ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΕΩΝ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ! 0

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑ-ΕΝΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ! ΕΦΟΡΙΕΣ Α.Ε ΕΝ ΟΨΕΙ!...