ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
24 Ιανουαρίου 2013

Εισαγγελικό “ξεσκόνισμα” στους ελεγκτές

Έρευνα για τυχόν ζημία του Δημοσίου από την «προβληματική» λειτουργία της ανώτατης εποπτικής Αρχής για τους ορκωτούς ελεγκτές αλλά και τις επιχειρήσεις διεξάγουν υψηλόβαθμοι επιθεωρητές, κατόπιν εντολής των οικονομικών εισαγγελέων.

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα-ντοκουμέντα τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της zougla.gr, στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης έχει μπει η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία αποτελεί την εθνική Αρχή του ελεγκτικολογιστικού κλάδου και έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών καθώς και την ενίσχυση της αξιοπιστίας και διαφάνειας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Η έρευνα πραγματοποιείται μετά τον εντοπισμό γκρίζων «σκιών» που φέρονται να καλύπτουν τη δράση της Αρχής, ενώ η πρωτοβουλία των εισαγγελικών Αρχών χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, αφού είναι ίσως η μοναδική φορά που κάποιος «ελέγχει τους ελεγκτές».

Η έρευνα

Οι οικονομικοί εισαγγελείς και κατ’ επέκταση το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης παρενέβησαν στην υπόθεση κατόπιν καταγγελιών ιδιωτών σχετικά με τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων που διενεργεί η ΕΛΤΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταγγέλλοντες ανέφεραν στις ελεγκτικές Αρχές ότι οι έλεγχοι που πραγματοποίησε η ΕΛΤΕ από το 2003 και μετά δεν ήταν ούτε αποτελεσματικοί, ούτε απέδωσαν τα αναμενόμενα στο ελληνικό Δημόσιο. Κοινώς, μέσω των καταγγελιών, υπονόησαν σε αρκετές περιπτώσεις ότι η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων «έκανε τα στραβά μάτια», καλύπτοντας είτε τους ορκωτούς ελεγκτές είτε τις επιχειρήσεις.

Η παραγγελία Πεπόνη

Κατόπιν των ανωτέρω καταγγελιών, στην υπόθεση παρενέβη ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης, ο οποίος στις 5 Απριλίου του 2012 παρήγγειλε τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης.

Στη συνέχεια όμως, με νεότερο έγγραφο προς το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης στις 27 Σεπτεμβρίου του 2012, οι εισαγγελικές Αρχές ζητούν τη διενέργεια ελέγχου για την οργάνωση, τη λειτουργία και ειδικότερα τη νόμιμη, αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΕΛΤΕ. Στην ίδια παραγγελία επισημαίνεται ότι το πόρισμα πρέπει να κοινοποιηθεί εντός δύο μηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οικονομικοί εισαγγελείς επικαλούνται καταγγελία που έφθασε στην υπηρεσία, ενώ υπενθυμίζουν ότι η ΕΛΤΕ εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών και έχει εποπτικές και κανονιστικές αρμοδιότητες σε λογιστικά και ελεγκτικά θέματα, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας της λειτουργίας των επιχειρήσεων με την εφαρμογή λογιστικής τυποποίησης καθώς και τη διασφάλιση της ποιότητας των λογιστικών ελέγχων.

Από το ρεπορτάζ παράλληλα προκύπτει ότι στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το επταμελές Δ.Σ. της επιτροπής, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους και τέσσερα μέλη, ενώ συγκροτείται με απόφαση του εκάστοτε υπουργού Οικονομικών.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και η λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ, το οποίο είναι τριμελές, συγκροτείται επίσης με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και επιλαμβάνεται των υποθέσεων έπειτα από παραπομπή σε αυτό, με απόφαση του Δ.Σ. της επιτροπής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει τις παραβάσεις της ελεγκτικής νομοθεσίας, επιβλέπει την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας από τα μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επιβάλλει κυρώσεις, όπως σύσταση, επίπληξη καθώς και πρόστιμα ύψους μέχρι 50.000 ευρώ. Η, δε, ορθή λειτουργία του κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα πρόστιμα που επιβάλλονται αποτελούν έσοδα του Δημοσίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τις καταγγελίες που έγιναν στους οικονομικούς εισαγγελείς περί μη ορθής και αποδοτικής λειτουργίας της ΕΛΤΕ, η 29η πταισματοδίκης Αθηνών κάλεσε τον αντιπρόεδρο της επιτροπής, κ. Κωνσταντίνο Κοτσιλίνη, ο οποίος δήλωσε ότι ο φορέας δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει τους απαιτούμενους ελέγχους, αφού δεν διαθέτει επιστημονικό προσωπικό.

Γι’ αυτό και ο κ. Πεπόνης στο έγγραφό του προς το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης ζητεί να διερευνηθούν -μεταξύ άλλων- η διαδικασία βάσει της οποίας η ΕΛΤΕ επιλαμβάνεται των υποθέσεών της, οι τυχόν έλεγχοι που έχει διενεργήσει και τυχόν πρόστιμα που έχει επιβάλει από το 2003 και μετά τόσο σε νομικά όσο και σε φυσικά πρόσωπα.

Επιπλέον, ζητεί να δηλωθούν τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν το Δ.Σ. και το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ για το ίδιο χρονικό διάστημα καθώς και οι ιδιότητές τους.

Συγκάλυψη

Η εισαγγελική έρευνα, ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό «πρόβλημα» που απασχολεί την ΕΛΤΕ, αφού από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η ανώτατη Αρχή έχει «λησμονήσει» να ελέγξει -ως οφείλει- έναν ορκωτό λογιστή ο οποίος κατηγορείται για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, αφού του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ψευδή βεβαίωση.

Διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εν λόγω ελεγκτής, ονόματι Ε. Κ., υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ στο παρελθόν τού είχε ανατεθεί ο έλεγχος των ισολογισμών της εταιρείας LEBEN. Πρόκειται για την ασφαλιστική εταιρεία στα μέλη της οποίας ασκήθηκε ποινική δίωξη για παραποίηση των οικονομικών της στοιχείων. Ειδικότερα, έπειτα από τον ετήσιο έλεγχο οικονομικής χρήσης του 2009 διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία παρουσίαζε ανύπαρκτα περιουσιακά στοιχεία – μετοχών και ομολόγων – στον ισολογισμό της, ύψους 42.032.182,64 ευρώ.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι ο συγκεκριμένος ορκωτός ελεγκτής είχε κρίνει ότι όλα έβαιναν καλώς και ότι τα οικονομικά στοιχεία που εμφάνιζε ήταν σωστά και δικαιολογημένα.

Περίεργο, επίσης, είναι το γεγονός ότι, παρόλο που η δίωξη έχει γνωστοποιηθεί στην ΕΛΤΕ (αφού είναι η αρμόδια εποπτική αρχή ορκωτών ελεγκτών), η πειθαρχική διαδικασία έχει «παγώσει» και δεν έχει ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα ο υπάλληλος να συνεχίζει να πραγματοποιεί ελέγχους σε εταιρείες και να πληρώνεται κανονικά από το ελληνικό Δημόσιο.

About this author

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 
Συνάδελφοι, Με αφορμή τα «σενάρια» που διακινούνται σχετικά με τη δικαστική...
 
Υπάρχουν και καλά, Χριστούγεννα έρχονται… Τονίσαμε σε προηγούμενη ανακοίνωση μας ότι...
 
  Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αντιπροσωπεύουν περί το 18% των...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας Τετάρτη 19 Ιουλίου ώρα...
 
ΑΠΡΙΛΗΣ, 2023 Ένα καλά κρυμμένο μυστικό της ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ. είναι ότι, οτιδήποτε...
 
Αθήνα, 17.3.2023 Η Διοίκηση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών...
 
ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ Γ.Σ…. και είδαμε το φως το αληθινό..γιατί  είμαστε προπέτες...
 
Οι προσδοκίες των πολιτών από τη φορολογική διοίκηση είναι πολλαπλές. Αφενός η...
 
Πραγματοποιήθηκε σήμερα διαμαρτυρία των τριών (3) Ομοσπονδιών στο Υπουργείο Οικονομικών –...
 
Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής...
 
Επιστροφή στην εποχή του «τρεις και εξήντα» συνιστούν πλέον τα μισθολόγια...
 
Ενώ το εισόδημα των πολιτών αφαιμάσσεται και η τιμή του ρεύματος...
 
Χιλιάδες νοικοκυριά χάνουν φέτος τα κοινωνικά επιδόματα που εισπράττουν όπως και...
 
Θλιβερή πρωτιά στην ανεργία των νέων κατέχει η Ελλάδα, καθώς σύμφωνα...
 
Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που συνεδρίασε στις 2 Ιουλίου 2021,...
 
Tο Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων,  μετά την δημοσίευση των τριών αμετάκλητων και τελεσίδικων...
 
ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ: Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 30 Ιουνίου...
 
Με διαδικασίες fast track έρχεται το ασφαλιστικό Μετά από τρία Μνημόνια,...
 
ΑΔΕΔΥ: Επιστολή – Νομική επεξεργασία του νομοσχεδίου για τα εργασιακά Αγαπητοί...
 
«Σιγή ασυρμάτου» από το υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με τα ποσά που...
 
Εκδήλωση με θέμα το Μισθολόγιο της ΑΑΔΕ και τις επιπτώσεις που...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 16.02.2021 Την αφωνία του Οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης...
 
Την Παρασκευή 5.2.2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ –...
 
Προς: ΠΟΕ – ΔΟΥ ΟΤΥΕ ΟΣΥΟ Σύλλογοι – Μέλη των Ομοσπονδιών...
 
Tις «προτάσεις» γνωστού δημοσιογράφου του καναλιού ΣΚΑΪ περί περικοπής του μισθού...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη βράβευση των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων...
 
Συνάδελφοι, Χαιρετίζουμε τους εκατοντάδες συναδέλφους σε όλη τη χώρα που με...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη διαδικασία Αξιολόγησης των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Σας κοινοποιούμε το ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου Ειδικό Μισθολόγιο-Εργασιακά...
 
Πώς οι δυσλειτουργίες των μηχανισμών αποτρέπουν την αξιοποίηση στοιχείων από τις...
 
της Δέσποινας Σπανού* αναδημοσίευση από την εφημερίδα “Εποχή” Η ακραία νεοφιλελεύθερη...
 
Του Ν. ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ* Λίγες μέρες μετά την τραγωδία στο Φαρμακονήσι ο...
 
Το ζήτημα του outsourcing στη νομοθεσία έθεσε ο Μίμης Ανδρουλάκης στον...
 
17/1/2014 1) Ανακοίνωση Συνεργασίας Αριστερών Οικονομολόγων για τα πρόστιμα...
 
“Ντοκουμέντο: Ο Θεοχάρης δίνει μπόνους στον ευαυτό του” 17/1/2014 Για να...
 
ΑΡΘΡΟ (ΤΡ. ΑΛΕΞΙΑΔΗ) Η ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ προπαγάνδα προσπαθεί μεθοδικά (και πολλές φορές...
 
Κουτσούκος Γιώργος (19.12.2013) Μέσα Δεκέμβρη 2013 στο Παγκράτι. Βράδυ Πέμπτης, με...
 
Του Ν. ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ* Κάποτε ρώτησαν τον Γκέμπελς αν υπήρχαν κρεματόρια κι...
 
αναδημοσίευση από τον Επενδυτή του Πάνου Κοσμά Επιτροπή άρθρου 70Α «Παρκαρισμένο»...
 
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Ηλεκτρονικά δηλώσεις και πληρωμές, μέσω του Elenxis που θα εντοπίζει...
 
Πλήθος ερωτηματικών προκύπτει μετά το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας 23.10.13 ( το πλήρες δημοσίευμα ΕΔΩ...
 
Με το γνωστό τρόπο των δημοσιευμάτων και της καλλιέργειας του κοινωνικού...
 
πηγή: www.real.gr  (Ρεπορτάζ: Άννα Κανδύλη) Σε διαγραφή χρεών δύο ιδιωτικών επιχειρήσεων, με...
 
Διάταξη-σοκ που καθιερώνει πλήρη φορολογική ασυλία για τα 22 μόνιμα εγκατεστημένα...
 
Του Σπύρου Δημητρέλη Ανοικτό παραμένει το παράθυρο για την παράκαμψη του...
 
Του Σπύρου Δημητρέλη Εικόνα κατάρρευσης παρουσίασαν τα έσοδα του προϋπολογισμού τον...
 
Σχέδια για τη δημιουργία ημιαυτόνομου μηχανισμού από το υπουργείο οικονομικών και...
 
Πηγή: www.capital.gr (Του Σπύρου Δημητρέλη) Με μια διάταξη που γέννα πλήθος...
 
Έρευνα για τυχόν ζημία του Δημοσίου από την «προβληματική» λειτουργία της...
 
ΞΕΝΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ! ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΠΕΡΙ...
 
Αντιδράσεις σε Νάουσα, Λεωνίδιο και Κυπαρισσία για το κλείσιμο των ΔΟΥ...
 
Το κύριο άρθρο της εφημερίδας ‘‘ΤΑ ΝΕΑ”, είναι απολύτως κατατοπιστικό για...
 
Άρθρο του  Συναδέλφου ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥ (Αυγή 19.12.12) Το ζήτημα της αντίληψης...
 
«Λουκέτο» σε 127 ΔΟΥ σε όλη τη χώρα βάζει μέχρι το...
 
Toυ ΧΟΥΑΝ ΡΑΜΟΝ ΡΟΤΣΑ* Παρατηρώ ανθρώπους που εκτονώνονται βρίζοντας για ασήμαντη...
 
Guardian: Η Ελλάδα ξεπουλάει «Σε δύσκολους καιρούς είναι ώρα να πουληθούν...
 
του Θανάση Λυρτσογιάννη Επιτέλους, ας κάνει κάτι επείγον η κυβέρνηση. Οπως...
 
Του Άγγελου Κούρου  Ας υποθέσουμε ότι η φορολογική πολιτική στην Ελλάδα...
 
Καταρρέει ο ελεγκτικός και εισπρακτικός μηχανισμός των Εφοριών. Χωρίς χαρτί και...
 
 Του Άγγελου Κούρου Εφημερίδα Αυγή 10/7/2011 Ακούγοντας τον νέο υπουργό Οικονομικών...
 
του Γιώργου Κουτσούκου Η ανακοίνωση από την κυβέρνηση τη Δευτέρα, 23-5-2011,...
 
  Tου Άγγελου Κούρου Εφημ. Αυγή     11/5/20 Tον τελευταίο καιρό όλο γυρνάει...
 
ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥ 31-1-2011 Η όλη πορεία της κοινωνίας μας από...
 
ΣΤΟ ”ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ” ΚΑΙ ΣΕ ΣΚΛΗΡΑ ”ΠΑΖΑΡΙΑ” ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ! ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ...
 
ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ Γ. ΔΡΕΤΤΑΚΗ * Η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε επιπτώσεις...
Συνάδελφοι, Με αφορμή τα «σενάρια» που διακινούνται σχετικά με τη δικαστική...