Μετατάξεις υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία 0

…. μετατάσσονται και τοποθετούνται οι υπάλληλοι που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα,...

‘Εγκριση πρακτικού στέγασης 2ου ΕΛΚΕ Θεσσαλονίκης 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥ ΜΕ Εγκρίνουμε το Πρακτικό της από 13/12/2021 Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης...