Ο Πλάτωνας, η φοροδιαφυγή και ο πατέρας μου 0

Άρθρο του  Συναδέλφου ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥ (Αυγή 19.12.12) Το ζήτημα της αντίληψης...

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2012 Συνάδελφοι θα πρέπει να καταθέσουμε στην υπηρεσία...