Μετάταξη υπαλλήλου, ΥΠΟΙΚ 16/12/2020, Αρ Πρωτ. 143832 ΕΞ 2020 0

μετατάσσεται η …………………………….., μόνιμη υπαλλήλος, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με...