειμένου να απαντήσει ο φορολογούμενος. Αφού απαντήσει ο φορολογούμενος, απορρίψει ή δεν απορρίψει η υπηρεσία μας τους ισχυρισμούς, το πόρισμα πηγαίνει στην εφορία, προκειμένου να βγοτν φύλλα ελέγχου και να ακολουθηθεί η άλλη διαδικασία.

Εκείνο που ήθελα να επισημάνω στην Επιτροπή είναι ότι από αυτές τις λίστες και κυρίως από τους μεγάλους ελέγχους, τα έσοδα, τα οποία προσδοκά το κράτος και η πολιτεία, δεν είναι άμεσα εισπρακτέα, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, είναι και οι προσφυγές που γίνονται, στις Επιτροπές που πάνε. Άρα, λοιπόν, εμείς δουλεύουμε σήμερα για το αύριο και αυτό κάνουμε και πιστεύω ότι το κάνουμε με επιτυχία.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλες λίστες εκτός από τη λίστα Λαγκάρντ υπάρχουν;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Ναι, υπάρχει η λίστα των ακινήτων του Λονδίνου που αυτά κυρίως ελέγχονται από τις Δ.Ο.Υ.. Σε εμάς έχει στείλει το Υπουργείο Οικονομικών Στοιχεία για μη ταυτοποιημένα ακίνητα, για τα ακίνητα, τα οποία μέσα από την κατάσταση δεν μπορούσαν να ταυτοποιηθούν, δεν είχαν Α.Φ.Μ.. Γι’ αυτά που υπάρχει το ΑΦΜ τα ελέγχει το Υπουργείο Οικονομικών. Όταν η λίστα έχει μόνο όνομα και επίθετο, δεν έχει πατρώνυμο, εμείς για να κάνουμε ταυτοποίηση, επειδή δεν μπορούμε από τα συστήματα να γίνει ταυτοποίηση, τη κάνουμε με επιτόπιους ελέγχους. Πάμε εκεί που είχε δηλώσει αυτός την οικία και έχουμε ταυτοποιήσει πολλές περιπτώσεις. Επίσης, αλλού δεν βρίσκουμε τίποτα. Κανένας δεν ξέρει πού ήταν ο συγκεκριμένος. Άρα, είναι μία διαδικασία πολύ επίμονη και εδώ δεν χρειάζονται φορολογικές ικανότητες του ελεγκτή, αλλά πιο πολύ αστυνομικό δαιμόνιο.

Άρα, λοιπόν, ο βασικός έλεγχος των ακινήτων του Λονδίνου γίνεται από τη ΣΔΟΕ. Εμείς ταυτοποιούμε όσες υποθέσεις δεν έχουν ταυτοποιηθεί με τις δυσκολίες που σας περιέγραψα.

Ακόμα υπάρχει και η λίστα του Λουξεμβούργου. Εκεί είναι 17 ή 18 οι λογαριασμοί και ακολουθείται η διαδικασία, όπως και στη λίστα Λαγκάρντ.

Η λίστα του Λινχεστάιν, η οποία πολλές φορές σας έχει απασχολήσει, όταν εγώ πληροφορήθηκα την ύπαρξή της, ζήτησα από την υπηρεσία να με πληροφορήσει για την τύχη αυτής της λίστας, η οποία έχει πάει στο αρχείο από το 2011. Εμείς τη βάλαμε στο αρχείο, ενημερώσαμε τον κύριο Εισαγγελέα ότι η λίστα αυτή έχει πάει στο αρχείο, επειδή και αυτή ήταν εισαγγελική παραγγελία.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με τίνος πράξη πήγε στο αρχείο;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Της Υπηρεσίας των Ελεγκτών, το 2011.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα προσκομίσετε σας παρακαλώ την πράξη αρχειοθέτησης στην Επιτροπή μας;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Βέβαια. Ενημερώσαμε τον κύριο Εισαγγελέα και από εκεί και πέρα θα αποφασιστεί εάν πρέπει να γίνει περεταίρω διερεύνηση ή όχι. Πάντως είναι από το 2011 στο αρχείο.

Το άλλο θέμα που έχει απασχολήσει τον ελληνικό λαό και εσάς κυρίως ως Βουλευτές, είναι η λίστα με τα εμβάσματα των 54.000 φορολογουμένων φυσικών προσώπων, οι οποίοι κατά το κρίσιμο διάστημα του 2008, 2009, 2010, 2011, έστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό. Αυτό το πακέτο ελέγχεται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και όχι από το ΣΔΟΕ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Στασινόπουλε, αυτά που ήρθατε να πείτε σήμερα στην Επιτροπή, ενώ επί ημερών σας το ΣΔΟΕ έχει στην κατοχή του τη λίστα Λαγκάρντ από τις 2 Οκτωβρίου του 2012, δηλαδή επί 15 μήνες, είναι αδιανόητα για επικεφαλής το ΣΔΟΕ. Θέλω να απαντήσετε στην Επιτροπή πώς είναι δυνατόν επί 15 μήνες από 2062 εγγραφές στη λίστα Λαγκάρντ, για τις οποίες οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν αντιστοιχούν σε 2062 καταθέτες, αλλά σε πολύ περισσότερα συνδεδεμένα πρόσωπα που αναφέρονται με ονοματεπώνυμο μέσα στις καρτέλες. Πώς λοιπόν από αυτές τις 2062 εγγραφές με καρτέλες αναλυτικές που έχουν μέσα διευθύνσεις, τηλέφωνα, ιδιότητες, πλείστα στοιχεία πληροφοριακά, εσείς 15 μήνες αργότερα, ενώ έχετε κατεπείγουσα παραγγελία των οικονομικών εισαγγελέων από τις 4 Οκτωβρίου του 2012, 15 μήνες και 10 μέρες αργότερα, δεν έχετε πραγματοποιήσει ελέγχους, παρά μόνο σε τρεις περιπτώσεις.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)

Όπως γνωρίζετε, είναι ένα αδιανόητο, απαράδεκτο αποτέλεσμα, που υποδηλώνει έλλειψη υπηρεσιακής και πολιτικής βούλησης, να ελέγξετε αυτό το στοιχείο-εργαλείο. Και πρέπει να μας απαντήσετε, γιατί συμβαίνει αυτό.

Δεύτερον, πρέπει να απαντήσετε, τι έχει γίνει με τη μεγάλη κατάθεση των 562 εκατομμυρίων ευρώ, τη μεγάλη εγγραφή των 562 εκατομμυρίων ευρώ, για την οποία εσείς είχατε δώσει ένορκη κατάθεση, στην οποία αναφέρατε ότι συνδέεται με την κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου. Είχατε δώσει ένορκη κατάθεση στις αρχές του Οκτωβρίου του 2012. Είχατε υποδηλώσει τότε, ότι αυτή αποτελεί κατάθεση και εγγραφή τεράστιου ενδιαφέροντος.

Από την έρευνα της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης προέκυψε, ότι αυτή η κατάθεση συνδέεται με την εταιρία EFG EUROBANK του κ. Λάτση, η οποία παίρνει δώρο το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, παίρνει δώρο διάφορα δημόσια στοιχεία, αλλά δεν ελέγχεται. Συνδέεται, επίσης, με το σύμβουλο, μέχρι και σήμερα, του κ. Πρωθυπουργού, τον κ. Σταύρο Παπασταύρου, για τον οποίο διαβάζουμε και ορισμένα δημοσιεύματα, ότι προαλείφεται και για επόμενος Υπουργός Οικονομικών.

Γιατί αυτή την κατάθεση των 562 εκατομμυρίων ευρώ δεν την έχετε ελέγξει δεκαπέντε μήνες και 10 ημέρες μετά; Τι είχε γίνει με το αίτημα συνδρομής που έχει υποβάλει η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης -και το γνωρίζετε- προς την ιρλανδική αρχή, για να αποκαλυφθούν οι δικαιούχοι των συγκεκριμένων εγγραφών; Βεβαίως, είναι σαφές, γιατί κάποιοι έκλεισαν άρον- άρον την Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, αλλά το Σ.Δ.Ο.Ε. εξακολουθεί να λειτουργεί. Απαντήστε, λοιπόν, πώς οκτώ μήνες αργότερα, δεν μας δίνετε μία απάντηση γι’ αυτά τα θέματα, για τα οποία είστε ενήμεροι και έχετε επιληφθεί και για τα οποία έχετε την ευθύνη.

Επίσης, σας παρακαλώ απαντήστε και σε κάτι άλλο, επειδή είναι αδιανόητα αυτά που είπατε σήμερα στην Επιτροπή. Είχαν να ελέγξουν τον Φ.Π.Α οι υπάλληλοί σας το καλοκαίρι και μετά το καλοκαίρι είχαν να κάνουν σεμινάρια, το φθινόπωρο τον παραλείψατε, το χειμώνα τον παραλείπετε και τώρα θα αρχίσουν να ελέγχουν, γιατί πιο πριν ήταν προτεραιότητα τα σεμινάρια, κ. Στασινόπουλε;

Στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης μας φέρατε έγγραφα, στα οποία οι υφιστάμενοί σας, ο κ. Μαντούβαλος, ο κ. Παναγιωτόπουλος, απευθύνονται στο Υπουργείο και λένε ότι δεν έχουμε προσωπικό, για να ελέγξουμε τη λίστα «Λαγκάρντ» και μας καταγγέλλεται μέσα από τα έγγραφα αυτά, ότι το Υπουργείο κωφεύει. Επίσης, μέσα από τα έγγραφα φαίνεται, ότι κωφεύουν, σας αγνοούν και δεν συνδράμουν στο έργο σας, αν, πράγματι, είστε ειλικρινής ότι θέλετε να ελέγξετε, οι Ελληνικές Τράπεζες και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, με επικεφαλής τον κ. Γιώργο Ζανιά, ο οποίο συμβαίνει να ήταν στενός σύμβουλος του κ. Παπακωνσταντίνου και εξ εκείνων που τον συνόδευσαν στο ταξίδι στο Παρίσι, όταν έγινε και η συνεννόηση, υποτίθεται, για τη λίστα «Λαγκάρντ».

Αυτά όλα θέλετε να μας πείτε, ότι είναι τυχαία και είναι τα σεμινάρια που σας έχουν εμποδίσει δεκαπέντε μήνες και δέκα ημέρες αργότερα, να έχετε ελέγξει τη λίστα «Λαγκάρντ», σε ένα θέμα, που ήταν το υπ’ αριθμόν ένα σε προτεραιότητα και που οδηγεί στη διαδικασία του Ειδικού Δικαστηρίου μετά από πάρα πολλά χρόνια; Αλλά με ευθύνη σας, με ευθύνη του Σ.Δ.Ο.Ε., με ευθύνη της Κυβέρνησης και με ευθύνη της πλειοψηφίας της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, η διερεύνηση μέχρι στιγμής αντί να περιλάβει όλους τους καταθέτες της λίστας «Λαγκάρντ», περιλαμβάνει μόνο τρεις. Με ευθύνη σας. Έχετε υπόψη, ότι όλες αυτές οι υποθέσεις υπόκεινται σε παραγραφή και ότι η αδιανόητη καθυστέρηση και παρέλκυση, την οποία επιδεικνύετε, επισύρει ευθύνης σας γι’ αυτή την παραγραφή; Τι έχετε κάνει γι’ αυτό;

Επίσης, πείτε μας, σας παρακαλώ, ο κ. Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων και πρώην Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, ο κ. Χάρης Θεοχάρης, επίσης προσληφθείς από τον κ. Παπακωνσταντίνου, κατά καιρούς με εγκυκλίους του και με ρυθμίσεις και οδηγίες του, προσπάθησε να απαλλάξει από την ευθύνη πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και αυτά που συγκαταλέγονται στη λίστα «Λαγκάρντ». Είχατε εσείς ενημέρωση; Επιχειρήθηκε τον Φλεβάρη του 2013, πριν από 11 μήνες, με διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία αποσύρθηκε μετά από δική μας αντίδραση, να δοθεί φορολογική απαλλαγή σε καταθέτες της λίστας «Λαγκάρντ».

Κύριε Στασινόπουλε, πραγματικά, εξανίσταμαι με τον τρόπο, με τον οποίο δεκαπέντε μήνες και δέκα ημέρες μετά έρχεστε στην Επιτροπή, να μας πείτε ότι κάνατε σεμινάρια. Το Γενάρη και Φλεβάρη του 2013 φέρατε εδώ στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης -και έχω το έγγραφό σας- 63 ή 68 κλήσεις σε παροχή εξηγήσεων στους μεγαλύτερους καταθέτες, μεταξύ των οποίων είναι μερικά από τα πολύ γνωστά ονόματα του επιχειρηματικού, «μιντιακού» και εργολαβικού κατεστημένου. Δειγματοληπτικά, αναφέρω τον κ. Φώτη Μπόμπολα. Τι έγινε με αυτή την παροχή εξηγήσεων από το Γενάρη και τον Φλεβάρη του 2013, κ. Στασινόπουλε; Ήθελαν μεγαλύτερη προθεσμία, για να υποβάλλουν υπόμνημα; Τους δώσατε και μεγαλύτερη προθεσμία. Αναλαμβάνετε την ευθύνη, να έχετε δώσει δεκατέσσερις μήνες προθεσμία στον κ. Μπόμπολα; Αυτή είναι η αποστολή του Σ.Δ.Ο.Ε.; Ήρθατε να μας πείτε, ότι το Σ.Δ.Ο.Ε. έχει αρμοδιότητα μόνο για την φοροδιαφυγή; Δεν γνωρίζετε, ότι από συστάσεως του το Σ.Δ.Ο.Ε. έχει αρμοδιότητα για τη, μεγάλης κλίμακας, οικονομική εγκληματικότητα; Το λέει άλλωστε και ο τίτλος του: Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Ήρθατε, πραγματικά, να πείτε στην Επιτροπή αυτά τα πράγματα, ότι τώρα αποκτήσετε αρμοδιότητα για το οικονομικό έγκλημα;

Επίσης, κ. Στασινόπουλε, αποκαλύφθηκε διαρκούσης της έρευνας για τη λίστα «Λαγκάρντ» , ότι το Σ.Δ.Ο.Ε. έχει ελέγξει από το έτος 2000 την εταιρεία M&M, η οποία συνδέεται με τον κ. Σαμπί Μιονί, αλλά και με τον κ. Σταύρο Παπασταύρου και στον έλεγχο που έγινε κατασχέθηκαν έγγραφα, που παραπέμπουν στο σύγχρονο τραπεζικό και επιχειρηματικό κατεστημένο. Είναι μέσα το όνομα του κ. Δασκαλόπουλου, του ΣΕΒ. Είναι μέσα το όνομα Ευφραίμογλου. Είναι μέσα συνδεδεμένη η τραπεζική εταιρία «ΤΕΛΕΣΙΣ», συνδεδεμένη με τη EUROBANK EFG. Αυτός ο φάκελος, που φαίνεται να έχει ελεγχθεί το 2000, με έναν περίεργο τρόπο χάνεται. Παραδίδονται τα κατασχεμένα και από το έτος 2000 μία υπόθεση, η οποία συνδέεται ευθέως με τη λίστα «Λαγκάρντ», έχει «κουκουλωθεί» από το Σ.Δ.Ο.Ε.. Εσείς ήρθατε να μας πείτε, ότι 15 μήνες και δέκα ημέρες μετά δεν ελέγξατε τίποτα, γιατί είχατε σεμινάρια και πιο πριν ήταν καλοκαίρι;

Αναφέρατε, ότι η υπόθεση της λίστας «Λιχτενστάιν» έχει αρχειοθετηθεί με πράξη υπηρεσιακών παραγόντων του Σ.Δ.Ο.Ε.. Δεσμευθήκατε, ότι θα μας φέρετε την πράξη αρχειοθέτησης. Δεν νομίζω, ότι χρειάζεται να σας ενημερώσω, ότι όταν υπάρχει εισαγγελική παραγγελία, δεν νοείται τέτοιου τύπου υπηρεσιακή αρχειοθέτηση.

Δεύτερον, απορώ, πραγματικά, που μας λέτε κάτι τέτοιο, ενώ έχουν υποβληθεί πλείστες όσες ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου, ιδίως, από τους Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., αλλά και από Βουλευτές άλλων Κομμάτων και ουδέποτε έχει δοθεί αυτή η απάντηση, ότι το Σ.Δ.Ο.Ε. το 2011 αρχειοθέτησε τη λίστα «Λιχτενστάιν».

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Αυτή η απάντηση έχει δοθεί πολλές φορές.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτή η απάντηση λέτε, ότι έχει δοθεί πολλές φορές. Θα μας καταθέσετε και την πράξη αρχειοθέτησης και σας διαβεβαιώνω, ότι εμείς αυτά που πρέπει θα τα κάνουμε.

(Συνέχεια ομιλίας κυρίας ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)

Θα μας καταθέσετε και την πράξη αρχειοθέτησης και εμείς σας διαβεβαιώ ότι αυτά που πρέπει θα τα κάνουμε.

Κύριε Στασινόπουλε, ήθελα να σας ρωτήσω πώς είναι δυνατόν, επειδή οι διάφοροι Υπουργοί που διαδέχονται ο ένας τον άλλον ξεκινώντας από τον κ. Παπακωνσταντίνου, περνάμε στον κ. Βενιζέλο και ακολουθεί ο κ. Στουρνάρας επαίρονται για τις λίστες των 54.000 εμβασμάτων και δεν ξέρω κι εγώ πόσων ακινήτων στο εξωτερικό, να φέρεστε σύμφωνα με την επίσημη απάντηση του κ. Στουρνάρα ότι από τα 54.000 εμβάσματα που αφορούν την περίοδο 2009 – 2011 εν έτη 2013 ελέγξατε μόνο 2;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Σ.Δ.Ο.Ε.): Κυρία Κωνσταντοπούλου, εξήγησα προηγουμένως, ότι η λίστα αυτή είναι στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς, δηλαδή, δεν το ελέγχετε αυτό;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Αυτή τη στιγμή όχι, γιατί δεν μπορούν δύο υπηρεσίες να κάνουν το ίδιο έργο.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μάλιστα. Για να μην ελέγχουν πάρα πολλοί.

Εντάξει, κύριε Στασινόπουλε. Τις off shore τις ελέγχετε;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Για τις off shore δεν έχουμε αρμοδιότητα.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχετε αρμοδιότητα; Στην οικονομική εγκληματικότητα όταν συνδέονται off shore δεν έχει την αρμοδιότητα. Ωραία μας τα λέτε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν είπα αυτό. Σας είπα ότι είναι, κυρίως, φορολογικός ο έλεγχος και εμείς φορολογικό έλεγχο δεν έχουμε.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Στασινόπουλε, είναι δηλωτικές οι απαντήσεις του Υπουργού και οι δικές σας.

Δημοσιεύθηκε, όμως, πριν από λίγες ημέρες στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και ήταν πρωτοσέλιδο δημοσίευμα και ολοσέλιδη καταχώρηση και δόθηκε συνέχεια, ότι υπάρχουν και αραχνιάζουν στα συρτάρια του ΣΔΟΕ από τον Ιούνιο του 2012 65 cd με τραπεζικές καταθέσεις και τραπεζικά έμβασμα άνω των 300.000 ευρώ ετησίως και 100.000 € ετησίως, αντιστοίχως, τα οποία δεν ελέγχει κανείς και τα οποία οι σημερινοί οικονομικοί Εισαγγελείς, δηλαδή, ο κ. Αθανασίου και ο κ. Μπρης από τον Δεκέμβρη του 2013 ζητούν να στελεχωθεί η υπηρεσία για να ελεγχθούν και το Υπουργείο δεν απαντά. Για αυτά, γιατί δεν μας αναφέρατε τίποτα; Τι συμβαίνει, γιατί αναφέρεται στα σχετικά δημοσιεύματα, ότι πρόκειται για καταθέσεις που περιέχουν πολύ ηχηρά ονόματα του πολιτικού, του επιχειρηματικού και του μιντιακού κατεστημένου;

Όλα αυτά, λοιπόν, απασχόλησαν πολύ τη δημοσιότητα και θα ξέρετε επίσης, ότι ο κ. Υπουργός απάντησε ότι έχει πολλή δουλειά και δεν έχει υπόψη του το έγγραφο των οικονομικών εισαγγελέων.

Παρακαλώ πολύ να μας πείτε τι είναι αυτά τα 65 CD, που πολλοί έγκριτοι δημοσιογράφοι του δικαστικού ρεπορτάζ χαρακτηρίζουν ως 65 λίστες Λαγκάρντ και τι ενέργειες έχετε κάνει εσείς για να ελεγχθούν αυτές οι καταθέσεις.

Κύριε Στασινόπουλε, δεν είμαστε σε κενό χρόνου. Το χρέος και το άχθος που έχει μεταφερθεί στις πλάτες του ελληνικού λαού παρήχθη από κάποιους οι οποίοι αποκόμισαν αδικαιολόγητο πλουτισμό και τον ενθυλάκωσαν και βρίσκεται κατατεθειμένος σε καταθέσεις και εμβάσματα.

Όταν, λοιπόν, έχετε τέτοια στοιχεία και δεν κάνετε τίποτα και αραχνιάζουν αυτά τα στοιχεία και οι οικονομικοί εισαγγελείς στέλνουν κατεπείγοντα έγγραφα, τα οποία δεν απαντιούνται από το Υπουργείο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι υπεύθυνοι μόνον οι καταθέτες, μόνον οι φοροδιαφεύγοντες, μόνον οι οικονομικοί εγκληματίες, αλλά υπεύθυνοι είναι και εκείνοι οι οποίοι τους υποθάλπουν και δεν τους ελέγχουν και εκείνοι οι οποίοι προφασίζονται, ότι κάνουν σεμινάρια αντί να κάνουν ελέγχους.

Σας παρακαλώ να μας ενημερώσετε γι’ αυτό το θέμα τι έχετε κάνει.

Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι κάνατε ως ΣΔΟΕ όταν επιχειρήθηκε το φθινόπωρο να παρελκυστεί ο έλεγχος της λίστας Λαγκάρντ και να γίνει μεταφορά του ελέγχου των υποθέσεων στις κατά τόπους ΔΟΥ, πράγμα που γνωρίζετε από την προηγούμενη εμπειρία σας ως εφοριακού ότι ήταν το βέβαιο μονοπάτι και ο βέβαιος δρόμος για το θάψιμο της λίστας Λαγκάρντ. Ο μόνος λόγος για τον οποίο απετράπη αυτό ήταν η αντίδραση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Το ΣΔΟΕ επίσημα γιατί δεν έκανε τίποτα γι’ αυτό;

Κύριε Στασινόπουλε, έχετε άμεση αρμοδιότητα και ελέγχεται τις υποθέσεις πόθεν έσχες με βάση παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως και επικουρείτε τις αρμόδιες αρχές. Το Σεπτέμβριο του 2013 επιχειρήθηκε να απαλλαγούν από την υποχρέωση δήλωσης πόθεν έσχες οι κάτοχοι μετοχών ναυτιλιακών εταιρειών και εταιρειών που διαχειρίζονται κεφάλαια εξωτερικού. Αυτή ήταν διάταξη την οποία εισήγαγε ο κ. Αθανασίου σε τροπολογία με διάφορα αντικείμενα και, κυρίως, με αντικείμενο «τη βοήθεια στο σπίτι» άσχετου Υπουργείου, ειδικότερα του Υπουργείο Μεταφορών δια του κ. Χρυσοχοϊδη.

Μια τέτοια διάταξη, λοιπόν, εάν περνούσε – ευτυχώς αποσύρθηκε μετά από τις αντιδράσεις και πάλι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης – θα αφαιρούσε από το ΣΔΟΕ ένα εργαλείο που είναι οι δηλώσεις πόθεν έσχες για να κάνετε έλεγχο φοροδιαφυγής και έλεγχο παραβιάσεων της υποχρέωσης πόθεν έσχες, που συνιστούν από τα βαρύτερα οικονομικά εγκλήματα αρμοδιότητά σας.

Εσείς ως ΣΔΟΕ, κύριε Στασινόπουλε, τι κάνατε για αυτή την τροπολογία, η οποία «στα μουλωχτά» επιχειρήθηκε να περάσει και να ψηφιστεί; Διαμαρτυρηθήκατε; Έχετε κάνει οποιοδήποτε υπηρεσιακό, επίσημο διάβημα για αυτά τα θέματα ή προσποιείστε ότι δεν τα γνωρίζετε ενώ βοά ο τόπος για να περνά ο χρόνος, να παραγράφονται υποθέσεις, τίποτα και κανείς να μην ελέγχεται και να πληρούν τα κορόιδα, δηλαδή, οι απλοί πολίτες, οι απλοί φορολογούμενοι, στους οποίους δεν επιδεικνύετε καμία ελαστικότητα και καμία κατανόηση; Ιδίως η κατανόηση περί παροχής διαρκών εάν θέλετε προθεσμιών υποβολής υπομνήματος, που μας λέτε ότι έχετε παραχωρήσει εδώ και 14 μήνες σε υπόχρεους της λίστας Λαγκάρντ.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν έχετε κάνει οποιαδήποτε υπηρεσιακή ενέργεια προκειμένου να έρθει στην Ελλάδα και να ελεγχθεί η λίστα του Λουξεμβούργου, διότι ο κ. Γιούγκερ εξέθεσε την ελληνική κυβέρνηση, εξέθεσε τον κ. Στουρνάρα, εξέθεσε και σας, γιατί εδώ και επτά μήνες είπε δημόσια ότι « εμένα, εάν μου ζητηθεί, θα τη δώσω, αλλά δεν μου έχει ζητηθεί» και ανάγκασε τον κ. Στουρνάρα να την ζητήσει.

Έκτοτε τι έχει γίνει, κύριε Στασινόπουλε, με τη λίστα του Λουξεμβούργου, για την οποία επίσης τίποτα δεν είπατε;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είπαμε, κυρία Κωνσταντοπούλου.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει. Θα τα ξαναπείτε τότε για να μας διαφωτίσετε, γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν είπατε.

Επίσης, θα ήθελα σας ρωτήσω σε σχέση με τα έγγραφα. Υπάρχει σχετικό δημοσίευμα στις 24 Νοεμβρίου του 2013 των οικονομικών εισαγγελέων με το οποίο ζητείται πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, ώστε να ανταποκριθούν στους ελέγχους. Εσείς τι έχετε κάνει σχετικά με αυτό, γιατί από τις 24 Νοεμβρίου του 2013 έχουν περάσει δύο μήνες;

Από τα έγγραφα τα οποία μας φέρατε στην Επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης έχουν περάσει 15 μήνες, όπου υποτίθεται ότι ζητούσατε και εσείς προσωπικό. Ξεχάστηκε αυτό; Ικανοποιήστε με την υπόσχεση που μας είπατε, ότι μέσω της κινητικότητας θα έρθει προσωπικό, το οποίο εσείς θα αναλάβετε να του κάνετε σεμινάρια; Έτσι θα προχωρήσει η πάταξη της οικονομικής εγκληματικότητας και της μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγής; Αυτός είναι o σχεδιασμός τον οποίο έχετε κάνει;

Μας είπατε ότι άλλαξε ο τρόπος λειτουργίας και η κατεύθυνση του ΣΔΟΕ. Τι ενέργειες έχετε κάνει εσείς για να είναι αποτελεσματική αυτή η νέα λειτουργία και κατεύθυνση, η οποία, βεβαίως, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα; Αυτά που μας περιγράψετε δεν έχουν καμία σχέση με το νομικό πλαίσιο ούτε με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο.

(Συνέχεια ομιλίας κυρίας ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)

Τέλος, θέλω να σας ρωτήσω το εξής: την ενημέρωση, την οποία είχαμε, σε σχέση με το προσωπικό που ελέγχει την λίστα Λαγκάρντ, η ενημέρωση που είχαμε στην Επιτροπή προκαταρτικής εξέτασης, είναι ότι τη λίστα Λαγκάρντ ελέγχουν, τέσσερις άνθρωποι.

Θέλω να σας ρωτήσω, εάν ισχύει αυτό, αν εξακολουθεί δηλαδή, το προσωπικό που έχετε διαθέσει για αυτήν την δουλειά, αν είναι τέσσερις άνθρωποι, αν είναι οι ίδιοι άνθρωποι ή αν σεμιναριάσατε άλλους για να κάνουν την δουλειά αυτή ή αν θα χρειαστεί να το κάνετε; Αν έχετε αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία προκειμένου να ενισχυθεί το προσωπικό αυτό. Επίσης, θέλω να σας ρωτήσω μία ερώτηση την οποία υπέβαλλα και στους συναδέλφους σας που ήρθαν στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης για τη λίστα Λαγκάρντ και έχει ιδιαίτερη επικαιρότητα, ιδίως ενόψει των δηλώσεων που έκανε για προηγούμενες επιτροπές και προηγούμενες διερευνήσεις. Έχετε διασταυρώσει τα στοιχεία της λίστας Λαγκάρντ και τα στοιχεία από άλλες λίστες και εμβάσματα που σας έρχονται με τα στοιχεία υποθέσεων που έχετε ελέγξει στο παρελθόν; Εξοπλιστικά, Siemens, πλήθος υποθέσεων που έχουν απασχολήσει την δημοσιότητα. Ο κύριος Τραγάκης είπε, ότι εμείς κάποια στοιχεία τα είχαμε υπ’ όψιν μας από το 2005. Το ΣΔΟΕ, έχει κάνει διασταύρωση των στοιχείων, γιατί ξέρετε, οι συμπτώσεις προσώπων και πραγμάτων είναι κραυγαλέες.

Πρέπει να μας πείτε, διασταυρώσεις για στοιχεία που έχει το ΣΔΟΕ, εδώ και διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας έχετε κάνει; Στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, συνάδελφοί σας ξέρετε τι μας είπαν; Δεν έχουμε ηλεκτρονικά εργαλεία, τα έχουμε όλα χειρόγραφα και τα έχει ο κάθε ελεγκτής στο συρτάρι του. Από τότε έχει αλλάξει τίποτα ή συνεχίζετε έτσι να λειτουργείται.

Και τελευταία ερώτηση. Είναι πολύ σοβαρή και πέρα από την απάντηση που θα μου δώσετε, να μας απαντήσετε πως θα κινηθείτε στην πορεία. Ξεκινάει η ανάκριση για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, στο πλαίσιο του νόμου περί ευθύνης υπουργών και γνωρίζετε ότι ένα κομμάτι της κατηγορίας, αφορά σύμφωνα με αυτά που είχαμε εξ αρχής πει, από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, το αδίκημα της απιστίας σε βάρος του δημοσίου. Όπου η απιστία καθορίζετε ως παράληψη είσπραξης φόρων από υπόχρεους και ως υπόχρεοι σε καταβολή φόρων, προσδιορίζονται τα τρία μόνο πρόσωπα που έχετε ελέγξει επειδή, μόνο τρία πρόσωπα έχετε ελέγξει.

Όμως έχει παραλειφτεί να εισπραχθεί ο παραμικρός φόρος, δεν έχει εισπραχθεί σήμερα ούτε ένα ευρώ ως φόρος για τη λίστα Λαγκάρντ. Έχετε συνειδητοποιήσει, ότι το γεγονός του ότι δεν ελέγχετε τους καταθέτες, ουσιαστικά συνιστά τρόπο μη ελέγχου των υπευθύνων υπουργών, για την απιστία την οποία τους βαρύνει; Διότι, εάν εσείς δεν προσδιορίζετε τι όφειλαν να καταβάλουν ως φόρο οι καταθέτες της λίστας Λαγκάρντ δεν διατυπώνεται και αντίστοιχη κατηγορία απιστίας και αυτό ξέρετε, είναι κάτι που ωφελεί κατ’ εξοχήν και τον κ. Παπακωνσταντίνου και τον κ. Βενιζέλο.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Έχετε υπερβεί την ώρα σας κυρία Κωνσταντοπούλου.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχετε αναλάβει την πρωτοβουλία, να ελέγξετε όλα τα πρόσωπα που είναι μέσα στη λίστα Λαγκάρντ, τα οποία είναι πολιτικά πρόσωπα, κομματικά πρόσωπα, δεν μπορεί να απαντάτε γιατί δεν τα έχετε ελέγξει;

Θέλω να σας ρωτήσω, ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Στουρνάρας που ακούμε ότι κάποιοι τον προορίζουν και για τον νέο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, σας έχει κάνει οποιαδήποτε παραγγελία επίσπευσης της έρευνάς σας, σας έχει ελέγξει; Είναι ο προϊστάμενος σας Υπουργός. Σας έχει με οποιοδήποτε τρόπο, επιστήσει την προσοχή ότι πρέπει να επισπεύσετε τον έλεγχο της λίστας Λαγκάρντ;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Στασινόπουλε έχετε το λόγο. Παρακαλώ πολύ, να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Θα ξεκινήσω κύριοι Βουλευτές, από τα τελευταία ερωτήματα και να πάω προς τα πρώτα. Όσον αφορά, τον κύριο Υπουργό. Πολλές φορές έχουμε κουβεντιάσει το θέμα της λίστας Λαγκάρντ και όχι μόνο.

Πιέζομαι να έχω ταχύτερα αποτελέσματα όμως, τα αποτελέσματα είναι μία διαδικασία. Σαφώς ο Υπουργός αγωνιά και σαφώς μας λέει ότι πρέπει να είμαστε πιο σύντομοι. Όμως αυτό, είναι θέμα ελέγχου.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ένα έγγραφο σας έχει κάνει;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Δεν πρέπει να διακόπτεται κυρία Κωνσταντοπούλου.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Οι απαντήσεις του κ. Στασινόπουλου πρέπει να είναι σαφείς.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Δρίτσα, έχετε διαβάσει τον Κανονισμό της Βουλής ο οποίος δεν λέει πουθενά ότι ρωτάμε 27 λεπτά και μετά τα 27 λεπτά ξανά παρεμβαίνουμε και διακόπτουμε τον ερωτώμενο; Δεν θα επιτρέψω, να ξανά παρεμβαίνετε στην απάντηση που θα δώσει ο κ. Στασινόπουλος. Θα αναλάβει ο καθένας την ευθύνη των όσων απαντά. Κρατήστε τα στοιχεία και αξιοποιείστε τα, όποτε θέλετε. Κύριε Στασινόπουλε, μην απαντάτε σε παρεμβάσεις οποιουδήποτε. Ολοκληρώστε την απάντησή σας όπως εσείς νομίζετε, διότι περιμένουν επτά συνάδελφοί μας να σας ερωτήσουν.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Σας παρακαλώ δεν θέλω να απαντήσετε σε οποιαδήποτε διακοπή.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Όσον αφορά στο αν έχω βγάλει προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις πρέπει να γνωρίζετε ότι εγώ είμαι Γραμματέας του ΣΔΟΕ και εφαρμόζω τους νόμους, για νομοθετικές ρυθμίσεις υπεύθυνος είναι ο κ. Υπουργός και όχι εγώ. Άρα, λοιπόν, σε αυτά τα θέματα νομίζω ότι δεν έχω καμία αρμοδιότητα να απαντήσω εγώ.

Σχετικά με τα δημοσιεύματα του Οκτωβρίου του 2012, για τη μεταφορά της λίστας «Λαγκάρτ» στις εφορίες, υπάρχει διάψευση του ΣΔΟΕ ότι δεν υπήρχε ποτέ αυτό το θέμα. Το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό διότι υπάρχει εισαγγελική εντολή και όταν υπάρχει εισαγγελική εντολή, εκτελεί την έρευνα αυτός που έχει την εντολή. Άρα, λοιπόν, σε καμία περίπτωση η λίστα «Λαγκάρτ» δεν θα πήγαινε στις εφορίες και άρα το δημοσίευμα δεν απηχούσε την πραγματικότητα και για αυτό ακριβώς την επόμενη ημέρα το διέψευσαν. Αυτό είναι ξεκάθαρο.

Σχετικά με τα τελευταία δημοσιεύματα που μου είπατε για τα 60 CDs.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είπα για 65 CDs.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Ναι, για 65 CDs. Αυτά δεν ήρθαν στην υπηρεσία επειδή κάποιος ήθελε να έρθουν. Τα ζήτησε η υπηρεσία. Εμείς τα ζητήσαμε και μάλιστα τα είχαμε ζητήσει πριν αναλάβω εγώ τη διοίκηση του ΣΔΟΕ και απ’ ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω σε αυτά τα CDs είναι μέσα η μισή Ελλάδα όπως είχαν ζητηθεί τα αιτήματα. Και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να ελεγχθεί η μισή Ελλάδα και πιστεύω ότι ο τότε Διευθυντής σαφώς σε συνεργασία με τον τότε Ειδικό Γραμματέα, ζήτησαν τα στοιχεία αυτά προκειμένου από αυτά τα στοιχεία να γίνουν κάποιοι έλεγχοι. Δεν μπορούν να γίνουν έλεγχοι για τη μισή Ελλάδα. Εάν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι νομίζω ότι δεν εκφράζει την πραγματικότητα.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οι Οικονομικοί Εισαγγελείς το νομίζουν όμως και ζητούν προσωπικό.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Με δική μου εντολή συστήθηκε επιτροπή προκειμένου να διερευνήσει το περιεχόμενο που είχαν τα CDs και έγινε δύο φορές επιτροπή. Όταν, όμως από το Μάιο υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που μου λέει ότι «δεν μπορείς να κάνεις φορολογικό έλεγχο», αυτά είναι θέμα φορολογικού ελέγχου, οπότε και εμείς θα τα στέλναμε στις εφορίες για τα περαιτέρω όπως και κάθε άλλη πληροφόρηση που θα έχουμε για φορολογικό έλεγχο από εδώ και πέρα θα πηγαίνει στις εφορίες. Οι κύριοι οικονομικοί εισαγγελείς έκριναν ότι πρέπει να τους ενημερώσουμε, τους έχουμε στείλει όλα τα CDs, αν θα εκδοθούν εισαγγελικές παραγγελίες σε συνεργασία μαζί τους διότι δεν μπορούν να ελεγχθούν όλα αυτά. Σας είπα πιστεύω ότι η υπηρεσία εκείνη την εποχή τα ζήτησε ως πληροφοριακά δεδομένα προκειμένου να αξιοποιήσει ελέγχους και όχι να κάνει αυτούς τους ελέγχους. Είναι αδύνατον. Η μισή Ελλάδα με τα στοιχεία τα οποία είχαμε ζητήσει, δηλαδή, αν έχουν πάρει δάνειο επάνω από 100.000 ή κάποιες άλλες παραμέτρους, η μισή Ελλάδα ήταν μέσα. Δεν μπορεί, λοιπόν, να λέμε ότι μπορούν να ελεγχθούν αυτά τα πράγματα.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Στασινόπουλε, το δημοσίευμα μιλά για καταθέσεις άνω των 300.000 ευρώ και για εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ κατά τα έτη 2000 έως και 2012, για το οποίο μάλιστα, λέει, ότι οι οικονομικοί εισαγγελείς τυχαία τα ανακάλυψαν. Δεν τους είχατε ενημερώσει εσείς υπηρεσιακά. Απαντήστε στην ερώτηση.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Παρακαλώ δεν θα απαντήσετε σε αυτή την συγκεκριμένη παρέμβαση, απαντήστε στις άλλες ερωτήσεις.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τον εξυπηρετεί να μην απαντήσει.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ(Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Δεν με εξυπηρετεί απολύτως σε τίποτα.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ – ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν θα μπείτε σε αυτή τη διαδικασία.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Απαντήστε και μην ακούτε τον κ. Βορίδη, που σας λέει να μην απαντήσετε. Ο κ. Βορίδης, μπορεί να θέλει για δικούς του λόγους να μην απαντάτε. Είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ – ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ομιλεί εκτός μικροφώνου.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είστε καν μέλος της Επιτροπής κύριε Βορίδη. Εδώ αλλάξαμε και τη σύνθεση.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Είναι γνωστό το πρόβλημα, συνεχίστε κύριε Στασινόπουλε και κρίνουμε όλοι.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Νομίζω ότι εξήγησα και νομίζω ότι ήμουν ακριβέστατος στην απάντηση την οποία έδωσα.

Ως προς τις 54.000, που έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό, εμβάσματα, τοποθετήθηκα στην αρχή λέγοντας ότι ελέγχονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Δεν μπορούν δύο υπηρεσίες να ασχολούνται με το αυτό θέμα. Νομίζω ότι και αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν έχουν την πολυτέλεια δύο υπηρεσίες να ασχολούνται με αυτό το θέμα.

Όσον αφορά στη λίστα «Λαγκάρτ» …

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ομιλεί εκτός μικροφώνου.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Σας εξήγησα ότι δεν αργούν. Σας εξήγησα ότι για πρώτη φορά υπάρχει τέτοια μαζικότητα λογαριασμών στο ΣΔΟΕ που δεν υπάρχει στην ιστορία. Πάντοτε οι έλεγχοι ήταν ατομικοί, ένας λογαριασμός, όχι 1.700 λογαριασμοί και δεν μπορούσε κανένας εφοριακός να ελέγξει αυτά τα πράγματα εάν δεν υπήρχε η υποδομή. Άρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όχι από τον Οκτώβριο του 2012 που λέτε, διότι δεν είναι σωστό, αλλά από τον Ιούνιο του 2013, που τελείωσε η προανακριτική επιτροπή διότι δεν θυμάστε τι πιέσεις δέχονταν το ΣΔΟΕ για να τελειώσει την υπόθεση.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και καταφέρατε να ελέγξετε τρεις περιπτώσεις με πιέσεις.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Στασινόπουλε, σας παρακαλώ, σας είπα να μην απαντάτε στις διακοπές. Υπάρχει ένα πλήθος ερωτημάτων.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε.

Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σημείο εκείνο που να έχουν μορφοποιηθεί όλα τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας από υπαλλήλους που γνώριζαν καλά την πληροφοριακή επιστήμη διότι οι εφοριακοί ήταν αδύνατον να το κάνουν αυτό και τώρα υπάρχει ένα CD που δίνεται σε κάθε ελεγκτή προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο. Γι’ αυτό σας είπα ότι από τις 266 εντολές που έχουμε εκδώσει, που ήταν και αυτά που μου είπατε τα οποία είχα καταθέσει τότε στην προανακριτική επιτροπή, είναι και αυτοί μέσα. Δεν είναι άλλοι. Οι 155 βρίσκονται σε ώριμο στάδιο και πιθανώς και εντός του μηνός να έχουμε βγάλει αποτελέσματα και δεν είναι μόνο τα τρία άτομα που είπατε. Είναι και άλλα άτομα που έχει τελειώσει η υπηρεσία τους ελέγχους, που όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να ονομάσω διότι δεσμεύομαι από το φορολογικό απόρρητο, και η αποκρυβείσα περιουσία για αυτά τα έξι άτομα είναι περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Εάν θα εισπραχθούν ή δεν θα εισπραχθούν …

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα, λοιπόν, μας λέτε ότι έχετε βρει έξι άτομα με αποκρυβείσα περιουσία 10 εκατομμύρια;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Και εσείς το ξέρετε, αλλά δεν μπορώ να πω τα ονόματα.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Συνεχίστε να απαντάτε στα ερωτήματα που τέθηκαν από την αρχή.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ σας ερωτώ, από εσάς θα μάθω.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ): Εάν, λοιπόν, με ερωτάτε εάν έχουν εισπραχθεί ή δεν έχουν εισπραχθεί, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα του ΣΔΟΕ. Το έργο του ΣΔΟΕ τελειώνει με το πόρισμα. Από εκεί και πέρα είναι οι εφορίες, οι ΔΟΥ, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διαδικασία και σας εξήγησα προηγουμένως για προσφυγές, για επιτροπές του 70 Α’, του Β Α’ κ.λπ.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δηλαδή, μας λέτε ότι έχετε φτιάξει πόρισμα για άλλα έξι άτομα;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Όχι, είμαι ακριβέστατος, είπα για έξι άτομα.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συνολικά για έξι, δηλαδή για άλλα δύο;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Δεν πρόκειται να απαντήσει. Συνεχίστε σας παρακαλώ.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν θέλετε να απαντήσει ούτε γι’ αυτό.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Σας παρακαλώ να αφήσετε τον κ. Στασινόπουλο να τελειώσει.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο για τον έλεγχο. Εάν από τον έλεγχο προκύπτει φοροδιαφυγή προκειμένου να θεμελιωθούν κάποια αδικήματα, δεν είμαι νομικός και δεν μπορώ να …

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα μας πείτε, πόσοι ασχολούνται;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Ενώ είπατε ότι τότε ήταν 4 άτομα, σήμερα είναι 30 άτομα. Είναι περίπου το 25% των ελεγκτών που έχει η συγκεκριμένη υπηρεσία και πολύ σύντομα μπορούν να έχουν γίνει 50. Αυτό δεν έγινε με την επιφοίτηση του αγίου πνεύματος, έγινε με δικές μας παρεμβάσεις, με δικά μας σεμινάρια, με σεμινάρια της υπηρεσίας μας. Θα είμαι υπερήφανος φεύγοντας από το Σ.Δ.Ο.Ε., να έχω όσο πιο πολλούς ελεγκτές για τους λογαριασμούς και εξήγησα το γιατί. Όσο καιρό υπήρχε το απόρρητο των καταθέσεων, κανένας δεν υποπτεύονται όταν έβαζε τα χρήματά τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν είχε ελεγκτές, διότι δεν εκλήθη ποτέ εκ του νόμου να διερευνήσει λογαριασμούς. Από το 2010 και μετά, που ψηφίστηκε ο νόμος, όμως, έχει αρχίσει αυτή η διαδικασία. Δεν υπήρχε κάποιος να τους καθοδηγήσει στο πως να ελέγξουν. Είναι μια επίπονη προσπάθεια των υπαλλήλων και θέλω να τους συγχαρώ, θέλω να συγχαρώ κυρίως τα νέα παιδιά. Εμείς οι παλαιοί και βάζω τον εαυτό μου μέσα, δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, επί 35 χρόνια δεν είχα ελέγξει ποτέ λογαριασμούς. Άρα, κάνουμε πολύ σοβαρή προσπάθεια. Όλοι οι λογαριασμοί ελέγχονται, ο γραμματέας δεν έχει καμία συμμετοχή στον έλεγχο, ο γραμματέας δεν υποδεικνύει τα άτομα που ελέγχονται, αυτή είναι αρμοδιότητα άλλων και όχι του γραμματέα. Εάν ο γραμματέας έλεγε να ελέγξουμε αυτό, να ελέγξουμε το άλλο, τι θα του λέγατε; Θα του λέγατε ότι παραβαίνει στο έργο των ελεγκτών. Έχω ως ευαγγέλιο και όχι τώρα αλλά σε όλη μου την πορεία, είτε ήμουν διευθυντής, είτε υποδιευθυντής, είτε τμηματάρχης να μην επεμβαίνω στο έργο των ελεγκτών. Σε καμία περίπτωση δεν θα υποδείξω εγώ τα άτομα που θα ελεγχθούν, αυτά τα ελέγχει η υπηρεσία και κανένας άλλος, με τα στοιχεία τα οποία έχει. Είπατε ότι ανέφερα ότι στα 500.000 ήταν η κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου, ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είπατε ότι το είπε ο κ. Λέκας και είστε εκείνος που το έχει καταθέσει στη προκαταρκτική έρευνα.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Υπάρχει μεγάλη διαφορά.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι κάνατε γι’ αυτά τα 562 εκατ.;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Άρα, ποτέ δεν είπα ότι η κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου…

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Βρήκατε ποιος είναι πίσω από αυτά τα χρήματα;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Μετέφερα στον Εισαγγελέα και στην Προανακριτική Επιτροπή, ως είχα υποχρέωση ότι υπέπεσε στην αντίληψή μου, κατά το στάδιο που ψάχναμε να βρούμε πού είναι η λίστα. Δεν ξέραμε πού είναι η λίστα. Εάν δεν έλεγα αυτός στον Εισαγγελέα, δεν θα είχα αποκρύψει ένα πραγματικό γεγονός; Ποτέ δεν μίλησα για την Μαργαρίτα Παπανδρέου, ποτέ δεν είπα ότι η κυρία Παπανδρέου ήταν μέσα. Μετέφερα αυτό που μας είπε ο Διευθυντής Ελέγχων του Σ.Δ.Ο.Ε., παρουσία όλων των διευθυντών, έξι διευθυντών.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτά τα 500 εκατ. που συνδέονται με τον κ. Λάτση και την EFG Eurobank, τα ερευνήσατε;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Όλα ελέγχονται με τη διαδικασία την οποία σας ανέφερα.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Βρήκατε τους δικαιούχους; Ή επειδή συνδέεται ο κ. Παπασταύρου και ο κ. Μιωνής δεν τα ερευνάται;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Σας εξήγησα. Δεν έχω καμία συμμετοχή στον έλεγχο. Θα έπρεπε να με κατηγορείτε εάν είχα συμμετοχή στον έλεγχο.

Όσο αναφορά στο προσωπικό και στο εάν έχουμε κάνει αιτήματα, θέλω να σας πω ότι σαφώς και έχουμε κάνει. Το πρόβλημα είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει πρόβλημα προσωπικού.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για να φορολογεί τον απλό κόσμο, δεν προβληματίζεται.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Εάν υπάρχει αυτή η κατανομή, εάν μου δώσετε προσωπικό από το Υπουργείο Οικονομικών που και αυτό έχει πρόβλημα, αμέσως δεν θα κινηθεί το ερώτημα, ότι άρα δεν ελέγχονται τα 54.000 ονόματα; Προσπαθούμε με το προσωπικό που έχουμε να κάνουμε τη δουλειά μας κατά τον καλύτερο τρόπο. Η πολιτική ηγεσία μας έχει δώσει υποσχέσεις αλλά υπάρχουν χρονοβόρες διαδικασίες. Για να προσλάβει προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ, οι διαδικασίες χρειάζονται. Μέσα από την κινητικότητα θα έχουμε το προσωπικό, θα το εκπαιδεύσουμε, για να έχουμε και τα ανάλογα αποτελέσματα.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχουν υποθέσεις που παραγράφονται από μήνα σε μήνα, με «θα» μας απαντάτε. Υπάρχουν υποθέσεις που ανάγονται στη δεκαετία του 90΄, συμπληρώνεται εικοσαετία, υπάρχει ζήτημα παραγραφής και μας απαντάτε με «θα» , εν έτη 2014. Περιμένω ουσιαστικές απαντήσεις και όχι κοροϊδία.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Όσον αφορά τις ρυθμίσεις που ήθελε να εισάγει ο κ. Θεοχάρης, δεν νομίζω ότι μπορώ εγώ να απαντήσω. Για τις λίστες δεν υπάρχει παραγραφή, τουλάχιστον για δύο ακόμα χρόνια. Δεν υπάρχει, λοιπόν, θέμα παραγραφής. Υπήρχε θέμα παραγραφής για άλλα θέματα. Οι ελεγκτές που καλέσαμε για να διερευνήσουν τη λίστα Λαγκάρντ, δεν πάρθηκαν από το ΣΔΟΕ, ήταν ελεγκτές που υπήρχαν και είχαν υποθέσεις παραγράφων. Δεν έπρεπε να κάνουν και τις υποθέσεις των παραγράφων; Εάν δεν τις είχαν κάνει, σίγουρα θα μας κατηγορούσατε. Η λίστα Λαγκάρντ είναι ένα υποσύνολο του όλου έργου που έχουμε κάνει. Εάν πάρετε τις ανακοινώσεις που έχουμε κάνει, κατά το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, το χειμώνα θα δείτε ότι έχουμε μπει βαθιά στην μεγάλη φοροδιαφυγή, έχουμε ελέγξεις σοβαρές περιπτώσεις δικηγόρους, γιατρούς, καλλιτέχνες, συμβολαιογράφους, με 1, 2, 4 εκατ. απόκρυψη εισοδήματος. Δεν μπορεί να αφήνεις τα μεν για να πας στα δε, όλα γίνονται πακέτο. Το Υπουργείο έχει την αρμοδιότητα να κάνει την κατανομή στις διευθύνσεις, από κει και πέρα πως θα κατανέμει το προσωπικό του ο κάθε διευθυντής, είναι δική του υπόθεση. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος να κατανέμει το προσωπικό του ανάλογα με τα ερεθίσματα, τις πληροφορίες που έχει να κάνει. Συνεπώς, όχι μόνο δεν αρκούμε στη λίστα Λαγκάρντ, πιστεύω ότι έχουμε κινηθεί με πολύ γρήγορες διαδικασίες. Όταν φτιάχνουμε μια οικοδομή δεν ξεκινάμε από τα θεμέλια, ξεκινάμε με τις άδειες, ξεκινάμε με την υποδομή, εάν δεν έχεις κάνει τις άδειες και την υποδομή, δεν μπορείς να προχωρήσεις στην ανέγερση της οικοδομής. Αυτό κάνουμε και νομίζω ότι το κάνουμε με επιτυχία. Ευχαριστώ.

(Συνέχεια ομιλίας κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου)

Σας έχω ρωτήσει επίσης, τι έχει γίνει με την λίστα Λουξεμβούργου. Δεν μου απαντήσατε. Σας έχω ρωτήσει, επίσης, για το πόθεν έσχες και τη ρύθμιση για τις εταιρείες τις ναυτιλιακές. Σας ρώτησα ακόμη τι ενέργειες έχετε κάνει για τα 562 εκατομμύρια ευρώ, την κατάθεση αυτή, γιατί την οποία δεν έχετε μέχρι σήμερα τακτοποίησει.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να ανοίξω και εγώ το μικρόφωνο και να μιλάμε όλοι μαζί;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν έχετε το λόγο. Κύριε Στασινόπουλε, μην απαντάτε.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ρώτησα ακόμη, εν σχέσει με τις συγκεκριμένες παραγγελίες που δόθηκαν Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2013, αν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και απαντήσατε αοριστολογικά για έξι ελέγχους. Και σας έκανα, κύριε Στασινόπουλε, μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Σας ρώτησα για την EFG Eurobank και τον κ. Λάτση που συνδέονται, είναι η δικαιούχος η αρχική της CMA, της εταιρείας που συνδέεται με τα 562 εκατομμύρια ευρώ και δεν απαντήσατε. Και σας ρώτησα επίσης για τον έλεγχο που υπήρχε φάκελος για αυτόν στο ΣΔΟΕ από το έτος 2000, δηλαδή, πριν από 14 χρόνια, όπου έχουν ταυτοποιηθεί και συμπίπτουν με τη λίστα Λαγκάρντ η εταιρία «M και Μ» συμφερόντων και συμμετοχής του κ. Μιονή και του κ. Σταύρου Παπασταύρου, συμβούλου του Πρωθυπουργού, ο οποίος διόρισε και εσάς και δεν απαντήσατε τίποτε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ωραία, ωραία. Κυρία Κωνσταντοπούλου, τελειώσατε. Κύριε Στασινόπουλε, μην απαντάτε.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οφείλετε, λοιπόν, παρά τις διαμαρτυρίες του κ. Νεράντζη και του κ. Βορίδη, να δώσετε απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις. Διότι, ο ρόλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας είναι να σας ελέγχει για αυτά, όχι να συγκαλύπτει και να κουκουλώνει και να κάνει φιέστες, όπως θέλει ο κ. Νεράντζης. Παρακαλώ να απαντήσετε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ο κ. Ρήγας έχει το λόγο.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρακαλώ να απαντήσετε, κύριε Στασινόπουλε στην Επιτροπή.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν έχετε το λόγο. Ο κ. Ρήγας έχει το λόγο.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρακαλώ να απαντήσετε. Έχετε την ευθύνη για το ότι δεν απαντάτε, κύριε Στασινόπουλε, το αντιλαμβάνεστε και δεν καλύπτεστε, επειδή κάποιοι προσπαθούν να σας καλύψουν.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ο κ. Ρήγας έχει το λόγο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, με βλέπετε πάρα πολύ ήρεμο, γιατί μου είχε λείψει αυτή η ατμόσφαιρα και την ξαναζώ και θα ήθελα πραγματικά να προτείνουμε στα μέλη της Επιτροπής…

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Κουτσούμπα, μήπως θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας τίποτε άλλο για τη λίστα Λαγκάρντ και τους καταθέτες της, επειδή σας βλέπω πολύ ενοχλούμενο; Μήπως θέλετε να μοιραστείτε κάτι μαζί μας για τη λίστα Λαγκάρντ και τους καταθέτες της; Θέλετε; Ερωτώ γιατί σας βλέπω πολύ εκνευρισμένο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: …κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε…

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ ξέρω ότι συμμετείχα σε μια Επιτροπή που διαπιστώθηκε ότι 3 μέλη της είχαν σύγκρουση συμφερόντων, διότι συνδέονταν με καταθέτες και ερωτώ αν θέλει οποιοσδήποτε να μοιραστεί οτιδήποτε άλλο μαζί μας, ειδικά ο κ. Κουτσούμπας, ο οποίος εξανέστη προηγουμένως.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Πείτε ό,τι θέλετε, αλλά αφήστε τους άλλους να κάνουν τη δουλειά τους.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Κουτσούμπα, σας παρακαλώ, μην πέφτετε στην παγίδα…

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μια και λέτε για παγίδα, να πούμε για τον κ. Ιωάννη Παγίδα που συνδέεται με τον Πρωθυπουργό που είναι καταθέτης της λίστας Λαγκάρντ; Θέλετε να πούμε γι’ αυτό;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κύριε Στασινόπουλε, υπάρχει μια άποψη την οποία έχει η κοινή γνώμη και την οποία θα πρέπει να διασκεδάσετε και στην οποία θα πρέπει να απαντήσουμε και θα πρέπει να απαντήσετε εσείς και ο Υπουργός Οικονομικών, παρουσιάζοντας όλες αυτές τις δυσκολίες, τεκμηριωμένες, όμως -αυτές που μας είπατε τώρα- σχετικά με τη δυσκολία ελέγχου -για πρώτη φορά, πραγματικά- περιπτώσεων όπως αυτές που είναι στη λίστα Λαγκάρντ.

Όμως, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της λίστας, εντοπίσαμε ευθύς εξαρχής ένα πρόβλημα, το οποίο οι υπάλληλοι της δικής σας υπηρεσίας έβαλαν, της δυσκολίας επικοινωνίας και συνεννόησης με τις τράπεζες για τη χορήγηση στοιχείων. Ειπώθηκε, λοιπόν και ήταν έτσι, ότι το ΣΔΟΕ παραλάμβανε από τις τράπεζες με χειρόγραφο τρόπο φακέλους ολόκληρους, τους οποίους έπρεπε στη συνέχεια ο υπάλληλος του ΣΔΟΕ να ξεκαθαρίσει, καταναλώνοντας άπειρο χρόνο με αμφίβολα αποτελέσματα. Υπήρξε με παρέμβαση της Επιτροπής μια συνεννόηση ανάμεσα στις τράπεζες και στο ΣΔΟΕ, υπήρξε και ένα μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο είχε ως όρους και προϋποθέσεις σωστής άσκησης της δικής σας αρμοδιότητας τη χορήγηση με ηλεκτρονικό και ομοιόμορφο τρόπο από πλευράς των τραπεζών στο ΣΔΟΕ των στοιχείων.

Σας ερωτώ, μετά από τόσο καιρό και έχοντας εμείς πλέον την πεποίθηση ότι αυτό έχει γίνει, συμβαίνει αυτό το πράγμα από το σύνολο των τραπεζών ή υπάρχουν ακόμα τράπεζες και ποιες είναι αυτές που εξακολουθούν να χορηγούν στο ΣΔΟΕ τα στοιχεία με τη μορφή που και αρχικά γινόταν; Γιατί, αν συμβαίνει αυτό, θα σας έλεγα να μας το πείτε αφενός και αφετέρου, αν συμβαίνει αυτό, πώς από πλευράς του ΣΔΟΕ εξακολουθεί να γίνεται αποδεκτό και γιατί δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα επισήμανση της παράλειψης αυτής; Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα.

Δεύτερον, για τη λίστα Λιχτενστάιν -και πείτε μου αν δεν είναι έτσι- εγώ είχα την πεποίθηση, που μου την αλλάζετε λίγο τώρα, ότι υπάρχει ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών που λέει ότι η λίστα Λιχτενστάιν μπήκε στο αρχείο, γιατί ελέγχθηκε και δεν υπήρξε κανένα εύρημα. Συμβαίνει αυτό ή για ποιους λόγους μπήκε στο αρχείο; Δεν μπορεί να μην ελέγχθηκε και να μπήκε στο αρχείο. Πρέπει να υπάρχει κάποιο πόρισμα και κάποιος λόγος που μπήκε στο αρχείο αυτή η λίστα. Επομένως, δώστε μας κάποια απάντηση σχετικά με το τι συμβαίνει.

Τρίτον, σας δόθηκαν κάποιες αρμοδιότητες διαφορετικές από αυτές που είχατε μέχρι τώρα. Παρέμεινε, όμως, σε εσάς ο έλεγχος των υποθέσεων, αν δεν απατώμαι μέχρι 31 Οκτωβρίου του 2013. Κατά την κρίση σας, έχοντας εμπειρία, το καινούργιο σύστημα, έστω και αν η υπηρεσιακή σας ιδιότητά σας εμποδίζει να μας πείτε -δεν θέλω να μας κάνετε αξιολογική ανάλυση σε βάθος- βλέπετε ότι σήμερα, έτσι όπως διαρθρώθηκαν πλέον οι αρμοδιότητες, διευκολύνεται το έργο της πάταξης της φοροδιαφυγής, της δίωξης του οικονομικού εγκλήματος και της είσπραξης εσόδων; Πώς βλέπετε τη λειτουργία του καινούργιου συστήματος; Τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε και τι βλέπετε ότι μπορεί να συμβεί στον τομέα αυτό, με την εμπειρία που έχετε;

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστώ ιδιαιτέρως για το χρόνο τον οποίο καταναλώσατε –τέσσερα λεπτά- και για τις συμπυκνωμένες ερωτήσεις σας.

Ο κ. Στασινόπουλος έχει το λόγο.

ΣΤΥΛΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Όσον αφορά τη λίστα Λαγκάρντ, οι λογαριασμοί είχαν έρθει με τη μορφή, την οποία και εσείς περιγράψατε. Εμείς έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα……… Από εκεί και πέρα, υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, η οποία προβλέπει και είμαστε στο στάδιο υλοποίησης, αλλά το ΣΔΟΕ δεν μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία αυτή, γιατί είναι καθαρά τεχνικό θέμα. Σε πρώτη φάση εμείς από την υπηρεσία, χρησιμοποιώντας κάποιους κωδικούς να έχουμε στην οθόνη μας τα υπόλοιπα των λογαριασμών των καταθετών. Αυτό, θα μου πείτε, είναι αρκετό;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ, κλείστε το μικρόφωνό σας. Εμποδίζετε τους άλλους.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εμποδίζω και όταν δεν μιλάω;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το μικρόφωνο παρεμποδίζει, όχι εσείς.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε πολύ εκτεθειμένος, κύριε Νεράντζη.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Καθόλου, είστε διασκεδαστικότατη, αλλά είναι εις βάρος του χρόνου όλων.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς γελάτε σε βάρος του ελληνικού λαού, αλλά θα κλαίτε μετά.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Παρακαλώ, παρακαλώ. Για κλάματα είστε εσείς.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Έχει ψηφιστεί, λοιπόν, νομοθετική διάταξη, η οποία προβλέπει ότι στο πρώτο στάδιο θα έχουμε τα υπόλοιπα των λογαριασμών. Αυτό είναι μια σοβαρή εξέλιξη, δεν είναι, όμως, η ολοκληρωμένη εξέλιξη. Πρόκειται, όμως, για ένα βήμα προς τη θετική κατεύθυνση και νομίζω πολύ σύντομα, κ. Βουλευτά, θα έχουμε αυτή την πρόσβαση που όλοι επιθυμούμε και όλοι θέλουμε να την έχουμε. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε την ολοκληρωμένη εξέλιξη.

Όσον αφορά στη λίστα Λιχτενστάιν, είπα και προηγουμένως ότι η πληροφορία της Υπηρεσίας προς τον Γραμματέα, προκειμένου να απαντήσουμε σε μια ερώτηση κάποιου Βουλευτή, ήταν ότι η λίστα αυτή είναι στο αρχείο από το 2011. Μπορεί, λοιπόν, ο Γραμματέας να κάνει κάτι όταν η Υπηρεσία την έχει βάλει στο αρχείο; Εκείνο το οποίο κάναμε ήταν να ενημερώσουμε τον κ. Εισαγγελέα. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Τη βρήκα στο αρχείο.

Όσον αφορά στις αρμοδιότητες – και νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμη αυτή ερώτηση – ως προς τον έλεγχο της φοροδιαφυγής από την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, επικράτησε η αντίληψη ότι πρέπει ο φορολογικός έλεγχος να έχει μια ενιαία αρχή. Νομίζω σαν αντίληψη ότι είναι θετική, γιατί μέχρι τώρα πολλές φορές και, επειδή το ΣΔΟΕ είχε συναρμοδιότητες με τις εφορίες και τα τελωνεία, υπήρχε περίπτωση έναν έλεγχο, που κάνει το ΣΔΟΕ, να τον κάνει και η εφορία, να τον κάνει και το τελωνείο. Προσπάθησε το Υπουργείο Οικονομικών να αποφύγει αυτή τη διαδικασία και γι’ αυτό πήγαμε σε αυτή την κατεύθυνση. Το εάν πετύχει ή δεν πετύχει νομίζω ότι θα το δείξει ο χρόνος. Πιστεύω, όμως, ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να πετύχει και θα το ευχόμουν, γιατί ο στόχος είναι ένας, είναι κοινός, η πάταξη της φοροδιαφυγής και δεν μπορεί κανείς να έχει αντίρρηση.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα μας απαντήσετε για τις διασταυρώσεις και τα 562 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Στασινόπουλε;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Τσούκαλης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Στασινόπουλε, φαντάζομαι θα θυμάστε ότι, όταν το φθινόπωρο του 2012 σας επισκεφτήκαμε μια αντιπροσωπεία της Δημοκρατικής Αριστεράς, προκειμένου να συζητήσουμε τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σε σχέση με τη φοροδιαφυγή, σας είχαμε πει ότι ήταν η πρώτη μας επίσκεψη, γιατί θεωρούσαμε ότι ο ρόλος των ελεγκτικών αρχών θα ήταν κομβικός, προκειμένου να έχουμε κάποια ελπίδα να αντιμετωπίσουμε την κρίση και να έχει ένα αίσιο τέλος η περιπέτεια της χώρας και του ελληνικού λαού.

Πέραν των περιπτώσεων που είχαμε ασχοληθεί, σάς είχαμε θέσει, μετ’ επιτάσεως, αυτό το οποίο τελευταία αναφέρατε στην τοποθέτησή σας και που ρώτησε και ο κ. Ρήγας και αφορά το θεσμικό πλαίσιο ενός μηχανισμού – και μάλιστα είχαμε φέρει ως παράδειγμα τον αντίστοιχο φορέα, τον πολύ ισχυρό και αποτελεσματικό, της Ιταλίας Guardia di Finanza. Διαπιστώσαμε όλοι από κοινού και τα στελέχη του ΣΔΟΕ ότι υπάρχει ένας κατακερματισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ ΣΔΟΕ, τελωνείων, ΔΟΥ, οικονομικών εισαγγελέων, οικονομικής αστυνομίας, χωρίς ενιαία αρχή και, βεβαίως, είχαμε εμείς καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτός ο κατακερματισμός σκοπίμως υπήρχε, προκειμένου να εξυπηρετεί το λεγόμενο πελατειακό σύστημα σχετικά με τους ελέγχους. Η ερώτηση είναι σαφής: Από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει ένα σχέδιο δράσης, έχει εκπονηθεί μια μελέτη, που να περιγράφει ακριβώς όλα τα στοιχεία, όλη τη δομή αυτού του μηχανισμού, που πρέπει να έχει η χώρα, έστω και μελλοντικά, ούτως, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά; Δεν θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι αρμοδιότητες, θέλω να μου πείτε αν υπάρχει το σχέδιο, το οποίο να υλοποιείτε.

Δεύτερον: Πέρυσι είχαμε θέσει το θέμα του ελέγχου των σκαφών αναψυχής. Είχαμε εντοπίσει τα προβλήματα, την έλλειψη προσωπικού για τους ελέγχους και θέλω να μου πείτε αυτή τη στιγμή που συζητούμε εάν έχουν ελεγχθεί όλα τα σκάφη αναψυχής και από πόσους υπαλλήλους.

Τρίτον, είχαμε εντοπίσει ως τεράστιο πρόβλημα την πάταξη της τεράστιας φοροδιαφυγής, την οποία δεν την συζητάμε πολύ συχνά, που άπτεται του λαθρεμπορίου γενικώς και όχι των καυσίμων και συμβαίνει κυρίως στις πύλες εισόδου της χώρας και πιο συγκεκριμένα στους Κήπους, με αναφορά ενός τεράστιου ποσού τότε. Είχαμε εντοπίσει ως λύση του προβλήματος αφενός μεν την εγκατάσταση μαγνητικών πυλών, αλλά και την ηλεκτρονική διασύνδεση των τελωνείων με μια κεντρική αρχή, ούτως ώστε να υπάρχει μια on line σύνδεση και παρακολούθηση του τι έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση.

Θέλω, επίσης, να μου πείτε, μέχρις ότου είχατε την αρμοδιότητα εσείς, από τις 6500 off shore, που γνωρίζαμε ότι υπάρχουν, πόσες είχαν ελεγχθεί και πόσα ακίνητα είχαν εντοπιστεί; Για να σας διευκολύνω, σε πρόσφατη απάντηση ο κ. Στουρνάρας, σε ερώτηση πολλών Βουλευτών και πολλών Κομμάτων, είχε αναφέρει ότι, από έλεγχο τριάντα μόνο off shore, είχε αποκομίσει το δημόσιο ένα όφελος 40 εκατομμυρίων. Ήταν ένα ποσό το οποίο πραγματικά μας εξέπληξε όλους, αφού συνειρμικά και υπολογιστικά προσδιορίζαμε τι ποσό θα μπορούσε να αποκομίσει το ελληνικό δημόσιο, εάν είχε γίνει ο έλεγχος όλων αυτών των εταιρειών.

Τέλος, θέλω να μου απαντήσετε σχετικά με την υπόθεση του λαθρεμπορίου καυσίμων. Σε ποια φάση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή; Αυτή η απίστευτη φιλολογία των τελευταίων μηνών – μπαίνει δεν μπαίνει ο Φ.Π.Α, εξισώνεται ο Φ.Π.Α καυσίμων, κίνησης, θέρμανσης, κατά πόσο η επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς θα διευκολύνει τη λαθρεμπορία – μάς έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι λίγα πράγματα έχουν γίνει ή εάν έχει γίνει κάτι δεν έχει γίνει αυτό που θα έπρεπε, ώστε με ασφάλεια να πούμε ότι μπορούμε να επανέλθουμε στο προηγούμενο καθεστώς.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Στασινόπουλος.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Κύριε Βουλευτά, στο πρώτο θέμα που θέσατε για την αναδιάρθρωση του ΣΔΟΕ, ναι, θα σας απαντήσω ότι έχουν γίνει πολύ σοβαρές προτάσεις και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο υλοποίησης με τη μορφή νομοσχεδίου ή προεδρικού διατάγματος. Αυτό εντάσσεται στην όλη αναδιοργάνωση του ΣΔΟΕ. Αυτές οι επικαλύψεις, που αναφέρατε, δεν θα υπάρχουν. Το ΣΔΟΕ έχει κάνει τις προτάσεις του, περιμένουμε, όμως, το τελικό κείμενο. Ναι, αυτή τη στιγμή το ΣΔΟΕ αλλάζει μορφή, αλλάζει το προεδρικό διάταγμα, αλλάζει με αναδιάρθρωση και περιμένουμε το τελικό κείμενο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δεν αναφέρομαι στο ΣΔΟΕ, η ερώτησή μου ήταν σαφής, Αναφέρομαι γενικά στον ελεγκτικό μηχανισμό. Ο ΣΔΟΕ θα είναι ένα τμήμα αυτού του μηχανισμού. Αναφέρθηκα σε τελωνεία, σε οικονομική αστυνομία, στις ΔΟΥ και ρώτησα για ενιαίο κέντρο, φέρνοντάς σας ως παράδειγμα την Ιταλία. Αυτή ήταν η ερώτησή μου και όχι αν το ΣΔΟΕ πρέπει να αναδιαρθρωθεί, προφανώς και πρέπει, όπως αναδιαρθρώνονται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες με νέα οργανογράμματα. Αναφέρομαι στη μια δομή, που θα δίνει τη δυνατότητα στα δύο σκάφη – και παρεμπιπτόντως τα δύο σκάφη είναι ακόμα σε ακινησία;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Βουλευτά, η αναδιάρθρωση γίνεται σε όλο το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν γίνεται μόνο στο ΣΔΟΕ. Γίνεται στην κεντρική υπηρεσία, γίνεται στις εφορίες, γίνεται στα τελωνεία, γίνεται στο ΣΔΟΕ και όλα αυτά, που περιγράψατε πολύ σωστά, πιστεύω ότι θα αντιμετωπιστούν. Υπάρχει μια επιτροπή που επεξεργάζεται αυτά τα θέματα, εμείς έχουμε κάνει τις προτάσεις μας και πιστεύω, λοιπόν, ότι σύντομα – μπορεί και τέλος αυτού του μήνα ή του άλλου – θα έχει πάρει μια συγκεκριμένη μορφή το σχέδιο. Η αναδιάρθρωση πιστεύω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και κυρίως αυτό που επισημάνατε για την ενιαία αρχή ελέγχου είναι πολύ σωστό και νομίζω ότι θα δώσει λύση σε αυτό το θέμα.

Ως προς τα σκάφη αναψυχής, συνεχίζεται ο έλεγχος. Δεν έχουμε, όμως, μόνο τα σκάφη. Είναι η λίστα, οι off shore και άλλα και προσπαθούμε μέσα από την ποικιλία των ελέγχων να κάνουμε τους πιο πολλούς.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καλά τα καταφέρνετε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όσον αφορά στο θέμα των τελωνείων και στους Κήπους, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, δεν μπορώ να απαντήσω.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Γνωρίζετε αν έχουν τοποθετηθεί μαγνητικές πύλες;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν το γνωρίζω. Είναι αρμοδιότητα του Γραμματέα;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Μέχρι τις 31/10 ήταν. Μέχρι τότε είχαν μπει;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Για τα τελωνεία δεν έχω αρμοδιότητα εγώ και δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ο έλεγχος του ΣΔΟΕ ήταν έξω από τη γραμμή των τελωνείων. Δεν ήταν μέσα στα τελωνεία.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ρωτώ, εάν γνωρίζετε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να ληφθούν μέτρα, αλλά δεν γνωρίζω τι γίνεται μέσα στα τελωνεία, γιατί εμείς είχαμε αρμοδιότητα απέξω. Επί του ερωτήματος, πρέπει, εάν δεν υπάρχουν, να μπουν.

Στις off shore το ΣΔΟΕ ποτέ δεν είχε αρμοδιότητα, αλλά συναρμοδιότητα με τις εφορίες. Η αρμοδιότητα των off shore έχει περάσει πλέον στα ΔΕΚ. Τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο κ. Υπουργός ήταν δικοί μας έλεγχοι, όμως, αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα να συνεχίσουμε αυτόν τον έλεγχο.

Και για το λαθρεμπόριο και για τα σκάφη πάλι δεν έχουμε αρμοδιότητα.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι εννοείτε, δεν έχετε αρμοδιότητα, κύριε Στασινόπουλε; Ερχόσασταν εδώ και, όταν σας ρωτάγαμε τι κάνετε με τη λίστα Λαγκάρντ, μας απαντούσατε ότι το ΣΔΟΕ ασχολείται με το λαθρεμπόριο καύσιμων, τώρα μας λέτε δεν έχετε αρμοδιότητα; Βγήκε νόμος που κατήργησε την αρμοδιότητά σας για την οικονομική εγκληματικότητα, κύριε Στασινόπουλε;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Χαλβατζής.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Στασινόπουλε, πριν από ένα χρόνο και πιο συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2012 ξεκίνησε μια τυπική διαδικασία ελέγχου, αρχής γενομένης από τη λίστα Λαγκάρντ. Μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου είναι πενιχρότατα, όπως και εσείς είπατε. Λόγου χάρη, μας είπατε ότι από τα 1700 ονόματα, που είδατε, τα 900, περίπου, είναι μηδενικά. Από τα υπόλοιπα 800 τα 200 φαίνεται ότι καλύπτονται από τις δηλώσεις του πόθεν έσχες. Από τα 550 μας είπατε ότι ελέγχετε τα 266. Στα 155 είσαστε σε προχωρημένο στάδιο. Μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι σε ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο 1, 2, 3, ,4, 5, μηνών, 2 χρόνων, 4 χρόνων, θα υπάρξει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα;

Δεύτερον: Υπάρχει μια νομοθεσία σχετικά με τον επαναπατρισμό κεφαλαίων και με τη φορολογία. Εμείς ήμασταν κατηγορηματικά αντίθετοι, ως Κ.Κ.Ε., με αυτή τη διαδικασία. Μέχρι σήμερα, έχουμε καμία εικόνα για το τι έχει γίνει; Μπήκε στα ταμεία του κράτους έστω και ένα ευρώ; Και επειδή θα μου πείτε ότι ο ρόλος του ΣΔΟΕ σταματάει μετά την έκδοση πορίσματος και επειδή όλοι ζούμε εδώ, δεν είναι δυνατόν ο Γενικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ να μην ξέρει εάν 1, 2, 100 ή 500 ευρώ μπήκαν στα ταμεία του κράτους.

Τρίτον, έχουν ελεγχθεί διάφοροι μεγαλοεπιχειρηματίες, που αναφέρονται στη λίστα Λαγκάρντ; Θα σας πω μερικά: Χατζηιωάννου, Μεταξάς, εφοπλιστικά τμήματα Μαρτίνος, η οικογένεια Μπόμπολα, καθώς και off shore εταιρείες.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΣΠΥΡΟΥ ΧΑΛΒΑΤΖΗ)

Έγινε κανένας συγκεκριμένος έλεγχος σε αυτά τα ονόματα τα οποία έχουν τεράστια ποσά;

Τρίτον, υπήρξε μια συμφωνία με την Ελβετία. Υπάρχει ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας; Υπάρχει ο ν.3363/2005. Πού βρισκόμαστε; Έχουμε πει και άλλες φορές ότι η Ελβετία πουλάει χρήμα, δέχεται χρήμα, βγάζει σοκολατάκια και τουρισμό. Δεν έχει τίποτε άλλο. Δεν έχει καμία παραγωγική δραστηριότητα και, βεβαίως, η Ελβετία, ως μια καπιταλιστική χώρα, εφαρμόζει με ευλάβεια τον ομοσπονδιακό νόμο για το τραπεζικό απόρρητο και δεν προβαίνει σε καμία ανταλλαγή πληροφοριών. Υπάρχει, όμως, η δυνατότητα παρακράτησης ενός ποσοστού φορολογίας, η οποία αποστέλλεται, αν θυμάμαι καλά, κατά 75% στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και το 25% παραμένει στην Ελβετία. Πού βρισκόμαστε εκεί; Έχουμε κανένα αποτέλεσμα; Έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο έλεγχος των συγγενών του κ. Παπακωνσταντίνου; Με βάση και αυτά που δημοσιεύτηκαν και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου, παραπέμπεται ο κ. Παπακωνσταντίνου.

Θα θέσω και εγώ ερωτήματα για αυτά τα θέματα που έθεσε και ο κ. Παναγιωτόπουλος και ο κ. Μαντούβαλος και τα έθεσαν εδώ στην Επιτροπή μας επανειλημμένα. Δεν συμμερίζομαι την άποψη που εκφράζετε ότι σχεδόν καλύφθηκαν οι ανάγκες του προσωπικού. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Από τη μια μεριά, φωνάζει η Κυβέρνηση και τα κόμματα της Συγκυβέρνησης ότι κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια να μαζέψουν τη φοροδιαφυγή κ.λπ. και την ίδια στιγμή αποστελεχώνουν το Υπουργείο Οικονομικών. Κακώς προηγουμένως, κατά την άποψή μου, υποστηρίξατε εσείς την πολιτική του Υπουργείου Οικονομικών σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Δεν είναι θέμα δικό σας. Ίσα-ίσα, εσείς θα έπρεπε να ζητάτε συνεχώς προσωπικό.

Όπως ειπώθηκε εδώ πολλές φορές, αν υπήρχε εξειδικευμένο προσωπικό και πολιτικές πρακτικές θα υπήρχαν και ουσιαστικά αποτελέσματα στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Θα πω μερικά πράγματα παρακάτω. Σήμερα αυτή η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού που βρίσκεται; Με αυτήν τη λογική, υπολογίζαμε σε μήνες και σε χρόνια λέγαμε ότι σε 25 χρόνια θα ολοκληρωθούν αυτοί οι έλεγχοι στους οποίους αναφερόμαστε. Αυτές είναι οι δυσκολίες. Οι τράπεζες ελέγχονται από το κράτος, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Πώς είναι δυνατόν οι τράπεζες να μη διευκολύνουν την εκφρασμένη – να δεχθώ ότι είναι εκφρασμένη – διάθεση του Κράτους να κάνει ελέγχους και γιατί δεν δίνουν στοιχεία ή τα στοιχεία είναι τέτοια τα οποία, αντί να διευκολύνουν, μπερδεύουν περισσότερο τους ελεγκτικούς μηχανισμούς;

Κύριε Στασινόπουλε, πάρα πολλά λέγονται, γίνονται και βγαίνουν στον αφρό και σας έκανα μια ερώτηση για ένα χρονικό ορίζοντα για τη λίστα Λαγκάρντ, τη λίστα Λουξεμβούργου, τη λίστα με ακίνητα μεγάλης αξίας στο Λονδίνο, τα 1.700 πρόσωπα με μεγάλο πλούτο, τη λίστα Λιχτενστάιν, τα 54.000 πρόσωπα που έβγαλαν στο εξωτερικό πάνω από 100.000 στη διάρκεια της κρίσης. Βεβαίως, μπορεί από τους 54.000 οι περισσότεροι να μπορούσαν να τα δικαιολογήσουν. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Ωστόσο, υπάρχουν πράγματα μπροστά σας που πρέπει να ελεγχθούν. Τι ελέγχθηκε από την υπηρεσία σας και ποια είναι τα μέχρι τώρα αποτελέσματα; Επανέρχομαι, έφτασε στα ταμεία του Κράτους έστω και ένα ευρώ από αυτές τις δραστηριότητες;

Ειπώθηκαν πολλά υπαινικτικά για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Φυσικά, δεν είναι θέμα ξεχωριστών υπουργείων, αλλά υπάρχει μια συνολική κυβερνητική πολιτική. Πάντως, δεν είναι μόνον άποψη του Κ.Κ.Ε., αλλά και άλλων κομμάτων και Βουλευτών όλων σχεδόν των κομμάτων, ότι η δράση του Υπουργείου Οικονομικών είναι κυρίως και πρωτίστως για την υπερφορολόγηση των λαϊκών στρωμάτων και σταθερή πολιτική όλων των Υπουργείο Οικονομικών και όλων των κυβερνήσεων, βέβαια, είναι η απαλλαγή από τη φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου.

Εμείς δεν έχουμε αυταπάτες, κύριε Πρόεδρε. Βοά ο τόπος και βέβαια τα εκατομμύρια περπατάνε στο δρόμο. Ο άλλος, λέει, επέστρεψε 15 εκατ. ευρώ από μίζες, τα οποία είναι 5 δισ. παλιές ελληνικές δραχμές. Είναι πολλά λεφτά, είναι τεράστια ποσά. Οι εφημερίδες γράφουν για εκατοντάδες εκατομμύρια που δόθηκαν για τις προμήθειες, για τις μίζες. Σας θυμίζω δημοσιεύματα και ερωτήσεις που είχε υποβάλει το Κ.Κ.Ε. τότε με την «αγορά του αιώνα», που ήταν τρισεκατομμύρια ελληνικές δραχμές και για τις μίζες και για τις προμήθειες. Κάτι πρέπει να γίνει. Κινήθηκαν δισεκατομμύρια δραχμές, πολλά εκατομμύρια ευρώ, χέρι με χέρι και εδώ υπάρχουν ευθύνες. Δεν λέω ότι έχετε ευθύνες προσωπικά εσείς, αλλά όλες οι υπηρεσίες και όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάποια στιγμή θα τεθούν ενώπιον του ερωτήματος, «τι έκανες εσύ, η τάδε υπηρεσία, την περίοδο που βοούσε ο τόπος για μίζες;».

Τέλος, εμείς δεν έχουμε αυταπάτες ότι αυτή η συζήτηση θα φέρει ουσιαστικά και γενικότερα αποτελέσματα προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων. Ωστόσο, συμμετέχουμε σε όλες αυτές τις διαδικασίες και στις επιτροπές σε μια προσπάθεια, στο μέτρο των δυνάμεών μας – δεν κομπορρημονούμε – να βγει κάτι, να αποκαλυφθεί έστω και περιορισμένα αυτή η δράση που κάλυπτε, συγκάλυπτε, υπέθαλπτε, αλλά και συνεχίζει σε μεγάλο βαθμό να συντηρεί όλη αυτή την επιχείρηση φοροδιαφυγής. Προηγουμένως στην απάντησή σας αναφέρατε γιατρούς, δικηγόρους και συμβολαιογράφους. Δεν έχω καμία αντίρρηση ότι και εκεί γίνεται φοροδιαφυγή, αλλά η φοροαπαλλαγή του μεγάλου κεφαλαίου, δηλαδή αυτό το οποίο αποσοβήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με την παραγραφή των εφοπλιστικών και άλλων εταιρειών, οι 57 φοροαπαλλαγές που έχει το μεγάλο κεφάλαιο, εκεί είναι η ουσία.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΑΛΒΑΤΖΗ)

Τέλος, δεν έχουμε αυταπάτες γιατί ως ΚΚΕ πολλές φορές έχουμε επισημάνει ότι, η διαφθορά δηλαδή η φοροαπαλλαγή και φοροδιαφυγή του μεγάλου κεφαλαίου, δεν πέφτουν από τον ουρανό, δεν είναι αυτοτελείς διαδικασίες. Σχετίζονται με την ίδια την φύση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, και αφορούν όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, για την εξασφάλιση και σταθεροποίηση της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου. Τελικά, όλη αυτή η λειτουργία εκφράζει και υπηρετεί τα συμφέροντα, τα κέρδη και την εξουσία του μεγάλου κεφαλαίου. Όμως, θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε και να προσπαθούμε. Ευχαριστώ πολύ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής) : Ευχαριστώ κι εγώ, παρακαλώ κύριε Στασινόπουλε απαντήστε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ΣΔΟΕ) : Κύριε Βουλευτά, τα πιο πολλά θέματα τα οποία θέσατε νομίζω ότι, είναι κυρίως ιδεολογικού περιεχόμενου και όχι των αντικειμένων που δρα το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Άρα, στα θέματα αυτά νομίζω ότι εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ : Δεν είναι ιδεολογικά, το ότι δεν πήρατε ούτε μια δραχμή μέχρι σήμερα δεν είναι ιδεολογικό.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ΣΔΟΕ) : Θα απαντήσω σε αυτό, τα αποτελέσματα τα περιέγραψα αν κρίνω ότι πρέπει να επανέλθω, να επανέλθω. Ένα σημείο, θα πω μόνο και μόνο για να γίνει αντιληπτό ότι, όλο αυτό το διάστημα δημιουργήσαμε μετά τον Ιούνιο, που τελείωσε η λίστα ως προς τα συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία είναι και η εξεταστική επιτροπή. Έπρεπε να δημιουργήσουμε την υποδομή των ελέγχων.

Και αυτό κάνουμε, σήμερα είμαστε σε θέση ο κάθε ένας φορολογούμενος, να έχει ένα cd να το πάρει ο ελεγκτής και να προχωρήσει. Και αυτό δεν ήταν δουλειά των εφοριακών, σας είπα ήταν δουλειά των τεχνικών και αυτό, έγινε. Γι αυτό πιστεύω ότι, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ σωστά, και θα έχουμε τα αποτελέσματα πάρα πολύ γρήγορα. Ως προς τον επαναπατρισμό των κεφαλαίων, δεν έχει καμία αρμοδιότητα η υπηρεσία μου, ούτε πληροφόρηση έχει γι αυτά τα θέματα. Γι αυτά είναι το Υπουργείο Οικονομικών, που μπορούν να σας βρουν ποια ήταν τα αποτελέσματα. Δεν λαμβάνει γνώση, ούτε γίνεται έλεγχος σε αυτά ήταν οικιοθελής συμμόρφωση.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Τι λέτε έχετε κάνει έγγραφο εσείς, ως ΣΔΟΕ με το οποίο μετά από παραγγελία των οικονομικών εισαγγελέων, συγκρίνατε τους επαναπατρισμούς με την ειδική χαριστική ρύθμιση, του κυρίου Παπακωνσταντίνου με τα δικά σας στοιχεία. Πως λέτε ότι δεν έχετε αρμοδιότητα και δεν γνωρίζουμε, έχετε κάνει και έγγραφα γι αυτά τα θέματα; Μας κοροϊδεύει κύριε Πρόεδρε; Απαντήστε υπεύθυνα και με ακρίβεια χωρίς ψεύδη.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής) : Προχωρήστε. Παρακαλώ.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ΣΔΟΕ) : Στον επαναπατρισμό δεν είχαμε καμία αρμοδιότητα, ως προς το συγκεκριμένο θέμα ήταν αίτημα της προανακριτικής επιτροπής, για τα συγκεκριμένα άτομα και εκεί έγινε το ερώτημα. Αν είχαμε εμείς θα κάναμε ερώτημα; Όχι βέβαια άρα η υπηρεσία μας, δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Την πληροφόρηση αυτή, την είχαμε μετά από αίτημα της προανακριτικής.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Εσείς δώσατε τη πληροφόρηση κύριε Στασινόπουλε, τι είναι αυτά που λέτε;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής) : Παρακαλώ.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Εσείς κάνατε την διασταύρωση. Αποκρύπτει στοιχεία και παραπλανά την Επιτροπή.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής) : Μην παρεμβαίνετε ξανά. Δεν θα παίρνετε το λόγο όποτε θέλετε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ΣΔΟΕ) : Ως προς τα ονόματα, εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω ποια είναι αυτά. Διότι, υπάρχει το φορολογικό απόρρητο.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ : Θεωρητικά θα μου πείτε κι εσείς, καπιταλισμό έχουμε αυτή είναι η κατάσταση, δεν ελέγχουμε τίποτα κακώς.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ΣΔΟΕ) : Εγώ είμαι υποχρεωμένος, να κάνω τους ελέγχους σύμφωνα με τους νόμους, και τίποτα παραπάνω.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Δεν τους κάνετε όμως.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ΣΔΟΕ) : Ούτε ο γραμματέας της ΣΔΟΕ, συμμετέχει στην επιλογή των προσώπων. Εάν συμμετείχε έπρεπε να με κατηγορήσετε, δεν συμμετέχει οι υπηρεσίες συμμετέχουν. Ως προς τη συμφωνία με την Ελβετία, εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί νομίζω ότι είναι ερωτήσεις για τον Υπουργό Οικονομικών και όχι σε εμένα. Όσον αφορά τους συγγενείς.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Τον κύριο Υπουργό που τα λέτε μήπως σας έχει πει τι έχει γίνει με την συμφωνία με την Ελβετία; Που ο κύριος Βενιζέλος τον Οκτώβριο 2011, έλεγε από μέρα σε μέρα την υπογράφουμε;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής) : Προχωρήστε μην απαντάτε σε αυτά που λέει.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ΣΔΟΕ) : Όσον αφορά τους συγγενείς του συγκεκριμένου πολιτικού, νομίζω η απάντηση έχει δοθεί στην προανακριτική επιτροπή, και την γνωρίζετε όλοι. Άρα νομίζω ότι κι εσείς τη γνωρίζετε, σε καμία περίπτωση δεν είπα εγώ ότι το ΣΔΟΕ, έχει το προσωπικό του επαρκές. Εγώ είπα ότι, υπάρχει πρόβλημα προσωπικού σε όλο το Υπουργείο Οικονομικών.

Και ζητάω προσωπικό, όμως από το υπάρχον προσωπικό εάν θα πάρω ένα κομμάτι το οποίο είναι στο Υπουργείο, αμέσως θα τεθεί το θέμα ότι στείλατε το προσωπικό να ελέγξει την Α,Β,Γ λίστα, αλλά είναι και η άλλη λίστα των 54.000 νόμων ποιος θα την ελέγξει; Άρα, υπάρχει διαβεβαίωση από τον Υπουργό Οικονομικών ότι θα γίνουν προσλήψεις προσωπικού. Και ένα μέρος από την κινητικότητα, θα έρθει στο Υπουργείο Οικονομικών.

Αλλά, πρέπει να ξέρετε ότι και αυτό το προσωπικό, που θα έρθει χρειάζεται σεμινάρια, χρειάζεται εξειδίκευση. Ως προς τις τράπεζες, έχει προχωρήσει η διαδικασία πλέον δεν λαμβάνουμε τα στοιχεία των τραπεζών, όπως τα λαμβάναμε έντυπα τώρα μόνο σε cd. Και πολύ σύντομα, θα έχουμε τα δεδομένα στην οθόνη μας σε πρώτη φάση, με τα υπόλοιπά των λογαριασμών και σε δεύτερη φάση, με την κίνηση του λογαριασμού. Άρα λοιπόν, είναι ένα βήμα πολύ σωστό, πολύ σοβαρό, το οποίο θα λύσει κάποια προβλήματα τα οποία μέχρι τώρα, δεν μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής) : Τελειώσατε, ο κύριος Κουτσογιαννακόπουλος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ : Κύριε Στασινόπουλε, όταν ερωτώ δεν τοποθετούμε, δεν εκφράζω θέσεις και έτσι θα έπρεπε να κάνουμε όλοι εδώ. Αν θέλουμε να εκφράσουμε θέση, θα πρέπει να εκφράσουμε σε δεύτερο γύρο στην Επιτροπή, εκθέτοντας ο καθένας τα συμπεράσματά του. Έγινε πολύ λόγος για το προσωπικό, εσείς από την αρχή μας είπατε ότι έχετε τις ανάγκες και θέλετε προσωπικό. Κάθισα και μέτρησα ότι εάν, διπλασιαστεί ο αριθμός των προσώπων-είστε στα 25 τώρα- για το κομμάτι αυτό, τα αποτελέσματα θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρόνο, για να ανοιχθούν και τα 1.700 ονόματα.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)

Ήδη ελέγχονται τα 266. Θέλω να διευκρινιστεί και να ακουστεί καλά τα 919 που φαίνονται με μηδενικά υπόλοιπα, θα ελεγχθούν ή δεν θα ελεγχθούν; Απαντήστε τώρα για να μην χάνουμε χρόνο.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Ναι, ναι θα ελεγχθούν όλα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, από αυτή τη λίστα να μην ελεγχθεί οποιοσδήποτε λογαριασμός;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Όχι, όλοι. Υπάρχει εισαγγελική παραγγελία, είναι από πάνω ο εισαγγελέας, ούτε ένας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει θέμα απορρήτου, το κατανοώ. Όχι υπό την έννοια του προσωπικού απορρήτου, του ανακριτικού για μένα και είναι δική μου άποψη. Θέλω να ρωτήσω το εξής, υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα τα οποία είναι εν ενεργεία ή ήταν στο παρελθόν εν ενεργεία μέσα σε αυτά τα 1700 ονόματα; Αν ναι, έχει δοθεί προτεραιότητα στον έλεγχο αυτών των προσώπων; Αν είστε πρόχειρος να μου απαντήσετε, πείτε τώρα για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Όχι δεν είμαι πρόχειρος, αλλά δεν έχει ακουστεί ότι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι λέτε, κ. Στασινόπουλε;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν έχετε το λόγο. Σεβαστείτε τον συνάδελφο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τη λίστα δεν την έχετε ελέγξει; Εγώ, κυρία συνάδελφε δεν ξέρω ούτε ένα όνομα από αυτή τη λίστα. Ούτε την έχω δει ποτέ μου, ενώ εσείς, απ’ όσα είπατε, είπατε την ξέρετε.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ακούσατε τα ονόματα που δόθηκαν;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία συνάδελφε, ζήτησα την προστασία, την κηδεμονία, την επικουρία σας;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ούτε σας την προσφέρω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί παρεμβαίνετε;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Είστε αδύναμος, κ. συνάδελφε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Προφανώς, κάτι τέτοιο κατάλαβα.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ξέρετε ότι υπάρχουν;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ, κυρία συνάδελφε δεν ξέρω ούτε ένα όνομα από αυτή τη λίστα. Ούτε την έχω δει ποτέ μου, ενώ εσείς, απ’ όσα είπατε, είπατε την ξέρετε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Μην ασχολείστε με την κυρία γιατί την εξυπηρετείτε με αυτόν τον τρόπο.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ακούσατε τα ονόματα που δόθηκαν;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Άκουσα τα τρία – τέσσερα ονόματα που αφορούσαν την κατηγορία. Εσείς έχετε προνομιακές σχέσεις με κέντρα και έχετε και τη λίστα.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ ήμουν μέλος της Επιτροπής.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τα είπατε προηγουμένως εδώ. Μην τοποθετείστε γιατί εκτίθεστε ταυτόχρονα.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Δεν έχει πρόβλημα. Παρακαλώ προχωρήστε.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Κουτσογιαννακόπουλε, δεν γνωρίζετε εάν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, γι’ αυτό ερωτώ για να μάθω.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν γνωρίζετε τα στελέχη σας; Πρώην Γενικοί Γραμματείς. Δεν γνωρίζετε τα στελέχη σας που συνδέονται με τη λίστα Λαγκάρντ;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Παρακαλώ συνεχίστε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Στασινόπουλε, ποια είναι η απάντηση στο ερώτημά μου;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Πολιτικά πρόσωπα με την έννοια των βουλευτών δεν έχει αναφερθεί και δεν έχω αντιληφθεί να υπάρχουν.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Παπαντωνίου, ο κ. Βουλγαράκης γιατί ελέγχονται;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Είναι εν ενεργεία ο κ. Παπαντωνίου και ο κ. Βουλγαράκης; Για εν ενεργεία ρώτησε ο κ. συνάδελφος.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, ρώτησε και για πρώην.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Κουτσογιαννακόπουλος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Η επόμενη φάση δεδομένων την οποία αναφέρατε ότι ελέγχετε είναι η λίστα ακινήτων του Λονδίνου. Ο έλεγχος αυτός είναι σε εξέλιξη, απ’ ότι κατάλαβα;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Εμείς έχουμε το στάδιο διερεύνησης των μη ταυτοποιημένων ακινήτων. Τα ταυτοποιημένα τα ελέγχουν οι εφορίες.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πόσα έχουμε ταυτοποιημένα και πόσα μη ταυτοποιημένα;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Τα μη ταυτοποιημένα δεν τα έχω εγώ, τα έχει η εφορία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς έχετε αναλάβει να κάνετε την ταυτοποίηση των μη ταυτοποιημένων; Πόσα περίπου είναι αυτά;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Τη δύσκολη δουλειά. Έχουμε ταυτοποιήσει 150 ακίνητα από τα 375.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 375 είναι συνολικά;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Είναι από τα στοιχεί που έχω εγώ. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που τα έχουν οι εφορίες και δεν μπορώ να τα ξέρω. Εμείς κάνουμε τη δύσκολη δουλειά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τα 375 ήταν τα μη ταυτοποιημένα και εσείς από αυτά έχετε ταυτοποιήσει τα 150; Πλέον των όποιων υπάρχουν στις Δ.Ο.Υ..

Η ερώτησή μου παραμένει στερεότυπη. Από τα ταυτοποιημένα από την υπηρεσία σας ή αν γνωρίζετε από αλλού, εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές, υπουργοί, κ.λπ., εν ενεργεία ή και μη;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Δεν έχω πληροφόρηση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Βάση δεδομένων της λίστας Λουξεμβούργου, 17 με 19 λογαριασμοί, έχουν ελεγχθεί, ελέγχονται, σε τι διαδικασία είμαστε;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Ακολουθείτε η ίδια διαδικασία με τη λίστα Λαγκάρντ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι, δηλαδή, παράλληλος ο έλεγχος;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Παράλληλος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Γνωρίζετε εάν υπάρχουν πολιτικά ή μη πρόσωπα στη λίστα;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Όχι, δεν γνωρίζω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Για τη λίστα Λιχνεστάιν είπατε ότι τη βρήκατε στο αρχείο και έχετε απευθύνει ερώτημα στον αρμόδιο οικονομικό εισαγγελέα για το εάν ανασυρθεί ή όχι από το αρχείο;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Ακριβώς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αναμένετε απάντηση;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Ναι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα, υπάρχει μια σχετική εκκρεμότητα και εδώ.

Η λίστα των 54 χιλιάδων είπατε είναι στη Γενική Γραμματεία που ασχολείται αυτή.

Η λίστα με τα 65 CD θα τύχει επεξεργασίας από τη ΓΓΔΕ ή από εσάς;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Θα τύχει από εμάς από την ώρα που θα γίνει εισαγγελική παραγγελία. Από την ώρα που θα γίνει εισαγγελική παραγγελία θα έρθει σε εμάς, αν δεν γίνει εισαγγελική παραγγελία από τις εφορίες. Είναι αμιγώς φορολογικός έλεγχος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι αμιγώς φορολογικός έλεγχος, τον οποίο ποιος πρέπει να τον διατάξει εάν δεν τον διατάξει η εισαγγελική αρχή;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Θα στείλουμε τα στοιχεία εμείς και οι αρμόδιοι διευθυντές θα κάνουν τον έλεγχο. Αλλά όμως θα γίνει εισαγγελική παραγγελία γιατί ήδη έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία. Έχουν διαβιβαστεί όλα τα στοιχεία αυτά στον κ. εισαγγελέα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τα 65 αυτά CD που περιλαμβάνουν περίπου τη μισή Ελλάδα. Τα δεδομένα που περιέχουν αυτά τα CD έχουν συγκεντρωθεί με βάση συγκεκριμένα κριτήρια;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Ναι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα, λοιπόν, είναι ένας, καταρχήν, στοχευμένος, γενικευμένος έλεγχος.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Όχι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν λέω ότι κάθε ένα από αυτά είναι επιλήψιμα. Δεν εννοώ αυτό.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Γενικευμένη πληροφόρηση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Γι’ αυτό έχετε υποβάλει σχετικό αίτημα;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Εμείς το υποβάλλαμε στις τράπεζες.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Με αίτημα.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Με αίτημα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι προς γνώση και μόνο.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Όχι, με αίτημα προκειμένου από την πηγή αυτή αντλήσουμε πληροφορίες για έρευνα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τελευταία ερώτηση. Εάν διαταχθεί θα πρέπει να υπάρχει ή όχι μια κατηγοριοποίηση; Για παράδειγμα πρόσωπα κατά τεκμήριο συναλλασσόμενα με το ελληνικό δημόσιο με οποιαδήποτε μορφή, συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων ή συγκεκριμένες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών. Ποια μπορεί να είναι η μεθοδολογία αυτού του ελέγχου; Εάν πάμε σε ένα τόσο γενικό έλεγχο που δεν έχω καμία αντίρρηση και πολύ θα το χαρώ, ποια δυναμικότητα προσωπικού κρίνετε ότι μπορεί να χρειάζεστε για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε έναν τέτοιο έλεγχο ούτως ώστε ο έλεγχος αυτός να μην επιμηκυνθεί και πάει σε βάθος ετών, αλλά να έχουμε αποτελέσματα μέσα σε ένα, το πολύ δύο χρόνια. Τα έχετε προϋπολογίσει αυτά καθόλου;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Σ.Δ.Ο.Ε.): Κύριε βουλευτά, νομίζω ότι στα πιο πολλά απήντησα. Νομίζω ότι το κρίσιμο είναι το τελευταίο ερώτημά σας και ίσως δεν έγινα κατανοητός στην προηγούμενη τοποθέτησή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε, υπάρχει μια εκτίμηση από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ότι για να γίνει ο έλεγχος της διεθνοποιημένης φοροδιαφυγής, δηλαδή offshore, λίστες κ.λπ., χρειάζονται περί τα 6 χρόνια και πρόσληψη 8000 εξειδικευμένων ελεγκτών, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν σεμινάρια για να εξειδικευτούν. Γι’ αυτό να μην χλευάζονται τα σεμινάρια και η εξειδίκευση. Υπάρχει περίπτωση να χρειαστούμε 8000 ειδικούς ελεγκτές, για να κάνουμε όλους αυτούς τους ελέγχους ή κάποιες εκατοντάδες; Πόσες εκατοντάδες κατά την άποψή σας;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Σ.Δ.Ο.Ε.): Θ’ απαντήσω συγκεκριμένα. Αυτά τα CD δεν ήταν στην υπηρεσία, όπως έχουν έρθει οι άλλες οι λίστες. Ήρθε από αγωνία της υπηρεσίας, προκειμένου να έχει υλικό, για να διενεργήσει ελέγχους. Το αίτημα αυτό έγινε πριν αναλάβω εγώ το Σ.Δ.Ο.Ε. και καταλαβαίνω την αγωνία του τότε διευθυντή και του τότε Ειδικού Γραμματέα, διότι ήθελε να έχει στοιχεία ελέγχου και από την εποχή εκείνη δεν υπήρχε λίστα Λαγκάρντ.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Του κ. Διώτη την αγωνία.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Σ.Δ.Ο.Ε.): Του προηγούμενου Γραμματέα, του κ. Διώτη. Ήθελε να έχει υλικό για να δουλέψει και υπεβλήθη ένα αίτημα προς τις τράπεζες, που η δική μου εκτίμηση είναι ότι το αίτημα αυτό, πιθανόν να περιέχει τη μισή Ελλάδα. Μπορεί, λοιπόν, να ελέχθη η μισή Ελλάδα;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καταθέτετε ότι περιέχει τη μισή Ελλάδα;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Σ.Δ.Ο.Ε.): Εκτιμώ ότι μπορεί να έχει τη μισή Ελλάδα

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: 5 εκατομμύρια, δηλαδή;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Παρακαλώ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα δουλέψει η Επιτροπή;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ε, δεν θα δουλέψει.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Σ.Δ.Ο.Ε.): Τα CD αυτά είναι στοιχεία, προκειμένου ν’ αντλήσουμε πληροφορίες για να γίνουν οι έλεγχοι. Οι υπηρεσίες έχουν τρόπους διασταυρώσεων στοιχείων και η Υπηρεσία θα ελέγξει ποιούς θα ελέγξει και πότε θα ελέγξει. Σαν πληροφοριακό στοιχείο, νομίζω, τον ζήτησαν την εποχή εκείνη. Διότι, εάν πούμε ότι «αυτά πρέπει να ελεγχθούν», η μισή Ελλάδα πρέπει να ελεγχθεί, νομίζω δεν Θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατηγορίες όμως;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Σ.Δ.Ο.Ε.): Όλη η Ελλάδα είναι, κ. βουλευτά, μέσα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση να ελεγχθεί όλη η Ελλάδα, σας το λέω ξεκάθαρα.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Σ.Δ.Ο.Ε.): Όλη η Ελλάδα είναι. Από κει και πέρα θα δοθούν προτεραιότητες. Σαφώς, όταν θ’ αποφασιστεί να γίνει ο έλεγχος, θα δοθούν προτεραιότητες. Θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν τα πιο πολλά χρήματα.

Προσέξτε μια λεπτομέρεια. Έχουμε τα 54.000 ονόματα, τα οποία έχουν βγάλει εμβάσματα στο εξωτερικό. Όπως εζητήθη το αίτημα από το Σ.Δ.Ο.Ε., είμαι 100% σίγουρος ότι τα 54.000 ονόματα περιέχονται εκεί. Μπορεί να μην περιέχονται; Όταν τα 54.000 ονόματα είναι τα εμβάσματα πάνω από εκατό χιλιάδες και το αίτημα ήταν αυτό, δεν θα είναι μέσα; Άρα και τώρα ελέγχονται ένα κομμάτι απ’ αυτά. Δηλαδή, θέλω να σας πω, να καταλάβετε όλοι ότι δεν είναι στοιχείο ελέγχου αυτά τα CD, είναι στοιχείο πληροφόρησης.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Αηδόνης.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς, επιμένετε ότι δεν έχει πολιτικά πρόσωπα η λίστα Λαγκάρντ, κ. Στασινόπουλε; Δεν παρακολουθήσατε τη δημόσια συνεδρίαση της Βουλής, στην οποία αναφέρθηκαν τα πρόσωπα αυτά κι εσείς, κ. Κουτσογιαννακόπουλε, που ψηφίσατε σ’ αυτή τη συνεδρίαση δεν τ’ ακούσατε; Κάνετε όλοι ότι δεν ξέρετε; Ο κ. Παπαντωνίου δεν ελέγχεται για τη λίστα Λαγκάρντ; Ο κ. Βουλγαράκης δεν ελέγχεται για τη λίστα Λαγκάρντ; Βουλευτές πρώην και Γενικοί Γραμματείς είναι ή δεν είναι στη λίστα Λαγκάρντ; Μας κοροϊδεύετε; Δεν έχετε ακούσει; Δεν ακούτε; «Φοράτε ωτοασπίδες», δηλαδή; Τα ονόματα των πολιτικών προσώπων δεν τα γνωρίζετε;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Θα σταματήσετε ή όχι, επιτέλους;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο έτσι;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ελάτε κ. Αηδόνη σας παρακαλώ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος.

Κύριε Στασινόπουλε, αναφέρετει μια σειρά από περιπτώσεις, που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία, το πώς τέμνεται η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Είπατε, λοιπόν, ότι 919 άτομα δεν εμφανίζουν χρηματικό υπόλοιπο, 205 καλύπτουν τα χρηματικά ποσά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και 266 ελέγχονται. Υπάρχουν, λοιπόν, άλλοι 310 περίπου, οι οποίοι είναι σε μια φάση κενού. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, λοιπόν: με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των υποθέσεων, που έχουν προηγηθεί 266; Εάν υπήρχαν κάποια κριτήρια.

Το δεύτερο ερώτημα που έχει να κάνει, αφορά περιγράφοντας την αδυναμία των ελεγκτικών αρχών και συνολικά του κράτους, να μπορέσει να ελέγξει μια τόσο σοβαρή υπόθεση, για την οποία ο ελληνικός λαός πια αρχίζει και αποκτά μια εντύπωση ότι «δεν θέλουμε να διαλευκανθεί». Θα θέλαμε να πίσω, λοιπόν: με τα δεδομένα, τα οποία διαμορφώσατε όπως μας είπατε πριν από λίγο, καταφέρατε ν’ αυξήσετε τον αριθμό, οι οποίοι ασχολούνται από 4 σε 30 και ότι η πρόθεσή σας είναι να διευρυνθεί και να πάει στους 50. Πόσο χρόνο χρειάζεται μια υπόθεση για να ελεγχθεί; Είπατε ότι «ο Ιούνιος του 2013 είναι ο αρχικός χρόνος ελέγχου και ορίζονται ως ημερομηνία παραγραφής διετία». Από πότε ισχύει ο χρόνος παραγραφής, από τον Ιούνιο του 2013 ή από σήμερα που μιλάμε; Γιατί αν πάμε με τους χρόνους που τρέχουμε σήμερα, δεν ξέρω εάν φθάνουν τέσσερα με πέντε χρόνια για να κλείσει αυτή η υπόθεση.

Αυτά είναι τα ερωτήματά μου και ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Είπατε ότι υπάρχουν 205 υποθέσεις, οι οποίες φαίνεται να καλύπτουν τα χρηματικά ποσά. Δηλαδή, ταυτοποιούνται σε σχέση με τα εισοδήματα. Θα ήθελα να ρωτήσω, όχι μόνο γι’ αυτά τα ποσά, αλλά και για όλες τις άλλες υποθέσεις, εάν άνθρωποι, οι οποίοι εμπλέκονται στη λίστα Λαγκάρντ, έχουν ταυτοποιήσει τα εισοδήματά τους μεταγενέστερα. Εάν, δηλαδή, πήγαν στις εφορίες και δηλώσαν εκ των υστέρων εισοδήματα, για να μπορέσουν να ισοσκελίσουν τα εισοδήματά τους. Εάν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και ποιες είναι.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Σ.Δ.Ο.Ε.): Κύριε βουλευτά, είπατε ότι «υπάρχει ένα κενό». Ναι, όντως υπάρχει ένα κενό, είναι περίπου 300 άτομα, τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Όταν λέμε ότι «δεν έχουν ταυτοποιηθεί», δεν έχει βρεθεί αριθμός φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα. Πιθανόν να είναι κάτοικοι του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν ελληνικό όνομα. Δεν γνωρίζουμε, δεν τους έχουμε ταυτοποιήσει.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όλες οι εγγραφές αναφέρουν διευθύνσεις, κ. Στασινόπουλε, γιατί λέτε ανακρίβειες; Όλες οι εγγραφές έχουν διευθύνσεις μέσα στη λίστα.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Σ.Δ.Ο.Ε.): Δεν έχουν τακτοποιηθεί. Νομίζω είμαι απολύτως.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Νομίζω ότι μας παραπληροφορείτε εσκεμμένα.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Σ.Δ.Ο.Ε.): Όχι ως προς τα κριτήρια. Επειδή έχω έρθει δύο φορές στις Επιτροπές για τη λίστα Λαγκάρντ, η πρώτη επιλογή ήταν από τα μεγαλύτερα ποσά προς τα μικρότερα. Ως προς το χρόνο της παραγραφής.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τα 562 εκατ., λοιπόν, κύριε Στασινόπουλε;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Παρακαλώ προχωρήστε, κ. Στασινόπουλε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Σ.Δ.Ο.Ε.): Ο χρόνος παραγραφής ξεκινάει από την 1η Ιανουαρίου του 2014 και δεν ξεκινάει για όλο το χρονικό διάστημα, ξεκινάει για ένα μέρος.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ))

Άρα, λοιπόν, για δύο χρόνια δεν έχουμε καθόλου παραγραφή. Μετά τα δύο χρόνια θα έχουμε παραγραφή και τα κομμάτια τα οποία προβλέπει ο νόμος. Από το 2007 και πίσω. Σήμερα για την λίστα Λαγκάρντ δεν υπάρχει καμία παραγραφή. Ως προς τον χρόνο που απαιτείται για κάθε απόφαση. Για μένα θα είναι πολύ απλοϊκό, να σας πω για κάθε υπόθεση χρειάζεται ένας α΄ χρόνος.

Εάν ελέγξουμε, έναν ο οποίος υπάρχει στην λίστα και έχει μόνο έναν – δύο λογαριασμούς καταλαβαίνετε την διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη, τελειώσαμε αμέσως. Όταν όμως έχει 100 λογαριασμούς, πώς θα τον ελέγξουμε; Θα απαιτήσουμε εκατονταπλάσιο χρόνο, απ’ ότι έχει ο ένας και δεν είναι μόνο οι λογαριασμοί, είναι και το τι περιέχει ο λογαριασμός;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Το 80% είναι αν υπάρχει ….

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι δεν μπορεί να υπάρξει δηλαδή, θα υπάρχει μια αστοχία εάν το προσδιορίσουμε.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το άπειρο είναι.

(Ομιλούν εκτός μικροφώνου)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχουμε αυτή την πληροφόρηση.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Δεν ξέρετε;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι δεν έχουμε αυτή την πληροφόρηση.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Δεν ξέρετε;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή είναι μια διαδικασία και δεν έχουμε αυτή την πληροφόρηση.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Την διαδικασία του ελέγχου, σας ρωτάει, αν διαπιστώσατε μεταγενέστερη τακτοποίηση.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ο κ. Κασιδιάρης έχει το λόγο.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχετε πληροφόρηση, έχετε κάνει έγγραφα κύριε Στασινόπουλε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Δεν μπορείτε να σταματήσετε επιτέλους κυρία Κωνσταντοπούλου;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Νεράντζη, ενοχλείστε όταν αποκαλύπτεται η αλήθεια και αυτό προσκρούει στον ρόλο σας ως Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Εσείς είστε Πρόεδρος συγκάλυψης και αδιαφάνειας. Αυτός είναι ο τίτλος σας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Λοιπόν, ελάτε στην διαδικασία τώρα.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Μια ερώτηση, την οποία ενδεχομένως να επεκτείνω αναλόγως της απαντήσεώς σας. Σήμερα απ’ ότι βλέπω, επαναλαμβάνεται αυτό που είχατε πει και προ μηνών στην Επιτροπή εξέτασης για την λίστα Λαγκάρντ, ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό, δεν είναι εξειδικευμένο το προσωπικό, οι νεότεροι γνωρίζουν, οι παλαιότεροι δεν γνωρίζουν υπολογιστές ή ξένες γλώσσες κ.λπ.. Επομένως, υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στο να πράξετε το καθήκον σας και γι’ αυτό δεν έχουμε αποτελέσματα. Εγώ έχω να καταθέσω μια εμπειρία μου, σύμφωνα με την οποία αυτά που λέτε είναι και ψευδέστατα και παραπλανητικά.

Διότι, στην περίπτωση που το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, κινήθηκε για τον έλεγχο των οικονομικών της Χρυσής Αυγής, εγώ είδα και άμεση κινητοποίηση και άμεσα αποτελέσματα και επιχειρήσεις, για τις οποίες έτριβα τα μάτια μου, είδα δηλαδή, να μπαίνουν στο γραφείο της λογίστριάς μου και την ίδια ώρα να γίνεται επιχείρηση στην Χαλκίδα, σε επιχείρηση, σε εταιρία εμπορίας τροφίμων.

Να πηγαίνετε σ’ αυτόν που μας πουλούσε πατάτες, στην Πελοπόννησο, την ίδια ώρα από κλιμάκια, από πάρα πολύ οργανωμένο Σώμα το οποίο και αποτελέσματα είχε, εγώ τώρα διαβάζω στο Διαδίκτυο, ότι καταφέρατε τελικά να βρείτε κάποιον ο οποίος συνεργάσθηκε με την Χρυσή Αυγή το 2011, ως λογιστής και το 2004 κατείχε κάποιες off shore εταιρίες και συγχαρητήρια γι’ αυτή την άμεση κινητοποίηση και το άμεσο αποτέλεσμα και την ίδια ώρα, αναφέρθηκαν εδώ ονόματα, τα οποία είχαν αναφερθεί και πέρσι, τα οποία βρίσκονται στην λίστα Λαγκάρντ, όπως της οικογένειας Μπόμπολα αλλά δεν είδα να μπαίνει κανένα κλιμάκιο του ΣΔΟΕ, στο ΜEGA ή στον ΑΚΤΩΡΑ ή στις επιχειρήσεις που ενδεχομένως, να σχετίζονται με τα ονόματα αυτά. Τι συμβαίνει λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση;

Το ερώτημα είναι σαφές. Είστε Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ή είστε Σώμα εξυπηρέτησης πολιτικών σκοπιμοτήτων; Από την στιγμή που για την διερεύνηση οικονομικών ενός κόμματος, είδαμε άμεση κινητοποίηση και για την διερεύνηση τόσων σημαντικών εθνικών υποθέσεων που θα επιφέρουν πάρα πολλά έσοδα στα δημόσια ταμεία, τα οποία τα έχουμε ανάγκη λέτε, πως δεν γίνεται τίποτα διότι, δεν έχουμε την τεχνική δυνατότητα. Απαντήστε μου σας παρακαλώ και ενδεχομένως να χρειαστεί να επεκτείνω το ερώτημά μου.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Βουλευτά, προφανώς δεν ήσασταν από την αρχή εδώ πέρα, οπότε αυτά τα οποία είπατε, δεν τα είπα εγώ. Είναι δικές σας εκτιμήσεις, δεν τα είπα εγώ. Δεν είπα, ότι βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση που βρισκόμασταν την εποχή εκείνη. Είπα, ότι έχουν πενταπλασιαστεί οι ελεγκτές, έχουν γίνει σεμινάρια ότι έχουμε βάλει και άλλους στο παιχνίδι μέσα, υπάρχει πολυπλοκότητα των ελέγχων, έχουμε κάνει τις υποδομές και προχωράμε με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς, αυτό είπα. Τα υπόλοιπα δεν τα είπα εγώ.

Όσον αφορά, τον έλεγχο που γίνεται στο κόμμα σας, όπως προείπατε. Γνωρίζετε ότι γίνεται, μετά από εισαγγελική παραγγελία. Δεν γίνεται από εντολή δική μας. Εγώ δεν ξέρω τι περιέχει ο έλεγχος και ούτε μαθαίνω. Οι ελεγκτές απευθύνονται απευθείας στους δικαστικούς. Όχι σε εμένα. Εγώ δεν έχω καμία πληροφόρηση, το τι γίνεται με την Χρυσή Αυγή και ούτε επιθυμώ να έχω, διότι δεν είναι ο ρόλος μου αυτός.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Όπως βλέπετε εγώ δεν σας ζήτησα πληροφόρηση.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς έχετε καλύτερη πληροφόρηση.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Δεν σας ζήτησα καμία πληροφόρηση, εγώ αναφέρω ένα γεγονός και αυτά τα οποία είπα, τα έχετε πει εσείς επί λέξει, υπάρχουν στα πρακτικά της Επιτροπής για την διερεύνηση της λίστας Λαγκάρντ. Ότι δεν ξέρουν υπολογιστές οι υπάλληλοί σας, ότι άλλοι δεν ξέρουν ξένες γλώσσες κ.λπ.. Από εκεί και πέρα βλέπω, ότι ρίχνετε στην δικαιοσύνη τις ευθύνες.

Ότι η δικαιοσύνη σας ζήτησε να διερευνήσετε την Χρυσή Αυγή και δεν υπήρξε καμία εισαγγελική παραγγελία για να διερευνήσετε άλλες υποθέσεις, εάν κατάλαβα καλά, εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτό που μου είπε δηλαδή ο κ. Υφυπουργός Οικονομικών, ότι η δικαιοσύνη στοχοποίησε την Χρυσή Αυγή αλλά δεν έχει ασχοληθεί με άλλα μείζονα ζητήματα για την πατρίδα μας. Το κρατάω αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το οποίο καταθέσατε τώρα. Το κρατώ. Επαναλαμβάνω όμως, ότι με βάση την δική μου εμπειρία και εδώ πάλι, δεν μπορείτε να διαφωνήσετε, όσον αφορά το κόμμα μου η κινητοποίηση ήταν αμεσότατη και υπήρξε και πλεονάζον προσωπικό και υπήρξε και πάρα πολύ εξειδικευμένο προσωπικό για να κάνει την δουλειά κάτι που δεν έχει γίνει στην περίπτωση της λίστας Λαγκάρντ, του Λουξεμβούργου, του Λονδίνου όπου ομολογήσατε πως δεν έχετε εισπράξει ούτε μισό ευρώ. Τι δουλειά έχει γίνει αν μέσα σε τόσα χρόνια δεν έχουμε εισπράξει ούτε μισό ευρώ μόνος σας διαψεύσατε αυτά τα οποία υποστηρίζετε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Έχετε απάντηση;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, έχω. Θα πω αυτό ακριβώς που είπα στην αρχή, ότι δεν με παρακολουθήσατε και εξαναγκάζομαι να πω τα ίδια τα οποία είπα στην αρχή.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Δεν έχει εισπραχθεί ούτε μισό ευρώ. Ξαναπείτε το να καταγραφεί.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είπα, λοιπόν, στην Επιτροπή ότι το ΣΔΟΕ δεν έχει καμία σχέση με την είσπραξη. Αν θέλετε, να το κάνετε εισπρακτικό μηχανισμό, κάντε το. Δεν έχει καμία σχέση με την είσπραξη. Η αρμοδιότητα του ΣΔΟΕ σταματάει με την έκθεση ελέγχου και το πόρισμα στις εφορίες. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε την είσπραξη γιατί τότε, εάν παρακολουθούσαμε και την είσπραξη δεν θα ήμασταν Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, θα ήμασταν Σώμα Είσπραξης. Δεν έχουμε αυτή την αρμοδιότητα.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Επομένως, εσείς πράξατε το καθήκον σας, ολοκληρώσατε τον έλεγχο και κάποιος άλλος ευθύνεται που δεν έχουν εισπραχθεί χρήματα.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μου λέτε, ότι δεν έχουν εισπραχθεί ούτε μια δραχμή, διότι εγώ μπορεί ….

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Σας λέω το αυτονόητο, κύριε Στασινόπουλε. Εσείς ολοκληρώσατε το καθήκον σας, το πράξατε στο ακέραιο και ευθύνεται κάποιος άλλος που δεν έχουν εισπραχθεί χρήματα; Εάν ναι, ποιος ευθύνεται;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ μπορώ να σας πω τι κάνει το ΣΔΟΕ.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ολοκλήρωσε τον έλεγχο το ΣΔΟΕ;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Στην λίστα Λαγκάρντ όχι βέβαια.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Πολύ ωραία. Σε ποια λίστα ολοκλήρωσε τον έλεγχο; Γιατί στην δική μας περίπτωση λειτούργησε a la carte το ΣΔΟΕ και λειτούργησε συντονισμένα και ταχύτατα ταυτόχρονα η επιχείρηση, σε δέκα σημεία της Ελλάδος. Κάνανε φύλλο και φτερό 10 επιχειρήσεις την ίδια ημέρα. Γιατί δεν λειτούργησε με την ίδια ακριβώς ζέση το ΣΔΟΕ για ανάλογες υποθέσεις; Και μην με διαψεύσετε σε αυτό, γιατί θα πείτε ψέματα εάν με διαψεύσετε, με την ίδια ακριβώς ζέση που λειτούργησε στην δική μας υπόθεση γιατί δεν λειτούργησε σε άλλες υποθέσεις που υπήρχε εισαγγελική παραγγελία, για να μην τα ρίχνουμε όλα στους δικαστικούς.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Απαντήστε κύριε Στασινόπουλε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Βουλευτά, όλοι οι έλεγχοι δεν είναι ίδιοι και δεν έχουν την ίδια δυσκολία.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο όλοι οι έλεγχοι, ακριβώς, κάποια τα παραπετάτε στο αρχείο και κάποια άλλα τα κάνετε φύλλο και φτερό.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Αφήστε τον να απαντήσει. Είπατε ότι θα κάνετε μια ερώτηση, κάνατε δέκα εντάξει, αλλά αφήστε τον να απαντήσει.

Το λόγο έχει ο κ. Κουτσούμπας.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Εγώ θα είμαι σύντομος κύριε Πρόεδρε, πρώτον, διότι καλύφθηκα, οπότε δεν χρειάζεται να επαναλάβω, διότι πιστεύω ότι η Επιτροπή ενεργεί συλλογικά. Ήθελα να ξεκινήσω μια παρατήρηση και να αποκαταστήσω λίγο την τάξη από ηθικής πλευράς, γιατί με κάλυψε ο κ. Κουτσογιαννακόπουλος. Δεν χρειάστηκε, όμως, να επαναλάβω τα ίδια ερωτήματα. Θα ήθελα να πω, όμως, ότι ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά που είχε η κυρία Κωνσταντόπουλου – και το λέω ευθέως – έκανε ερωτήματα βασικά, τα οποία όμως δεν απάντησε, το οποίο όμως δεν πιστεύω ότι από πρόθεση δεν απάντησε, διότι ήταν τόσο πολλά που δεν μπόρεσε να απαντήσει. Έκανε ερωτήματα, τα οποία χρήζουν απαντήσεως. Μπορεί εγώ ή η κυρία Κωνσταντόπουλου να ξέρουμε τις απαντήσεις, αλλά τα οποία είχαν σχέση με το σημερινό θέμα, τη λίστα Λαγκάρντ, γιατί αυτό είναι το κύριο θέμα.

Όσον αφορά την λίστα Λαγκάρντ, κύριε Γενικέ εγώ εκτιμώ την προσπάθεια που λέτε τι κάνατε και φθάσαμε εδώ, που καλώς έχουν τα πράγματα, λέω όμως κάτι. Δεν βγήκα περισσότερο σοφός, διότι δεν μου δώσατε κάτι για να βγω αύριο έξω ως πολίτης, ως Βουλευτής και να πω, ότι κύριοι εδώ κάνατε μια προσπάθεια. Διότι ο πολίτης και η κοινωνία ρωτάει, τι κάνατε κύριοι. Βγάλατε ενόχους; Διότι εσείς μας είπατε, ότι από τη λίστα Λιχτενστάιν, αφού το επεκτείναμε, δεν ξέρω αν έχουμε ευρήματα. Από την λίστα Λουξεμβούργου, δεν ξέρω αν έχουμε. Από τη λίστα της Λαγκάρντ, δεν ξέρω αν θα έχουμε. Ούτε μπορείτε να μας πείτε, αν θα εισπράξουμε. Τι θα πω εγώ στον πολίτη, δηλαδή, τι κάναμε; Δεν μπορεί να κάθομαι να ψηφίζω εγώ, να κόβω 10 ευρώ από τη σύνταξη, από τον συνταξιούχο του ΟΓΑ και από την άλλη να γυρίζουν τα εκατομμύρια από δω κι από κει.. Το αντιλαμβάνεστε.

Νομίζω όμως, ότι ως υπηρεσίες έπρεπε να έχετε ενημέρωση, ότι ναι, ελέγξαμε τη λίστα Λιχτενστάιν και εισπράξαμε πέντε εκατομμύρια. Είμαστε οντότητα ως κράτος, δεν μπορεί ο προϊστάμενος του Σ.Δ.Ο.Ε. να μην ξέρει αν από τον Κουτσούμπα ή τον Κακλαμάνη, που έλεγξε, δεν εισέπραξε 5 δρχ.. Δεν μπορώ να βγω έξω στην κοινωνία, να τα πω εγώ αυτά.

Το ένα, λοιπόν, ερώτημα είναι το εξής. Εισπράξαμε; Μην μου πείτε, ότι δεν είστε εισπρακτικός μηχανισμός. Τα αποτελέσματα του ελέγχου σας, πιθανολογείτε ότι θα φέρουν έσοδα στο κράτος; Να σας το κάνω έτσι, πιο απλό.

Δεύτερον, πιθανολογείτε, ότι αυτή η λίστα θα τελειώσει και μέσα σε ποιο διάστημα; Για να ξέρω, τι θα πω στους πολίτες, ότι κύριοι σε ένα χρόνο θα έχω αποτελέσματα, ενόχους. Αυτά τα δύο ερωτήματα είχα.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ(Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Κύριε Βουλευτά, τα ερωτήματά σας είναι πολύ σωστά και βλέπω την αγωνία σας, όμως με καλείτε να απολογηθώ για τη λίστα Λιχτενστάιν, η οποία έχει πάει στο αρχείο από το 2011; Εγώ θα απολογηθώ για αυτό;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Προσέξτε, δεν είστε κατηγορούμενος και κακώς, εκτιμάται, από τη δική μου και από τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Κανένας δεν σας θεωρεί κατηγορούμενο. Προσέξτε όμως, εάν ήμουνα προϊστάμενος στην υπηρεσία, δεν θα είχα την έννοια να δω από εφτά άτομα την εισέπραξα ή από την ταυτοποίηση των ακινήτων, το κράτος πήρε πέντε εκατομμύρια. Γιατί να το ξέρω αυτό; Θα βγω να το πω εγώ, μα από πού θα ενημερωθώ; Θα αναγκαστώ να σας κάνω ερώτηση εγώ ή οι συνάδελφοι, πείτε μου τι εισπράξατε από την ταυτοποίηση ακινήτων. Δεν ήταν δύσκολο να το μάθετε, δηλαδή και να έχετε πέντε στοιχεία παραπάνω για να τα δώσουμε κι εμείς τον κόσμο και να πούμε τι λέτε κύριοι, εδώ το Σ.Δ.Ο.Ε., οι υπηρεσίες εισπράξανε 5 εκατ. από τα οικόπεδα, 5 από εδώ, 5 από εκεί, κάτι πήραμε και προχωράμε, αφού είστε σε καλό δρόμο. Αυτό είναι, μην θεωρήσετε τον εαυτό σας απολογούμενο.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ως προς την λίστα Λιχτενστάιν, δεν έχω κάτι να πω εγώ. Ως προς τα αποτελέσματα…..

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, να κληθεί στην Επιτροπή ο κ. Θεοχάρης. Εμείς το προτείνουμε από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, να κληθεί ο κ. Θεοχάρης.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Αφήστε να μιλήσει και κανένας άλλος, θα σηκωθούμε να φύγουμε. Πείτε μας πότε πιθανολογείται να τελειώσετε; Να πούμε αυτό τουλάχιστον.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Παρακαλώ, κύριε Στασινόπουλε, συνεχίστε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όπως είπα και προηγουμένως, το Σ.Δ.Ο.Ε. δεν ασχολείται με ένα αντικείμενο. Η λίστα Λαγκάρντ είναι υποσύνολο.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Είναι κατανοητό, πείτε μου χρόνο. Μου είπατε ότι θα τελειώσατε τα 150 σε ένα μήνα, τα χι, τα 700 σε πέντε; Θέλω να το ξέρω.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι οι 150 έλεγχοι βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο και σίγουρα θα έχουμε τα αποτελέσματα.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στον δρόμο προς την παραγραφή.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχει θέμα παραγραφής, το εξήγησα. Άρα, λοιπόν, δεν έχει νόημα να επαναλαμβάνουμε τα ίδια.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μέσα σε δεκαπέντε μήνες κάνατε έξι έλεγχους, απ’ ό,τι μας λέτε. Οι 2062 σε πόσους; Απλή μέθοδος των τριών, κύριε Στασινόπουλε;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι απλοϊκές οι προσεγγίσεις.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, αυτή η συνεδρίαση, όπως ξέρετε, παρακολουθείται από δημοσιογράφους και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Βουλής. Δεν νομίζω, ότι πέραν του να δημιουργείται κάποιος ερεθισμός σε όποιους παρακολουθούν, ότι τους διευκολύνουμε να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Νομίζω, ότι ως πρόεδρος, ούτε κατηγορούμενος είναι.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Ποιος είπε ότι είναι;

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, αλλά αντιμετωπίζεται ως κατηγορούμενος, φοβούμαι, ότι εάν υποθέσουμε ότι δεν θέλει να απαντάει, διευκολύνεται να μην απαντάει. Εάν, λοιπόν, η αποστολή μας εδώ είναι να δημιουργούμε εντυπώσεις και θα κάθεται ο κόσμος στους καναπέδες να μας βλέπει να φωνάζουμε, ας συνεχίσουμε έτσι.

Βλέπω, ότι ο κ. Στασινόπουλος είναι πολύ ψύχραιμος και προφανώς, εάν επρόκειτο να μην θέλει να δίνει σωστές απαντήσεις, διευκολύνεται με αυτό τον τρόπο. Αυτό θέλω να πω εγώ. Εφαρμόστε τον Κανονισμό.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Έχετε απάντηση ή κάτι να προσθέσετε σε αυτό, κύριε Στασινόπουλε;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω χαρακτηριστικές περιπτώσεις των ελέγχων που έκανε το Σ.Δ.Ο.Ε., ταυτόχρονα με τους άλλους ελέγχους. Το Σ.Δ.Ο.Ε. όταν κάνει έναν έλεγχο, δεν αμελεί τους άλλους ελέγχους. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, να τους αμελούμε, γιατί κυρίως γίνονται με εισαγγελικές παραγγελίες και έχουμε συγκεκριμένα χρονικά όρια. Εδώ έχω στα χέρια μου 215 χαρακτηριστικές περιπτώσεις, όπου τα προσδοκώμενα έσοδα, είναι γύρω στα 300 εκατ.. Γιατί, λοιπόν, μένουμε μόνο σε ένα κομμάτι και δε βλέπουμε το σύνολο; Θα σας αναφέρω κάποιες περιπτώσεις ενδεικτικά. Πενήντα δύο αγρότες, επιστροφή Φ.Π.Α και επιδοτήσεις, 54 εκατ.. Δεκαοχτώ δικηγόροι, προσδοκώμενα έσοδα 23 εκατ. και μιλάω για χαρακτηριστικές περιπτώσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, 29 εκατ., πόθεν έσχες 7 φυσικών προσώπων, προσδοκώμενα έσοδα 8 εκατ.. Δύο καλλιτέχνες, προσδοκώμενα έσοδα 4.200. Αυτά τα φέρνει το Σ.Δ.Ο.Ε… Γιατί επικεντρωνόμαστε μόνο σε μια περίπτωση. Τα ελέγχουμε όλα ταυτοχρόνως και μόνο αυτές είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις, που σας λέω τώρα, και τα προσδοκώμενα έσοδα είναι 300 εκατ. και δεν έχω φέρει μαζί μου τα στοιχεία που μιλάνε για επιχειρήσεις με εικονικά κ.λπ., τα οποία εκεί είναι πολλαπλάσια. Μιλάμε για χαρακτηριστικές περιπτώσεις, που τα χρήματα θα εισπραχθούν. Βέβαια, οφείλω να σας πω, ότι επειδή είναι μεγάλα τα ποσά, όλα θα πάνε για προσφυγές. Άρα, το Σ.Δ.Ο.Ε. δουλεύει και για σήμερα και για αύριο και μεθαύριο.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Δρίτσας.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πριν υποβάλω τα ερωτήματα που έχω προς τον κ. Στασινόπουλο, κύριε Πρόεδρε απευθύνουμε στην Επιτροπή δι’ υμών. Νομίζω, ότι από όσα έχει καταθέσει ήδη ο κ. Στασινόπουλος, προκύπτει ότι τουλάχιστον δεν μπορούμε να ελέγξουμε το Σ.Δ.Ο.Ε. για την υπόθεση των 54.000 περιπτώσεων εμβασμάτων, γιατί όπως μας δηλώνει, δεν είναι στην αρμοδιότητα του πλέον, είναι σε άλλες αρμοδιότητες. Άρα, παραμένει ανοιχτό αυτό το ζήτημα και στο πλαίσιο του προγραμματισμού, που έχουμε πει ότι θα συζητήσουμε, θα πρέπει να το δούμε και αυτό σε συνδυασμό και με τον κ. Θεοχάρη και με οτιδήποτε άλλο.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΡΙΤΣΑ)

Επίσης, επισημαίνω ότι έχει ζητήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου την πράξη που τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση της λίστας Λιχνεστάιν και αυτό πρέπει να μας έρθει, να δούμε τι είδους διερεύνηση υπάρχει ως προς τη νομιμότητα και την διαφανή διαδικασία που ακολουθήθηκε για να τεθεί στο αρχείο η λίστα Λιχνεστάιν.

Τέλος, μπορώ να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχον στοιχεία από την κατάθεση του κυρίου Στασινόπουλου που δείχνουν τουλάχιστον να διαφοροποιούνται οι ισχυρισμοί σε σχέση με αυτούς που είχαμε ακούσει όσοι συμμετείχαμε στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης για την υπόθεση του κυρίου Παπακωνσταντίνου, δηλαδή για τη λίστα Λαγκάρντ. Πρώτη φορά ακούμε ότι για παράδειγμα το ΣΔΟΕ δεν έχει αρμοδιότητα για το λαθρεμπόριο καυσίμων. Όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας καλό είναι να τα αντιμετωπίσει με τον κύριο Υπουργό Οικονομικών, διότι δεν είναι δυνατόν να δημιουργείται πλέον ένα ασαφές περιβάλλον για το ποιος έχει αρμοδιότητα και το ποιος όχι και να αποδομείται στην πραγματικότητα όχι μόνο η δυνατότητα διερεύνησης της διαφάνειας, αλλά ακόμα – ακόμα και η δυνατότητα συνεκτικής λειτουργίας των κρατικών μηχανισμών.

Περνάω τώρα στις ερωτήσεις. Κύριε Στασινόπουλε, έχω στα χέρια μου και θα σας τα δώσω φωτοτυπίες από τις ηλεκτρονικές εφημερίδες, τα nea. gr 15/3/2013, «ανοιχτές για το ΣΔΟΕ όλες οι καταθέσεις, η ημερησία. gr 28/2/2013 «ηλεκτρονικό μάτι στις τράπεζες, ΔΟΕ ο μεγάλος αδελφός στις τραπεζικές καταθέσεις», newsbont 15/3/2013 «ΣΔΟΕ θα βλέπει τις καταθέσεις και τους τραπεζικούς λογαριασμούς όλων», ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 15/3/2013 «αυτόματατη πρόσβαση του ΣΔΟΕ σε τραπεζικούς λογαριασμούς», ethnos. gr 1/3/2013 «το ΣΔΟΕ θα βλέπει όλες τις καταθέσεις». Σας τα δίνω, κύριε Στασινόπουλε. Αυτά δεν είναι μόνο δημοσιεύσεις ηλεκτρονικές των εφημερίδων, ήταν πρωτοσέλιδα και στα ΝΕΑ και στο ΕΘΝΟΣ και στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ εκείνη την εποχή. Ποια εποχή; Την εποχή που στη φάση διερεύνησης της υπόθεσης της λίστας Λαγκάρντ και των ευθυνών του κυρίου Παπακωνσταντίνου στην Προκαταρκτική Επιτροπή είχε φτάσει σε ένα κορυφαίο ζήτημα, στο οποίο είχε αναδειχθεί η πλημελέστατη ανταπόκριση των τραπεζών στο αίτημα του ΣΔΟΕ για παροχή στοιχείων και από την άλλη η αδυναμία επιτάχυνσης των εργασιών του ΣΔΟΕ για τη διερεύνηση έστω και των λίγων αυτών περιπτώσεων των συγγενών του κυρίου Παπακωνσταντίνου. Ξαφνικά ενώ αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ ζοφερό κλίμα, ότι στην πραγματικότητα το ΣΔΟΕ δεν βοηθιέται να κάνει τη δουλειά του, οι τράπεζες υπεκφεύγουν, εμπόδια διάφορα, έχουμε αυτό τον ορυμαγδό δημοσιευμάτων, ταυτόσημων με το ίδιο περιεχόμενο, με τα ίδια λεπτομερή στοιχεία για ένα σύγχρονο σύστημα που εκείνες τις μέρες εγκαθίστανται στο ΣΔΟΕ, υψηλής τεχνολογίας, το οποίο θα επιτρέπει και μάλιστα χωρίς νομικά εμπόδια την απευθείας σύνδεση με τους τραπεζικούς λογαριασμούς από το ΣΔΟΕ. Ήρθαν εδώ ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο κ. Μαντούβαλος, άλλα στελέχη του ΣΔΟΕ, εσείς είχατε καταθέσει ήδη και επομένως δεν μπορούσαμε να σας ξαναρωτήσομε και μας το διέψευσαν, «δεν ξέρουμε τίποτα» είπαν τότε ενώ όλα αυτά τα δημοσιεύματα λέγανε ότι εγκαθίστανται εκείνες τις ημέρες και όχι ότι είναι ένα σχέδιο για το μέλλον. Θα τα δείτε στα δημοσιεύματα. Σας ρωτώ λοιπόν, υπάρχει ένα χρόνο μετά τέτοιου είδους σύστημα στο ΣΔΟΕ και αν υπάρχει λειτουργεί; Αν δεν υπάρχει, πώς είναι δυνατόν όλα αυτά τα δημοσιεύματα ταυτόχρονα, ταυτόσημα με το ίδιο περιεχόμενο να απασχολήσουν και τελικώς εάν δεν υπάρχει βασιμότητα να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη και την τότε Εξεταστική Επιτροπή μας; Παρακαλώ δώστε μου μία απάντηση.

Από τα πολλά ερωτήματα που έθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου και έμειναν αναπάντητα, η παρατήρηση δεν είναι μόνο δική μου, αλλά όλων μας, ο κύριος Κακλαμάνης εξωτερίκευσε, αλλά όλες αυτές τις ώρες που είμαστε εδώ απορούμε πώς δεν σημειώνετε κύριε Στασινόπουλε. Εγώ σημειώνω δύο αναπάντητες ερωτήσεις. Είπατε ότι ο κ. Στουρνάρας σας πιέζει, έχετε έγγραφο του κυρίου Στουρνάρα που να σας ζητά επιτάχυνση, να σας ρωτά τι κενά υπάρχουν, να σας ζητά πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της λίστας Λαγκάρντ; Υπάρχει έγγραφη η απάντησή σας; Το έθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν πήρε απάντηση. Αυτό που μας είπατε μόνο είναι ότι ο κ. Στουρνάρας ενδιαφέρεται συστηματικά και σας πιέζει. Τηλεφωνικώς; Γραπτώς; Με ποιον τρόπο; Παρακαλώ δώστε μας μία απάντηση.

Αντιλαμβάνομαι και το αποδέχομαι κιόλας ότι δεν έχετε δικαίωμα να πείτε ονόματα και να προχωρήσετε σε αποκαλύψεις σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Θα ήταν άλλωστε ίσως και καταστροφικό για τον ίδιο τον Έλληνα, γι’ αυτό και το αποδέχομαι. Πείτε μας σ’ αυτές τις 266 εντολές που τρέχουν και πολύ περισσότερο στις 155 υποθέσεις που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, γιατί εδώ δεν υπάρχει τίποτα να κρύψει κανείς, η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ που αφορά τα 550 εκατ. ευρώ, αυτήν που περιέγραψε αναλυτικότερα η κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι μέσα σ’ αυτές; Καταρχήν, εάν είναι στις 266 εντολές και πολύ περισσότερο εάν είναι στις 155 υποθέσεις που είναι σε προχωρημένο στάδιο;

Από εκεί και πέρα είπατε ότι ήδη από 0 – 12 στελέχη του ΣΔΟΕ τώρα πια ασχολούνται 30 στελέχη με τη λίστα Λαγκάρντ, σε σύνολο πόσων στελεχών που έχει το ΣΔΟΕ; Εάν έχετε την καλοσύνη αυτό τον αριθμό να μας το πείτε. Πόσοι υπηρετούν στο ΣΔΟΕ, 200, 300, 500; Στη συνέχεια, για το μέσο χρόνο ολοκλήρωσης του ελέγχου των 266 εντολών, των 155 προχωρημένων υποθέσεων και πολύ περισσότερο των υπολοίπων 1500 υποθέσεων. Δώσατε κάποιες απαντήσεις συναδέλφων, όμως εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πιο εξειδικευμένο. Πριν έρθετε, επειδή επικαλείστε συχνά ότι εσείς δεν έχετε δικαίωμα ακόμα και να ξέρετε, ξέρει ο ελεγκτής, άρα δεν μπορείτε να μας πείτε και προφανώς κατόπιν τούτου δεν μπορείτε να μας πείτε και για τους χρόνους, αφού δεν ξέρετε και για την ουσία της κάθε υπόθεσης, αυτούς τους ελεγκτές που έχουν αυτές τις υποθέσεις, τις 155 προχωρημένες, δε θα ήταν σωστό να τους ρωτήσετε πόσο χρόνο έχουμε ακόμα; Τι προσδοκίες έχουμε; Πού βρισκόμαστε; Τι να ενημερώσω την Επιτροπή, για να ενημερώσουν οι βουλευτές και τον ελληνικό λαό ή τουλάχιστον να έχουν μία υπεύθυνη στάση απέναντι είτε στα αιτήματά τους είτε στις διαβεβαιώσεις τους; Το κάνατε αυτό με τους ελεγκτές;

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΡΙΤΣΑ )

Το επόμενο ερώτημα μου είναι και ερώτημα και προσδοκία. Χωρίς καμία προϋπόθεση τεχνική ή οποιαδήποτε άλλη, με πολύ απλούς τρόπους εγώ κάθισα και έκανα μια μικρή σύγκριση ατελής και με κινδύνους, μεταξύ των ονομάτων της λίστα Λαγκάρντ και των ονομάτων που έχουν προκύψει στη δημοσιότητα αυτές τις ημέρες, την περίοδο από την ομολογία Κάντα, και από την υπόθεση του ΤΤ. Εγώ έχω αλιεύσει καμιά 20αρια ονόματα περίπου, που είναι και στα δύο και στη λίστα Λαγκάρντ και στις ομολογίες Κάντα. Με διάφορους ρόλους και διαβαθμίσεις.

Εσείς ως ΣΔΟΕ, το Υπουργείο Οικονομικών, ο κύριος Στουρνάρας, εσείς ως προϊστάμενος κάποιο άλλο στέλεχος, μπήκε στον κόπο να ενεργοποιήσει μια διαδικασία συσχετισμού, με ένα θέμα το οποίο έχει τόση μεγάλη σημασία, για πρώτη φορά δεν έχουμε στοιχεία, ενδείξεις ή αποδείξεις έχουμε ομολογίες. Και αυτό, διαφοροποιεί πολύ τα πράγματα και εμπλέκει πια και ένα ολόκληρο πλέγμα, κρατικών λειτουργών που συνδέονται με την Εθνική Άμυνα και με την λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έχουμε κάποια ενεργοποίηση από την πλευρά σας, προς αυτή την κατεύθυνση;

Παρεμφερές με αυτό, επίσης βρήκα και στις δύο υποθέσεις ομολογίας Κάντα-Λαγκάρντ, μια τράπεζα που συνδέεται και με τα δύο. Δεν εννοώ γενικώς μια τράπεζα, μια τράπεζα που η λειτουργία της εδώ στην Αθήνα, τότε υπό την τότε ονομασία της εξελίσσεται στην πορεία στην HSBC την τράπεζα της λίστας Λαγκάρντ. Συγκεκριμένο υποκατάστημα, και συγκεκριμένη δομή. Αυτό το βρίσκει ένας Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΔΟΕ σκοπεύει να το βρει; Έχει κάνει μέχρι τώρα τίποτα γι αυτό; Μια σύσκεψη, ένα κάτι;

Προχωρώ, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανεξάρτητα από τις εξελίξεις του τελευταίου καιρού, σας έχει ζητήσει ποτέ να διενεργήσετε έλεγχο, σε εταιρείες που εκτέλεσαν ή συνεχίζουν να εκτελούν συμβάσεις, κύριου υλικού ή συμβάσεις αντισταθμιστικών ωφελημάτων; Αυτό αποσυνδεδεμένα από τις εξελίξεις, του τελευταίου καιρού. Και επίσης, αποσυνδεδεμένο εάν πάλι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σας έχει ποτέ ζητήσει να διενεργήσετε έλεγχο σε εταιρείες, που προμηθεύουν καύσιμα στις Ένοπλες Δυνάμεις;

Δεν έχω αυτή τη στιγμή άλλη ερώτηση, υπάρχουν πάρα πολλές αλλά νομίζω ότι αυτές, είναι βασικές. Ευχαριστώ.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ΣΔΟΕ) : Ορθώς παρατηρήσατε ότι διαφοροποιούμε, από τις δύο προηγούμενες συμμετοχές μου στις Επιτροπές γιατί τότε, ήταν διαφορετικό το νομικό πλαίσιο. Το νομικό πλαίσιο που σας λέω, δεν έχω καμία αρμοδιότητα για το λαθρεμπόριο, ισχύει από 1/11/2013. Άρα, πολύ σωστά παρατηρήσατε ότι διαφοροποιούμε από τις προηγούμενες τοποθετήσεις μου. Γιατί τότε υπήρχε άλλο νομικό πλαίσιο και άλλο σήμερα.

Τώρα, στην άλλη ερώτηση σας, εάν έχουμε πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς απευθείας σήμερα, σε σχέση με τα δημοσιεύματα της εποχής εκείνης, έχω την εντύπωση ότι το ΣΔΟΕ την εποχή εκείνη, είχε βγάλει μια ανακοίνωση ότι δεν είχε πρόσβαση σε εκείνους τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Νομίζω ότι υπάρχει τέτοια ανακοίνωση, σήμερα βρισκόμαστε σε καλό στάδιο, μπορεί να μην έχουμε πρόσβαση αλλά έχει ψηφιστεί ο νόμος, που μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε πρόσβαση.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ : Πόσο πιο σαφής να είμαι, μιλάμε για ένα σύστημα ολόκληρο.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ΣΔΟΕ) : Σας είπα γι αυτό εκείνη την εποχή, υπάρχει η ανακοίνωση του ΣΔΟΕ ότι δεν έχει καμία πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ : Τώρα έχει εγκατασταθεί;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ΣΔΟΕ) : Σας είπα όχι, έχει ψηφιστεί ο νόμος και είναι τεχνικό το θέμα τώρα, να έχουμε πρόσβαση όχι το ΣΔΟΕ, όλες οι ελεγκτικές υπηρεσίες.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ : Ξέρετε τη λεπτομέρειες έχουν αυτά τα δημοσιεύματα; Που τα βρήκανε οι δημοσιογράφοι, όλα αυτές τις λεπτομέρειες;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ΣΔΟΕ) : Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω, εγώ εκείνο που μπορώ να σας πω και το λέω με βεβαιότητα.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ : Με κάθε λεπτομέρεια τι μηχάνημα υπάρχει στο ένα δωμάτιο, τι στο άλλο. Δείτε τα.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ΣΔΟΕ) : Εγώ σας λέω με απόλυτη βεβαιότητα, ότι την εποχή εκείνη το ΣΔΟΕ είχε βγάλει ανακοίνωση, που έλεγε ότι δεν έχει πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Τι πιο καθαρό από αυτό που σας λέω; Τώρα όμως που βρισκόμαστε; Βρισκόμαστε στις τεχνικές λεπτομέρειες, δεν είναι θέμα του ΣΔΟΕ αυτό είναι θέμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, που έχει την υποδομή και των τραπεζών. Σε πρώτο στάδιο, όχι το ΣΔΟΕ όλες οι ελεγκτικές υπηρεσίες, του Υπουργείου Οικονομικών να βλέπουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών.

Κατά τη δική μου άποψη, δεν είναι αρκετό αυτό όμως, είναι μια θετική εξέλιξη και για το υπόλοιπό των λογαριασμών, δεν βλέπεις και πολλά πράγματα. Γιατί ένας μυημένος, μπορεί τέλος του χρόνου να πηγαίνει να κάνει ανάληψη, και την πρώτη του χρόνου να είναι μηδέν. Άρα λοιπόν, και εκεί θα υπάρχουνε διαδικασίες ελεγκτικές. Το πλήρες αποτέλεσμα, θα είναι πότε; Όταν θα έχουμε πρόσβαση, στους τραπεζικούς λογαριασμούς και κυρίως στις πρωτογενείς καταθέσεις.

Γιατί αν μια κατάθεση πηγαίνει από ένα λογαριασμό στον άλλο, αν τα αθροίσουμε δεν θα βγάλουμε τρελό νούμερο; Άρα λοιπόν, πρέπει και στον έλεγχο να διαπιστώσουμε ποιες είναι πρωτογενείς καταθέσεις γιατί μόνο οι πρωτογενείς καταθέσεις, είναι προσαύξηση περιουσίας και όχι οι καταθέσεις γενικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν. Σας είπα και προηγουμένως ότι, το ενδιαφέρον του Υπουργού για τη λίστα Λαγκάρντ, είναι δεδομένο με έχει καλέσει πάρα πολλές φορές στο Υπουργείο, και έχουμε κάνει συσκέψεις. Δεν σας αρκεί ότι, με έχει καλέσει τόσες φορές;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ : Δεν έχω πρόθεση να αμφισβητήσω αυτό που λέτε. Το λέτε καταγράφετε. Ρωτάμε αν υπάρχει έγγραφο;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ΣΔΟΕ) : Θα σας ψάξω το αρχείο μου, να δω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Πάντως, το ενδιαφέρον δεν αναιρεί απολύτως τίποτα υπάρχει και ενδιαφέρον αλλά και πίεση μεγάλη. Ως προς τον έλεγχο του ποσού των 500.000 που υπάρχουν στη λίστα, κι εγώ ερώτησα το διευθυντή αν ελέγχεται. Και η απάντηση που πήραμε ότι ελέγχεται και μάλιστα, ο λογαριασμός αυτός συνδέεται με άλλα 41 άτομα.

(Συνέχεια ομιλίας κ. Στυλιανού Στασινόπουλου, Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ))

Προσέξτε: Ο λογαριασμός αυτός συνδέεται και με άλλα άτομα που είναι στη λίστα πιο κάτω και πιθανόν και με άλλα άτομα. Είναι καθαρός.

Η άλλη ερώτησή σας ήταν επί συνόλου πόσων ελεγκτών είναι αυτοί οι 25 με 30, οι οποίοι ασχολούνται. Αυτή τη στιγμή η περιφερειακή διεύθυνση έχει ελεγκτάς πιστοποιημένους γύρω στους 110. Από τους 110, λοιπόν, ασχολείται το 25%, οι οποίοι έχουν και άλλα. Η επικαιρότητα τρέχει συνέχεια, είμαστε επί ποδός, δεν μπορούμε να αμελήσουμε κάτι. Δυστυχώς, έτσι είναι το ΣΔΟΕ, αυτή είναι η τύχη μας, να παρακολουθούμε την επικαιρότητα και να τρέχουμε πίσω από αυτήν, γιατί αν δεν τρέξουμε, θα μας πείτε πάλι «γιατί δεν τρέξατε;» και θα κατηγορηθούμε όπως προηγουμένως.

Σχετικά με το πόσο χρόνο διαρκεί ο έλεγχος, σαφώς, δεν έχω ρωτήσει τους ελεγκτάς. Ποτέ δεν ρωτάω τους ελεγκτάς. Ρωτάω, όμως, τους διευθυντές και τους αρμόδιους υποδιευθυντές, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο. Δεν μπορώ εγώ να παρακάμπτω τους διευθυντές και να πηγαίνω να ακούω μεμονωμένες περιπτώσεις ελεγκτών. Ούτε οι διευθυντές μπορούν να μου προσδιορίσουν…

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ναι, αλλά δεν μας μεταφέρατε κάποια απάντηση τους.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Σας είπα ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος και εξήγησα…

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ούτε και για τα 155;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Όχι δεν μπορεί. Είμαστε σε ώριμο στάδιο, απλά. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Και σας είπα μια λεπτομέρεια προηγουμένως.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Στασινόπουλε, δύο λεπτά. Να βγάλει το συμπέρασμα η Επιτροπή μας ότι τη λίστα Λαγκάρντ να την ξεχάσουμε και ότι αφορά τον 22ο αιώνα;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Όχι. Η λίστα Λαγκάρντ είναι εισαγγελική παραγγελία και θα ελεγχθούν όλοι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Προ του χρόνου παραγραφής;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Πιστεύω ναι. Ο στόχος θα είναι αυτός. Εγώ μπορεί να μην είναι Γραμματέας την εποχή εκείνη, αλλά ο στόχος είναι να μην παραγραφεί τίποτα και δεν θα παραγραφεί και εξήγησα τους λόγους προηγουμένως.

Σχετικά με τα ευρήματα με τα εξοπλιστικά, πρέπει να γνωρίζετε ότι το ΣΔΟΕ στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με τα εξοπλιστικά και νομίζω ότι αυτά τα οποία βγήκαν ήταν και δουλειά του ΣΔΟΕ, να μην πω «του ΣΔΟΕ».

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αυτά εδώ είναι ομολογίες Κάντα.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Δεν μιλάω για την ομολογία.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Από την άλλη, υπάρχει η λίστα Λαγκάρντ. Συσχετισμός των δύο θα γίνει;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Ο έλεγχος για τα εξοπλιστικά δεν έχει τελειώσει. Ο έλεγχος συνεχίζεται και συνεχίζεται υπό την εποπτεία εισαγγελέων. Συνεχίζεται και πιθανόν να υπάρχει και συσχέτιση. Εγώ δεν το αποκλείω αυτό.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Στασινόπουλε, είναι τόσο γενική η απάντησή σας που ειλικρινά ανησυχώ. Ο έλεγχος για τα εξοπλιστικά είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Να μην ανησυχείτε. Η πάγια αρχή του ΣΔΟΕ…

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αλλά οι ομολογίες Κάντα, είναι 10 στοιχεία: Αυτός ο τραπεζικός λογαριασμός, εκείνο το όνομα, εκείνος ο πρωταγωνιστής, ο άλλος ο αποδέκτης, ο πέμπτος ο επωφελούμενος εμμέσως. Είναι συγκεκριμένο πράγμα το ένα. Η λίστα Λαγκάρντ είναι επίσης συγκεκριμένη. Συσχετισμός των δύο θα γίνει;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Θα γίνει, βέβαια θα γίνει.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Διότι, τι να το κάνω εγώ το ότι συνεχίζεται ο έλεγχος των εξοπλιστικών;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Και πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, όταν γίνεται η δικαστική έρευνα, το ΣΔΟΕ περιμένει τις εντολές που θα λάβει από τους έχοντας τη δικαστική έρευνα στο που θα προχωρήσει και νομίζω ότι αυτό πρέπει να περιμένουμε όλοι, για να έχουμε το συντομότερο αποτέλεσμα. Να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία «ψάξτε αυτό», «ψάξτε εκείνο», «ψάξτε το άλλο» και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σωστό. Άρα, λοιπόν, θα γίνει συσχετισμός, όταν θα έρθει στα χέρια μας η δικαστική εντολή.

Όσον αφορά αν έχουμε αίτημα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να προχωρήσουμε σε διάφορους ελέγχους, επί των ημερών μου, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα. Δεν ξέρω αν υπήρχε παλαιότερα.

Όσον αφορά τον έλεγχο στα καύσιμα του Στρατού, ναι, έχουμε κάνει έλεγχο και τα πορίσματα μας έχουν πάει στον εισαγγελέα τον δικαστικό, όχι στον κύριο οικονομικό εισαγγελέα. Αναφέρομαι για το 2013 που είμαι εγώ, αλλά και το 2012 είχαμε κάνει και τα πορίσματα έχουν πάει.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Βορίδης.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) ΒΟΡΙΔΗΣ: Ένα θέμα που μου έχει προξενήσει εντύπωση είναι το εξής. Είπατε πάρα πολλές φορές «εγώ δεν επεμβαίνω στη διαδικασία την οποία κάνει ο ελεγκτής και δεν το έχω κάνει ποτέ». Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί επιμένετε τόσο πολύ σε αυτό; Πρώτο ερώτημα, το οποίο είναι νομικού χαρακτήρα: Είπατε ότι ο έλεγχος εκτελείται μετά από εισαγγελική παραγγελία. Η εισαγγελική παραγγελία έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Ναι.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) ΒΟΡΙΔΗΣ: Επομένως, είναι προς διερεύνηση τυχόν υπάρξεως ποινικών αδικημάτων. Αλλά, εσείς λέτε ότι δεν παρεμβαίνετε γιατί; Διότι υπάρχει το απόρρητο της –ας το πω- οιονεί προανακριτικής διαδικασίας;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Και αυτό, το οποίο είναι μη διαπραγματεύσιμο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλω εγώ να ρωτήσω τον ελεγκτή για κάτι, διότι πώς θα το πάρει ο ελεγκτής; Μπορεί να θεωρηθεί ως ενδιαφέρον πολιτικό. Όχι, δεν το κάνω ποτέ.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) ΒΟΡΙΔΗΣ: Αν, όμως, υποθέσουμε ότι δεν πηγαίναμε στην προανακριτική διαδικασία και λέγαμε ότι είναι ένας φορολογικός έλεγχος που μπορεί να αναδείξει και ποινικά αδικήματα. Συνήθως οι φορολογικοί έλεγχοι, επειδή ουσιαστικά είναι ποινικοποιημένες οι παραβάσεις αυτές, οδηγούν και σε ποινικές διώξεις. Μπορεί να ξεκινά ένας κανονικός, τακτικός φορολογικός έλεγχος, ο οποίος μπορεί να αναδείξει και αδικήματα φοροδιαφυγής. Τότε, δεν υπάρχει ιεραρχική δομή μέσα στον ελεγκτικό μηχανισμό, προκειμένου να παρακολουθεί κάποιος τι είναι αυτό το οποίο κάνει το συγκεκριμένο κλιμάκιο;

Εσείς ανησυχείτε και βάζετε ένα θέμα μιας ευαισθησίας μην παρερμηνευθεί η οποιαδήποτε παρέμβαση, αλλά θα σας πω ότι αυτό σε τελευταία ανάλυση, έχει να κάνει, με τον τρόπο που ασκείτε εσείς τα καθήκοντά σας. Στα πλαίσια, όμως, μιας ιεραρχικής διοικητικής δομής; Και το λέω γιατί αυτό μας ενδιαφέρει και εμάς. Εμείς, δηλαδή, με ποιον θα μιλήσουμε π.χ. για να δούμε τι γίνεται; Πάει καλά; Πάει κακά; Καθυστερεί; Μήπως υπάρχουν ολιγωρίες; Ας υποθέσουμε, δηλαδή, το εξής: Εγώ να πάρω την περίπτωση ότι υπάρχει ένας ελεγκτής –να βάλω μια άλλη ευαισθησία- ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο, θεμιτό ή μη θεμιτό, ικανότητος ή άλλο πράγμα που μπορεί να σκεφτεί κανείς, δεν προχωρά και καθυστερεί. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αποτελεσματικός μηχανισμός να δούμε τι κάνει αυτός άνθρωπος;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Και βέβαια υπάρχει.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι, δηλαδή, κάποιος πρέπει να δίνει λογαριασμό κάπου. Αυτό θέλω να πω.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Και βέβαια δίνει. Όχι σε μένα, όμως.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) ΒΟΡΙΔΗΣ: Σε ποιον;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Στο διευθυντή του.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) ΒΟΡΙΔΗΣ: Εσείς από την άλλη πλευρά, το διευθυντή του τον κοιτάτε;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Και βέβαια τον κοιτάω.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) ΒΟΡΙΔΗΣ: Θέλω να πω, υπάρχει μια ιεραρχική δομή. Αυτό θέλω να πω.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Εμείς κοιτάμε το διευθυντή, όχι για κάθε συγκεκριμένο έργο, αλλά για το σύνολο των ελέγχων.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεκτό.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ – ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ το δέχομαι. Νομίζω ότι πολιτικά εκείνο που μας ενδιαφέρει στο τέλος της ημέρας, διότι δεν μας ενδιαφέρει αν είναι ο κ. Γιώργος ή ο κ. Μιχάλης ή η κυρία Μαρία η οποία χρωστάει το α’ ή το β’ ή το γ’ ποσό, είναι ότι εμείς θέλουμε στο τέλος της ημέρας να έρθετε να μας πείτε ότι «από το σύνολο των ονομάτων που είχαμε ελέγξαμε αυτά τα ονόματα και το αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων ήταν οι 70 καλώς και οι 150 παραβάσεις, βεβαιώθηκαν αυτά και εισπράχθηκαν εκείνα.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Αυτά είναι στατιστικά στοιχεία.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ – ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτό μας ενδιαφέρει. Απλώς το ζήτημα του ελέγχου μας απασχολεί διότι εμφανίζεται ως ένας ελεγκτής μόνος του, που κανείς δεν ξέρει τι κάνει, πότε θα κάνει, κανείς δεν ξέρει πότε θα ενεργήσει και δεν μπορούμε να του πούμε τίποτα και δεν μπορούμε να τον ρωτήσουμε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Όχι, σε καμία περίπτωση. Ο επικεφαλής δεν επεμβαίνει.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ – ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άρα, λοιπόν, όταν θα σας ζητήσω εγώ συγκεντρωτικά στοιχεία για το τι κάνατε, θα μου δώσετε αυτά τα συγκεντρωτικά στοιχεία.

Το δεύτερο το οποίο θέλω να σας ρωτήσω, πάλι μου προξένησε εντύπωση, είπατε ότι υπήρξε, γιατί πράγματι επισημάνθηκε από την κυρία Κωνσταντοπούλου, ένας χρόνος από την χρονική στιγμή της εισαγγελικής παραγγελίας μέχρι σήμερα ο οποίος έχει διαμειφθεί και είπατε ότι ένας από τους λόγους, ας το πω όπως το είπατε κατ’ επανάληψη, που διαμορφωνόταν αυτή η υποδομή, ήταν ότι υπήρξε ένας πολύ μεγάλος όγκος στοιχείων από την πλευρά των τραπεζών. Θα ήθελα, λοιπόν, να ρωτήσω – αυτούς τους 266, εμένα για να σας πω την αλήθεια ο τρόπος με τον οποίο το αναλύσατε μου φαίνεται αρκετά λογικός ως ελεγκτική δομή – έχω 1.700 ονόματα, τα 919 δεν εμφανίζουν υπόλοιπο, τα αφήνω παραπίσω για να δω τι κάνω, τα 250 από μία πρώτη αντιπαραβολή της κατάθεσης με τις φορολογικές τους δηλώσεις φαίνεται ότι καλύπτουν, άρα το αφήνω παραπίσω γιατί δεν μου βγαίνει κατ’ αρχήν κάτι επιλήψιμο και πηγαίνω στους 576 και φτιάχνω ένα πρώτο κύκλο προς έλεγχο προσώπων διότι εκεί εμφανίζονται κάποιες αναντιστοιχίες ανάμεσα σε αυτά που εμφανίζουν σε ένα συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό αυτό της λίστας «Λαγκάρτ» και στις φορολογικές τους δηλώσεις. Φαίνεται ότι δεν το καλύπτουν άρα, κατ’ αρχήν εκεί έχω μια ένδειξη που πρέπει να ελέγξω. Από αυτούς είπατε ότι έχετε ξεκινήσει τους ελέγχους σε 266 που περιμένετε να «ωριμάσουν», και περίπου οι 155 αν είναι σωστά οι αριθμοί που είναι σε προχωρημένο στάδιο. Όταν, λοιπόν, ζητάτε τα στοιχεία από τις τράπεζες γι’ αυτούς τους 266 για τους οποίους διεξάγετε τους ελέγχους και λέτε «μας έρχονται σωρηδόν», δηλαδή τι σας έρχεται; Για παράδειγμα στέλνεται ένα γράμμα, στην Τράπεζα Πειραιώς και ζητάτε τον λογαριασμό του κ. Βορίδη, «αν έχει λογαριασμό στην τράπεζά σας θέλω να τον δω». Δεν σας στέλνει το λογαριασμό του κ. Βορίδη; Σας στέλνει και άλλα πράγματα μαζί; Θέλω να πω, τι είναι αυτό το οποίο δημιουργεί τέτοιο όγκο στοιχείων; Θα σας στείλει στο όνομα Μάκης Βορίδης έναν, δύο, τρεις, τέσσερις λογαριασμούς στην Πειραιώς. Να έχει και άλλους 4 λογαριασμούς στην Eurobank; Να έχει και άλλους 5 στην Εθνική; Ε, θα έχετε 10 λογαριασμούς μπροστά σας. Ποιος είναι αυτός ο όγκος στοιχείων ο οποίος σας καθυστέρησε τόσο πολύ; Αυτό, δηλαδή, μου δημιουργεί λίγο ένα ζήτημα.

Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί εν συνεχεία στη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου, αφού μπαίνετε να κοιτάξετε και να δείτε τι γίνεται με αυτά, εκεί προφανώς παίρνει κάποιο χρόνο, αλλά δεν μπορεί η διαβίβαση των στοιχείων αυτή καθεαυτή να δημιουργεί ένα μεγάλο ζήτημα. Έρχονται κάποια στοιχεία από κάποιους λογαριασμούς. Είναι είκοσι λογαριασμοί. Αθροιζόμενοι αυτοί οι λογαριασμοί με ένα χρονικό σημείο κάτι μας δίνουν. Συμφωνώ ότι όταν κανείς μπει βαθύτερα στον έλεγχο μπορεί να δει ζητήματα. Αυτό, λοιπόν, μου μένει σαν ένα κενό το οποίο κατ’ αρχήν δεν εξηγεί επαρκώς την καθυστέρηση.

Δεύτερον, σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα, δεν το κατάλαβα πάλι αυτό. Αναπτύξατε ξεχωριστή βάση δεδομένων γι’ αυτό το ζήτημα; Δεν έχουμε ήδη βάσεις δεδομένων στις ΔΟΥ, που να κάνουν αυτού του τύπου τις διασταυρώσεις; Έχουμε πληρώσει πάρα πολλά χρήματα γι’ αυτή την ιστορία. Εσείς φτιάξατε καινούργια βάση δεδομένων ειδικώς για το θέμα της λίστας; Κανονικά στις βάσεις δεδομένων που έχουμε στα πληροφοριακά συστήματα στο ΤΑΧΙS, μας δίνεται η δυνατότητα τέτοιου είδους φορολογικών διασταυρώσεων, επομένως είχαμε ανάγκη να αναπτύξουμε κάτι άλλο τώρα; Ένα άλλο πληροφοριακό εργαλείο; Αυτά τα δύο ζητήματα έχω ως προς την καθυστέρηση.

Το επόμενο το οποίο θα ήθελα να πω και το οποίο, επίσης για εμένα είναι σημαντικό, είναι ότι δεν ξέρω αν έχουμε ποσοτικά στοιχεία. Από αυτούς που συζητάμε τώρα τους 550, έχετε μήπως ένα ποσό, δηλαδή βγάζω τα μηδενικά, βγάζω τις φορολογικές δηλώσεις που δείχνουν ότι κατ’ αρχήν είναι εντάξει, γι’ αυτούς τους 550, για τι χρήματα μιλάμε; Ποια είναι η ελεγκτέα ύλη, αν θέλετε από τις καταθέσεις;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Είναι γύρω στο 1,5 δις ευρώ, με τα 500 εκατομμύρια σε ένα λογαριασμό.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ – ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τα 500 εκατομμύρια από αυτό το 1,5 δις είναι σε ένα συγκεκριμένο λογαριασμό. Ένας που είχε 562 εκατομμύρια.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Ας το πούμε «χονδρικά». Όλη η λίστα είναι 2 δις ευρώ.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ – ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Από αυτούς, όμως ένας είναι στα 500 εκατομμύρια.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Που συνδέονται μεταξύ τους κ.λπ.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ – ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επομένως, ουσιαστικά μιλάμε εάν αφαιρέσουμε αυτό το ποσό, το οποίο δεν λέω να το αφαιρέσουμε για να μην ελεγχθεί, να μην παρεξηγηθώ, λέω ότι τα υπόλοιπα ποσά πλην αυτού που είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα, είναι 900 εκατομμύρια. Επομένως αυτή είναι η συζήτηση αν καταλαβαίνω καλά για τη φοροδιαφυγή. Αυτό συζητάμε τώρα, αυτό το ποσό στην πραγματικότητα είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)): Εγώ ομιλώ για όλο το ποσό.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ – ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εσείς μιλάτε για το σύνολο των 2 δις, αλλά αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη είναι έλεγχοι που αφορούν κυρίως αυτά τα 900 εκατομμύρια συν βεβαίως το ποσό των 560 εκατομμυρίων.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)): Το υπόλοιπο που προκύπτει είναι από αυτούς που καλύπτονται.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ – ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σύμφωνοι.

Ομιλούν εκτός μικροφώνου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ΣΔΟΕ): Δεν θα αφήσουμε κανέναν. Και θα ήθελα να πω μόνο για να καταλάβετε ότι από αυτά που ελέγξαμε, όταν ελέγχαμε τα συγκεκριμένα ονόματα, στην Προανακριτική Επιτροπή ο ένας λογαριασμός ήταν μηδέν.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ – ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Συγνώμη τι λέτε;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ΣΔΟΕ): Από τα ονόματα που ελέγξαμε κατά τη διαδικασία της Προανακριτικής Επιτροπής ο ένας είχε μηδέν και προέκυψαν άλλα τα οποία τα έχουμε διαβιβάσει στην Επιτροπή. Άρα και το μηδέν δεν είναι στο απυρόβλητο, γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή που πήρε τα στοιχεία έχει μηδέν, όμως δεν ξέρουμε τι είχε πιο μπροστά και πρέπει να βάλουμε κάποιους κανόνες ελέγχου.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ – ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω, αυτό το ερωτώ περισσότερο διευκρινιστικά και ανακεφαλαιωτικά, αλλά σας λέω ότι μου προξενεί μια εντύπωση το ζήτημα της καθυστέρησης, με τις εξηγήσεις τις οποίες δώσατε σχετικά.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ΣΔΟΕ): Είναι γεγονός ότι όταν ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία κανένας δεν γνώριζε πώς να αρχίσουμε και πώς να τελειώσουμε. Δεν υπήρχε κάτι προηγούμενο. Τι κάναμε αμέσως; Εμείς «πιάσαμε» τα μεγαλύτερα 60 ονόματα και ζητήσαμε για τα συγκεκριμένα άτομα τους λογαριασμούς τους. Όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία από τις τράπεζες, που μας έπαιρνε χρονικό διάστημα περίπου 6 μήνες, ήρθε και το δεύτερο CD. Διαφοροποιείται από το πρώτο και άρα μας διαφοροποιούν και τους δικούς μας ελέγχους που έπρεπε πλέον να μη δώσουμε βαρύτητα στα 60 πρώτα ονόματα, αλλά να δώσουμε βαρύτητα σε αυτά που η Προανακριτική Επιτροπή έλεγξε. Άρα το μοντέλο το οποίο είχαμε δημιουργήσει, σταμάτησε αμέσως να υπάρχει και δώσαμε όλη την έμφαση, έτσι έπρεπε να γίνει, για να ελεγχθούν τα συγκεκριμένα άτομα διότι είχαμε πίεση και από την Εξεταστική Επιτροπή και ορθώς την είχαμε, και έπρεπε να έχουμε ταχύτερο αποτέλεσμα και κυρίως έπρεπε να έχουμε και δίκαιο αποτέλεσμα.

(Συνέχεια ομιλίας του κυρίου ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ειδικού Γραμματέα του ΣΔΟΕ)

Μέχρι να τελειώσει αυτή η διαδικασία κρίθηκε σκόπιμο ότι πρέπει να ζητήσουμε και τα άλλα στοιχεία, προκειμένου οι πληροφορικάριοι να ετοιμάζουν το υλικό, γιατί εάν δεν τα ζητούσαμε για τα υπόλοιπα σήμερα θα ερχόμουν εδώ και θα σας έλεγα, δεν έχω τα στοιχεία από τις τράπεζες. Κρίθηκε, λοιπόν, ότι πρέπει να ζητηθούν όλα προκειμένου να έχουμε μια επεξεργασία δεδομένων.

Μου ζητήσατε να σας πω, εάν έκανα καινούργια δεδομένα. Όχι, δεν έκανα καινούργια δεδομένα.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) ΒΟΡΙΔΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Καινούργια πλατφόρμα επεξεργασίας.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ): Ναι, πλατφόρμα. Όχι, δεν έκανα. Το Υπουργείο Οικονομικών, το “ELEGSIS”, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να μορφοποιήσει τους λογαριασμούς. Άρα, λοιπόν, εμείς, έπρεπε εσωτερικά να το κάνουμε αυτό, όχι, δεν έκανα καμία βάση, απλώς, ζητήσαμε από το Υπουργείο Οικονομικών πέντε άτομα που να γνωρίζουν πληροφορική και στις ικανότητες αυτών, μπορέσαμε και κάναμε διατηρητέα αρχεία ελέγχου. Και αυτό με κάνει αυτή τη στιγμή, δεν κάναμε καινούργια βάση. Μόνοι μας δημιουργήσαμε μια βάση για το συγκεκριμένο θέμα που κουβεντιάζουμε. Και δεν υπήρχε για κάθε ένα λογαριασμό που «ανοίγουμε» να κάνουμε αυτή τη βάση, γιατί όλες οι τράπεζες σου έστελναν για έναν συγκεκριμένο άτομο. Τα «πάντρευε» ο ελεγκτής και προχωρούσε στον έλεγχο του. Όταν, όμως, έχουμε χαρακτηριστικές περιπτώσεις που για κάποιο άτομο να υπάρχουν 50 και 100 λογαριασμοί, και να έχει τη παρέα με άλλα ονόματα, έπρεπε να γίνει αυτή η επεξεργασία την οποία κάναμε, και νομίζω, τα παιδιά αυτά τα 5 τα οποία έκαναν αυτή τη διαδικασία κι είναι νέοι υπάλληλοι, είναι άξιοι συγχαρητηρίων.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Τελειώσατε κ. Στασινόπουλε; Εσείς, κύριε Βορίδη, τελειώσατε;

Κλείνουμε την σημερινή πολύωρη συνεδρίαση, με τις ερωτήσεις που θα υποβάλει ο πρόεδρος ο κ. Κακλαμάνης.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Στασινόπουλε, όλοι γνωρίζουμε ότι είσαστε προσωπική επιλογή του κυρίου πρωθυπουργού και αντιλαμβάνεστε, υποθέτω, ότι η όσο δυνατόν καλύτερη και χωρίς στίγματα λειτουργία σας, αντανακλά στην επιλογή του πρωθυπουργού. Πιστεύω, και φαίνεται από την εμφάνισή σας σήμερα, είσαστε αρκετά ψύχραιμος, σκέφτεστε τις απαντήσεις, και θέλω να σας παρακαλέσω ακριβώς όπως μέχρι τώρα, μην σημειώνετε αν εκφράζεται καλά …

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ): Σημειώνω συνέχεια, απαντήσεις.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ, το σέβομαι, μπορεί να έχετε μνήμη, αλλά σας βεβαιώ, ότι ορισμένες ερωτήσεις, δεν τις απαντήσατε. Όπως του κ. Χαλβατζή, δεν ήταν μόνο ιδεολογικές οι ερωτήσεις, παράδειγμά σας το αναφέρω, αλλά δε σας αποδίδω καμία πρόθεση. Απλώς, σας παρακαλώ, για να μην σας κουράζω, να μην τρώμε χρόνο, ότι σας ρωτώ θα είμαι πολύ συγκεκριμένος.

Πρώτα – πρώτα, για να έχουμε και ανάλογη ατμόσφαιρα, ξέρετε το ανέκδοτο με τον πορτοφολά; Πού αφού κλέψει το πορτοφόλι μέσα στο λεωφορείο τα παλαιότερα χρόνια- εγώ από τότε που θυμάμαι αυτό το ανέκδοτο- συνωστίζονται πλήθος, αυτός έπαιρνε το πορτοφόλι ως «ειδικός», στην πρώτη στάση έφευγε, μπορεί κάπου αλλού να τον έπιαναν και να ομολογούσε γι’ αυτό, αλλά μέχρι το τέλος της διαδρομής όλοι, ο καθένας κοιτάζοντας τους άλλους, όλοι θεωρούσαν εαυτούς και αλλήλους- πλην καθένας, επαναλαμβάνω, του εαυτού του- ότι ίσως να είναι αυτός που έκλεψε το πορτοφόλι.

Βεβαιότατα, υπάρχει συμφέρον τηλεθέασης, αναγνωσιμότητας, ακροαματικότητας και υπάρχει, επειδή σήμερα, πια, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα επιβίωσης, ενδεχομένως, αυτής της χώρας- εγώ τονίζω συχνά ότι εάν καταρρεύσει όλη αυτή η προσπάθεια πρέπει να δούμε τι γίνεται με την εδαφική ακεραιότητα της χώρας- υπάρχουν, λοιπόν, σφοδρές πολιτικές, και καμιά φορά, μικρής ποιότητας και στάθμης κομματικές στοχεύσεις. Ο ελληνικός λαός σήμερα, βρίσκεται στην κατάσταση του συζύγου που έχει απατηθεί, και που η γειτονιά θεωρεί περίπου ότι, εγνώριζε και συνεργούσε. Και μέσα σε αυτό το καζάνι, οι πάντες…

Κι έχουμε την εικόνα μιας άλλης ιστορίας με την αλεπού που την έπιασαν μέσα στο κοτέτσι της έκοψαν την ουρά, αλλά κατόρθωσε να εμπνεύσει σε όλες τις άλλες, εκεί της γειτονιάς της αλεπούδες, ότι καλό είναι να μας κοπεί ολονών η ουρά. Τότε, δεν θα διεκρίνετο η δική της περίπτωση.

Εγώ, θέλω απλά να σας ρωτήσω: Η περίφημη λίστα Λαγκάρντ, μας είπατε τώρα, ότι σε ό,τι αφορά ποσά που πρέπει να ελεγχθεί εάν ήταν προϊόντα φοροδιαφυγής ή ενδεχομένως αυτό το πρώτο αφορά εσάς, την Εισαγγελική Αρχή και γενικότερα, μήπως είναι και προϊόν αυτές οι καταθέσεις, «μαύρου χρήματος», όπως λέμε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, λοιπόν, αυτό το ποσό που μας είπατε ότι για να αφαιρέσουμε την περίπτωση των 500 εκατομμυρίων, σε αυτά που έχετε υπόψη σας τώρα, 900 εκατ. άκουσα, 1 δισ. άκουσα …

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ): 2 δισ..

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Καλώς! Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ, αυτοί οι λογαριασμοί, πότε υποκλάπησαν, και μέχρι ποιο έτος, κινήσεων λογαριασμών σε αυτή την τράπεζα την HSBC από την οποία προέκυψαν τα στοιχεία που έχουμε εμείς για την λίστα Λαγκαρντ, που χρονικά αναφέρονται; Και για να διευκολύνω, είναι και άλλοτε που έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα, είναι λογαριασμοί και διακίνηση λογαριασμών της δεκαετίας του ’80, του ’90, το πολύ μέχρι το 2005 που υπεκλάπησαν από τα στοιχεία; Είναι, δηλαδή, πέραν του χρόνου εκείνου; Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Εάν, δε, υπάρχουν λογαριασμοί, που να αφορούν από το 2007, ’08, ’09, ’10, ’11, ’12, όπου, επίσης θέλω να μου απαντήσετε, η κίνηση όλων αυτών των άλλων λογαριασμών, περιλαμβανομένων των 54.000 που είπατε από τις οποίες άνω σημαντικού ποσού είναι οι 24.500, τί ύλη ποσοστιαία είναι αυτή; Ποια είναι , δηλαδή της λίστας Λαγκάρντ. λέω ποσοτικά, όχι από πλευράς ποινικής, φορολογικής, πολιτικής ή οποιασδήποτε άλλης ευθύνης. Θέλω να ξέρω, δηλαδή, αυτό με το οποίο όλοι όσοι προανέφεραν απασχολούν, λόγω της εμπλοκής, προφανώς, του πρώην Υπουργού Οικονομικών και των συγγενών του, τι ποσό είναι αυτή, περίπου, η λίστα Λαγκάρντ, τι ποσό είναι αυτά που, κυρίως, τουλάχιστον εμένα, με ενδιαφέρουν. Διότι ξέρω, ότι όταν κατέρρευσε η Lehman Brothers , όλοι που ξέρουμε από αυτά, άρχισαν να «ξεφορτώνουν».

(Συνέχεια ομιλίας κ. AΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ)

Έχει φθάσει η Τράπεζα της Ελλάδος στα 54.000 εμβάσματα συν τη λίστα Λιχτενστάιν, τη λίστα που έδωσε ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, την λίστα με τα χρήματα που αγοράστηκαν ακίνητα. Διάβασα προχθές ότι και ένας από τους δράστες της υποθέσεως του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, αν δεν κάνω λάθος, έχει πάρει ένα ακίνητο στο κέντρο του Λονδίνου. Τι ποσό είναι αυτό; Στη λίστα Λαγκάρντ τι ποσά είναι αυτά που αφορούν την περίοδο, όπου ενώ η οικονομία κατέρρεε, κάποιοι έβγαζαν έξω τα λεφτά τους και ταυτόχρονα όλα τα πολιτικά και ηλεκτρονικά μέσα που προανέφερα έλεγαν στον κοσμάκη να πάρει τις καταθέσεις του γιατί οι τράπεζες θα καταρρεύσουν;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε.): Η πρώτη λίστα, η λίστα Λαγκάρντ δεν αναφέρεται στην περίοδο κρίσης, από το 2009 μέχρι το 2012.

AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δηλαδή αναφέρεται στο 2007, 2008 και 2009 ή και πιο πίσω; Άρα εκεί μπορεί να βρούμε λωποδύτες και φοροφυγάδες, αλλά δεν θα βρούμε εμβάσματα που πήγαν στο εξωτερικό στην κρίσιμη περίοδο.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς.

AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τι ποσά είναι όλα αυτά από τις λίστες, των ακινήτων, των τραπεζικών εμβασμάτων; Από την άλλη μεριά έχουμε την λίστα Λαγκάρντ, με την οποία ασχολούμαστε δύο χρόνια, τα άλλα τι ποσά είναι;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Η λίστα Λαγκάρντ είναι περίπου δύο δις ευρώ.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Στασινόπουλε, είστε σίγουρος γι αυτά που λέτε;

AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Kύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Κακλαμάνη, επί 40 χρόνια φέρατε τη χώρα εδώ που την φέρατε και έχετε και σεις ευθύνη. Μην επιτιμάτε τους πάντες σαν να είσαστε απών από την πολιτική ζωή εδώ και σαράντα χρόνια.

Κύριε Στασινόπουλε, είστε σίγουρος αν είναι μόνο δύο δις ευρώ;

AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εδώ έχουμε εκπρόσωπους του ελληνικού λαού και άλλοι ενδιαφέρονται για τις εντυπώσεις και άλλοι για την ουσία. Σας ρωτώ και δεν ξέρω γιατί αυτό ενοχλεί, τι είναι η λίστα Λαγκάρντ και τι είναι όλα τα άλλα και δη την κρίσιμη περίοδο, όπου κατεδαφιζόταν η χώρα. Πρέπει κάποτε ο απλός πολίτης που χειραγωγείται και που είναι θύμα δημαγωγίας και παραπληροφόρησης, να το μάθει, χωρίς να παραιτηθούμε από την έρευνα και την δίωξη όποιων είναι στη λίστα Λαγκάρντ, αλλά όχι εν ονόματι αυτού να συγκαλύπτουμε και τα άλλα ποσά -πόσα δισεκατομμύρια είναι- για το οποία κανένα σχεδόν κανάλι και σχεδόν κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν κάνει θόρυβο, όπως γίνεται με την περίφημη λίστα, λόγω Παπακωνσταντίνου και διότι δεν λένε στον λαό ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ζήτησε την παραπομπή του Παπακωνσταντίνου. Παρακαλώ θέλω απάντηση για το τι ποσόν είναι στην περίοδο της κρίσεως.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Η λίστα Λαγκάρντ είναι περίπου 2 δις και τα εμβάσματα που πήγαν στο εξωτερικό από το 2008 μέχρι το 2011 είναι περίπου 54 δις.

AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Υπάρχουν όλα αυτά τα κακουργήματα και η ληστεία για την οποία οφείλουμε, ως αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού, να ενδιαφερόμαστε και να μην εντοπίζουμε το ενδιαφέρον μας μόνο σε μία μόνο πτυχή. Τα χρήματα που έφυγαν -τα εκτός της λίστας Λαγκάρντ- κατά την περίοδο της κρίσης είναι 54 δις.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι έχει εισπραχθεί από αυτά τα 54 δις; Εμείς ενδιαφερόμαστε γι αυτό. Απαντήστε μας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Κακλαμάνη, δεν ακούγεστε καλά γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ανοικτό το μικρόφωνό της και πάνω από δύο μικρόφωνα ανοικτά δεν λειτουργεί το δικό σας.

AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ζητώ συγγνώμη. Να πείτε τουλάχιστον στο μικρόφωνο, ώστε να ακούσουν αυτοί που παρακολουθούν τη συνεδρίαση, ότι αυτή τη στιγμή ένα μέλος της Επιτροπής κλείνει τα μικρόφωνα αυτών που δικαιούνται να κάνουν ερωτήσεις. Κύριε Στασινόπουλε, οφείλετε να απαντάτε στις ερωτήσεις που σας τίθενται. Σας παρακαλώ πολύ! Το αντίθετο σημαίνει ότι ανεχόμαστε μια ψυχολογική βία.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Στασινόπουλε, από τα 54 δις τι έχετε εισπράξει;

AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Στασινόπουλε, σας ερωτώ: Υπάρχει ένα θέμα με τα στοιχεία που διατηρούνται ηλεκτρονικά και τα στοιχεία που δεν διατηρούνται ηλεκτρονικά, αλλά είναι στις αποθήκες είτε των τραπεζών είτε των φορολογικών αρχών, αν είναι αληθές, δηλαδή μέχρι ποίου χρόνου μπορείτε να ανατρέξετε και να έχετε άμεσα ενημέρωση με στοιχεία, διότι αυτά τηρούνται ηλεκτρονικά. Έχετε υπ’ όψιν σας;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχουμε πρόσβαση ακόμη. Δεν ακούγομαι; Δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Συμβαίνει ότι εξακολουθεί να έχει ακόμα ανοικτό το μικρόφωνό της η κυρία Κωνσταντοπούλου.

AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Να πάμε σε μια άλλη αίθουσα, όπου ο Πρόεδρος θα μπορεί να κατευθύνει τον ήχο.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Μόνο η Ολομέλεια έχει αυτό το σύστημα. Θα το εγκαταστήσουμε και σε αυτήν την αίθουσα για να μειώσουμε την κακοήθεια κάποιων. Τι να κάνουμε, κύριε Κακλαμάνη; Έγινε ολόκληρη φασαρία πριν έρθετε.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Στασινόπουλε, από τα 54 δις θα μας απαντήσετε τι έχει εισπραχθεί; Αν κάποιοι ενδιαφέρονται ειλικρινά και όχι υποκριτικά, πρέπει να ζητήσουν να απαντήσετε.

AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ας απευθυνθούμε στον Πρόεδρο της Βουλής και να μεταφερθούμε στην Ολομέλεια.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για να μην απαντήσει ποτέ. Έτσι, κύριε Κακλαμάνη; Διότι δεν θέλετε απαντήσεις, αλλά μόνο εντυπώσεις.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Δεν απαντάει ο κ. Στασινόπουλος.

AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο εξευτελισμός του Κοινοβουλίου σ’ αυτήν την περίοδο δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε από την υποτιθέμενη ανανεωθείσα σύνθεση αυτής της περιόδου. Εδώ υπάρχουν ευθύνες όχι μόνο οποιουδήποτε παραβιάζει όλους τους κανόνες, αλλά και των κομμάτων που, προφανώς ανεχόμενα αυτήν την κατάσταση, θέλουν να εξευτελίζεται ακόμη περισσότερο η Βουλή.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Συνεχίστε, κύριε Κακλαμάνη. Κύριε Στασινόπουλε, κλείστε το δικό σας μικρόφωνο. Μέχρι να ευαρεστηθεί η κυρία να ξανανοίξει το μικρόφωνό της.

AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Στασινόπουλε, είναι προφανές ότι παρεμποδίζομαι στην άσκηση των καθηκόντων μου, αλλά σας παρακαλώ παρακολουθήστε με, έστω και με διακοπές, όταν θα επανέλθω.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ)

Είναι αληθές ότι οι τράπεζες έχουν ηλεκτρονικά στοιχεία μέχρι το 2003 προς τα πίσω και όχι για τα άλλα που πρέπει να ψάχνουν στις αποθήκες να βρουν χειρόγραφα που υπάρχουν;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ): Κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν έχουμε πρόσβαση στους λογαριασμούς των τραπεζών.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα σας πω γιατί σας ρωτώ. Θυμάμαι ότι περιμέναμε και μάλιστα εγώ στην Ολομέλεια της Βουλής διαμαρτυρήθηκα διότι κάναμε αλλεπάλληλες αναβολές της Ανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ με το επιχείρημα ότι αναμένονταν στοιχεία του ΣΔΟΕ για τις εξαδέλφες και τους συζύγους των συγγενών του κ. Παπακωνσταντίνου και το επιχείρημα που άκουγα – δεν ξέρω αν είναι αλήθεια – είναι ότι, επειδή είναι λογαριασμοί της δεκαετίας του ’80 και του ’90, εκεί οι τράπεζες πρέπει να ψάχνουν στις αποθήκες διότι δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά όλα αυτά τα στοιχεία.

Είναι ενδιαφέρον, δηλαδή, διότι, αν έρθεις συζητώντας για το σκάνδαλο LEOPARD και συνδεθεί, που προφανώς συνδέεται, με την πρώτη προμήθεια αρμάτων LEOPARD που έγινε το 1977 – κάποιοι παλαιότεροι εδώ το θυμόμαστε – καταλαβαίνετε πόσα χρόνια θα φάμε για να ξεκαθαριστεί το θέμα και ποιοι μπορεί να ενέχονται. Στο μεταξύ, οι πάντες, όσοι διετέλεσαν ή διατελούν, θα είναι μέσα στο κουβάρι. Ο μόνος που δεν έχει συμφέρον σε αυτό είναι η δημοκρατία και ο ελληνικός λαός. Είναι κρίσιμο αυτό το πράγμα, διότι εγώ πιστεύω ότι μόνο σκοπιμότητες οποιασδήποτε φύσεως μπορούν να διατηρούν το ενδιαφέρον του ελληνικού λαού σε μια λίστα που αφορά διακίνηση λογαριασμών του ’80, του ’90, μέχρι το 2005…

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: 2007

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: …και όχι σε λογαριασμούς και λίστες από το 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012. Καταλάβατε; Συμφωνείτε;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ): Συμφωνώ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ. Προχωρώ τώρα σε μια άλλη ερώτησή μου. Κύριε Στασινόπουλε, έχουμε μια διαδικασία εδώ στη Βουλή που ενδιαφέρει και τα εν ενεργεία μέλη του Κοινοβουλίου, διότι όλα αυτά τα χρόνια παίρνουμε αποφάσεις είτε σωστές, είτε λάθος. Η ιστορία και οι εισηγήσεις του καθενός κρίνονται τελικώς και όχι τι εισηγείται ο ένας εναντίον του άλλου. Αυτές, λοιπόν, οι αποφάσεις πρέπει ο λαός να ξέρει αν προέρχονται από ένα Κοινοβούλιο που έστω και ένα δύο, τρία ή πέντε μέλη του μπορεί να ενέχονται σε επιλήψιμες και ποινικώς κολάσιμες πράξεις. Αν θυμάστε, επειδή δεν μου απήντησε σε μια επίκαιρη ερώτησή μου ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Στουρνάρας, είχε κάνει κάποια δήλωση ότι ελέγχονται 40 πολιτικά πρόσωπα από το ΣΔΟΕ. Διά του κ. Νεράντζη, του Προέδρου της Επιτροπής, ζήτησα να κληθείτε εδώ και εσείς και ο κ. Διώτης και ο κ. Καπελέρης και μάλιστα και ο κ. Κλαδάς, που ήταν ο τελευταίος και στην πρώτη εμφάνισή σας, αν θυμάστε, σας είπα ότι, επειδή διαβάζω και για την περίφημη λίστα Λαγκάρντ, πρέπει να μας ενημερώσετε και για αυτή. Αυτό είναι άγνωστο και πάρα πολλοί λένε ότι δεν το ήξεραν ότι εγώ πρώτος μίλησα εδώ και ζήτησα πληροφορίες για την λίστα Λαγκάρντ.

Έρχομαι, λοιπόν, να σας πω, αγαπητέ κύριε Στασινόπουλοε, ότι εμείς έχουμε εδώ μια επιτροπή που ελέγχει το πόθεν έσχες, όπως υπάρχει και η επιτροπή της οποίας προΐσταται ο Εισαγγελέας, κ. Νικολούδης, που ελέγχει τα πόθεν έσχες όλων των άλλων προσώπων. Με αυτήν την αρμοδιότητα η Επιτροπή αυτή εδώ της Βουλής σας έστειλε το υπ’ αριθμόν 5372/20-9-2012 έγγραφό της, με το οποίο σας ζητούσε την περίφημη αυτή λίστα Λαγκάρντ, προκειμένου να ελέγξει αν υπάρχουν ή όχι, όχι μόνο στο όνομά τους, πολιτικά πρόσωπα, αλλά και πρόσωπα του περιβάλλοντός τους, αλλά και του προσωπικού, υπηρεσιακού, οικογενειακού ή κομματικού.

Αυτό το αίτημά της η Επιτροπή αυτή της Βουλής το στήριζε στο ν.4065/2012, τον οποίο ψήφισε η Βουλή κατόπιν προτάσεως νόμου που είχα την τιμή να καταρτίσω ο ίδιος και να την προσυπογράψουν άλλοι 75 συνάδελφοί μου της τότε Βουλής, από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., από τη Ν.Δ. και τη ΔΗΜ.ΑΡ., αλλά πρέπει να πω ότι ψηφίστηκε ομοφώνως από τη Βουλή. Αυτός ο νόμος λέει ότι, «για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, κάμπτεται οιοδήποτε επαγγελματικό απόρρητο, περιλαμβανομένης της εκ του νόμου υποχρέωσης εχεμύθειας οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργού ή υπαλλήλου, αν στην περίπτωση αυτή κρίνεται τούτο αναγκαίο από την κατά το άρθρο αυτό Επιτροπή», την Επιτροπή της Βουλής. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι κάμπτονται και δεν παράγουν έννομες συνέπειες και οποιεσδήποτε συμβατικές ή νόμιμες υπηρεσιακές υποχρεώσεις εχεμύθειας ή εμπιστευτικότητας οποιουδήποτε έναντι του υπόχρεου σε έλεγχο. Μάλιστα, ορίζει αυτός ο νόμος ότι και απλοί πολίτες, αν προσκομίσουν στοιχεία για περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αναφέρονται στις δηλώσεις πόθεν έσχες του οποιουδήποτε υπόχρεου προσώπου, πολιτικού ή όχι, τότε δικαιούνται και κατά τον Αστικό Κώδικα εύρετρα που δικαιούται οποιοσδήποτε παρουσιάσει σε αυτόν που απώλεσε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, ένα πορτοφόλι, ας πούμε.

Εσείς, κύριε Στασινόπουλε, παρ’ όλο ότι απευθυνθήκαμε και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κ. Τέντε, που είναι τώρα επικεφαλής στην Επιτροπή για την καταπολέμηση της διαφθοράς, παρ’ όλο ότι εστάλη και έγγραφο του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου στον Οικονομικό Εισαγγελέα, τον κ. Πεπόνη, εσείς δεν μας στείλατε αυτήν τη λίστα, με αποτέλεσμα, εκτός από δύο πρώην Υπουργούς, τον κ. Βουλγαράκη και τον κ. Παπαντωνίου – ίσως και έναν ακόμη, δεν θυμάμαι – που ήταν τα ονόματά τους, να μην μπορέσει αυτή η Επιτροπή να δει μήπως υπάρχουν και πρόσωπα άλλα του περιβάλλοντος, δηλαδή ενδιάμεσα πρόσωπα, σε αυτήν τη λίστα.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ)

Αυτό είναι ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με ένα αίτημα που απήυθηναν σε πρόσφατη συζήτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών τον κ. Στουρνάρα ο οποίος πρέπει να πω, μου απήντησε θετικά.

Εάν θα αποσταλούν στην Επιτροπή αυτή τωμν δηλώσεων Πόθεν Έσχες όλες αυτές οι λίστες και με δεδομένο όπως εσείς μας είπατε, έχετε αυτά τα στικ που είναι η φορολογική εικόνα εάν δεν έκανα λάθος από αυτό που άκουσα, του καθενός φορολογουμένου.

Η Επιτροπή μας θα μπορεί ταυτοποιώντας όλα τα πρόσωπα που ελέγχονται από το 1974. Ο νόμος αυτός για τον οποίο είμαι ιδιαίτερα περήφανος προβλέπει και έχει παρέλθει ήδη το ένα έτος που προέβλεπε ή να στείλει στο δεύτερο έτος ότι θα ελεγχθούν. Εάν θυμάστε αυτό το είχε ζητήσει ο κ. Σαμαράς. Όλα τα πρόσωπα που διετέλεσαν Πρωθυπουργοί, Υφυπουργοί, Αρχηγοί Κομμάτων από το 1974 έως το 2012. Αντιλαμβάνεστε την σημασία που έχει αυτός ο έλεγχος και σας ερωτώ λοιπόν. Θα ανταποκριθείτε μετά την δέσμευση αυτή και του κ. Στουρνάρα και θα στείλετε όλο αυτό το υλικό; Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται από έναν Αεροπαγίτη, έναν Σύμβουλο Επικρατείας, ένα μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και από εκπροσώπους όλων των κομμάτων που όπως αντιλαμβάνεστε και η ελαχίστη υποψία για οποιοδήποτε πρόσωπο δεν θα μείνει χωρίς να επισημανθεί.

Εάν, λοιπόν, και δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω εάν δεν έχω και στοιχεία να το αποδείξω, εάνδιαφερόμενος σε αυτή τη θέση που είστε να καταπολεμηθεί το οικονομικό έγκλημα, η φοροδιαφυγή κλπ.. Γιατί δεν στείλατε την λίστα Lagarde; Απεδείχθη ότι είχε ήδη διαρρεύσει, αλλά όχι στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπως επίσης και τα άλλα στοιχεία για να σας βοηθήσουμε στο κάτω κάτω.

Στο μεταξύ να διευκολυνθεί και ο έλεγχος για να ξέρει και ο ελληνικός λαός ποιοί πρέπει να ελεγχθούν και ποιοί μπορούν να τον κοιτάζουν κατάματα. Σας παρακαλούμε θερμότατα σε αυτό. Δεν σας ελέγχω, αλλά σας παρακαλώ αυτά να τα έχει αυτή η Επιτροπή μας, διότι θα είναι χρήσιμο για το δικό σας έργο. Απαντήστε τους σας παρακαλώ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Στασινόπουλε εσείς.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε.): Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Όντως το Σεπτέμβριο του 2012 υπήρξε αυτό το έγγραφο το οποίο δεν αναφεόταν στη λίστα Lagarde, αναφερόταν στιςλίστες των πολιτικών. Είχα δηλώσει τότε στην Επιτροπή σας, ότι…

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μου επιτρέπετε μια διακοπή;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ): Βεβαίως.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Στην συνέχεια και συγκεκριμένα για την λίστα Lagarde κατόπιν διαβήματος που έκανα κατόπιν εντολής Διασκέψεων των Προέδρων, συμμετείχατε κ. Πρόεδρε με τον μακαρίτη τώρα και τότε Πρόεδρο της Επιτροπής, Πρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή Μαγνησίας τον κ. Νάκο και εκεί δώσαμε και ένα κείμενο, το συνέταξα ως νομικός εγώ, και το κοινοποιήσαμε και στον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τον κ. Παντελή. Προΐσταται των οικονομικών εισαγγελέων και σε δεύτερη μάλιστα επίσκεψή μας, διότι υπήρχαν κάποιες αντιρρήσεις του κ. Πεπόνη, δεν γνωρίζω για ποιόν λόγο, σε δεύτερη επίσκεψή μας ζητήσαμε αυτό που πλέον ήταν υποχρεωμένος ο Άρειος Πάγος να κάνει και το έκανε, να στείλει παραγγελία.

Γνωρίζετε ότι όταν έρχεται εισαγγελική παραγγελία από κει και κάτω και οι εισαγγελείς υποκείμενοι ιεραρχικώς στην εντολή αυτή και οποιοσδήποτε παράγον οφείλει να σηκωθεί. Δεν το έχουμε αυτό μέχρι τώρα. Το είδαμε που δημοσιεύτηκε, αλλά η δυνατότητα της Επιτροπής να ελέγξει ακόμα και τώρα, όπως είδα για την υπόθεση Παπαντωνίου, εστάλη στον ΣΔΟΕ και δεν ανακοινώθηκε καν ότι αυτό γίνεται με πρωτοβουλία της Βουλής, όπως δεν ανακοινώθηκε καν ότι για την υπόθεση Τσοχατζόπουλου κανένας εισαγγελέας δεν πρωτοστάτησε και κανένα ΣΔΟΕ, παρά η Επιτροπή αυτή της Βουλής.

Τα αντιπαρέβαλε την αρχική και την συμπληρωματική δήλωση του κ. Τσοχατζόπουλου, είδε ότι στην πρώτη δεν περιλαμβάνεται το ακίνητο της Αεροπαγίτου και το έστειλε στον Εισαγγελέα και από και άρχισε ο συφερτός. Γιατί η Βουλή, λοιπόν, να ρίχνεται συλλογικώς, συλλήβδην ως θεσμός και ως πρόσωπα που την συναποτελούν στα σκυλιά, σε αυτόν τον καθημερινό προπηλακισμό όλων με αποτέλεσμα βέβαια να επωφελούνται αυτοί που πράγματι έχουν ενοχές, έχουν άλλους σκοπούς.

Θέλω μια απάντηση σας παρακαλώ.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ): Όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα.

Εϊχε πει τότε, ότι δεν υπάρχουν λίστες. Είχε πει ότι υπάρχουν διάσπαρτοι φάκελοι σε όλοι την Ελλάδα που ενέχονται οι υπηρεσίες.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σας λέω για τις καταστάσεις. Δεν λέω για το δικό σας έντυπο. Σας λέω για ποιό λόγο τρεις ανώτατοι δικαστές ή ανά ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα εδώ στη Βουλή, γιατί να μην σας βοηθήσουν; Εγώ, παράδειγμα σας λέω έχω σαράντα χρόνια εδώ στη Βουλή. Ξέρω όλους όσους πέρασαν από το 1974 έως σήμερα, γνωρίζω πάρα πολλούς φίλους τους, τους συγγενείς τους, τα κόμματά τους κλπ.. Για ποιο λόγο να μην μπορώ να σας βοηθήσω, άμα δω τον «κύριο τρέχαγυρευόπουλε» εκεί, θα θυμηθώ ότι αυτός ήταν Διευθυντής του Γραφείου του τάδε Υπουργού, ήταν ο εξ απορρήτων του αυτός που του κρατούσε τη τσάντα. Γιατί; Πρέπει να χάνουμε, δηλαδή, άντε φτου και από την αρχή να πηγαίνουμε να βρούμε τον τελευταίο τροχό της αμάξης; Ε, απλό είναι αυτό και σας παρακαλώ για να προκύψει κάτι από αυτήν την πολύωρη, σωστά είπε ο Πρόεδρος, πολύωρη -δεν ξέρω αυτοί που την παρακολουθούν- τι σκέψεις και τι συμπεράσματα βγάζουν. Θα ήθελα να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, ότι εσείς θα μας στείλετε το αυτονόητο, θα μας στείλετε αυτά, αυτές τις καταστάσεις και των εικοσιτεσσάρων χιλιάδων μεγάλων καταθέσεων από το 2008 έως το 2012 με την λίστα, εάν είναι και αυτός του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου τα ακίνητα, γιατί όχι την λίστα Λιχτενστάιν που ελέγχθηκε, έκλεισε. Μα την λίστα Λιχτενστάιν προέκυψε του Λαυρεντιάδη, αυτό θα το γνωρίζετε, ότι ο προΐστάμενος κ. Νικολούδης της υπηρεσίας για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, έτσι κατόρθωσε να επιστρέψει ο Λαυρεντιάδης και τα άφηνε εκεί, εκατοντάδες δισ. εκατομμυρίων ευρώ, από κει λένε ότι πέρασε και ο συνεργός του Κυριακίδης, πριν αποδράσει στο εξωτερικό, όπως πάρα πολλοί φεύγουν στο εξωτερικό και μετά λένε, άρα όλοι φταίνε που φύγανε και δεν ψάχνουμε κάθε φορά, όπως έγινε με τον κύριο της Siemens.

Αυτά είναι πράγματα τόσο κατανοητά που μπορεί κανείς να τα θεωρήσει και αφελή για να μου απαντήσετε ότι αυτό που μου είπε ο κύριος… ότι ναι ή όχι, εσείς γιατί να μην τα στείλετε, ώστε αύριο να πούμε στην Επιτροπή, κάνοντας χρήση αυτών των διατάξεων (του Κανονισμού) και μην το θεωρήσετε παρακαλώ ως απειλή διότι προφανώς μπορεί να μην τον έχετε διαβάσει. Λέει ο Κανονισμός, όποιος εμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο τον οικονομικό έλεχγο και ιδίως εάν αρνείται την παροχή στοιχείων στην Επιτροπή τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, έξι μηνών.

(Συνέχεια ομιλίας του κυρίου Απόστολου Κακλαμάνη)

Εντίμως σας λέω, δεν σας το λέω σαν απειλή. Δεν το έχει υπ’ όψιν. Είναι και αυτό ίσως αποτέλεσμα της πολυνομίας, διότι εδώ, ξέρετε, περνάτε τα νομοσχέδια και πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να δούμε και τι είναι κάθε φορά.

Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία πρέπει και επειδή θα σας σταλεί έγγραφο από την Επιτροπή αυτή, υποθέτω, σας παρακαλώ ν’ ανταποκριθείτε, για να υπάρχει και κάποιο αποτέλεσμα αυτής εδώ της πολύωρης αγόρευσης.

Ο ίδιος νόμος λέει ότι δεν υπάρχουν απόρρητα, ούτε υπηρεσιακά, ούτε προσωπικά, ούτε επαγγελματικά. Αντλεί ποινές για επαγγελματίες, λογιστές, δικηγόρους. Όλη η διαδικασία των offshore εταιριών, όπως ξέρετε, χρειάζεται υπηρεσίες ειδικών περί τα χρηματοπιστωτικά δικηγόρων, που κάνουν τις εταιρείες κ.λπ.. Όλοι αυτοί με τον νόμο αυτόν, ο οποίος είναι άγνωστος στον ελληνικό λαό. Ώρες κάθε μέρα υποτίθεται ότι ενημερώνεται, εκεί που κάθεται στους καναπέδες. Δεν ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι μ’ αυτό το νόμο, εκεί που γνωρίζουν ότι κάποιος πολιτικός, κάποιος παράγων, κάποιος τραπεζίτης, κάποιος καναλάρχης, κάποιος εκδότης, κάποιος μεγαλοδημοσιογράφος, κάποιος δικαστής έχει περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν τα εμφανίζει, αυτοί δικαιούνται να τα παρουσιάσουν και να έχουν εύρετρα, που δικαιούται κάθε πολίτης, που βρίσκει και επιστρέφει σ’ αυτόν που τα κατέχει οποιοδήποτε ποσό.

Φοβάμαι ότι τώρα μπορεί να το πληροφορήστε κι εσείς αυτό. Εγώ, θα σας το στείλω τον νόμο, γιατί μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο και σε σας. Εκεί που σας στέλνονται διάφορες καταγγελίες για τον «Α», τον «Β», ορίστε κύριε, έχεις κι αυτό το στοιχείο. Αντί αορίστων ή ανωνύμων καταγγελιών, φέρε μας για να έχεις κι αυτό. Αντί να τρως κουκιά και να τα επαναλαμβάνεις, «όλοι κλέφτες, όλοι λωποδύτες», σαν τον πορτοφολά τον εκδότη που σας είπα στην αρχή, μπορούν να είναι ήσυχοι ότι σπανίως θ’ αποκαλυφθούν.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Σ.Δ.Ο.Ε.): Κύριε Πρόεδρε, τα στοιχεία πρέπει να στέλνονται στην Επιτροπή σας. Όταν τα στοιχεία για την ενοχή ή τη φοροδιαφυγή κάποιων.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Συγνώμη, ούτε για φοροδιαφυγή. Λέει ο νόμος αυτός ότι εάν αυτή η Επιτροπή κρίνει αναγκαία για το έργο της – μπορεί το έργο της είναι άσχετο με τη φοροδιαφυγή, άσχετα με τα οικονομικά εγκλήματα, να έχει να κάνει π.χ. με τα περιουσιακά στοιχεία, την ταξική προέλευση, τη διαβάθμιση των προσώπων, που στέλνει ο λαός εδώ στο Κοινοβούλιο. Λέει: στοιχεία τα οποία αυτή κρίνει αναγκαία και τα ζητάει, δεν υπάρχει επαπειλή και ποινής δυνατότητα επίκλησης υπηρεσιακού απορρήτου, εχεμύθειας υπηρεσιακής, επαγγελματικού απορρήτου. Δεν υπάρχει. Σας λέω, ειλικρινώς, επειδή έχω απηυδήσει πλέον, όχι, δεν μιλάω μόνο γι’ αυτή την περίπτωση, η ανευθυνότητα πάει σύννεφο. Πρέπει ν’ αρχίσουμε να στέλνουμε αναφορές σε γενικές αρχές. Άρα μη μου λέτε «αν» κ.λπ.. Πέστε μου, «εάν ο νόμος αυτός είναι ο όπως μου λέτε, κ. Κακλαμάνη, εγώ, βεβαίως, θα συμμορφωθώ με το νόμο». Δεν είστε ψάλτης, για ν’ απορείτε. Σας παρακαλώ. Εγώ, εκτιμώ την ψυχραιμία σας, πράγματι, αλλά μέχρι εκεί.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Σ.Δ.Ο.Ε.): Υπάρχει το εξής πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε. Όλα αυτά τα οποία μου ζητάτε, είναι εισαγγελικές παραγγελίες, οι οποίες ενέχονται κάτω από την επίβλεψη του κ. Εισαγγελέα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κάνετε το λάθος, διότι αυτά που δηλώνετε καταγράφονται. Σας μιλώ εν πάση ετοιμότητα, καταγράφονται και σας λέω διαβάστε τον τον νόμο αυτόν, να δείτε τι λέει. Λέει και για τον Εισαγγελέα ότι οφείλει και δεν μπορεί να πει ότι «εγώ έχω υπηρεσιακό απόρρητο, διότι κάνω αυτή την έρευνα». Αυτό το ψήφισε η Βουλή ομοφώνως. Διαβάστε το νόμο, οφείλετε ότι σας ζητήσει.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Σ.Δ.Ο.Ε.): Να ενημερώσει τον κ. Εισαγγελέα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι, δεν λέει να ενημερώσετε τον Εισαγγελέα, ούτε προϊστάμενό σας Υπουργό, Πρωθυπουργό, οποιονδήποτε. Λέει «όποιος έχει αυτά τα στοιχεία οφείλει, χωρίς να επικαλεστεί είτε εχεμύθεια υπηρεσιακή είτε απόρρητο είτε εντολή είτε οτιδήποτε, οφείλει να τα δώσει στην Επιτροπή αυτή, εάν αυτή κρίνει αναγκαία για το έργο της αυτά τα στοιχεία». Μπορεί να ζητήσει, κ. Στασινόπουλε, τα στοιχεία της διαδρομής σας, της διαδρομής μου, της διαδρομής του οποιοδήποτε που μπορεί εκείνος να πει «α, έχω προσωπικά δεδομένα». Ούτε αυτό ανταποκρίνεται. Μπορεί κακώς, αλλά αυτό θα το κρίνει το Ανώτατο Δικαστήριο κάποτε. Ο άλλος έχει εντολή και θα δώσει, διότι τον απειλεί ο νόμος με κυρώσεις. Τρία χρόνια λέει για τους δικηγόρους. Εάν, δηλαδή, συμμετέχουν, κάνουν μια offshore δια του πελάτη τους και δεν το αναφέρουν. Αυτή η διάταξη είναι δρακόντεια, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Μπορεί όσοι δικηγόροι ή λογιστές ή εμπειρογνώμονες εμπλέκονται offshore εταιρείες, ακόμη και ο συμβολαιογράφος δεν σπεύσει να ενημερώσει, έχει κύρωση. Δεν το ξέρετε, εγώ θα σας στείλω αυτό που λέω. Θέλω μια απάντηση, όμως, κι εδώ θα χρειαστεί ίσως τη δική σας παρέμβαση.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Εάν έχετε μια απάντηση, να τη δώσετε τώρα και κλείνει.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Σ.Δ.Ο.Ε.): Απάντηση δεν έχω, είναι νομικά θέματα.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι νομικά θέματα; Απαντήστε, είναι σημαντική ερώτηση.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Σ.Δ.Ο.Ε.): Όχι.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Μάλιστα.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Απαντήστε, κ. Στασινόπουλε, στην ερώτηση του κ. Κακλαμάνη.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Επειδή έχει ψηφιστεί εδώ στη Βουλή μια διάταξη με πρόταση τριών νέων συναδέλφων, που εγώ πιστεύω, πραγματικά, ότι δεν είχαν άμεση γνώση και θεώρησαν με την ενημέρωση που είχαν, μια διάταξη η οποία λέει ότι όσοι είναι νομικοί εδώ, ξέρουν ότι ο νόμος προβλέπει για πράξεις, που αποτελούν αδίκημα και την ποινή, για την οποία τιμωρούνται, δεν προβλέπει ποτέ «τι δεν είναι αδίκημα». Δεν θα γράφει ο νόμος ότι «δεν συνιστά αδίκημα, να εξέλθει κανείς από τις Επιτροπές της Βουλής, χωρίς να ζητήσει άδεια». Εάν το λέει το ότι «για να εξέλθει χρειάζεται άδεια», τότε λέει ότι «συνιστά αδίκημα η έξοδος άνευ αδείας» κ.λπ.. Με καταλάβατε; Αυτή, λοιπόν, η διάταξη η πρωτοφανής στα νομικά, νομοτεχνικά, νομοθετικά χρονικά λέει ότι «δεν συνιστά αδίκημα – του άρθρου 256 περί απιστίας – για διοικητές, όργανα, στελέχη τραπεζών, για δάνεια σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις».

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ)

Αυτό ερμηνεύτηκε και υπήρξε και αντικείμενο κομματικής καπηλείας, ό,τι αφορά στα δάνεια που πήραν τα Κόμματα, ενώ τα Κόμματα, ως γνωστόν, δεν είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Είναι οι Ο.Τ.Α., είναι οι θυγατρικές των Τραπεζών, όταν ήταν κρατικές κ.λπ.. Αυτή η διάταξη σβήστηκε, ενώ εκκρεμούσαν σε όλες τις ανακριτικές αρχές της χώρας, βάσει απαντήσεως που μου έστειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Ρουπακιώτης, υποθέσεις απιστίας. Ήταν οι δανειοδοτήσεις σε εταιρείες, Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α.. Αυτή η διάταξη τράβηξε ένα σβήσιμο και ο λαός μας πιστεύει ότι αυτό έγινε για τα Κόμματα. Δεν είναι δυνατόν.

Και σε αυτό ακόμη που σας λέω εγώ, λένε ότι υπήρχαν κάποιοι εισαγγελικοί λειτουργοί, οι οποίοι προκειμένου να ανανεωθεί η θητεία τους, δημιουργούσαν μία τέτοια εντύπωση, ότι, δηλαδή, θα κινήσουν διώξεις για τέτοια πράγματα. Και μετά ήρθε αυτή η διάταξη, που δεν υπάρχει πια.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχουν ανοιχτές δικογραφίες για τη δανειοδότηση των Κομμάτων. Και για το Κόμμα σας υπάρχουν ανοιχτές δικογραφίες. Μην κάνουμε, ότι δεν τα ξέρουμε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σας παρακαλώ, να βοηθήσετε, ώστε να μπορέσει η Βουλή και, ιδιαίτερα, η Επιτροπή να κάνει το έργο της. Με όλη την εκτίμηση και ειλικρίνεια, σας λέω, ότι εγώ θα κινήσω διαδικασίες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, γιατί αυτά πρέπει να εφαρμοστούν. Δεν αντέχω εγώ προσωπικά στο δρόμο, να σκέφτεται κανείς, ότι αυτός είναι πολιτικός, άρα, κάποια σχέση θα έχει. Ευχαριστώ πολύ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Στασινόπουλο. Σας ευχαριστώ όλους. Λύεται η συνεδρίαση.

Στο σημείο αυτό γίνεται η γ΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.:

Τέλος και περί ώρα 14.55΄ λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ

About this author

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
 
Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσε η...
 
ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών Θέμα: «Σε κίνδυνο τίθεται η...
 
Θα δώσει επιτέλους λύση το Υπουργείο Οικονομικών στα προβλήματα των υπηρεσιών...
 
Με Αναφορά του προς τoν Υπουργό Οικονομικών ο βουλευτής Β’ Πειραιά και αν. τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τρ. Αλεξιάδης :Όλοι διαφωνούν, η κυβέρνηση επιμένει Τα κυριότερα...
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ακούσαμε με προσοχή την συνέντευξη του Πρωθυπουργού μας, στον...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Ερώτηση 38 Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτικής Συμμαχίας με...
 
  “Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  Αναφορά προς τον...
 
Μεσούσης της πανδημίας κι ενώ η οικονομία οδεύει σε βαθιά ύφεση...
 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέντευξη του προέδρου του Σωματείου...
 
Για να δείτε την ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή 15 βουλευτές...
 
Μέτωπο με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού, που συγκροτείται από...
 
Για να δείτε το αναλυτικό κείμενο της ΑΔΕΔΥ για το περιεχόμενο...
 
Με παρέμβασή του, στην τηλεόραση της ΕΡΤ, εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ αποδέχθηκε...
 
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ… ΕΝΑΣ...
 
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερώτηση για την κατάργηση πρακτικά των Κτηματικών...
 
Στις 16.7.2014 κατατέθηκε ερώτηση από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχετική με την...
 
Στις 8.9.2014 κατατέθηκε ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Βοιωτίας Γιάννη Σταθά...
 
Το πολυνομοσχέδιο με το άρθρο 13 που αφορά τις κρατήσεις του...
 
Για να δείτε την τροπολογία για την αξιολόγηση που κατατέθηκε στο...
 
Η άκρως επικίνδυνη τακτική από την πλευρά της αστυνομίας, η οποία...
 
Αυτό είναι το πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί επίσημα την Παρασκευή 28.3.2014...
 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΡΩΤΗΣΗ: «Στο δρόμο» παραμένουν εκατοντάδες καθαρίστριες των εφοριών της...
 
17/1/2014 Στη δημοσιότητα τα αδιόρθωτα πρακτικά της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών...
 
Κατατέθηκε από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Στρατούλη Δημήτρη, Μητρόπουλο Αλέξη και...
 
Νέο φορολογικό ν/σ για φορολογικές ποινές Του Χάρη Ιωάννου Αναδημοσίευση από...
 
Επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αντώνη...
 
Καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης και της διαδικασίας ελέγχου επίτευξης των στόχων...
 
Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται...
 
Καταργείται με το προς ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο η ειδικότητα του Κτηματικού...
 
Με τροπολογία – προσθήκη στο φορολογικό νομοσχέδιο, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έφεραν...
 
 Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών          Θέμα: Μείωση της φορολογίας, πρόστιμα...
 
Κατατέθηκε το Σχέδιο Νόμου για τη Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση…...
 
ΦΟΒΟΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Η “ΜΑΡΙΔΑ” ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ...
 
Ερώτηση Π.Λαφαζάνη Προς τους Υπουργούς Οικονομικών – Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και...
 
Προς τον Υπουργό Οικονομικών Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε την πιστοληπτική...
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
  Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων:...