ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΦΟΡΙΩΝ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ! 0

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ! ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΥΛΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΦΟΡΟΦΥΓΑΔΩΝ!...