ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΣΚΙΒΟΥΛΗ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΕΡΓΑΣΙΑΚΑΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
7 Απριλίου 2023

ΑΣΚΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Γ.Σ. 30.03.2023

...Σε ανακοίνωση μεγάλης παράταξης, με έκπληξη διαβάζουμε ότι δεν επιθυμούμε να τηρηθεί η διαδικασία "που προβλέπεται εδώ και χρόνια;;;" της κατάθεσης αίτησης διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου για τα αιτήματα της απεργίας ενώπιον του ΟΜΕΔ... ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ!... ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ! σύμφωνα με τον οποίο η υποχρέωση διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου ενώπιον του ΟΜΕΔ πριν την πραγματοποίηση απεργίας.. επεκτείνεται στο δημόσιο..

ΑΠΡΙΛΗΣ, 2023

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό της ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ. είναι ότι, οτιδήποτε η ΑΣΚΙ κατανοεί και προσπαθεί να συζητήσει στα Γενικά Συμβούλια γίνεται εν μέρει τουλάχιστον κατανοητό από τις λεγόμενες μεγάλες παρατάξεις μετά από έξι τουλάχιστον μήνες. Φευ … θα αναγνωριστούμε μετά θάνατον!

Το ίδιο συνέβηκε, για μία ακόμη φορά, και με τον νόμο Βορίδη (κοινώς ν. 4940/2022 «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα). Τα ζητήματα τα οποία ως παράταξη θέταμε από τον 6ο του 2022  και ειδικά για το άρθρο 25 « απόδοση και τρόπος απόδοσης του ΚΕΔΣ»  και δεχόμασταν συνεχόμενες επιθέσεις ότι κάνουμε λάθος, έγιναν επιτέλους κατανοητά. Για τον λόγο αυτό, μετά το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ προς τις Ομοσπονδίες για προκήρυξη απεργίας αποχής από την αξιολόγηση κατόπιν της κήρυξης ως παράνομης της προκηρυχθείσας απεργίας αποχής της ΑΔΕΔΥ, με πρωτοβουλία της παράταξής μας  συγκλήθηκε έκτακτο Γενικό Συμβούλιο την 30/03/2023.

Στα βασικά του νόμου λοιπόν,

 1. Καθορίζονται οι ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ του υπαλλήλου οι οποίες είναι προς αξιολόγηση από τον προϊστάμενο του. Έτσι όπως αποτυπώνονται πρόκειται επί το πλείστον για κοινωνικές δεξιότητες, είναι πολύ ασαφείς και αόριστες: προσαρμοστικότητα, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, σφυγμός της ομάδας, καθιστώντας τη διαδικασία αξιολόγησης ευάλωτη στην αδιαφάνεια και την υποκειμενικότητα, καθώς τα κριτήρια αξιολόγησης βασίζονται στις ανωτέρω έννοιες, οι οποίες δεν είναι μετρήσιμες με αντικειμενικό τρόπο και κατά βάση υποκειμενικές. Το ζήτημα που προκύπτει στο σημείο αυτό είναι ότι τα κριτήρια αυτά, ακριβώς επειδή αποτελούν υποκειμενικές κρίσεις και δεν στηρίζονται σε απτά, μετρήσιμα στοιχεία και αποτελέσματα, καθιστούν τη διαδικασία διάτρητη σε φαινόμενα ευνοιοκρατίας και πελατειακές σχέσεις.
 2. Δεν ξεκαθαρίζεται ότι η αξιολόγηση του νόμου αυτού δεν θα ισχύει για την ΑΑΔΕ. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο ενδεχόμενο στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να τρέχουν δύο ειδών αξιολογήσεις αυτή του Διοικητή και αυτή του Υπουργού. Συνεννοηθείτε παιδιά γιατί θα φάμε τον πακτωλό των χρημάτων που παίρνουμε στους ψυχολόγους!
 3. Καθιερώνει ένα σύστημα συγκεντρωτικής, αντιδημοκρατικής εκ των άνω αξιολόγησης, όπου ο Αξιολογητής αναγορεύεται στο μόνο βασικό «παίκτη» της διαδικασίας, με τη συμμετοχική, συνεργατική, ομαδική λειτουργία να λείπει εντελώς από τη διαδικασία, αφού οι όποιες διαφωνίες του ελεγχόμενου τελικώς απλά δεν λαμβάνονται υπόψη.
 4. Προϊστάμενοι οι οποίοι δεν έχουν επιλεχθεί καν με αντικειμενικές διαδικασίες, θα αξιολογούν τους υφισταμένους τους και θα καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ιεραρχική τους ανέλιξη, καθώς και τις αποδοχές τους. Είναι εμφανές ότι ανοίγει ένας φαύλος κύκλος ευνοιοκρατίας και ρουσφετολογικών παιχνιδιών.
 5. Δεν υπάρχει κανενός είδους διαδικασίας συναινετικής στοχοθεσίας, αφού σε περίπτωση αντιρρήσεων του υπαλλήλου, η γνώμη του παραβλέπεται. Η συνεργασία για τον καθορισμό και την εξειδίκευση των στόχων περιορίζεται και εξαντλείται στα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα, παραγνωρίζοντας την πολύτιμη γνώση και εμπειρία των υπαλλήλων και μετατρέποντας τους σε κομπάρσους σε μια διαδικασία απαιτητική από τη φύση της που θα έπρεπε να είναι βαθιά συμμετοχική ώστε να μπορεί να έχει πιθανότητες επιτυχίας.
 6. Στεγανοποιείται η αξιολόγηση και η αντίστοιχη ευθύνη, πλήρως στην ατομική απόδοση του υπαλλήλου, χωρίς να λαμβάνονται καθόλου υπόψη οι οργανωτικές προϋποθέσεις για την επίτευξη της στοχοθεσίας, η

απόδοση της οργανικής μονάδας, οι ανθρώπινοι πόροι, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, η στελέχωση και οι ιδιαιτερότητες της οργανικής μονάδας.

 1. Στην ατομική υπαλληλική απόδοση τώρα, τόσο στην περίπτωση προϊσταμένων όσο και στην περίπτωση υπαλλήλων, λαμβάνεται ως αξίωμα, ότι πάντα θα υπολείπονται, καθώς προεξοφλείται ότι θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά τουλάχιστον τρεις δεξιότητες που να κρίνονται ως μη επαρκώς αναπτυγμένες, ενώ στις δυνατές δεξιότητες μπαίνει πλαφόν μέχρι και τρεις όχι παραπάνω.
 2. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης των προϊσταμένων και των υπαλλήλων, οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές για την υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη τους, καθώς για τους προϊσταμένους προβλέπεται, σε περίπτωση πολύ χαμηλής βαθμολογίας, η απαλλαγή τους από τα καθήκοντά τους και για τους υπαλλήλους η παραπομπή τους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τη διαμόρφωση κρίσης, σύμφωνα με το άρθρο 83 (Σύστημα προαγωγών- Πίνακες προακτέων) του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. Είναι λοιπόν ξεκάθαρος ο τιμωρητικός χαρακτήρας  των εν λόγω διατάξεων χωρίς όμως να είναι πλήρως και σαφώς καθορισμένα τα κριτήρια αξιολόγησης.
 3. Η αξιολόγηση προϊσταμένων από υφισταμένους πρέπει να γίνεται επώνυμα, και δεν νομίζω ότι πείθεται κανείς ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν δημιουργούν μια δυνητική «δεξαμενή» ανεπιθύμητων υπαλλήλων τους οποίους ο εκάστοτε αξιολογητής θα μπορεί να βαθμολογεί συστηματικά αρνητικά.
 4. Δημιουργεί πολλαπλές και διαφορετικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, καθώς η έξτρα αμοιβή είναι ανάλογη μόνο με την επίτευξη ποσοτικών στόχων. Αποκλείονται έτσι, υπάλληλοι των οποίων η εργασία δύναται να αξιολογηθεί μόνο βάσει ποιοτικών στόχων και δεικτών. Θέτοντας υποκειμενικά κριτήρια και χωρίς την ταυτόχρονη διασφάλιση διαφάνειας και αντικειμενικότητας, γίνεται αντιληπτό, ότι το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων θα καταλήξει τελικά να είναι μια διαδικασία δούναι και λαβείν, όπου ακόμα και το  σχετικό μπόνους αποδοτικότητας θα αποδίδεται μόνο στους αρεστούς της διοίκησης.
 5. Με το άρθρο 40 επιβεβαιώνεται η διάθεση της κυβέρνησης (που είχαμε αναφέρει κατά την ψήφιση του Ν. 4795/21 όταν συμπεριελάμβανε και τις ανεξάρτητες αρχές) ότι παραμένει σταθερή για το δημόσιο ως προς την μεταφορά σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, ο εσωτερικός έλεγχος των υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εγείρει σοβαρά ζητήματα καθώς πρόκειται για μία λειτουργία που ανήκει στο σκληρό πυρήνα της δημόσιας διοίκησης και προκαλεί εύλογο προβληματισμό η εκχώρησή της.

Αυτά είναι μόνο τα βασικά σημεία του νόμου με τον οποίο ο Υπουργός ο κύριος Βορίδης (αντλώντας έμπνευση από άλλες σκοτεινές εποχές) προσπαθεί να ελέγξει τον δημόσιο τομέα και να δημιουργήσει μια στρατιά yes sir.

Στο έκτακτο Γενικό Συμβούλιο τώρα.

Δεν μας εξέπληξε καθόλου η συμπεριφορά της ΔΑΚΕ η οποία, για μια ακόμη φορά, ανέλαβε τον ρόλο του υποστηρικτή της κυβερνητικής πολιτικής ξεχνώντας ότι είναι συνδικαλιστική παράταξη για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Η έκπληξη μας προήλθε από την ΔΗΣΣΥΕ η οποία ενώ έκανε μια ομολογουμένως καλή ανάλυση του νόμου στο τέλος θυμήθηκε τις παλιές αμεσοδημοκρατικές της καταβολές και πρότεινε να γίνουν συνελεύσεις και μάλιστα ανά υπηρεσία, με το σκεπτικό ότι οι συνάδελφοι δεν συμμετέχουν σε οποιαδήποτε μορφή κινητοποίησης. Αισθανόμαστε υποχρεωμένοι  να υπενθυμίσουμε στους συναδέλφους της ΔΗΣΣΥΕ ότι ο ρόλος των συνδικαλιστών είναι να αποτελούν την πρωτοπορία στις διεκδικήσεις και μέσω της δράσης τους να κινητοποιούν και ευρύτερα τμήματα εργαζομένων. Σε διαφορετική περίπτωση απλά στρίβουμε δια του αρραβώνος!!!

Δείτε και τυπώστε: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Σ. 30.3.2023 (1)

 

Στην ιστοσελίδα www.askieforiakwn.gr και στο Facebook της παράταξης https://www.facebook.com/aski.eforiakon βρίσκονται όλες οι τοποθετήσεις μας στα ΓΣ αφού η ομοσπονδία αρνείται να δώσει στην δημοσιότητα το σύνολο των πρακτικών των συνεδριάσεων.

About this author

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΣΚΙ
 
ΑΠΡΙΛΗΣ, 2023 Ένα καλά κρυμμένο μυστικό της ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ. είναι ότι, οτιδήποτε...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                                                                      Αθήνα 15/3/2023 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι Ο δημόσιος τομέας και οι δημόσιοι...
 
    Μετρηθήκαμε και είμαστε λιγότεροι… Έτσι κλείνει το Δελτίο ΤΥΠΟΥ...
 
Σιωπηρή διαμαρτυρία- Πενθούμε τους νεκρούς μας, ζητάμε την αλήθεια  Βιώνουμε μια...
 
Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις που έχουν προκηρύξει η ΠΟΘΑ και η ΟΛΜΕ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ/ΓΣΕΕ – 1/3/2023 Σεβόμενοι την ανθρώπινη ζωή το πρώτο που...
 
ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ Γ.Σ…. και είδαμε το φως το αληθινό..γιατί  είμαστε προπέτες...
 
Τοποθέτηση της ΑΣΚΙ Εφοριακών στο Γ.Σ. της 20/12/2022 Ενημέρωση -τρέχοντα θέματα....
 
Στάσου… bonus pass!   Γκώσαμε σε pass κάθε λογής (δεν πήραμε...
 
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΝΟΣ BONUS Επειδή μας λένε ότι είμαστε συνέχεια του όχι...
 
  Προσοχή το παρακάτω ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε …. ψαγμένα;; παιδιά!!!!!!!!!!!!!!!!! Το...
 
ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ….ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ!!!!! Γιατί η γνώση οπλίζει : ΕΝ ἀρχῇ ἐποίησεν...
 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΣ ΣΤΟ Γ.Σ. στις 5-10-22 και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αλλάζουν...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΟΘΕΙΑΣ 36ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΔΕΔΥ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ...
 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε προσφορές με μειωμένες τιμές για...
 
Ξεκινώντας θέλουμε να εκφράσουμε τον αποτροπιασμό μας για την απόφαση της...
 
Ως παράταξη πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε στο δια ταύτα αφού παρακολουθώντας στην...
 
Έχουμε επανειλημμένα ως παράταξη βάλει ζητήματα φορολογίας, και ότι ως ΠΟΕ...
 
Κρήτη, Θεσσαλονίκη 2022   Αν κανείς αναρωτιέται τι κοινό μπορεί να έχουν...
 
Στη σχέση εργασίας, όποια κι αν είναι αυτή, κλητήρας, υπάλληλος, τμηματάρχης,...
 
Η ΑΣΚΙ Εφοριακών είναι ένα πανελλαδικό δίκτυο συνδικαλιστικών κινήσεων. Επιδιώκουμε συνεργασίες με συνδικαλιστικά σχήματα τα...
 
Τα μνημονιακά χρόνια οι Δ.Ο.Υ. μεταβλήθηκαν σε μηχανισμούς επιβολής και είσπραξης...
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:… ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ….. Ενημέρωση της κακιάς ώρας, τοτέμ της...
 
Ξεκινάμε με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σχετικά με το μισθολόγιο...
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Ο νόμος για την ηλεκτρονική ψηφοφορία στην ανάδειξη...
 
  Στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ.  της 14.07.2021, από την ΑΣΚΙ...
 
Συνάδελφισσες –οι, Για πρώτη φορά, μέσα στον βίο μας, ερχόμαστε αντιμέτωποι...
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι συμβασιούχες καθαρίστριες...
 
Έκτακτη Είδηση – Έκτακτο παράρτημα: 1.000 χρόνια επιτυχίες για την ηγεσία...
 
Η ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ, την αναβληθείσα λόγω καιρικών συνθηκών,  Διαδικτυακή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ...
 
    H ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» που επρόκειτο...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υιοθετούμε ως ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ το κείμενο της Ομοσπονδίας Τελωνειακών (Ο.Τ.Υ.Ε.),...
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, σε συνέχεια ερωτήσεων και ανησυχίας των Δημοσίων Υπαλλήλων για...
 
ΘΕΜΑ: ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ               ...
 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΩΡΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΝΟΥΝ ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ/ΕΣ  ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΤΟ...
 
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κατόπιν των τριών πρώτων επεισοδίων: Εγχειρίδιο Λειτουργικών...
 
Αναθάρρησαν πολλοί και τρίβουν τα χέρια τους, μετά την καθιέρωση 12ωρης...
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 31.12.2018 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Τις επόμενες...
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Όπως γνωρίζετε, η Ομοσπονδία έχει κηρύξει επαναλαμβανόμενες στάσεις...
 
AΠΕΡΓΟΥΜΕ ΟΛΕΣ & ΟΛΟΙ!!! 24/11/2020 & 26/11/2020 Ο ΛΥΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΡΑ...
 
Φτάσαμε στο και πέντε, οι ΜΕΘ πλέον γεμίζουν με εντατικό ρυθμό. ...
 
 Γ.Σ.  19/10/20 Οκτώ μήνες τώρα, όλοι οι εργαζόμενοι ζούμε μια πολύπλευρη...
 
Συναδέλφισσες  και  συνάδελφοι, Στις 7 του Οκτώβρη, μια μακρόχρονη δικαστική διαδικασία...
 
ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ΡΕ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Εγώ σε ταΐζω, βολεμένοι, λαμόγια, άχρηστοι...
 
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ             Μόνο αποτροπιασμό προκαλεί η ανάρτηση οπτικού υλικού...
 
H ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ καλεί σε μαζική συμμετοχή στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που διοργανώνει...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 02/07/2020!   Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,...
 
Ο ΜΑΙΟΣ ΜΑΣ ΕΦΤΑΣΕ, ΕΜΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΤΑΧΥ …. Κάθε Μάιο η...
 
Τα στελέχη της ΑΑΔΕ ζήλεψαν τη δόξα των «ΚΟΥΡΤ» Αναθάρρησαν πολλοί...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΙ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) Η επίσημη έναρξη της λειτουργίας της ”Ανεξάρτητης” Αρχής,...
 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Η ΑΣΚΙ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Οι...
 
Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΑΣΚΙ για τις εκλογές των ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ...
 
Με ανακοίνωσή της η ΑΣΚΙ καταγγέλει την προωθούμενη μεταστέγαση υπηρεσιών μας...
 
Πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 28/9/16 το Γ.Σ. της ΠΟΕ-ΔΟΥ. Η Α.Σ.ΚΙ. προκειμένου...
 
Η εύλογη αμηχανία, αλλά και η ειλημμένη απόφαση για προσπάθεια ”κουκουλώματος”...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Συναδέλφισες και συνάδελφοι Το πρώτο κρούσμα κατάχρησης εξουσίας, πριν...
 
Η κυβέρνηση υλοποιώντας της δεσμεύσεις που απορρέουν από το τρίτο μνημόνιο,...
 
Η ΑΣΚΙ είχε καταδικάσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το προηγούμενο...
 
Στις 18/02/2016 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην Αθήνα, το Γενικό Συμβούλιο...
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Η...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΙ Ενδεικτική του πως αντιλαμβάνεται τη λειτουργία των Δημόσιων...
 
Για να δείτε την ανακοίνωση της ΑΣΚΙ Εφοριακών για το θέμα...
 
Για να δείτε την ανακοίνωση της ΑΣΚΙ πατήστε εδώ....
 
Μετά την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της 14.4.2015, ( ο πλήρης...
 
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Οι Υπηρεσίες...
 
Στις 22/12/2014 και ώρα 16:15, οι νεοδιόριστοι/ες συνάδελφοι/σες της 1Κ (που...
 
Για να δείτε: τα πρώτα αποτελέσματα πατήστε εδώ και για το νέο Γενικό...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ… ΠΙΣΩ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ (Για να την εκτυπώσετε πατήστε εδώ .) Πρωτοφανείς καταστάσεις εξελίχθηκαν στο...
 
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΣΚΙ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014...
 
Μεγάλη νίκη σημείωσε το ψηφοδέλτιο της ΑΣΚΙ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ στις...
 
Οι εκλογές στον μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας (στις οποίες συμμετείχαν 3.140...
 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ  ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ...
 
Το www.eforiakoi.org δημοσιεύει τα αποτελέσματα των εκλογών που έχουν πραγματοποιηθεί σε...
 
Ανατροπή σκηνικού στο σύλλογο Β. Έβρου μετά τις συνδικαλιστικές εκλογές που...
 
Μεγάλη νίκη κατέγραψε το ψηφοδέλτιο της ΑΣΚΙ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ στις...
 
Μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ του συνδικαλιστικού κατεστημένου, έστειλαν...
 
Για πρώτη φορά συμμετέχει ψηφοδέλτιο της ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ...
 
Συναδέλφισες και συνάδελφοι Οι συνδικαλιστικές εκλογές στο σύλλογό μας ολοκληρώθηκαν.Για πρώτη...
 
Συναδέλφισες, συνάδελφοι, Ό,τι ορίζεται σαν Δημόσιο, ό,τι ορίζεται σαν συγκρότηση πολιτείας,...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΙ Το κυβερνητικό σύστημα προπαγάνδας, όπως και στο παρελθόν...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Σε πλήθος ανακοινώσεων της η ΑΣΚΙ, όλο το προηγούμενο διάστημα, προσπαθούσε...
 
Οριακά επικράτησε στο σύλλογο Αργολίδας – Κορινθίας το κοινό ψηφοδέλτιο ΠΑΣΚΕ...
 
Δεύτερη δύναμη η ΑΣΚΙ με αύξηση των ποσοστών της και της...
 
Κατατέθηκε το ψηφοδέλτιο της ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ για τις...
 
ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ: – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ, – Η...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ (Για να την εκτυπώσετε ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ) Η ΑΣΚΙ με υπευθυνότητα...
 
  – Αγώνας για την ανατροπή της βαρβαρότητας...
 
Έχει ξεκινήσει η εκλογική διαδικασία (συνελεύσεις, ψηφοδέλτια, ανακοινώσεις κλπ) για την...
 
Σε μια περίοδο κορύφωσης του προβλήματος της αξιολόγησης, σοβαρών εξελίξεων σχετικά...
 
   Το διάστημα αυτό κυκλοφορούν (ως συνήθως) πάρα πολλές φήμες, για...
 
     Από την πρώτη στιγμή η ΑΣΚΙ ανέδειξε το ζήτημα της...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Οι εξελίξεις στο θέμα της επιστροφής των κρατήσεων από...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Οι συνδικαλιστικές εκλογές (σε λίγους μήνες) και τα φαινόμενα...
 
ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΣΑ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΑ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Δεν απαιτούνται ειδικές μαντικές ικανότητες για να καταλάβει και ο πιο...
 
Προκαλεί για μια φορά ακόμα ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων με...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΙ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ: «Ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΟΤΙ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Κάθε προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε όσα μας συμβαίνουν με την κρυφή ελπίδα...
 
Με πρόταση που κατέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αττικής και...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Πολλά ερωτήματα προέκυψαν μετά την αιφνίδια παραίτηση των εκπροσώπων...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Το Νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση και...
 
Η επιλογή της ηγεσίας της ΔΑΣ να αναζητεί με κάθε τρόπο...
 
Το ξεκίνημα της νέας χρονιάς βρίσκει τους εργαζόμενους της χώρας μας...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΙ Οι εικόνες ντροπής και ταλαιπωρίας που βιώνουν οι...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες (27-29/11/13) το 35ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ....
 
Με Δελτίο Τύπου το Υπουργείο Οικονομικών, έρχεται να επιβεβαιώσει ουσιαστικά τα...
 
Η επίθεση που δεχόμαστε (ως εργαζόμενοι στο Δημόσιο και ειδικά στις...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΙ Με έκπληξη ακούμε για επικείμενη ανάληψη της ευθύνης...
 
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Με...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Οι ραγδαίες εξελίξεις στα θέματα της «αναδιοργάνωσης – σφαγής»...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Η συμπλήρωση 3 χρόνων μνημονιακής βαρβαρότητας, έχει αποκαλύψει με...
 
Οι συνδικαλιστικές παρεμβάσεις του κ. ΘΕΟΧΑΡΗ & ερωτηματικά για το ρόλο Συνδικαλιστικών...
 
H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΙ ΣΤΗΝ ΠΟΕ ΔΟY ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ… ΣΧΕΤΙΚΑ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Τα όσα πρωτοφανή αποκαλύπτονται το τελευταίο διάστημα, σχετικά με...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Τα όσα διαδραματίζονται τις ήμερες αυτές στις εφορίες της...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Σε όλη την χώρα, τοπικές κοινωνίες και φορείς αντιστέκονται...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Οι πραγματικοί σχεδιασμοί του υπουργείου για τον κλάδο μας,...
 
ΚΑΛΕΣΜΑ σε ΜΕΛΗ και ΦΙΛΟΥΣ της ΑΣΚΙ, για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη...
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΙ ΠΡΟΣ ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι Οι...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Η δημοσιοποίηση της προγραμματικής σύγκλισης των κομμάτων που στηρίζουν...
 
Αναμφισβήτητη είναι η ικανότητα του Μίμη Ανδρουλάκη να χειρίζεται με μαεστρία...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενιαίο Μέτωπο Εφοριακών Ν. Θεσ/νίκης – Κιλκίς – Χαλκιδικής                                        Θεσ/νίκη  ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Με αφορμή την έντονη φημολογία για ”χιλιάδες ευρώ” που...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Συναδέλφισες και συνάδελφοι, Με αφορμή τα όσα συνέβησαν την...
 
ΕΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Το υπουργείο Οικονομικών,...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Το μέλλον των εφοριακών, βρίσκεται εδώ και καιρό, κάτω...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Οι δεκάδες συνάδελφοι που παρακολούθησαμε τη διαδικασία του δικαστηρίου...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Ο τρόπος με τον οποίο το υπουργείο αντιμετώπισε την...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΙ  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ Συναδέλφισσες και...
 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ...
 
Στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ ΔΟY στις 14.12, κατατέθηκε πρόταση (ΑΣΚΙ...
 
ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 25ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ...
 
Η ολοκλήρωση των εκλογών στους συλλόγους όλης της χώρας, αποκαλύπτει πλέον...
 
ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Η κυβέρνηση της εγχώριας ΤΡΟΙΚΑ (ΠΑΣΟΚ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, Η ΑΣΚΙ σας καλεί να διαβάσετε...
 
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ! ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ, ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Συνάδελφοι Εφοριακοί, Τα εκκαθαριστικά με την εισφορά «αλληλεγγύης», η...
 
48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 12 & 13/9 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Η ΠΑΣΚΕ παίζοντας για άλλη μια φορά το παιχνίδι...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Το κακόγουστο σήριαλ των ”καλοκαιρινών απεργιών” της ”πανίσχυρης συνδικαλιστικής...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Με ανακοίνωση της, η ΠΟΕ-ΔΟΥ ( το πληρες κείμενο...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Το πρωτοφανές κίνημα των πλατειών, ανέδειξε τη μεγάλη δύναμη...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ 3.7.2011 Η υπερψήφιση του Μεσοπρόθεσμου, από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ,...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Το υπουργείο οικονομικών ανακοίνωσε: •Το κλείσιμο – συγχώνευση 200...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Οι συνάδελφοι στο Γενικό Λογιστήριο, εδώ και τρείς ημέρες...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Κυκλοφορεί νέα ανακοίνωση της ΠΟΕ ΔΟY (4.4.2011). Η ΑΣΚΙ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Η κυβέρνηση με διαδικασίες εξπρές ξεπουλάει όχι μόνο τη...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΙ  ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, Στις 24.3.2011 η Κα...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,Όλοι θυμόμαστε τους “λαγούς” της...
 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, Δεν χωρά πλέον καμία αμφιβολία ότι τόσο η...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Μειώσεις των αποδοχών στα «ρετιρέ» των αμοιβών των δημοσίων...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, Με πρόφαση την ”αναδιάρθρωση”...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Οι σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τα...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Σε ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΔΟΥ (10.6.2010) που κυκλοφόρησε, διαπιστώνουμε ότι...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ To προεκλογικό δίλημμα που έθεσε η κυβέρνηση, το απάντησε...
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες Θεωρούμε ότι δικαιούστε αντικειμενική ενημέρωση σε ότι αφορά...