OIKONOMIA
19 Δεκεμβρίου 2011

”ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ”

(Τη στιγμή που η κυβέρνηση φέρνει τους ιδιώτες για να πατάξει τη ”διαφθορά” και τη ”φοροδιαφυγή” , αποκαλυπτικό του ρόλου των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών είναι το άρθρο της εφημερίδας ”ΤΟ ΒΗΜΑ”)

Σοβαρές ευθύνες προκύπτουν για τους ελλιπείς και ανακριβείς ελέγχους που διενεργήθηκαν στην τράπεζα – Τι δεν είδαν οι λογιστές στα βιβλία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 18/12/2011, 05:45

Η στάση των ορκωτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών στο σκάνδαλο της Proton Bank και των εταιρειών του επιχειρηματία κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη γεννά πολλά ερωτηματικά

Σοβαρά ερωτηµατικά προκαλεί η στάση των ορκωτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών στο σκάνδαλο της Proton Bank και των εταιρειών του επιχειρηµατία κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. Την ώρα που η Proton Bank χρηµατοδοτούσε αποκλειστικά την εξαγορά των θυγατρικών εταιρειών της Alapis οδηγώντας στην ουσία χρήµατα των καταθετών στις τσέπες του επιχειρηµατία, οι ορκωτοί λογιστές που υπέγραφαν τους ισολογισµούς της δεν αντιλαµβάνονταν τίποτα και βεβαίωναν την Τράπεζα της Ελλάδος για το «καλώς έχειν» των οικονοµικών της.

Στο πιστοποιητικό του µε ηµεροµηνία 30 Μαρτίου 2011 για τον έλεγχο του ισολογισµού του 2010 της Proton ο ορκωτός λογιστής της ελεγκτικής PriceWaterhouseCoopers (PWC) κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος αναφέρει ότι κατά τη γνώµη του «οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική θέση της Proton Bank».

Αλλά ούτε και στις 2 Ιουνίου 2011, όταν υπέγραφε αντίστοιχο έγγραφο για το πρώτο τρίµηνο του 2011, ο κ. Μιχαλάτος είδε κάτι επιλήψιµο στα βιβλία της Proton. Βεβαίως την ίδια εποχή ο έλεγχος της Τράπεζας της Ελλάδος αποκάλυπτε όλο το γαϊτανάκι των χρηµατοδοτήσεων που είχε στηθεί καταληστεύοντας την τράπεζα.

Αδύναμες αποτιμήσεις

Σύµφωνα µε τους ελεγκτές της κεντρικής τράπεζας, η Protοn ήταν η «αποκλειστική τράπεζα» που χρηµατοδότησε τις εταιρείες που εξαγόρασαν τις θυγατρικές της Alapis σε αποτιµήσεις που διενεργήθηκαν από ορκωτούς λογιστές και οι οποίες «εµφανίζουν αδυναµίες». Oπως σηµειώνεται στο πόρισµα, από τα δάνεια που εκταµιεύθηκαν από την Proton προς τις θυγατρικές συνολικού ύψους 524 εκατ. ευρώ ποσό τουλάχιστον 490 εκατ. ευρώ µεταφέρθηκε στην Alapis.

Ερωτηθείς ο κ. Μιχαλάτος από «Το Βήµα της Κυριακής» για το πώς δεν κατάλαβε τίποτα αναφέρει ότι «η εκτίµηση των κινδύνων έγινε µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ)», ενώ υποστηρίζει ότι η διαφορά µε τον έλεγχο και τα ευρήµατα της κεντρικής τράπεζας είναι ότι «η Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτεύουσα αρχή έχει µεγαλύτερη πρόσβαση σε στοιχεία από ό,τι έχει ο ορκωτός λογιστής». «Η εµβέλεια της Τράπεζας της Ελλάδος» προσθέτει «µπορεί να φθάσει και σε τρίτα µέρη και να συνδέσει ποσά και πρόσωπα, πράγµα που εµείς δεν µπορούµε να κάνουµε. Πρέπει να βασιστούµε στα ∆ΛΠ». Ωστόσο ο κ. Μιχαλάτος δεν είχε απάντηση στο τι εγγυήσεις προσφέρει στους καταθέτες ο έλεγχος των ορκωτών λογιστών και η υπογραφή τους στους τραπεζικούς ισολογισµούς αν τα ∆ΛΠ έχουν τέτοιους περιορισµούς.

Τα βρήκαν όλα εντάξει

H PWC δεν ήταν η µοναδική ελεγκτική εταιρεία που δεν κατάλαβε τίποτα. Ολα εντάξει τα βρήκε και η έτερη µεγάλη διεθνής ελεγκτική εταιρεία KPMG, η οποία εκλήθη από τον τότε διευθύνοντα σύµβουλο της Proton Bank κ. Αντώνη Αθανάσογλου να κάνει πρόσθετο έλεγχο ειδικά για τις σχέσεις µε τη µητρική εταιρεία και τον επιχειρηµατία κ. Λαυρεντιάδη των εταιρειών Rovinvest, Ballis, Novo Atreus και Εξέλιξη που αποσχίστηκαν από την Alapis. Η KPMG, που έκανε τον έλεγχο τον Μάρτιο του 2011, βεβαίωσε ότι «δεν προέκυψαν µόνιµοι δεσµοί µεταξύ των εταιρειών αυτών και της Alapis» παρά µόνο «προσωρινές εµπορικές σχέσεις». Βεβαίωσε επίσης ότι η απόσχιση έγινε « βάσει εύλογου τιµήµατος» και πως η αποπληρωµή των δανειακών οφειλών τους ήταν «λειτουργικά εφικτή».

Σηµειώνεται ότι την εποχή εκείνη αναπληρωτής γενικός διευθυντής στην KPMG ήταν ο κ. Σπύρος Μαρτσέκης, ο οποίος, σύµφωνα µε το πόρισµα της Τράπεζας της Ελλάδος, είχε πάρει προσωπικό δάνειο από την Proton Bank ύψους 320.000 ευρώ, µε «πολύ ευνοϊκό πρόγραµµα αποπληρωµής» και µε µοναδική εξασφάλιση «ενέχυρο επί προθεσµιακής κατάθεσης 50.000 ευρώ», ύστερα από σύσταση του κ. Αθανάσογλου και του κ. Λαυρεντιάδη, ο οποίος ήταν και κουµπάρος του.

Σύµφωνα µε την KPMG, ο κ. Μαρτσέκης, ο οποίος δεν εργάζεται πλέον µε την εταιρεία, «δεν είναι ορκωτός λογιστής και δεν έκανε ελέγχους αλλά ασχολείτο µε επιχειρηµατικά θέµατα και ειδικότερα εξαγορές».

Οσον αφορά τον έλεγχο που έκανε στην Proton Bank, πηγές της διοίκησης της εταιρείας αναφέρουν ότι επρόκειτο για «ειδική εργασία» η οποία αφορούσε ελέγχους για να διαπιστωθεί αν κάποια δάνεια δόθηκαν σε σωστή βάση.

«Ελέγξαµε συγκεκριµένες εταιρείες, για συγκεκριµένα βήµατα, τα οποία εκτιµήσαµε και δώσαµε την έκθεση στην Proton Bank και στην Τράπεζα της Ελλάδος» υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν ότι «ελέγξαµε αν υπήρξαν σχέσεις µεταξύ των αγοραστών και της Alapis σύµφωνα µε ελεγκτικά πρότυπα, δηλαδή αν ήταν σε διοικητικά συµβούλια, αν είχαν οικογενειακές σχέσεις κτλ., πήραµε γραπτές διαβεβαιώσεις και δεν προέκυψε κάτι». «Αλλωστε» αναρωτιούνται «πώς µπορείς να αποδείξεις τις σχέσεις;».

«Καλώς χορηγείται ρευστότητα»

Αλλά ούτε ο επίτροπος που είχε ορίσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο στην Proton Bank κ. Μανώλης Τσιτικάκης κατάλαβε κάτι. Μάλιστα, σύµφωνα µε καλά πληροφορηµένες πηγές, είχε αποφανθεί θε τικά για την αύξηση των χρηµατοδοτήσεων προς τις εταιρείες του οµίλου Alaπs εκτιµώντας ότι «καλώς χορηγείται ρευστότητα σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις».

Βεβαίως, ερωτηµατικά για τον ρόλο των ορκωτών λογιστών που χρήζουν απαντήσεων από την ΕΛΤΕ, την προϊσταµένη αρχή των ορκωτών λογιστών, προκύπτουν και για την Alaπs, στην οποία τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων έκανε ο κ. Βρασίδας ∆αµηλάκος , της BDO Ορκωτοί Λογιστές. Στον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος τόσο αυτός όσο και ο θείος του κ. Παναγιώτης ∆αµηλάκος – τα ονόµατα των οποίων έχουν εµπλακεί στα σκάνδαλα Κοσκωτά και Μπατατούδη – εµφανίζεται να έχουν χρηµατοδοτηθεί µε ευνοϊκούς όρους από την Proton Bank

About this author

OIKONOMIA
 
Έχουμε επανειλημμένα ως παράταξη βάλει ζητήματα φορολογίας, και ότι ως ΠΟΕ...
 
Ενώ το εισόδημα των πολιτών αφαιμάσσεται και η τιμή του ρεύματος...
 
Χιλιάδες νοικοκυριά χάνουν φέτος τα κοινωνικά επιδόματα που εισπράττουν όπως και...
 
Τα μνημονιακά χρόνια οι Δ.Ο.Υ. μεταβλήθηκαν σε μηχανισμούς επιβολής και είσπραξης...
 
Ο ΕΦΚΑ πλέον στηρίζεται αποκλειστικά στις κρατικές ενισχύσεις, πέραν της καταβολής της εθνικής...
 
Με Αναφορά του προς τoν Υπουργό Οικονομικών ο βουλευτής Β’ Πειραιά και αν. τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ...
 
Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην παραχώρηση σε...
 
Στα 109,1 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο τέλος Απριλίου, αυξημένα...
 
Επιπλέον απολαβές «από το παράθυρο» επιφύλασσε για στενούς συνεργάτες του γ.γ....
 
Tις «προτάσεις» γνωστού δημοσιογράφου του καναλιού ΣΚΑΪ περί περικοπής του μισθού...
 
Των Γιάννη Καρούζου, Εργατολόγου και Μαριάννας Κατσιάδα, Δημοσιολόγου Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ...
 
Ακουλουθούν τα αποτελέσματα των εκλογών για τα υπηρεσιακά συμβούλια. (Τα αποτελέσματα...
 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε αναλυτική ανακοίνωση του Συλλόγου Συνταξιούχων Εφοριακών για τη...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΕ ΔΟΥ Μετά από έξι (6) χρόνια συνεχόμενων μνημονιακών...
 
Κρίσιμος μήνας για την πορεία του προϋπολογισμού θεωρείται ο Σεπτέμβριος, καθώς...
 
Εγκλωβισμένοι δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κινδυνεύουν Πηγή: TO BHMA (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)...
 
Ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάταξης εξέδωσε η...
 
Περιθώριο για τουλάχιστον 2.000 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο έχει η χώρα...
 
Σενάριο που παραπέμπει στις… σκοτεινές εποχές διάλυσης του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος...
 
Tη δημιουργία Δημόσιας Αρχής Πιστοποίησης Φερεγγυότητας, την αναβάθμιση του Κυβερνητικού Συμβουλίου...
 
Δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών επαναφέρουν στην επιφάνεια το ζήτημα της πραγματικής...
 
Με έναν μεγάλο εχθρό δίπλα της διαπραγματεύεται τις τελευταίες εβδομάδες η...
 
Για να δείτε την έκθεση απολογισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών...
 
ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (465) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ...
 
Πατήστε εδώ για να δείτε το δελτίο τύπου της Α.Σ.ΚΙ. Για να...
 
Εκδόθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την...
 
Ως σύμβολα της αντίστασης κατά των Μνημονίων αναφέρει σε ανακοίνωσή του...
 
Τη διεξαγωγή και νέου σεμιναρίου θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος Αττικής &...
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά από αγώνες...
 
Για να δείτε την ανακοίνωση του Συλλόγου Αττικής & Κυκλάδων πατήστε...
 
Για να δείτε τον κατάλογο συμμετεχόντων του σεμιναρίου, που διοργανώνει ο...
 
Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση της εκδήλωσης....
 
Για να δίτε τον κατάλογο συμμετεχόντων του σεμιναρίου, που διοργανώνει ο...
 
Η Α.Σ.ΚΙ. Εφοριακών καλεί όλους τους συναδέλφους, σε μαζική και δυναμική...
 
Τον άμεσο καταλογισμό ευθυνών, ζητά με ανακοίνωση του ο Σύλλογος Εργαζομένων...
 
Συνέντευξη του προέδρου των Εφοριακών Aττικής και Κυκλάδων στο bankingnews.gr Ο...
 
Αναστάτωση προκάλεσε στον χώρο του ΣΔΟΕ η αιφνιδιαστική απόφαση του υπουργείου...
 
Πατήστε εδώ για να δείτε το δελτιο τύπου της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. μετά την...
 
Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής. Κάπως έτσι θα...
 
Δελτίο τύπου εξέδωσε το συντονιστικό των καθαριστριων με σύμβαση έργου του...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α.Σ.ΚΙ. ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ, ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΩΝ, ΑΔΙΚΗ...
 
Σε νέα ανακοίνωση προχώρησε ο Σύλλογος Αττικής και Κύκλάδων αναφορικά με...
 
                                                                                                                                                                                  ...
 
Ενημέρωτικο σημείωμα για την συνάντηση ΑΔΕΔΥ-Κατρούγκαλου(6/3/2015) Η προγραμματισμένη συνάντηση είχε σκοπό την...
 
Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΔΟΥ....
 
Άμεση ήταν η αντίδραση του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. νομών Αττικής...
 
Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο....
 
ΑΘΗΝΑ 13.2.2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 697 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ...
 
Όσοι συνάδελφοι δεν πρόλαβαν για διαφόρους λόγους να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες...
 
Με την υπ΄αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1025488 ΕΞ 2015/25.2.2015 απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. κ. Κατερίνας Σαββαΐδου ορίστηκαν...
 
Δελτίο τύπου εξέδωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Κατερίνα Σαββαΐδου...
 
Πηγή: newsit.gr Ένα χρόνο νωρίτερα οι αλλαγές στο ενιαίο μισθολόγιο...
 
Μητσοτάκης: «Κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν κινδυνεύει με μείωση μισθού εκτός…» «Κανένας...
 
Δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιστροφή των...
 
ΑΔΥΝΑΤΩ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΄΄ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ” Με έγγραφό...
 
Μετά από αίτημα εννέα μελλών του Γενικού Συμβουλίου ( ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ ) για...
 
αναδημοσίευση από tvxs.gr Πουθενά αλλού στον κόσμο δεν προστατεύονται τόσο πολύ...
 
Δηλώσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου σε διακαναλική συνέντευξη. Για να δείτε το...
 
30/4/2014 Για να δείτε το το σχέδιο νόμου πατήστε εδώ . Για να...
 
Προκλητικές δηλώσεις του προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών....
 
Σημαντική άνοδος των δυνάμεων της Συνεργασίας Αριστερών Οικονομολόγων καταγράφηκε στις εκλογές...
 
13-12-2013 Πηγή: Capital.gr Του Σταμάτη Ζαχαρού Πολλά ερωτηματικά τόσο για το...
 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΘΕΟΧΑΡΗ Κυκλοφόρησε, έστω και...
 
του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΛΩΣΣΑ Αναδημοσίευση από «Ελευθεροτυπία» 9-9-2013 Τέλος στους ελέγχους στις...
 
Συντάκτης: AlphaTV News Team 30/8/2013 01:19 Σάλο προκαλούν οι αποκαλύψεις του...
 
Υπό αμφισβήτηση βρίσκονται πλέον και με τον πιο επίσημο τρόπο οι...
 
Με επιστολή τους προς την ΠΟΕ ΔΟY και τους Συλλόγους Εργαζομένων,...
 
Σε πείσμα όσων ακόμα και σήμερα επιμένουν ότι δεν θα υπάρχουν...
 
Κύμα αντιδράσεων έχει προκληθεί σε πολλές περιοχές της χώρας, μετά τη...
 
Το eforiakoi.org, εξασφάλισε και σας παρουσιάζει ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ την τελευταία έκθεση...
 
Του Θανάση Καρτερού Δηλαδή τώρα εμείς πρέπει να το καταπιούμε αυτό:...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ...
 
Μοιάζει απίστευτο αλλά η ασυδοσία και ο κυνισμός της τρόϊκας –...
 
Πηγή:www.zougla.gr Για οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης που έχει ως απώτερο σκοπό...
 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ Έγινε στις 14-9...
 
 ”ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΩ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ” ΔΕΛΤΙΟ...
 
Πηγή: REAL FM Πιο κοντά στη συνταξιοδότηση θα βρεθούν οι 35.000...
 
αναδημοσίευση από το zougla.gr Ρεπορτάζ: Παναγιώτης Βλαχουτσάκος...
 
ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΤΡΟΪΚΑ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΑΥΓΑΤΙΖΟΥΝ» ΤΑ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ...
 
Αποκαλυπτική ήταν η συνάντηση της ΠΟΕ-ΔΟY, ΟΣΥΟ και του συλλόγου του...
 
Οι υποσχέσεις και οι εξαγγελίες των τριών πολιτικών αρχηγών της συγκυβέρνησης...
 
Πηγή: www.kathimerini.gr Έσοδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι απώλεσε από...
 
Του Σπύρου Δημητρέλη Το πλήγμα που επέφερε στα φορολογικά έσοδα η...
 
Τα σχέδια της ΝΔ για τις φορολογικές υπηρεσίες αποτυπώνονται με τον...
 
ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ! ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΥΛΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΦΟΡΟΦΥΓΑΔΩΝ!...
 
Του Σπύρου Δημητρέλη Η απόφαση ελήφθη τον περασμένο Οκτώβριο υπό την...
 
Σε ανοικτή επιστολή προς του πολίτες – φορολογούμενους της Ρόδου προχώρησαν...
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΥΓΗ (27.4.2012) Σε μια ακραία, πρωτοφανή και απαράδεκτη ενέργεια με...
 
Μετέθεσαν 2 ελεγκτές που ερευνούσαν μεγάλη υπόθεση με πολιτικές προεκτάσεις! του...
 
ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΛΕΙΨΗ...
 
Κάτοχοι ιδιαίτερα υψηλών τυπικών προσόντων, παράτησαν τις δουλειές τους στον ιδιωτικό...
 
της Δέσποινας Σπανού Οι διακηρύξεις της Κυβέρνησης για λήψη μέτρων για...
 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΟ PSI...
 
 Σε τέσσερις ετήσιες δόσεις θα γίνει η μείωση των αποδοχών των...
 
Η ΔΕΗ δεν μπορεί να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε...
 
Α.Σ.ΚΙ. ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  (29.2.2012) Αποκαλυπτικά στοιχεία προκύπτουν από σχετική ανακοίνωση...
 
ΕΡΩΤΗΜΑ: ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 1 ΠΡΟΣ 5; ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...
 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΣΕ 2 ΜΗΝΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΤΡΟΙΚΑ! Η Αυτόνομη Παρέμβαση, με...
 
Πηγή: Έθνος Δάνεια νοικοκυριών που αντιστοιχούν στο 13% του ΑΕΠ της...
 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ! Πάνω...
 
Παραγγελία για την άσκηση κακουργηματικής δίωξης σε βάρος του γενικού γραμματέα...
 
Μόλις την Τετάρτη έσκασε σαν βόμβα η παραίτηση των 2 οικονομικών...
 
Την παραίτησή τους υπέβαλαν οι οικονομικοί εισαγγελείς Γρηγόρης Πεπόνης και Σπύρος...
 
ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ!...
 
(Τη στιγμή που η κυβέρνηση φέρνει τους ιδιώτες για να πατάξει...
 
Του Γιώργου Παλαιτσάκη (Το συγκεκριμένο άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ...
 
ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΕΥΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΕΝΩ...
 
ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ ΤΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΣΠΡΩΧΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ! ΘΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ...
 
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΟ 2012 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ...
 
ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ...
 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΞΕΚΙΝΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΗ Η...
 
“ΛΟΥΚΕΤΟ” ΣΕ 22 ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 1η ΝΟΕΜΒΡΗ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ...
 
(Το eforiakoi.org φιλοξενεί κείμενο που δημιούργησαν εφοριακοί – δικηγόροι – λογιστές,...
 
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΤΣΟΚΟΜΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ – ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ...
 
Ότι έχουμε τοποτηρητές το ξέρουμε, ότι ανά υπηρεσία μπαίνουν ξένοι σύμβουλοι...
 
Επιβεβαιώθηκε χθες το βράδυ από επίσημα χείλη, ότι η εκκλησία θα...
 
Με επικοινωνιακά παιχνίδια και «δεσμεύσεις», που είναι αμφίβολο το αν ποτέ...
 
Μετά απο σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα (24.8.2011) στο υπουργείο Οικονομικών, με θέμα το...
 
Τα μέτρα ελήφθησαν με λάθος στοιχεία!  Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΔΔΑ (δημοσιεύτηκε στις...
 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ή ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ! Επιστράτευση της...
 
 Με τροπολογία τελικά στο πολυνομοσχέδιο Βενιζέλου άνοιξε ο δρόμος για την...
 
«ΚΙΝΕΖΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ» ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ! Την κατάργηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των...
 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑ-ΕΝΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ! ΕΦΟΡΙΕΣ Α.Ε ΕΝ ΟΨΕΙ!...
 
ΣΤΟΝ «ΚΑΙΑΔΑ» ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ! Με μείωση...
 
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΓΙΑ «ΛΕΥΚΗ» ΑΠΕΡΓΙΑ! ΚΡΥΒΟΥΝ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΟΡΥΦΑΙΑ...
 
ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤON ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ!...
 
ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ «ΞΗΛΩΜΑ» ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΔΟΕ; Από ταχύρυθμα μαθήματα άσκησης φορολογικού...
 
Παραθέτουμε σε μετάφραση το σοκαριστικό άρθρο των Financial Times: “Οι Ευρωπαίοι...
 
ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΟΙ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ! ΑΔΙΚΑ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΑ...
 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2012 Η ΠΙΟ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ DEUTCHE...
 
ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΕΦΟΡΙΕΣ, ΤΕΛΩΝΕΙΑ! ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΝ...
 
Της Μαρίας Βουργάνα Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται...
 
Στο ίδιο έργο θεατές βρισκόμαστε για μία ακόμη φορά με πρωταγωνιστή...
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
………. και ήδη από τη δημοσίευση του ν. 4727/2020 και εφεξής,...