ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΑΓΩΝΕΣ 0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΙ Σε όλη την χώρα, τοπικές κοινωνίες και φορείς αντιστέκονται...