ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, ΤΡΙΤΗ 29/06/2021 16:00-20:30 0

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ...

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2021 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1053844 ΕΞ 2021, Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟYΜΕ Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τους κάτωθι υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής...