ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΣΚΙ
18 Μαρτίου 2013

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ… ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΙ ΣΤΗΝ ΠΟΕ ΔΟY ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ… ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση της διαδικασίας για τη δημιουργία του Σώματος Ελεγκτών, έδειξε ότι οι αγώνες και οι κινητοποιήσεις μπορεί να είναι αποτελεσματικοί. Βασική προϋπόθεση, η λήψη αποφάσεων με δημοκρατικές διαδικασίες απ’ τα συνδικαλιστικά μας όργανα και κυρίως η ΤΗΡΗΣΗ αυτών των αποφάσεων απ’ όλες τις συνδικαλιστικές δυνάμεις.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν η βιασύνη κάποιων συνδικαλιστικών στελεχών (ευτυχώς λίγων) να αποδεχτούν την προκήρυξη του υπουργείου και να σπεύσουν να καλέσουν τους συναδέλφους να υποβάλλουν αιτήσεις, ενισχύει ή αποδυναμώνει τον αγώνα μας. Αλλά για αυτό το θέμα έχουν την ευθύνη να απαντήσουν οι ηγεσίες των παρατάξεων στις οποίες ανήκουν.

Η νέα προκήρυξη στην οποία προχώρησε το υπουργείο, κινείται στο πνεύμα και τη λογική της προηγούμενης και σε ορισμένες σημεία (με σκόπιμες ασάφειες) δημιουργεί μεγαλύτερα ερωτηματικά. Βασικά της χαρακτηριστικά, ο διαχωρισμός των συναδέλφων σε δύο τουλάχιστον κατηγορίες, η εισαγωγή των ατομικών συμβολαίων επίτευξης στόχων και η σύνδεση της επίτευξης αυτών των στόχων με τις αμοιβές και το εργασιακό μέλλον των υπαλλήλων.

Είναι προφανές ότι η προκήρυξη αυτή και με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αποτελέσει ΒΑΣΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑΣ και ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ με το υπουργείο.

Η συμμετοχή της ομοσπονδίας στη συγκεκριμένη συζήτηση, προϋποθέτει τη δέσμευση του υπουργείου ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, την αφαίρεση οποιασδήποτε σκέψης για τη δημιουργία ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ εντός του κλάδου (4.091 ελεγκτές) και φυσικά ΚΑΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ και σύνδεση αυτών με το μισθό και το εργασιακό μέλλον όσων τα υπογράφουν.

Η πρόσκληση του υπουργείου για διάλογο (μένει να αποδειχθεί αν είναι ουσιαστική ή προσχηματική), θα πρέπει να αποτελέσει την αρχή μιας συνολικότερης διεκδίκησης και διαπραγμάτευσης που να αφορά, πέραν της διασφάλισης του συνόλου των θέσεων εργασίας, τις αμοιβές, τις συνθήκες εργασίας, τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα, τα έξοδα κίνησης, τη νομική κάλυψη των συναδέλφων, το πειθαρχικό κλπ.

A. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Είναι προφανές ότι δεν υπερασπιζόμαστε το σημερινό μοντέλο λειτουργίας και διάρθρωσης των υπηρεσιών μας. Η αναδιάρθρωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, αποτελεί αναγκαιότητα και πάγιο αίτημά μας. Στόχος των αλλαγών που επιβάλλεται να γίνουν, θα πρέπει να είναι η δημιουργία ισχυρών και αποτελεσματικών ΔΗΜΟΣΙΩΝ υπηρεσιών, ικανές να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία ενός σχεδίου ουσιαστικής αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών μας, αποτελούν:

1. Ο σεβασμός του Δημόσιου χαρακτήρα αυτών

2. Η αποκομματικοποίηση και απεξάρτησή τους από πολιτικές παρεμβάσεις

3. Η ολοκλήρωση ενός αξιόπιστου συστήματος μηχανοργάνωσης (Με εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών, της ηλεκτρονικής υποστήριξης του ελέγχου, τη διασύνδεση με Υποθηκοφυλάκεια, Κτηματολόγια, Δήμους-Δημοτολόγια-Οικογενειακές μερίδες κλπ)

4. Ένα φορολογικό σύστημα απλό, δίκαιο, αποτελεσματικό και εναρμονισμένο με το Σύνταγμα.

5. Η ενίσχυση του κλάδου με προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή

6. Η αξιοκρατία και η διαφάνεια στις υπηρεσιακές μεταβολές

7. Αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς

B. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Το ύψος της φοροδιαφυγής, οι ανέλεγκτες υποθέσεις, οι ελλείψεις προσωπικού σε ΔΕΚ, ΔΟΥ, ΣΔΟΕ κλπ, αλλά και τα συγκριτικά στοιχεία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες (ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ) ως προς τον αριθμό και την κατανομή του προσωπικού, αποδεικνύουν ότι ΥΠΑΡΧΕΙ ανάγκη για ενασχόληση τουλάχιστον του συνόλου των υπηρετούντων σήμερα εφοριακών (9.700) σε ελεγκτικό αντικείμενο (με κύριο και βοηθητικό ελεγκτικό έργο). Άλλωστε είναι τουλάχιστον αντιφατικό μέχρι σήμερα το υπουργείο να επικαλείται τον μικρό αριθμό ελεγκτών και αριθμού υποθέσεων που έχουν ελεγχθεί, να μεταφέρει σε ορκωτούς κομμάτι του ελέγχου και σήμερα να περιορίζει τον αριθμό των ελεγκτών σε κάτω του 50% των υπηρετούντων εφοριακών.

Η συνεχής επιμόρφωση των ελεγκτών και η εξειδίκευση σε συγκεκριμένα αντικείμενα (τραπεζικά, χρηματιστηριακά, off shore κλπ κλπ) είναι πρακτική που ακολουθείτε σε όλες τις προηγμένες χώρες. Η εξειδίκευση των ”ελεγκτών” με βάση το αντικείμενο δουλειάς αλλά και τις γνώσεις – εμπειρίες (ελεγκτής- βοηθός ελεγκτή κλπ), η δημιουργία κοινών ομάδων εργασίας, η θεσμοθέτηση της διαρκούς ανανέωσης των όποιων βαθμίδων (με συγκεκριμένα αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια) κλπ, εξασφαλίζει συνθήκες αξιοκρατίας, ομαδικής δουλειάς, μεταφοράς εμπειρίας και γνώσεων, διασφάλισης των συναδέλφων, διαρκούς ανανέωσης και εξέλιξης όλων των υπαλλήλων

Την ίδια περίοδο η μνημονιακή πολιτική επιβάλει το κλείσιμο της ΣΕΥΥΟ και εξαφανίζει οποιαδήποτε δυνατότητα στήριξης και επιμόρφωσης των εργαζομένων στις οικονομικές υπηρεσίες.

Γ. ΣΤΟΧΟΙ – ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τη λογική των ατομικών συμβολαίων επίτευξης στόχων. Όχι μόνο γιατί υπονομεύουν άμεσα το εργασιακό μας μέλλον, αλλά και γιατί κάθε άλλο παρά θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Απέναντι σε λογικές που αναδεικνύουν τον ατομικισμό, θα πρέπει να οδηγηθούμε σε διαδικασίες που ενισχύουν το συλλογικό πνεύμα, την λογική της «ομάδας» την αποτελεσματικότητα και την εξυπηρέτηση Πολίτη και Δημοσίου συμφέροντος.

Η όποια κατεύθυνση θα πρέπει να αφορά την υπηρεσία, να λαμβάνει υπ’ όψιν της ενιαία – μετρήσιμα – διαφανή κριτήρια και να προκύπτει μετά από ΔΙΑΛΟΓΟ. Ο προγραμματισμός αυτός θα πρέπει να γίνεται βάσει ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων, όπως τον αριθμό των υποθέσεων ανά ΔΟΥ, τον αριθμό των ελεγκτών, το είδος και την βαρύτητα των υποθέσεων κλπ.

Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Είναι προφανώς προκλητικό να μιλάμε για ”αξιολόγηση” των υπαλλήλων, όταν οι ”αξιολογητές” (προϊστάμενοι, διευθυντές κλπ) καταλαμβάνουν τις θέσεις τους μέσα από τουλάχιστον αδιαφανείς διαδικασίες και με κριτήρια που δεν σχετίζονται τις περισσότερες φορές, με τις πραγματικές τους ικανότητες. Συνήθως με μοναδικό κριτήριο την απόφαση ενός πολιτικού προσώπου (του υπ. οικονομικών).

Ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να προσπερνάμε τη συντονισμένη εδώ και καιρό προσπάθεια (μέσω της… προβολής της ανάγκης για ”αξιολόγηση” του προσωπικού) να χρεώσουν στους εργαζόμενους στις οικονομικές υπηρεσίες, την αναποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και τα χαμηλά έσοδα. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε, πως σε περιόδους λιτότητας για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και φοροασυλίας για τον παραγόμενο πλούτο, η μείωση των εσόδων είναι αναπόφευκτη.

Υπάρχει όμως η δυνατότητα, για όσους επιθυμούν αξιοκρατικές διαδικασίες, προκειμένου οι υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων (πέραν της επιθυμίας του υπαλλήλου) να γίνονται με ενιαία και απόλυτα μετρήσιμα κριτήρια (και με συγκεκριμένους συντελεστές βαρύτητας) όπως:

1. Διαδικασία πρόσληψης στο Δημόσιο (Γραπτός Διαγωνισμός, Διορισμός με κριτήρια, μετάταξη κλπ).

2. Βαθμολογία γραπτού διαγωνισμού.

3. Προϋπηρεσία σε αντικείμενα (τμήματα ΔΟΥ, ΣΔΟΕ, ΚΥ, Κτηματικές, κλπ).

4. Σεμινάρια Υπουργείου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα.

5. Προϋπηρεσία σε Ιδιωτικό Τομέα, σε φορολογικό – λογιστικό αντικείμενο.

6. Πτυχία Ξένων Γλωσσών.

7. Πτυχία ΑΕΙ – ΤΕΙ

8. Στοιχεία υπηρεσιακού φακέλου.

9. Χρόνια υπηρεσίας.

Ε. ΑΜΟΙΒΕΣ.

α. Όχι ατομικά συμβόλαια.

β. Αύξηση αμοιβών, σε μέσω όρο αμοιβών εφοριακών χωρών Ο.Ο.Σ.Α., όπως αναφέρει έκθεση Ε.Ε. & Δ.Ν.Τ.( Ιανουάριος 2013, σελ 22)

γ. Οποιαδήποτε επιπλέον αμοιβή, να αποτελεί αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης και να αφορά το σύνολο του κλάδου, μέσω δίκαιων και αδιάβλητων διαδικασιών.

Ζ. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Έναρξη θεσμοθετημένου διαλόγου (στο αμέσως επόμενο διάστημα), που θα αντιμετωπίσει το σύνολο των προβλημάτων μας (αναδιοργάνωση, αμοιβές, συντάξεις, υπηρεσιακές μεταβολές, μηχανοργάνωση κλπ) με την μορφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή άλλης κατάλληλης μορφής.

About this author

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΣΚΙ
 
Υπάρχουν και καλά, Χριστούγεννα έρχονται… Τονίσαμε σε προηγούμενη ανακοίνωση μας ότι...
 
Σε συνέχεια ανακοινώσεων που βγαίνουν προσπαθώντας τάχα να ενημερώσουν παραπληροφορώντας, καλούμε...
 
ΑΠΡΙΛΗΣ, 2023 Ένα καλά κρυμμένο μυστικό της ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ. είναι ότι, οτιδήποτε...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                                                                      Αθήνα 15/3/2023 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι Ο δημόσιος τομέας και οι δημόσιοι...
 
    Μετρηθήκαμε και είμαστε λιγότεροι… Έτσι κλείνει το Δελτίο ΤΥΠΟΥ...
 
Σιωπηρή διαμαρτυρία- Πενθούμε τους νεκρούς μας, ζητάμε την αλήθεια  Βιώνουμε μια...
 
Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις που έχουν προκηρύξει η ΠΟΘΑ και η ΟΛΜΕ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ/ΓΣΕΕ – 1/3/2023 Σεβόμενοι την ανθρώπινη ζωή το πρώτο που...
 
ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ Γ.Σ…. και είδαμε το φως το αληθινό..γιατί  είμαστε προπέτες...
 
Τοποθέτηση της ΑΣΚΙ Εφοριακών στο Γ.Σ. της 20/12/2022 Ενημέρωση -τρέχοντα θέματα....
 
Στάσου… bonus pass!   Γκώσαμε σε pass κάθε λογής (δεν πήραμε...
 
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΝΟΣ BONUS Επειδή μας λένε ότι είμαστε συνέχεια του όχι...
 
  Προσοχή το παρακάτω ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε …. ψαγμένα;; παιδιά!!!!!!!!!!!!!!!!! Το...
 
ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ….ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ!!!!! Γιατί η γνώση οπλίζει : ΕΝ ἀρχῇ ἐποίησεν...
 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΣ ΣΤΟ Γ.Σ. στις 5-10-22 και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αλλάζουν...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΟΘΕΙΑΣ 36ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΔΕΔΥ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ...
 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε προσφορές με μειωμένες τιμές για...
 
Ξεκινώντας θέλουμε να εκφράσουμε τον αποτροπιασμό μας για την απόφαση της...
 
Ως παράταξη πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε στο δια ταύτα αφού παρακολουθώντας στην...
 
Έχουμε επανειλημμένα ως παράταξη βάλει ζητήματα φορολογίας, και ότι ως ΠΟΕ...
 
Κρήτη, Θεσσαλονίκη 2022   Αν κανείς αναρωτιέται τι κοινό μπορεί να έχουν...
 
Στη σχέση εργασίας, όποια κι αν είναι αυτή, κλητήρας, υπάλληλος, τμηματάρχης,...
 
Η ΑΣΚΙ Εφοριακών είναι ένα πανελλαδικό δίκτυο συνδικαλιστικών κινήσεων. Επιδιώκουμε συνεργασίες με συνδικαλιστικά σχήματα τα...
 
Τα μνημονιακά χρόνια οι Δ.Ο.Υ. μεταβλήθηκαν σε μηχανισμούς επιβολής και είσπραξης...
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:… ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ….. Ενημέρωση της κακιάς ώρας, τοτέμ της...
 
Ξεκινάμε με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σχετικά με το μισθολόγιο...
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Ο νόμος για την ηλεκτρονική ψηφοφορία στην ανάδειξη...
 
  Στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ.  της 14.07.2021, από την ΑΣΚΙ...
 
Συνάδελφισσες –οι, Για πρώτη φορά, μέσα στον βίο μας, ερχόμαστε αντιμέτωποι...
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι συμβασιούχες καθαρίστριες...
 
Έκτακτη Είδηση – Έκτακτο παράρτημα: 1.000 χρόνια επιτυχίες για την ηγεσία...
 
Η ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ, την αναβληθείσα λόγω καιρικών συνθηκών,  Διαδικτυακή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ...
 
    H ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» που επρόκειτο...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υιοθετούμε ως ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ το κείμενο της Ομοσπονδίας Τελωνειακών (Ο.Τ.Υ.Ε.),...
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, σε συνέχεια ερωτήσεων και ανησυχίας των Δημοσίων Υπαλλήλων για...
 
ΘΕΜΑ: ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ               ...
 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΩΡΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΝΟΥΝ ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ/ΕΣ  ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΤΟ...
 
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κατόπιν των τριών πρώτων επεισοδίων: Εγχειρίδιο Λειτουργικών...
 
Αναθάρρησαν πολλοί και τρίβουν τα χέρια τους, μετά την καθιέρωση 12ωρης...
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 31.12.2018 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Τις επόμενες...
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Όπως γνωρίζετε, η Ομοσπονδία έχει κηρύξει επαναλαμβανόμενες στάσεις...
 
AΠΕΡΓΟΥΜΕ ΟΛΕΣ & ΟΛΟΙ!!! 24/11/2020 & 26/11/2020 Ο ΛΥΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΡΑ...
 
Φτάσαμε στο και πέντε, οι ΜΕΘ πλέον γεμίζουν με εντατικό ρυθμό. ...
 
 Γ.Σ.  19/10/20 Οκτώ μήνες τώρα, όλοι οι εργαζόμενοι ζούμε μια πολύπλευρη...
 
Συναδέλφισσες  και  συνάδελφοι, Στις 7 του Οκτώβρη, μια μακρόχρονη δικαστική διαδικασία...
 
ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ΡΕ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Εγώ σε ταΐζω, βολεμένοι, λαμόγια, άχρηστοι...
 
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ             Μόνο αποτροπιασμό προκαλεί η ανάρτηση οπτικού υλικού...
 
H ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ καλεί σε μαζική συμμετοχή στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που διοργανώνει...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 02/07/2020!   Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,...
 
Ο ΜΑΙΟΣ ΜΑΣ ΕΦΤΑΣΕ, ΕΜΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΤΑΧΥ …. Κάθε Μάιο η...
 
Τα στελέχη της ΑΑΔΕ ζήλεψαν τη δόξα των «ΚΟΥΡΤ» Αναθάρρησαν πολλοί...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΙ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) Η επίσημη έναρξη της λειτουργίας της ”Ανεξάρτητης” Αρχής,...
 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Η ΑΣΚΙ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Οι...
 
Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΑΣΚΙ για τις εκλογές των ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ...
 
Με ανακοίνωσή της η ΑΣΚΙ καταγγέλει την προωθούμενη μεταστέγαση υπηρεσιών μας...
 
Πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 28/9/16 το Γ.Σ. της ΠΟΕ-ΔΟΥ. Η Α.Σ.ΚΙ. προκειμένου...
 
Η εύλογη αμηχανία, αλλά και η ειλημμένη απόφαση για προσπάθεια ”κουκουλώματος”...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Συναδέλφισες και συνάδελφοι Το πρώτο κρούσμα κατάχρησης εξουσίας, πριν...
 
Η κυβέρνηση υλοποιώντας της δεσμεύσεις που απορρέουν από το τρίτο μνημόνιο,...
 
Η ΑΣΚΙ είχε καταδικάσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το προηγούμενο...
 
Στις 18/02/2016 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην Αθήνα, το Γενικό Συμβούλιο...
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Η...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΙ Ενδεικτική του πως αντιλαμβάνεται τη λειτουργία των Δημόσιων...
 
Για να δείτε την ανακοίνωση της ΑΣΚΙ Εφοριακών για το θέμα...
 
Για να δείτε την ανακοίνωση της ΑΣΚΙ πατήστε εδώ....
 
Μετά την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της 14.4.2015, ( ο πλήρης...
 
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Οι Υπηρεσίες...
 
Στις 22/12/2014 και ώρα 16:15, οι νεοδιόριστοι/ες συνάδελφοι/σες της 1Κ (που...
 
Για να δείτε: τα πρώτα αποτελέσματα πατήστε εδώ και για το νέο Γενικό...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ… ΠΙΣΩ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ (Για να την εκτυπώσετε πατήστε εδώ .) Πρωτοφανείς καταστάσεις εξελίχθηκαν στο...
 
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΣΚΙ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014...
 
Μεγάλη νίκη σημείωσε το ψηφοδέλτιο της ΑΣΚΙ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ στις...
 
Οι εκλογές στον μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας (στις οποίες συμμετείχαν 3.140...
 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ  ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ...
 
Το www.eforiakoi.org δημοσιεύει τα αποτελέσματα των εκλογών που έχουν πραγματοποιηθεί σε...
 
Ανατροπή σκηνικού στο σύλλογο Β. Έβρου μετά τις συνδικαλιστικές εκλογές που...
 
Μεγάλη νίκη κατέγραψε το ψηφοδέλτιο της ΑΣΚΙ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ στις...
 
Μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ του συνδικαλιστικού κατεστημένου, έστειλαν...
 
Για πρώτη φορά συμμετέχει ψηφοδέλτιο της ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ...
 
Συναδέλφισες και συνάδελφοι Οι συνδικαλιστικές εκλογές στο σύλλογό μας ολοκληρώθηκαν.Για πρώτη...
 
Συναδέλφισες, συνάδελφοι, Ό,τι ορίζεται σαν Δημόσιο, ό,τι ορίζεται σαν συγκρότηση πολιτείας,...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΙ Το κυβερνητικό σύστημα προπαγάνδας, όπως και στο παρελθόν...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Σε πλήθος ανακοινώσεων της η ΑΣΚΙ, όλο το προηγούμενο διάστημα, προσπαθούσε...
 
Οριακά επικράτησε στο σύλλογο Αργολίδας – Κορινθίας το κοινό ψηφοδέλτιο ΠΑΣΚΕ...
 
Δεύτερη δύναμη η ΑΣΚΙ με αύξηση των ποσοστών της και της...
 
Κατατέθηκε το ψηφοδέλτιο της ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ για τις...
 
ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ: – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ, – Η...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ (Για να την εκτυπώσετε ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ) Η ΑΣΚΙ με υπευθυνότητα...
 
  – Αγώνας για την ανατροπή της βαρβαρότητας...
 
Έχει ξεκινήσει η εκλογική διαδικασία (συνελεύσεις, ψηφοδέλτια, ανακοινώσεις κλπ) για την...
 
Σε μια περίοδο κορύφωσης του προβλήματος της αξιολόγησης, σοβαρών εξελίξεων σχετικά...
 
   Το διάστημα αυτό κυκλοφορούν (ως συνήθως) πάρα πολλές φήμες, για...
 
     Από την πρώτη στιγμή η ΑΣΚΙ ανέδειξε το ζήτημα της...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Οι εξελίξεις στο θέμα της επιστροφής των κρατήσεων από...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Οι συνδικαλιστικές εκλογές (σε λίγους μήνες) και τα φαινόμενα...
 
ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΣΑ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΑ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Δεν απαιτούνται ειδικές μαντικές ικανότητες για να καταλάβει και ο πιο...
 
Προκαλεί για μια φορά ακόμα ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων με...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΙ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ: «Ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΟΤΙ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Κάθε προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε όσα μας συμβαίνουν με την κρυφή ελπίδα...
 
Με πρόταση που κατέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αττικής και...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Πολλά ερωτήματα προέκυψαν μετά την αιφνίδια παραίτηση των εκπροσώπων...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Το Νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση και...
 
Η επιλογή της ηγεσίας της ΔΑΣ να αναζητεί με κάθε τρόπο...
 
Το ξεκίνημα της νέας χρονιάς βρίσκει τους εργαζόμενους της χώρας μας...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΙ Οι εικόνες ντροπής και ταλαιπωρίας που βιώνουν οι...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες (27-29/11/13) το 35ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ....
 
Με Δελτίο Τύπου το Υπουργείο Οικονομικών, έρχεται να επιβεβαιώσει ουσιαστικά τα...
 
Η επίθεση που δεχόμαστε (ως εργαζόμενοι στο Δημόσιο και ειδικά στις...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΙ Με έκπληξη ακούμε για επικείμενη ανάληψη της ευθύνης...
 
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Με...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Οι ραγδαίες εξελίξεις στα θέματα της «αναδιοργάνωσης – σφαγής»...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Η συμπλήρωση 3 χρόνων μνημονιακής βαρβαρότητας, έχει αποκαλύψει με...
 
Οι συνδικαλιστικές παρεμβάσεις του κ. ΘΕΟΧΑΡΗ & ερωτηματικά για το ρόλο Συνδικαλιστικών...
 
H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΙ ΣΤΗΝ ΠΟΕ ΔΟY ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ… ΣΧΕΤΙΚΑ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Τα όσα πρωτοφανή αποκαλύπτονται το τελευταίο διάστημα, σχετικά με...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Τα όσα διαδραματίζονται τις ήμερες αυτές στις εφορίες της...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Σε όλη την χώρα, τοπικές κοινωνίες και φορείς αντιστέκονται...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Οι πραγματικοί σχεδιασμοί του υπουργείου για τον κλάδο μας,...
 
ΚΑΛΕΣΜΑ σε ΜΕΛΗ και ΦΙΛΟΥΣ της ΑΣΚΙ, για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη...
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΙ ΠΡΟΣ ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι Οι...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Η δημοσιοποίηση της προγραμματικής σύγκλισης των κομμάτων που στηρίζουν...
 
Αναμφισβήτητη είναι η ικανότητα του Μίμη Ανδρουλάκη να χειρίζεται με μαεστρία...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενιαίο Μέτωπο Εφοριακών Ν. Θεσ/νίκης – Κιλκίς – Χαλκιδικής                                        Θεσ/νίκη  ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Με αφορμή την έντονη φημολογία για ”χιλιάδες ευρώ” που...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Συναδέλφισες και συνάδελφοι, Με αφορμή τα όσα συνέβησαν την...
 
ΕΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Το υπουργείο Οικονομικών,...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Το μέλλον των εφοριακών, βρίσκεται εδώ και καιρό, κάτω...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Οι δεκάδες συνάδελφοι που παρακολούθησαμε τη διαδικασία του δικαστηρίου...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Ο τρόπος με τον οποίο το υπουργείο αντιμετώπισε την...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΙ  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ Συναδέλφισσες και...
 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ...
 
Στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ ΔΟY στις 14.12, κατατέθηκε πρόταση (ΑΣΚΙ...
 
ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 25ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ...
 
Η ολοκλήρωση των εκλογών στους συλλόγους όλης της χώρας, αποκαλύπτει πλέον...
 
ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Η κυβέρνηση της εγχώριας ΤΡΟΙΚΑ (ΠΑΣΟΚ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, Η ΑΣΚΙ σας καλεί να διαβάσετε...
 
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ! ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ, ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Συνάδελφοι Εφοριακοί, Τα εκκαθαριστικά με την εισφορά «αλληλεγγύης», η...
 
48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 12 & 13/9 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Η ΠΑΣΚΕ παίζοντας για άλλη μια φορά το παιχνίδι...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Το κακόγουστο σήριαλ των ”καλοκαιρινών απεργιών” της ”πανίσχυρης συνδικαλιστικής...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Με ανακοίνωση της, η ΠΟΕ-ΔΟΥ ( το πληρες κείμενο...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Το πρωτοφανές κίνημα των πλατειών, ανέδειξε τη μεγάλη δύναμη...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ 3.7.2011 Η υπερψήφιση του Μεσοπρόθεσμου, από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ,...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Το υπουργείο οικονομικών ανακοίνωσε: •Το κλείσιμο – συγχώνευση 200...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Οι συνάδελφοι στο Γενικό Λογιστήριο, εδώ και τρείς ημέρες...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Κυκλοφορεί νέα ανακοίνωση της ΠΟΕ ΔΟY (4.4.2011). Η ΑΣΚΙ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Η κυβέρνηση με διαδικασίες εξπρές ξεπουλάει όχι μόνο τη...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΙ  ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, Στις 24.3.2011 η Κα...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,Όλοι θυμόμαστε τους “λαγούς” της...
 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, Δεν χωρά πλέον καμία αμφιβολία ότι τόσο η...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Μειώσεις των αποδοχών στα «ρετιρέ» των αμοιβών των δημοσίων...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, Με πρόφαση την ”αναδιάρθρωση”...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Οι σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τα...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Σε ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΔΟΥ (10.6.2010) που κυκλοφόρησε, διαπιστώνουμε ότι...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ To προεκλογικό δίλημμα που έθεσε η κυβέρνηση, το απάντησε...
 
Some title Some author
Some excerpt