ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 0

Η ΑΣΚΙ είχε καταδικάσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το προηγούμενο σύστημα επιλογής Προϊσταμένων στη ΓΓΔΕ ως αναξιοκρατικό, αδιαφανές και...