ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΣ 0

Με το γνωστό τρόπο των δημοσιευμάτων και της καλλιέργειας του κοινωνικού αυτοματισμού, η κυβέρνηση ανοίγει εκ νέου το θέμα της...