ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ 0

ΑΔΥΝΑΤΩ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΄΄ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ” Με έγγραφό...