OIKONOMIA
27 Φεβρουαρίου 2015

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2015

Δελτίο τύπου εξέδωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Κατερίνα Σαββαΐδου

για το επιχειρησιακό σχέδιο της Γ.Γ.Δ.Ε. για το 2015.

Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει το Επιχειρησιακό της Σχέδιο για το 2015 στο οποίο αναλύονται οι προτεραιότητες και οι επιμέρους δράσεις για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

Ειδικότερα με τους επιχειρησιακούς στόχους και τις δράσεις επιδιώκεται μεταξύ άλλων:

1) Η αποτελεσματικότερη είσπραξη των δημοσίων εσόδων,
2) ο εντοπισμός και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου,
3) η ενίσχυση του φορολογικού και τελωνειακού ελεγκτικού μηχανισμού,
4) η αυτοματοποιημένη συλλογή και διασταύρωση στοιχείων,
5) η ενίσχυση της εκούσιας συμμόρφωσης των φορολογουμένων,
6) η βελτίωση των μεθόδων και των μέτρων είσπραξης,
7) η αξιοκρατική επιλογή, εξέλιξη και συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Γραμματείας,
8) η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών  προς τους πολίτες,
9) η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών,
10) η προστασία της δημόσιας υγείας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος
11) η δημιουργία αποτελεσματικότερης και πιο αξιόπιστης  φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης.

Βασικό μέλημα, επίσης, του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η υλοποίηση δράσεων που θα στηρίξουν τις βασικές αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας  και της συνεχούς βελτίωσης των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας, θα ενισχύσουν την εξωστρέφειά της, θα υποστηρίξουν την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις και θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος.

Η ενεργός συνεργασία και συμβολή όλων των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, καθώς έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουν και να κατανοούν την αποστολή, τους στόχους της, αλλά και το ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσουν, ώστε από κοινού να συνδράμουν στην επίτευξή τους.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. (www.publicrevenue.gr).

____________________________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Ένας δύσκολος δρόμος, ένα συναρπαστικό ταξίδι…

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου στις 26/06/2014, ως Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, δεσμεύθηκα να υπηρετήσω πιστά το δημόσιο συμφέρον και να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στην επίτευξη της αποστολής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στον εκσυγχρονισμό της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε όλους τους Έλληνες φορολογούμενους, καθώς και στην ερμηνεία και εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, η οποία άλλαξε ριζικά τα τελευταία χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αφενός ερμηνεύει τη φορολογική νομοθεσία τηρώντας τη βασική συνταγματική αρχή της στενής ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων με βάση την αρχή της νομιμότητας του φόρου, αλλά και τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της επιείκειας, αφετέρου την εφαρμόζει με αντικειμενικότητα, διαφάνεια και ισότητα για όλους τους πολίτες. Το όραμα αυτό οδηγεί όλες μας τις προσπάθειες με στόχο την επιτυχή επίτευξη των στόχων μας.

Το Υπουργείο Οικονομικών αποτελεί παραδοσιακά τον θεματοφύλακα των δημόσιων οικονομικών της χώρας. Τα έσοδα του κράτους χρηματοδοτούν τις δημόσιες δαπάνες της χώρας και κυρίως αυτές που συνδέονται με την παιδεία, τον πολιτισμό, την υγεία, καθώς και την κοινωνική πολιτική.

Με τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στο Υπουργείο Οικονομικών επιδιώχθηκε η συνέχεια και η αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης στον κρίσιμο τομέα των δημοσίων εσόδων, καθώς και η ανεξάρτητη χωρίς παρεμβάσεις υλοποίηση της φορολογικής πολιτικής και η εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Η σύσταση αυτόνομης φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης αποτελεί τάση σε διεθνές επίπεδο για περισσότερα από είκοσι χρόνια και έχει ως σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης και την παράλληλη αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας της.

Για όλα τα παραπάνω η αποτελεσματική διοίκηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αποτελεί για μένα τεράστια ευθύνη και συνάμα μεγάλη πρόκληση.

Για την εκπλήρωση της αποστολής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έχουμε θέσει συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους και ειδικότερα, την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της διαφυγής φόρων και τελών, την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που συνεχώς θα βελτιώνονται, καθώς και τη δημιουργία αποτελεσματικότερης και πιο αξιόπιστης φορολογικής και τελωνειακής Διοίκησης.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, προχωράμε σε σειρά καινοτόμων δράσεων που αφορούν στην ενίσχυση του φορολογικού και τελωνειακού ελεγκτικού μηχανισμού, στην αυτοματοποιημένη συλλογή και διασταύρωση στοιχείων, στην ενίσχυση της εκούσιας συμμόρφωσης, στη βελτίωση των μεθόδων και των μέτρων είσπραξης, στην αξιοκρατική επιλογή, την εξέλιξη, την αξιολόγηση και τη συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Γραμματείας, στη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών, στην ανάληψη δράσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος καθώς και δράσεις για την ενίσχυση του εμπορίου, της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων.

Πρόσφατα, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανέπτυξε και άλλο πρόσωπο, αυτό της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης, με τη συνδρομή του έργου του φιλανθρωπικού οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αλληλεγγύη» προσφέροντας τρόφιμα, φάρμακα και παιχνίδια στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η Γενική Γραμματεία υιοθετώντας την ιδέα της κοινωνικής ευθύνης, θα προωθήσει το 2015 σειρά δράσεων για την ενίσχυση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος.

Έχοντας την εμπειρία του πρώτου Επιχειρησιακού Σχεδίου και συνειδητοποιώντας τις αδυναμίες και τις δυσκολίες υλοποίησής του, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων πάει ένα βήμα πιο μπροστά και θέτει με το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015 νέες προτεραιότητες απαντώντας στις προκλήσεις του σήμερα αλλά και του αύριο. Οι νέες προτεραιότητές μας σηματοδοτούν την αρχή ενός συναρπαστικού ταξιδιού.

Βασικό μέλημα της Γενικής Γραμματείας τα επόμενα χρόνια θα είναι η αλλαγή της αντίληψης των φορολογουμένων για την φορολογική και τελωνειακή διοίκηση και βέβαια το αντίστροφο, μέσω κυρίως της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογουμένων και κράτους, της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και της στήριξης της επιχειρηματικότητας με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της εθνικής οικονομίας.

Η φορολογική και τελωνειακή διοίκηση, την οποία έχω την τιμή να υπηρετώ, βαδίζει ήδη σε νέους δρόμους στο μέλλον για την εκπλήρωση της αποστολής της και των επιδιωκόμενων στόχων της.

Ένας βεβαίως από τους κύριους παράγοντες επιτυχίας του Επιχειρησιακού μας Σχεδίου δεν είναι άλλος από το ανθρώπινο δυναμικό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου τα στελέχη μας θα νοιώθουν ότι έχουν την ευκαιρία να εξελιχθούν προσωπικά και να ανελιχθούν εργασιακά, γιατί πιστεύουμε ότι η ψυχή κάθε οργανισμού είναι οι άνθρωποί του.

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω την συμβολή όλων ανεξαιρέτως των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων τα οποία και θα ήθελα να ευχαριστήσω από βάθους καρδιάς για όλες τους τις προσπάθειες τους και τον αγώνα που δίνουν καθημερινά για την επίτευξη του κοινού στόχου για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, την ευημερία του κοινωνικού συνόλου και την πρόοδο του Ελληνικού λαού.

Κατερίνα Σαββαΐδου
Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Εισαγωγικό Σημείωμα

Αντλώντας εμπειρία από το πρώτο Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) του 2014, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που διαρκώς εκσυγχρονίζεται ως προς τις παρεχόμενες προς τον πολίτη υπηρεσίες, και ακολουθώντας θεσμοθετημένες βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, επιδιώκουμε μέσα από στοχευμένες δέσμες δράσεων, την επίτευξη των τεσσάρων Στρατηγικών Στόχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι που είχαν τεθεί το 2014 επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό αλλά όχι πλήρως και σε αυτό συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό η αναδιοργάνωση του οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. και η υποστελέχωση των Υπηρεσιών μας. Ένα χρόνο μετά, φιλοσοφία του νέου Επιχειρησιακού δεν είναι απλά ο ορισμός ποσοτικών στόχων, την επίτευξη των οποίων επιδιώκουμε, αλλά η αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών και η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας αυτών.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015, το οποίο καταρτίστηκε με τη συνεργασία όλων των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., περιλαμβάνει στόχους για το σύνολο αυτών, όχι μόνο ποσοτικούς, αλλά και ποιοτικούς υπό το πρίσμα της συνεχούς βελτίωσης του Οργανισμού μας εσωτερικά, αλλά και σε σχέση με το εξωτερικό του περιβάλλον.

Με το Ε.Σ. 2015 τίθενται οι βασικοί επιχειρησιακοί στόχοι για όλες τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και παρουσιάζονται οι βασικές δράσεις/έργα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών.

Το παρόν Ε.Σ. μπορεί να αναθεωρείται στην περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της Γ.Γ.Δ.Ε. και ειδικότερα στις περιπτώσεις:

-Θέσπισης νέων ή εκτενούς τροποποίησης ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων

-Ουσιαστικής διαφοροποίησης του εξωτερικού περιβάλλοντος της Γ.Γ.Δ.Ε. (αλλαγή εθνικών υποχρεώσεων/προτεραιοτήτων ή παροχή νέων κατευθύνσεων/οδηγιών από την πολιτική ηγεσία κ.λπ.)

-Μεταβολής της οργανωτικής δομής της Γ.Γ.Δ.Ε.

-Σημαντικής μεταβολής των διαθέσιμων πόρων (οικονομικών και μη)

-Μεταβολής της πρωταρχικής σημασίας στόχων

Γνωρίζουμε τις αδυναμίες του εσωτερικού περιβάλλοντος του Οργανισμού μας και τον αυξημένο όγκο εργασίας των Υπηρεσιών μας.

Προσδοκούμε όμως καθένας από εμάς να δώσει τον καλύτερο εαυτό του, προκειμένου να επιτευχθούν πρωταρχικά οι επιχειρησιακοί και, ως επακόλουθο, οι στρατηγικοί στόχοι της Γ.Γ.Δ.Ε.

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης


Πηγή: taxheaven.gr

About this author

OIKONOMIA
 
Την ερχόμενη Κυριακή 10 Δεκέμβρη στις εκλογές που διεξάγονται για το...
 
  Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αντιπροσωπεύουν περί το 18% των...
 
Κατατέθηκε τροπολογία στο προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα...
 
Οι προσδοκίες των πολιτών από τη φορολογική διοίκηση είναι πολλαπλές. Αφενός η...
 
Ενώ το εισόδημα των πολιτών αφαιμάσσεται και η τιμή του ρεύματος...
 
Χιλιάδες νοικοκυριά χάνουν φέτος τα κοινωνικά επιδόματα που εισπράττουν όπως και...
 
Τα μνημονιακά χρόνια οι Δ.Ο.Υ. μεταβλήθηκαν σε μηχανισμούς επιβολής και είσπραξης...
 
Ο ΕΦΚΑ πλέον στηρίζεται αποκλειστικά στις κρατικές ενισχύσεις, πέραν της καταβολής της εθνικής...
 
Με Αναφορά του προς τoν Υπουργό Οικονομικών ο βουλευτής Β’ Πειραιά και αν. τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ...
 
Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην παραχώρηση σε...
 
Στα 109,1 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο τέλος Απριλίου, αυξημένα...
 
Επιπλέον απολαβές «από το παράθυρο» επιφύλασσε για στενούς συνεργάτες του γ.γ....
 
Μεσούσης της πανδημίας κι ενώ η οικονομία οδεύει σε βαθιά ύφεση...
 
Των Γιάννη Καρούζου, Εργατολόγου και Μαριάννας Κατσιάδα, Δημοσιολόγου Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ...
 
Ακουλουθούν τα αποτελέσματα των εκλογών για τα υπηρεσιακά συμβούλια. (Τα αποτελέσματα...
 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε αναλυτική ανακοίνωση του Συλλόγου Συνταξιούχων Εφοριακών για τη...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΕ ΔΟΥ Μετά από έξι (6) χρόνια συνεχόμενων μνημονιακών...
 
Κρίσιμος μήνας για την πορεία του προϋπολογισμού θεωρείται ο Σεπτέμβριος, καθώς...
 
Εγκλωβισμένοι δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κινδυνεύουν Πηγή: TO BHMA (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)...
 
Ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάταξης εξέδωσε η...
 
Περιθώριο για τουλάχιστον 2.000 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο έχει η χώρα...
 
Σενάριο που παραπέμπει στις… σκοτεινές εποχές διάλυσης του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος...
 
Tη δημιουργία Δημόσιας Αρχής Πιστοποίησης Φερεγγυότητας, την αναβάθμιση του Κυβερνητικού Συμβουλίου...
 
Δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών επαναφέρουν στην επιφάνεια το ζήτημα της πραγματικής...
 
Με έναν μεγάλο εχθρό δίπλα της διαπραγματεύεται τις τελευταίες εβδομάδες η...
 
Υπουργείο Οικονομικών Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων Την 28 Απριλίου του 2015, στην...
 
Για να δείτε την έκθεση απολογισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών...
 
ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (465) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ...
 
Πατήστε εδώ για να δείτε το δελτίο τύπου της Α.Σ.ΚΙ. Για να...
 
Εκδόθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την...
 
Ως σύμβολα της αντίστασης κατά των Μνημονίων αναφέρει σε ανακοίνωσή του...
 
Τη διεξαγωγή και νέου σεμιναρίου θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος Αττικής &...
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά από αγώνες...
 
Για να δείτε την ανακοίνωση του Συλλόγου Αττικής & Κυκλάδων πατήστε...
 
Για να δείτε τον κατάλογο συμμετεχόντων του σεμιναρίου, που διοργανώνει ο...
 
Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση της εκδήλωσης....
 
Για να δίτε τον κατάλογο συμμετεχόντων του σεμιναρίου, που διοργανώνει ο...
 
Η Α.Σ.ΚΙ. Εφοριακών καλεί όλους τους συναδέλφους, σε μαζική και δυναμική...
 
Τον άμεσο καταλογισμό ευθυνών, ζητά με ανακοίνωση του ο Σύλλογος Εργαζομένων...
 
Συνέντευξη του προέδρου των Εφοριακών Aττικής και Κυκλάδων στο bankingnews.gr Ο...
 
Αναστάτωση προκάλεσε στον χώρο του ΣΔΟΕ η αιφνιδιαστική απόφαση του υπουργείου...
 
Πατήστε εδώ για να δείτε το δελτιο τύπου της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. μετά την...
 
Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής. Κάπως έτσι θα...
 
Δελτίο τύπου εξέδωσε το συντονιστικό των καθαριστριων με σύμβαση έργου του...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α.Σ.ΚΙ. ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ, ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΩΝ, ΑΔΙΚΗ...
 
Σε νέα ανακοίνωση προχώρησε ο Σύλλογος Αττικής και Κύκλάδων αναφορικά με...
 
                                                                                                                                                                                  ...
 
Ενημέρωτικο σημείωμα για την συνάντηση ΑΔΕΔΥ-Κατρούγκαλου(6/3/2015) Η προγραμματισμένη συνάντηση είχε σκοπό την...
 
Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΔΟΥ....
 
Άμεση ήταν η αντίδραση του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. νομών Αττικής...
 
Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο....
 
ΑΘΗΝΑ 13.2.2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 697 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ...
 
Όσοι συνάδελφοι δεν πρόλαβαν για διαφόρους λόγους να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες...
 
Με την υπ΄αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1025488 ΕΞ 2015/25.2.2015 απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. κ. Κατερίνας Σαββαΐδου ορίστηκαν...
 
Δελτίο τύπου εξέδωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Κατερίνα Σαββαΐδου...
 
Πηγή: newsit.gr Ένα χρόνο νωρίτερα οι αλλαγές στο ενιαίο μισθολόγιο...
 
Μητσοτάκης: «Κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν κινδυνεύει με μείωση μισθού εκτός…» «Κανένας...
 
Δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιστροφή των...
 
Αλλάζουν όλα με νέο μισθολόγιο που έρχεται τον Σεπτέμβριο – Σε...
 
Αλλάζουν όλα με το νέο ενιαίο μισθολόγιο Ριζικές αλλαγές τόσο στους...
 
ΑΔΥΝΑΤΩ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΄΄ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ” Με έγγραφό...
 
Μετά από αίτημα εννέα μελλών του Γενικού Συμβουλίου ( ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ ) για...
 
αναδημοσίευση από tvxs.gr Πουθενά αλλού στον κόσμο δεν προστατεύονται τόσο πολύ...
 
Δηλώσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου σε διακαναλική συνέντευξη. Για να δείτε το...
 
30/4/2014 Για να δείτε το το σχέδιο νόμου πατήστε εδώ . Για να...
 
Προκλητικές δηλώσεις του προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών....
 
Η εκπλήρωση των μεταρρυθμίσεων θα ελέγχεται κατευθείαν από την Κομισιόν και...
 
Σημαντική άνοδος των δυνάμεων της Συνεργασίας Αριστερών Οικονομολόγων καταγράφηκε στις εκλογές...
 
13-12-2013 Πηγή: Capital.gr Του Σταμάτη Ζαχαρού Πολλά ερωτηματικά τόσο για το...
 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΘΕΟΧΑΡΗ Κυκλοφόρησε, έστω και...
 
του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΛΩΣΣΑ Αναδημοσίευση από «Ελευθεροτυπία» 9-9-2013 Τέλος στους ελέγχους στις...
 
Συντάκτης: AlphaTV News Team 30/8/2013 01:19 Σάλο προκαλούν οι αποκαλύψεις του...
 
Υπό αμφισβήτηση βρίσκονται πλέον και με τον πιο επίσημο τρόπο οι...
 
Με επιστολή τους προς την ΠΟΕ ΔΟY και τους Συλλόγους Εργαζομένων,...
 
Σε πείσμα όσων ακόμα και σήμερα επιμένουν ότι δεν θα υπάρχουν...
 
Κύμα αντιδράσεων έχει προκληθεί σε πολλές περιοχές της χώρας, μετά τη...
 
Το eforiakoi.org, εξασφάλισε και σας παρουσιάζει ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ την τελευταία έκθεση...
 
Του Θανάση Καρτερού Δηλαδή τώρα εμείς πρέπει να το καταπιούμε αυτό:...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ...
 
Μοιάζει απίστευτο αλλά η ασυδοσία και ο κυνισμός της τρόϊκας –...
 
Πηγή:www.zougla.gr Για οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης που έχει ως απώτερο σκοπό...
 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ Έγινε στις 14-9...
 
 ”ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΩ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ” ΔΕΛΤΙΟ...
 
Πηγή: REAL FM Πιο κοντά στη συνταξιοδότηση θα βρεθούν οι 35.000...
 
αναδημοσίευση από το zougla.gr Ρεπορτάζ: Παναγιώτης Βλαχουτσάκος...
 
ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΤΡΟΪΚΑ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΑΥΓΑΤΙΖΟΥΝ» ΤΑ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ...
 
Αποκαλυπτική ήταν η συνάντηση της ΠΟΕ-ΔΟY, ΟΣΥΟ και του συλλόγου του...
 
Οι υποσχέσεις και οι εξαγγελίες των τριών πολιτικών αρχηγών της συγκυβέρνησης...
 
Πηγή: www.kathimerini.gr Έσοδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι απώλεσε από...
 
Του Σπύρου Δημητρέλη Το πλήγμα που επέφερε στα φορολογικά έσοδα η...
 
Τα σχέδια της ΝΔ για τις φορολογικές υπηρεσίες αποτυπώνονται με τον...
 
ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ! ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΥΛΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΦΟΡΟΦΥΓΑΔΩΝ!...
 
Του Σπύρου Δημητρέλη Η απόφαση ελήφθη τον περασμένο Οκτώβριο υπό την...
 
Σε ανοικτή επιστολή προς του πολίτες – φορολογούμενους της Ρόδου προχώρησαν...
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΥΓΗ (27.4.2012) Σε μια ακραία, πρωτοφανή και απαράδεκτη ενέργεια με...
 
Μετέθεσαν 2 ελεγκτές που ερευνούσαν μεγάλη υπόθεση με πολιτικές προεκτάσεις! του...
 
ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΛΕΙΨΗ...
 
Κάτοχοι ιδιαίτερα υψηλών τυπικών προσόντων, παράτησαν τις δουλειές τους στον ιδιωτικό...
 
της Δέσποινας Σπανού Οι διακηρύξεις της Κυβέρνησης για λήψη μέτρων για...
 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΟ PSI...
 
 Σε τέσσερις ετήσιες δόσεις θα γίνει η μείωση των αποδοχών των...
 
Η ΔΕΗ δεν μπορεί να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε...
 
Α.Σ.ΚΙ. ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  (29.2.2012) Αποκαλυπτικά στοιχεία προκύπτουν από σχετική ανακοίνωση...
 
ΕΡΩΤΗΜΑ: ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 1 ΠΡΟΣ 5; ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...
 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΣΕ 2 ΜΗΝΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΤΡΟΙΚΑ! Η Αυτόνομη Παρέμβαση, με...
 
Πηγή: Έθνος Δάνεια νοικοκυριών που αντιστοιχούν στο 13% του ΑΕΠ της...
 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ! Πάνω...
 
Παραγγελία για την άσκηση κακουργηματικής δίωξης σε βάρος του γενικού γραμματέα...
 
Μόλις την Τετάρτη έσκασε σαν βόμβα η παραίτηση των 2 οικονομικών...
 
Την παραίτησή τους υπέβαλαν οι οικονομικοί εισαγγελείς Γρηγόρης Πεπόνης και Σπύρος...
 
ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ!...
 
(Τη στιγμή που η κυβέρνηση φέρνει τους ιδιώτες για να πατάξει...
 
Του Γιώργου Παλαιτσάκη (Το συγκεκριμένο άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ...
 
ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΕΥΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΕΝΩ...
 
ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ ΤΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΣΠΡΩΧΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ! ΘΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ...
 
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΟ 2012 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ...
 
ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ...
 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΞΕΚΙΝΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΗ Η...
 
“ΛΟΥΚΕΤΟ” ΣΕ 22 ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 1η ΝΟΕΜΒΡΗ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ...
 
(Το eforiakoi.org φιλοξενεί κείμενο που δημιούργησαν εφοριακοί – δικηγόροι – λογιστές,...
 
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΤΣΟΚΟΜΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ – ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ...
 
Ότι έχουμε τοποτηρητές το ξέρουμε, ότι ανά υπηρεσία μπαίνουν ξένοι σύμβουλοι...
 
Επιβεβαιώθηκε χθες το βράδυ από επίσημα χείλη, ότι η εκκλησία θα...
 
Με επικοινωνιακά παιχνίδια και «δεσμεύσεις», που είναι αμφίβολο το αν ποτέ...
 
Μετά απο σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα (24.8.2011) στο υπουργείο Οικονομικών, με θέμα το...
 
Τα μέτρα ελήφθησαν με λάθος στοιχεία!  Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΔΔΑ (δημοσιεύτηκε στις...
 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ή ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ! Επιστράτευση της...
 
 Με τροπολογία τελικά στο πολυνομοσχέδιο Βενιζέλου άνοιξε ο δρόμος για την...
 
«ΚΙΝΕΖΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ» ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ! Την κατάργηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των...
 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑ-ΕΝΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ! ΕΦΟΡΙΕΣ Α.Ε ΕΝ ΟΨΕΙ!...
 
ΣΤΟΝ «ΚΑΙΑΔΑ» ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ! Με μείωση...
 
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΓΙΑ «ΛΕΥΚΗ» ΑΠΕΡΓΙΑ! ΚΡΥΒΟΥΝ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΟΡΥΦΑΙΑ...
 
ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤON ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ!...
 
ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ «ΞΗΛΩΜΑ» ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΔΟΕ; Από ταχύρυθμα μαθήματα άσκησης φορολογικού...
 
Παραθέτουμε σε μετάφραση το σοκαριστικό άρθρο των Financial Times: “Οι Ευρωπαίοι...
 
ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΟΙ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ! ΑΔΙΚΑ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΑ...
 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2012 Η ΠΙΟ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ DEUTCHE...
 
ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΕΦΟΡΙΕΣ, ΤΕΛΩΝΕΙΑ! ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΝ...
 
Της Μαρίας Βουργάνα Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται...
 
Στο ίδιο έργο θεατές βρισκόμαστε για μία ακόμη φορά με πρωταγωνιστή...
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
Την ερχόμενη Κυριακή 10 Δεκέμβρη στις εκλογές που διεξάγονται για το...