Αθήνα, 29 Ιουνίου 2021 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1055136 ΕΞ 2021, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 0

… εκδίδουμε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων...

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1055496 ΕΞ 2021, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ έξω από το Υπουργείο Οικονομικών 0

Tο Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων,  μετά την δημοσίευση των τριών αμετάκλητων και τελεσίδικων...