ΑΣΚΙ: ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ »ΚΕΡΑΝΗΣ» 0

Με ανακοίνωσή της η ΑΣΚΙ καταγγέλει την προωθούμενη μεταστέγαση υπηρεσιών μας στο κτίριο Κεράνης και καλεί την πολιτική ηγεσία του...