ΔΗΜΟΣΙΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΕΡΓΑΣΙΑΚΑΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
16 Ιανουαρίου 2021

Πειθαρχικά Δημοσίων Υπαλλήλων: Τι επισημαίνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Στην παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών αναφορικά με την πειθαρχική αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) και τις υποχρεώσεις των πειθαρχικών οργάνων και Φορέων σύμφωνα με τον.4622/2019, προχώρησε ο Διοικητής της ΕΑΔ, Άγγελος Μπίνης.

Το σχετικό έγγραφο απευθύνεται, μεταξύ άλλων, και στους ΟΤΑ Α’ και  Β’ βαθμού.

Εκδόθηκε με αφορμή ζητήματα που προκύπτουν από την κοινοποίηση εγγράφων πειθαρχικών υποθέσεων και αποφάσεων Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα και μισθωτών των Φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς και ερωτημάτων που υποβάλλονται στην ΕΑΔ.

Υπογραμμίζουμε την Β’ Ενότητα του εγγράφου, όπου ο Διοικητής ενημερώνει ειδικά για τις υποχρεώσεις των Φορέων – Πειθαρχικών Οργάνων, ως εξής:

– Β.1 Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού κοινοποιούν υποχρεωτικά στην Αρχή την κλήση του Υπαλλήλου σε απολογία από το αρμόδιο μονομελές πειθαρχικό όργανο και την παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Κοινοποιείται,επίσης,και κάθε άλλη πράξη που σχετίζεται με την πειθαρχική διαδικασία, όπως οι πράξεις επιβολής των διοικητικών μέτρων της αυτοδίκαιης αργίας, αναστολής άσκησης καθηκόντων, θέσης σε δυνητική αργία, επανόδου ή επαναφοράς στα καθήκοντα του υπαλλήλου, παραπομπής της υπόθεσης σε ανώτερο πειθαρχικό, μονομελές ή συλλογικό όργανο, πράξεις αναστολής πειθαρχικής διαδικασίας κατ’ αρ.114παρ.2Υ.Κ., επανάληψης πειθαρχικής διαδικασίας κατ’ αρ.143Υ.Κ, κλπ.

– Β.2 Σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος Υπαλλήλου, τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα οφείλουν εντός 20 ημερών από την ενημέρωσή τους, να αποφαίνονται αιτιολογημένα για την άσκηση ή μη της πειθαρχικής δίωξης του εν λόγω Υπαλλήλου (114 παρ.6Υ.Κ.). Οι μη αιτιολογημένες κατά τα ανωτέρω πράξεις, δεν θα γίνονται αποδεκτές από την Αρχή.

Στις ίδιες διατάξεις ορίζεται, ότι κατόπιν έκδοσης καταδικαστικής απόφασης, η άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του υπαλλήλου είναι υποχρεωτική. Η Αρχή, στα πλαίσια της θεσμοθετημένης πειθαρχικής αρμοδιότητας, παρακολουθεί την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, δοθέντος ότι η δίωξη και τιμωρία πειθαρχικών παραπτωμάτων αποτελεί καθήκον των πειθαρχικών οργάνων, η δε παράλειψη αυτής, συνιστά την τέλεση εκ μέρους των αρμοδίων πειθαρχικών οργάνων του παραπτώματος της περ.κδ΄ της παρ.1 του αρ.107Υ.Κ., όπως ισχύει.

Κατά συνέπεια οι Υπηρεσίες υποχρεούνται να αναζητούν από την αρμόδια Δικαστική Αρχή τα εισαγωγικά της ποινικής δίκης έγγραφα (κλητήριο θέσπισμα, κατηγορητήριο, παραπεμπτικό βούλευμα) και μετά την αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών που περιγράφονται σ’ αυτά να προβαίνουν αμελλητί στις κατά περίπτωση οφειλόμενες ενέργειες εφαρμόζοντας, όπου απαιτείται, τις σχετικές με τη θέση σε αυτοδίκαιη ή δυνητική αργία, την αναστολή άσκησης καθηκόντων και την έναρξη πειθαρχικής δίωξης διατάξεις, κοινοποιώντας σχετικώς στην Αρχή.

– Β.3. Σύμφωνα με το αρ.140παρ.4Υ.Κ. η πειθαρχική απόφαση κοινοποιείται σε αντίγραφο με την φροντίδα της Υπηρεσίας στον Υπάλληλο και γνωστοποιείται στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν Ένσταση. Ως εκ τούτου, οι Υπηρεσίες οφείλουν να μεριμνούν αμελλητί για την κοινοποίηση στην Αρχή κάθε πειθαρχικής απόφασης μονομελούς πειθαρχικού οργάνου με συνημμένα όσα στοιχεία του φακέλου δεν έχουν διαβιβασθεί με την κλήση σε απολογία (π.χ. απολογητικό υπόμνημα, στοιχεία που προσκόμισε ο διωκόμενος, τυχόν εκδοθείσα ποινική απόφαση κ.λ.π.). Ομοίως ενεργούν οι Γραμματείες των Πειθαρχικών Συμβουλίων στην περίπτωση έκδοσης απόφασης από αυτά. Η παράλειψη της κοινοποίησης αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα υπόχρεα προς τούτο όργανα.

– Β.4.Τα Πειθαρχικά Συμβούλια, όταν επιλαμβάνονται επί Ένστασης Υπαλλήλου, να εξετάζουν προηγουμένως την υποχρεωτική κοινοποίηση της απόφασης στην Αρχή.

– Β.5.Στην περίπτωση αποδοχής της υποβληθείσας από την Αρχή, Ένστασης ή της Προσφυγής, οι Υπηρεσίες θα αποστέλλουν στην Αρχή τις πράξεις που εκδίδονται προς εκτέλεση της οικείας πειθαρχικής απόφασης ή προς συμμόρφωση στην αντίστοιχη δικαστική.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις υποχρεώσεις και την πειθαρχική αρμοδιότητα της ΕΑΔ, στο αριθμ. οικ.25/4.1.2021 έγγραφο, που δημοσιεύθηκε την 13η Ιανουαρίου,ΕΔΩ

peitharxikadimosiwnypallilwnC_SYNHMMENO.pdf

ΠΗΓΗ: https://re-union.gr/

 

About this author

ΔΗΜΟΣΙΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
Περισσότερες απορίες και προβληματισμό προκάλεσε, παρά έλυσε, η παρουσίαση του Νομοσχέδιου του Υπουργείου Εσωτερικών για...
 
Ψήφισμα Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ. Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 Για τη μετατροπή...
 
Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει την αλληλεγγύη του στην Αναστασία...
 
Στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1 Μαρτίου,...
 
Αλλαγές στις άδειες στο Δημόσιο προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών με...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 16.02.2021 Την αφωνία του Οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορμή το νομοσχέδιο για το Μισθολόγιο της ΑΑΔΕ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υιοθετούμε ως ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ το κείμενο της Ομοσπονδίας Τελωνειακών (Ο.Τ.Υ.Ε.),...
 
Με το παρακάτω διαβιβαστικο  στάλθηκε  το Σημείωμα της εργατολόγου Μαρίας- Μαγδαληνής...
 
………………….. Συνάδελφοι, Συνεχίζουμε δυναμικά την απεργία-αποχή από την Αξιολόγηση του 2018....
 
Κύριοι Βουλευτές Η κυβέρνηση σε συνεργασία με την διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε....
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, σε συνέχεια ερωτήσεων και ανησυχίας των Δημοσίων Υπαλλήλων για...
 
Την Παρασκευή 5.2.2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ –...
 
Προς: ΠΟΕ – ΔΟΥ ΟΤΥΕ ΟΣΥΟ Σύλλογοι – Μέλη των Ομοσπονδιών...
 
Mε αφορμή τη συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη Πραγματοποιήθηκε την...
 
του Νεκτάριου Κορδή* Η Κυβέρνηση των «αρίστων» της ΝΔ συνεχίζοντας τον...
 
Στην παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών αναφορικά με την πειθαρχική αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)...
 
Δύο προκηρύξεις για προσλήψεις στην ΑΑΔΕ θα εκδώσει άμεσα το ΑΣΕΠ όπως αποκαλύπτουν δύο...
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  μετά την υβριστική και συκοφαντική ανάρτηση του...
 
Tις «προτάσεις» γνωστού δημοσιογράφου του καναλιού ΣΚΑΪ περί περικοπής του μισθού...
 
Απάντηση στο ερώτημα εάν η άδεια ειδικού σκοπού των γονέων –...
 
Αθήνα 15.12.2020 Αριθμ.Πρωτ.:296   Στο ίδιο έργο θεατές… Χιλιάδες υποθέσεις αποστέλλονται...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη βράβευση των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων...
 
Προς: Ομοσπονδίες – μέλη ΑΔΕΔΥ Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ Γενικοί Σύμβουλοι ΑΔΕΔΥ...
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Η συμμετοχή των συναδέλφων στην Απεργία-Αποχή από την...
 
Αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αντικείμενο ρύθμισης Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί ο προσδιορισμός...
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1134040ΕΞ2020 Επικαιροποίηση – Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας...
 
Νέα εγκύκλιο με θέμα τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο...
 
Με ιδιαίτερο προβληματισμό παρακολουθήσαμε την ενορχηστρωμένη επίθεση συγκεκριμένων ΜΜΕ απέναντι στον...
 
Κατόπιν επιστολής που κοινοποίησε η  Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΑΕΔ , στις 20 Νοεμβρίου, συζητήθηκε στην αρμόδια...
 
…Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020/19-11-2020 (Β΄5102) απόφαση...
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Την Παρασκευή 6.11.2020 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής...
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.2041322080/30-11-2020 εγκύκλιο...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στις πρωτόγνωρες και δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα,...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη διαδικασία Αξιολόγησης των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Όπως γνωρίζετε, η Ομοσπονδία έχει κηρύξει επαναλαμβανόμενες στάσεις...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Ερώτηση 38 Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτικής Συμμαχίας με...
 
Δείτε την  ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. προς την  Α.Α.Δ.Ε., για...
 
Η κυβέρνηση εργαλειοποιεί την πανδημία στις 26 Νοεμβρίου δίνουμε απάντηση Η...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με...
 
  “Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  Αναφορά προς τον...
 
AΠΕΡΓΟΥΜΕ ΟΛΕΣ & ΟΛΟΙ!!! 24/11/2020 & 26/11/2020 Ο ΛΥΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΡΑ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Στις πρωτόγνωρες και δύσκολες συνθήκες που...
 
Διεύρυνση ωραρίου των ΔΟΥ έως αργά το απόγευμα, κατά τη διάρκεια...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Στην κορύφωση της ραγδαία επιδεινούμενης υγειονομικής κρίσης...
 
ΠΡΟΣ : 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                   κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΧΡΗΣΤΟ               2.ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ...
 
Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία για την Πέμπτη 26...
 
Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με...
 
Ημερολόγιο κανονικότητας στο Υπουργείο Παιδείας! Μια μέρα πριν τις εκλογές- παρωδία...
 
Ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ανακοίνωσε, σήμερα, τα μέτρα πρόληψης κατά της...
 
Η ΝΔ καθιστά τις εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, ψήφο εμπιστοσύνης...
 
Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΨΙΣΤΟ ΑΓΑΘΟ!!! ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ...
 
Παρά την ομόθυμη αντίδραση των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών (ΔΟΕ και ΟΛΜΕ) στην...
 
Οι διαδικασίες αποφασίζουμε και διατάσσουμε με την επιβολή της διενέργειας εκλογών...
 
Οδηγίες για την λειτουργία του Δημοσίου τομέα και την μετακίνηση των...
 
Προς: Ομοσπονδίες μέλη ΑΔΕΔΥ Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ Γενικοί Σύμβουλοι   Θέμα:...
 
Οι ελπίδες όσων υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, των...
 
του Γιώργου Πετρόπουλου Εισαγωγικά ο υπ. μας ανέφερε πως ετοιμάζει δύο...
 
Η τροπολογία, που κατατέθηκε στη βουλή, για τις αναδρομικές διεκδικήσεις των...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για κήρυξη 24ωρης πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργιακής...
 
Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανατρέπει τα δεδομένα στο δημόσιο. Ποιοι...
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι   Εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000/15-07-2020 (ΑΔΑ:9Α8Μ46ΜΤΛ6-98Ω) εγκύκλιος του...
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 25 του Ν. 4722/2020...
 
Τι γίνεται όταν υπάλληλος, που δεν ορίστηκε Προϊστάμενος, δικαιωθεί δικαστικά και...
 
Χθες επίσης δημοσιεύτηκε μια ακόμα απόφαση που δικαιώνει τόσο τους συναδέλφους...
 
Είναι γνωστό ότι δε διενεργούνται προληπτικά τέστ πουθενά στο Δημόσιο ενώ...
 
Λίγες μέρες πριν, στο πλαίσιο μέτρων αποσυμφόρησης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς,...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς...
 
Είναι γεγονός ότι τα πρόσφατα κρούσματα σχεδόν σε όλα τα Υπουργεία...
 
της Παπαδημητρίου Σταυρούλας Το Δελτίο Τύπου του Νίκου Χαρδαλιά στις 18-09-2020...
 
Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας διοργανώνουν το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη συνδικάτα, σωματεία, κόμματα και...
 
Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.: «…με διαδικασίες φαστ τρακ,...
 
ΠΡΟΣ: Ομοσπονδίες-μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Γενικούς Συμβούλους της...
 
Άκρως σημαντική εξέλιξη στην προστασία των προϊσταμένων τμήματος επέφερε η υπ’...
 
Στο ερώτημα αν η ψηφιοποίηση του δημοσίου σημαίνει και περιορισμό των...
 
Εκδόθηκε χθες η υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26.05.2020 εγκύκλιος  του Υπουργείου Εσωτερικών η...
 
Ανακοίνωση εξέδωσε η ΑΔΕΔΥ με την οποία καταγγέλλει  το διορισμό μετακλητού...
 
Ενημέρωση σχετικά με e-mail επιβεβαίωσης Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού στο...
 
Some title Some author
Some excerpt
Περισσότερες απορίες και προβληματισμό προκάλεσε, παρά έλυσε, η παρουσίαση του Νομοσχέδιου του Υπουργείου Εσωτερικών για...